Real Time News
for Human Resources Governance

Loonconcurrentie uit India kost IT'ers bedrijfswagen

Om de concurrentie van goedkope Indiase softwarebureaus het hoofd te bieden, heeft het grote Nederlandse IT-bedrijf Ordina Software Factory de bedrijfswagen afgeschaft voor een deel van zijn personeel. In de plaats daarvan krijgen deze mensen meer mogelijkheden om thuis te werken, of in een satellietkantoor. De besparing halveert volgens Ordina het kostenverschil met India.

Cao-op-maat te ingewikkeld voor sommige werknemers

Het is geen goed idee de werknemers inzake arbeidsvoorwaarden een te groot aantal keuzes aan te bieden. Dat zegt Rien Huiskamp, adviseur van het onderzoekscentrum TNO in Tilburg en docent en consultant inzake collectieve arbeidsovereenkomsten. Huiskamp is van oordeel dat vooral werknemers met een lage opleiding, een laag inkomen of een deeltijdbaan geen boodschap hebben aan complexe formules (de zgn. cafetariaplannen). Uit keuzemoeheid opteren ze voor de standaardformule. Maar soms is dat in hun geval niet de beste keuze.

Rekruteer uw toekomstige HR talenten!

HR Alert bestaat sinds 2006 en telt 19.000 actieve leden, allemaal human resources professionals in België. Bent u op zoek naar het ideale HR-profiel?  Plaats jouw vacature op HR Alert en ontvang kwalitatieve sollicitaties! Ontdek het aanbod 
Advertorial

Zes op tien zijn blij dat ze in België werken

Online rekruteringsspecialist StepStone hield een enquête bij 11.000 bezoekers van zijn sites in diverse landen. Daaruit blijkt dat 60 procent van de respondenten die in België werken, daar tevreden over zijn. 23 procent heeft helemaal geen zin om in het buitenland te gaan werken, terwijl anderzijds 17 procent dat juist wel graag zou doen. Het zijn de Noren die het minst zin hebben om in het buitenland te gaan werken.

Extra lastenverlaging voor jonge werknemers met laag loon

Met ingang van het derde kwartaal van 2006 wordt een bijkomende lastenverlaging ingevoerd voor de tewerkstelling van sommige jongeren, als een tweede soort "doelgroepvermindering jonge werknemers". De maatregel heeft betrekking op de private profitsector en geldt voor jongelui die volledig aan de sociale zekerheid zijn onderworpen en per kwartaal minder verdienen dan 5870,71 euro.

Managers moeten leren van de klanten

Managers komen te weinig uit hun bureau, ze zouden beter zorgen dat ze in direct contact komen met de eindklanten van de onderneming, dan zouden ze hun job beter doen. Dat vindt althans David McQuillen, een consultant die o.m. bij Crédit Suisse zijn visie mocht gaan toepassen. Managers en executives moeten terug naar de werkvloer (bankfilialen, winkels), klanten observeren of zelf klant spelen.

Supermarktketen vraagt geen leeftijd meer in cv's

De Britse supermarktketen gaat op haar jobformulieren niet meer naar de geboortedatum van de jobkandidaten vragen. HR-directeur David Smith vindt leeftijd irrelevant. "Wij kijken naar de persoonlijkheid, niet naar de leeftijd." Concreet betekent dit dat vooral 50- en 60-plussers nu meer kans maken op een arbeidsbetrekking bij Asda; daar werken nu al 30.000 mensen die de kaap van de vijftig gepasseerd zijn.

Generatie Y beoordeelt job op loon en carrièrekansen

Werkzoekenden die geboren zijn na 1980, de zgn. Generatie Y (of "millenniumkids"), zoeken vooral op bedrijfswebsites en in online vacaturebanken naar een job. De voornaamste redenen waarom deze generatie een werkgever verlaat, zijn het loon en het gebrek aan perspectieven op een goede loopbaan. Werken, geld en carrière zijn voor deze groep belangrijk. "Zachte" waarden zoals een goede werkomgeving scoren veel lager dan de harde, primaire arbeidsvoorwaarden. Wel is er een streven naar een goed evenwicht tussen job en privéleven. Deze gegevens komen uit een onderzoek in elf landen, verricht in opdracht van Accountemps.

Hooggeplaatste vijftigers liegen vaakst in cv

25/08/2006

Powerchex, een Brits bedrijf dat in opdracht van aanwervende bedrijven cv's op hun juistheid onderzoekt, heeft 2500 sollicitatiebrieven onderzocht die verzonden waren voor functies in de financiële dienstverlening. "Discrepanties" - zeg maar leugens - kwamen voor in 25 procent van de cv's. Mannen bleken veel vaker te liegen dan vrouwen. Frappant is dat de categorie die het vaakst de waarheid geweld durft aan te doen, die is van de bestbetaalde vijftigers.

Balansmeter claimt vermindering van ziekteverzuim

25/08/2006

De Universiteit Maastricht heeft samen met ABN Amro Arbo Services een screeninginstrument ontwikkeld dat bedoeld is om werknemers te identificeren die een hoog risico lopen op langdurig ziekteverzuim in de toekomst. Dit maakt een preventieve begeleiding mogelijk. Volgens de ontwikkelaars van de tool, Balansmeter gedoopt, kan deze begeleiding het verzuim met 35 procent verminderen.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.