HR Alert
close Open
HR Alert

HR Alert biedt u de essentie van HR-nieuws in België!

Schrijf je in op de nieuwsbrief
22/09/2023

Het cijfer: 432

In augustus 2023 werden er 432 faillissementen geregistreerd. Dit is een daling van 34,8% tegenover juli 2023 maar een stijging van 32,9% ten opzichte van dezelfde maand in 2022.

21/09/2023

Het cijfer: 55

55% van de Belgen is tevreden met hun leidinggevende, vergelijkbaar met het Europese gemiddelde. Tevredenheid ligt het hoogst bij werknemers die 2 tot 4 dagen mag telewerken. In 2023 werkt één op de drie Belgen minstens 1 dag per week thuis, een stijging ten opzichte van vorig jaar.

21/09/2023

Recht op gewaarborgd dagloon bij verkeershinder?

Een werknemer kan aanspraak maken op gewaarborgd dagloon bij verkeershinder, mits enkele voorwaarden, o.a. onvoorziene omstandigheden onderweg die onafhankelijk zijn van de wil van de medewerker. Als de vertraging echter te wijten is aan voorspelbare verkeersproblemen, zoals de normale files of aangekondigde wegenwerken, geldt dit niet als overmacht.

21/09/2023

Mobiliteitsbudget wordt voornamelijk gebruikt voor huisvestingskosten

6 op 10 werknemers die hun bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget, kiest ervoor om het te besteden aan huur of de afbetaling van een hypothecaire lening. 4 op 10 besteedt het aan pure mobiliteitsoplossingen zoals fietsen of treinen. In de eerste helft van dit jaar ging bijna 90% van het totale mobiliteitsbudget van alle gebruikers naar huisvestingskosten.

19/09/2023

FOD organiseert informatiesessies sociale verkiezingen

Op 13 tot 26 mei 2024 vinden de sociale verkiezingen plaats in België, waarvoor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg informatiesessies organiseert op 19 oktober in Brussel en 23 oktober online. Tijdens de sessies wordt de wettelijke procedure voor de organisatie van sociale verkiezingen uitgelegd, met bijzondere aandacht voor wijzigingen in de wetgeving sinds 2020 en de digitale vereenvoudiging van het verkiezingsproces.

19/09/2023

Al meer dan duizend aanvragen voor individueel maatwerk

Sinds de introductie van individueel maatwerk zijn er al meer dan duizend aanvragen ingediend door werkgevers en zelfstandigen. Ongeveer 17% van de Vlaamse werkzoekenden heeft dan ook een arbeidsbeperking. De campagne 'Pracht van een werkkracht' hoopt het nieuwe systeem nog populairder te maken.

15/09/2023

Het cijfer: 45

Uit ondervragingen van 510 werkgevers, blijkt dat 45% van plan is aan te werven in het laatste kwartaal van 2023, terwijl 14% wil inkrimpen en 38% de status quo verwacht te behouden in hun personeelsbestand. De 'Nettotewerkstellingsprognose' stijgt zo tot een optimistische 31%, het hoogste percentage in 2023, maar blijft toch steeds 2% minder dan in het vierde kwartaal van 2022.

15/09/2023

Vlaamse RSZ-korting voor personen zonder recente, duurzame werkervaring

We herinneren je eraan dat vanaf 1 oktober 2023 de Vlaamse regering een doelgroepvermindering invoert voor de aanwerving van personen zonder recente en duurzame beroepservaring. Deze bestaat uit een maximale forfaitaire vermindering van 1.000 euro tijdens het kwartaal van aanwerving en de 3 daaropvolgende kwartalen.

15/09/2023

Minister Dermagne roept bedrijven op tot deelname aan kortere werkweek-experiment

Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne onderzoekt de mogelijkheid van een kortere werkweek in België en roept bedrijven op om deel te nemen aan het experiment. Het doel is om te kijken of een kortere werkweek voordelen kan opleveren, zoals het gemakkelijker invullen van vacatures, het verminderen van stress en het voorkomen van ziekte.

14/09/2023

Werkgelegenheids- en werkeloosheidsgraad: kloof tussen hoog- en laaggeschoolden vergroot

Zowel de werkgelegenheidsgraad als de werkeloosheidsgraad daalt lichtjes in het tweede kwartaal van 2023. Dit gaat gepaard met een hoger aantal inactieven, en dus een dalende activiteitsgraad. De kloof tussen hoog- en laaggeschoolden wordt alsmaar groter, met een werkgelegenheidsgraad van 45% bij laaggeschoolden en 86,2% bij hooggeschoolden. Ook de werkeloosheidsgraad stijgt bij laaggeschoolden, net zoals in het vorige kwartaal.

13/09/2023

Het cijfer: 93,6

Het aantal volledig elektrische personenwagens in België is met 93,6% gestegen in één jaar tijd. In 2023 zijn er 138.749 elektrische wagens geteld, wat bijna een verdubbeling is tegenover 2022 (71.651 wagens). Opvallend is dat 80,8% op naam van een vennootschap staat.

12/09/2023

Het cijfer: 1,5 miljoen

Onlangs werd het 1,5 miljoenste dossier over een beroepsziekte geregistreerd. Meeste dossiers zijn gelukkig voor preventieve maatregelen. Ongeveer 38.500 personen in België krijgen echter een vergoeding voor een blijvende ongeschiktheid wegens een beroepsziekte.

12/09/2023

180 fiscaal gunstige overuren

Voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025 wordt het aantal fiscaal voordelige overuren opgetrokken van 130 naar 180 per jaar. Dit is een van de afspraken in de wet ter uitvoering van het IPA 2023-2024. Ook de herinvoering van de relance-uren en de verlenging van de innovatiepremie wordt met deze wet vastgelegd.

12/09/2023

Het aantal vacatures daalt

In het tweede kwartaal van 2023 stonden er 194,957 vacatures open bij Belgische ondernemingen, vergeleken met 196,922 in het eerste kwartaal. We zien dus een daling van 1%. Ook het aantal vacatures t.o.v. het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming is gedaald van 4,68% naar 4,63%.

31/08/2023

Het cijfer: 663

In juli 2023 werden er 663 faillissementen geregistreerd. Hoewel dit een daling is van 39,3% t.o.v. juni 2023, ligt het totaal aantal faillisementen in het Vlaams Gewest (3.522) 8,0% hoger dan het vorig recordaantal voor dezelfde periode in 2013 (3.260).

31/08/2023

Verloop van de loopbaan voorspellen met HR Advanced Analytics

Artificiële intelligentie en data-analyse toegepast in HR onthullen voorspellende kracht voor loopbanen en retentie. Acerta en KU Leuven's onderzoek toont dat harde HR-data kunnen helpen bij bv. het voorspellen van aangekondigde vertrekken. Het uiteindelijke doel is praktische tools te ontwikkelen inzetbaar op bv. payroll-data, in lijn met GDPR-richtlijnen.

29/08/2023

Wat er te wachten staat in september

Securex maakt een overzicht van opkomende activiteiten: op 1 september gaat het kwalificerend werkplekleren in Vlaanderen van start; 27 september is dag van de Franse gemeenschap; voor sommige sectoren moet de koopkrachtpremie tegen 30 september betaald worden; de deadline voor een intern meldkanaal nadert.

29/08/2023

Nieuwe oproep naar duurzaam woon-werkverkeer

De nieuwe oproep wil het gebruik van nabijgelegen fietssnelwegen en de verbetering van de verbinding tussen openbaar vervoer en werkplekken stimuleren. Ook samenwerking tussen bedrijven wordt sterk aangemoedigd. Om een subsidie te krijgen moet je tussen 18 september en 18 oktober een dossiernummer aanvragen en tegen 18 januari 2024 het volledige subsidiedossier indienen.

29/08/2023

Elektronische C3.2 A vanaf 1 september

Vanaf 1 september 2023 wordt het project van de elektronische C3.2 A uitgebreid naar werknemers van alle ondernemingen. De voornaamste voordelen zijn dat de controlekaart niet meer verloren of beschadigd kan worden en dat de papieren versie op het einde van de maand niet meer aan de uitbetalingsinstelling moet bezorgd worden.

25/08/2023

Het cijfer: -0,53

In 2023 zien we een negatieve evolutie in de tewerkstelling bij kmo's (-0,53% t.o.v. +1,25% in 2022 en +2,02% in 2019 vóór Covid), voornamelijk in de industrie sector maar ook binnen ICT en communicatie.

24/08/2023

Het Cijfer: 108

In de week van 14 tot 20 augustus zijn er 108 faillissementen uitgesproken in de ondernemingsrechtbanken. Hierdoor werden 251 banen geliquideerd.

24/08/2023

Opkomende flitscontroles SIOD

In het najaar van 2023 zal SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) flitscontroles uitvoeren in sommige sectoren, meer bepaald tijdens augustus en december 2023 in de vleessector, en tijdens oktober 2023 in de groene sectoren.

24/08/2023

Gewaarborgd loon in studentenjobs

Voor studenten gelden dezelfde regels tot gewaarborgd loon bij ziekte als voor de gewone werknemer. Bij de meeste contracten van 3 maanden of minder, heb je pas recht op gewaarborgd loon na de eerste maand. Bij contracten langer dan 3 maanden heb je onmiddellijk recht hierop.

22/08/2023

Loon ruilen voor vakantie

Als werkgever kan je werknemers de optie aanbieden om extra vakantiedagen te ‘kopen’ bovenop de legale en extralegale vakantie. Dit kan via een cafetariaplan of via een individuele loonruil. De interesse naar extra vakantie is groot onder werknemers maar de keuze blijft altijd bij de werkgever.

HR Legal
18/08/2023

13 mei – 26 mei 2023: Sociale verkiezingen

Er wordt bevestigd dat de sociale verkiezingen doorgaan tussen 13 mei en 26 mei 2024. De procedure dient opgestart te worden tussen 15 december en 28 december 2023, afhankelijk van de gekozen verkiezingsdatum.

16/08/2023

HR Alert in een nieuw jasje

We hopen dat jullie alvast hebben kunnen genieten van een pauze en met een frisse blik uitkijken naar het komende HR nieuws. Ook wij hebben onze platforms een kleine makeover gegeven en zijn terug met een heleboel nieuwe dingen. Onze nieuwsbrief heeft een nieuw ontwerp gekregen en de website hebben we vereenvoudigd met het oog op meer content in de toekomst. Elke transitie vraagt wat aanpassen: er kunnen dus fouten, bugs of vertragingen voorkomen. We zorgen zo snel mogelijk voor een oplossing.

07/08/2023

Het cijfer: 55

Sinds 1 juli 2023 en tot 30 juni 2025 kunnen werknemers van 55 jaar een eindeloopbaantijdskrediet aanvragen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze werknemers hun arbeidsovereenkomst wijzigen naar deeltijdse of ⅕ tijd. La condition en 2023 est que leur salaire horaire soit au moins de 16,02 euros.