Real Time News
for Human Resources Governance

Aardbeving vernietigt 1,1 miljoen arbeidsplaatsen

24/11/2005

Het Internationaal Bureau van de Arbeid (ILO) schat dat de verwoestende aardbeving van eerder deze maand in Pakistan ruim 1,1 miljoen arbeidsplaatsen heeft doen verloren gaan. De instelling pleit voor het snel opstarten van jobcreatieprogramma's.

PERSONALIA: Nieuwe directeur bij EU-stichting

24/11/2005

De Fin Jorma Karppinen is benoemd tot directeur van de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, een EU-instelling die gevestigd is in Dublin.

Social Management Governance Day in de pers

24/11/2005

HRUpdate, de nieuwsbrief van HRMagazine, gaat in op de SMG Day die plaatsvindt op 15 november 2005. Bij de thema's op de agenda horen o.m. maatschappelijke verantwoordelijkheid, structuur, rewarding en metrix.

Recordaantal hoog opgeleiden in Waals-Brabant

24/11/2005

Van de 268 regio's van de Europese Unie is er slechts één, Inner London, die in verhouding meer hoog opgeleiden telt dan Waals-Brabant. Per honderd inwoners telt Waals-Brabant er 41,6 die hogere studies hebben gedaan. Dat blijkt uit een studie van Eurostat over regionale verschillen.

PERSONALIA: Nieuwe topman bij CIETT

24/11/2005

Denis Pennel is aangesteld tot directeur-generaal van de International Federation of Private Employment Agencies (CIETT). Tegelijk is hij benoemd tot directeur-generaal van Euro-CIETT, de confederatie die de Europese leden overkoepelt. Denis Pennel was voorheen directeur bij Manpower France. Hij was daar belast met de institutionele communicatie.

Nieuwe regels voor gezondheidstoezicht op stagiairs

Er zijn wijzigingen aangebracht aan het KB van 21 september 2004 over het toezicht op de gezondheid van jongeren die in het kader van hun studie stage lopen in een onderneming. De werkgever kan voortaan een beroep doen op de arbeidsgeneesheer van de onderwijsinstelling. Als hij dit doet, neemt de federale overheid de kosten voor haar rekening.

Meer coaching van KMO's door grote ondernemingen

De Franse zakenkrant Les Echos wijst op het toenemende succes, in België, van het Plato initiatief (zie Platonet en Plato). De doelstellingen van Plato zijn: bedrijfsleiders van KMO's ondersteunen op het vlak van bedrijfsbeheer via mentorschap vanuit grote ondernemingen; stimulansen geven aan de uitwisseling van ervaringen tussen enerzijds de ondernemers en anderzijds de kaderleden van grote bedrijven; het tot stand helpen brengen van netwerken tussen ondernemers via de aanmoediging van onderlinge contacten en gezamenlijke zakelijke projecten.

ICT in de Waalse ondernemingen

In haar jongste barometer over de toepassing van informatie- en communicatietechnologie door de bedrijven in Wallonië brengt de Agence wallonne des Télécommunications een stand van zaken over telewerk en opleidingen. Een belangrijke kwestie, aangezien de KMO's zeggen intern niet over de vereiste competenties te beschikken.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.