HR Alert
close Open
HR Alert

HR Alert biedt u de essentie van HR-nieuws in België!

Schrijf je in op de nieuwsbrief
04/12/2023

Het cijfer: 8

In het derde kwartaal van 2023 steeg de jaarlijkse loonkost per gewerkt uur met 8%, met de grootste stijging van 11,3% in de sector van accommodatie en maaltijden (NACE sectie I) en de laagste stijging van 4,6% in de sector van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht (sectie D).

04/12/2023

Uitreikingsdatum koopkrachtpremie mogelijk verlengt tot 31 maart 2024

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed om de uitreikingsdatum van de koopkrachtpremie te verlengen tot 31 maart 2024. Het besluit laat bedrijven met goede resultaten in staat om tot die datum een belastingvrije eenmalige premie toe te kennen. Het ontwerp gaat naar de Raad van State voor advies.

04/12/2023

Flitscontroles in 2024

SIOD plant in 2024 flitscontroles in de volgende sectoren:

  • Januari: bouwsector (incl. elektrotechniek en metaal)
  • Maart: verhuissector
  • Juni: HORECA
  • September: groene sectoren
  • November: transport (incl. bus & truck)

01/12/2023

Het cijfer: 5

Ontdek de top 5 cybersecurity profielen voor een optimale IT-bescherming. Robert Half beschrijft de verantwoordelijkheden, vaardigheden en certificeringen van deze experts, die cruciaal zijn voor gegevensbeveiliging en privacy te midden van de groeiende digitale transformatie.

01/12/2023

Gender bias van Artificiële Intelligentie

Artificiële intelligentie (AI) kan dienen als een revolutionaire tool in jobmatching, maar het vertoont ook gender bias. AI vertrouwt namelijk op taalpatronen en kan aan het taalgebruik herkennen of een CV van een man of vrouw is. Hierdoor houdt het loonkloven in stand, waarbij termen die geassocieerd worden met mannen de voorkeur krijgen voor hogerbetaalde functies. De technologie, zonder maatschappelijke context, kan dus bestaande genderongelijkheid verergeren.

01/12/2023

“Goed voorkomen” in je vacature? Beter niet.

Werkgevers mogen een 'verzorgd voorkomen' vragen in vacatures, maar 'goed voorkomen' kan als discriminerend worden beschouwd, zegt professor arbeidsrecht Inger De Wilde. Fysieke eigenschappen zoals gewicht, lengte of huidaandoeningen mogen niet leiden tot ongerechtvaardigde uitsluiting. Tatoeages en piercings kunnen geweigerd worden om hygiënische of veiligheidsredenen, maar werkgevers moeten redelijke motieven kunnen aantonen.

01/12/2023

NAR advies over verkort opzeggingstermijn bij pensioengerechtigde leeftijd

De Nationale Arbeidsraad verzet zich tegen een wetsvoorstel dat gaat over het schrappen van artikel 37/6 van de Arbeidsovereenkomstenwet, wat een maximale opzeggingstermijn van 26 weken voorziet wanneer een werkgever een arbeidsovereenkomst beëindigt omdat de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) van de werknemer is bereikt.

30/11/2023

Wat er te wachten staat in december

Welke HR-zaken staan er op je te wachten in december? Implementeer vóór 17 december een intern meldkanaal voor klokkenluiders, de sociale verkiezingen starten vanaf 15 december, de onthulling van indexcijfers op 22 december, en in Vlaanderen moet je voor 1 december het dossier voor terugbetaling van Vlaams opleidingsverlof indienen.

30/11/2023

Aanpassingen in jaarlijkse loonbedragen vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 worden de loonbedragen volgens de wet van 3 juli 1978 aangepast aan het indexcijfer. De nieuwe jaarlijkse bedragen zijn €41.969 en €83.939. Deze beïnvloeden de wettigheid van niet-concurrentiebedingen voor arbeiders en bedienden, het arbitragebeding voor bedienden, en de toepassing van scholingsbedingen.

30/11/2023

Verlenging steunzones in Vlaams Gewest

Het Vlaams Gewest verlengt de toepassingsperiode van bestaande steunzones met twee jaar. Bedrijven die investeren in deze zones en nieuwe arbeidsplaatsen creëren, genieten van een fiscale vrijstelling. In Genk en Turnhout is de steun verlengd tot 31 oktober 2024, en rond Zaventem en Vilvoorde tot 31 mei 2028. Het Vlaams Gewest kan nu ook de steunzones actualiseren. Check via Geopunt of jouw locatie binnen een steunzone valt.

30/11/2023

Extra toeslag bij tijdelijke werkloosheid in 2024

Vanaf januari 2024 daalt de tijdelijke werkloosheidsuitkering naar 60%. Werkgevers moeten een compensatie van 5 euro per dag betalen voor elke dag tijdelijke werkloosheid. De vergoeding geldt vanaf de 27ste dag voor werknemers die meer dan 4.000 euro bruto per maand verdienen. Deze toeslag wordt geïndexeerd en geldt niet voor overmacht. Werkgevers kunnen vrijstelling krijgen via een cao die minstens 5 euro als compensatie voorziet.

30/11/2023

Ander nieuws van de dag:

27/11/2023

Het cijfer: 1,5359

De solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens, ook wel "CO2-taks" genoemd, ligt vast voor 2024. De indexatiecoëfficiënt wordt verhoogd tot 1,5359. Er zijn specifieke regels voor auto's besteld na 1 juli 2023, en er geldt een minimumbijdrage van €31,99 vanaf januari 2024. Bij privégebruik is bedrijfsvoorheffing op dit voordeel verplicht.

27/11/2023

Veroordeling wegens gebrek aan beleid tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Voor het eerst in België werd een werkgever veroordeeld voor discriminatie wegens ontbrekend beleid tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontbreken van een adequaat beleid wordt nu erkend als indirecte discriminatie tegen vrouwelijke werknemers. Deze uitspraak benadrukt de noodzaak voor werkgevers om preventief, beschermend en adequaat opvolgingsbeleid te implementeren tegen ongewenst gedrag op de werkvloer.

27/11/2023

Wijzigingen in het wettelijk vermoeden van arbeidsongeschiktheid

Het wettelijk vermoeden van arbeidsongeschiktheid wijzigt in het "Terug-naar-werk-traject". Het ontwerp van koninklijk besluit, goedgekeurd door de ministerraad, stelt dat de periode begint op de dag van ondertekening van de positieve engagementsverklaring. Dit verduidelijkt het startpunt en verbindt het met de verbintenis van de gerechtigde om actief deel te nemen aan het formele re-integratietraject voor socioprofessionele re-integratie binnen het "Terug naar werk-traject".

24/11/2023

Het cijfer: 34.000

Er zijn 34.000 bedrijfswagens meer in gebruik in 2023, gelijk aan een toename van 6% tegenover 2022. Sinds 2007 groeit het aantal jaarlijks gemiddeld met 5%. Tussen 2007 en 2023 steeg het aantal werknemers met 16%, maar het aantal salariswagens nam met 118% toe. De cijfers omvatten enkel bedrijfswagens voor privégebruik door werknemers, excl. bedrijfsleiders en wagens uitsluitend voor professioneel gebruik.

HR Legal
24/11/2023

De HR juridische vraag: Arbeidsongeschiktheid: wat zijn de mogelijke gevolgen?

"Is het toegestaan om een werknemer die vaak afwezig is wegens ziekte te ontslaan, omdat zijn of haar afwezigheid een te zware last vormt voor het bedrijf en de gevolgen van de afwezigheid niet meer door collega’s kunnen worden opgevangen? Wat zijn de risico's?" Dankzij onze partner YELAW, kan je hier het antwoord lezen. Indien je zelf een vraag hebt, gelieve deze te sturen naar legal@hralert.be

24/11/2023

Duurzaamheidschecklist

De Internationale Federatie van Accountants (IFAC) heeft een duurzaamheidschecklist voor kleine bedrijven uitgebracht. Deze checklist is ontworpen als ondersteuning voor kleine en middelgrote ondernemingen om de voordelen van het opnemen van duurzaamheid in hun strategie en bedrijfsvoering te optimaliseren.

24/11/2023

VDAB lanceert “leerjobs” vanaf januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 introduceert VDAB "leerjobs" voor jongeren zonder diploma. Het programma combineert werkplekleren in een onderneming, waar ze een beroepskwalificatie kunnen behalen d.m.v. een ‘EVC-assessment’ (examen), met lessen in een onderwijsinstelling, waar ze hun beroepskwalificatie kunnen omzetten in een waardevol onderwijsdiploma. Via de link vind je de specifieke voorwaarden voor ondernemingen om een leerjob te kunnen aanbieden.

23/11/2023

Het cijfer: 3,4

Gemiddeld volgt de Belgische bediende 3,4 dagen per jaar opleiding, onder de huidige verplichting van vier dagen en ver verwijderd van de vijf dagen vanaf januari 2024. Nochtans is er vraag naar gemiddeld 7,7 dagen opleiding maar tijdgebrek en onduidelijkheid over het aanbod blijken de redenen voor de kloof tussen wens en daad. Een op de drie volgt geen enkele opleiding, met babyboomers als meest weerbarstige groep.

23/11/2023

Fietsende werknemers hebben lager ziekteverzuim

Fervente fietsers, die meer dan 6 maanden per jaar naar het werk fietsen, melden zich slechts 2,74% kortstondig ziek, aanzienlijk minder dan niet-fietsers (3,77%). Zelfs sporadische fietsers (1-3 maanden/jaar) hebben lager ziekteverzuim (3,32%). Fietsen bevordert een gezonde levensstijl en verlaagt cardiovasculaire risico's. Bedrijfsfietsen zien dan ook een groei van 126% t.o.v. vorig jaar.

21/11/2023

Full-time in 4 dagen is niet gewild

Volgens de eerste cijfers maakt slechts 1 Belg op 200 gebruik van een voltijds 4-dagenrooster. Het aantal neemt toe, maar is nog steeds erg marginaal. De reden: een 4-daagse werkweek is te veeleisend en te weinig aangepast aan de balans tussen werk en privé. Meeste Belgen gebruiken hun eigen oplossingen om een evenwicht te bereiken.

21/11/2023

België steeds competitiever

Volgens een rapport dat de NBB in november publiceerde, zijn de bedrijfswinsten sinds 2014 blijven groeien, ondanks de kostencrisis. Ook zien we dat sinds 2014 de arbeidskosten in verhouding tot de productiviteit aanzienlijk zijn verbeterd in vergelijking met onze buurlanden. In 2023 zullen de arbeidskosten per geproduceerde eenheid in België gelijk zijn aan die in Nederland en lager dan die in Frankrijk en Duitsland.

17/11/2023

Het cijfer: 16,8

16,8% van de nieuwe contracten van onbepaalde duur in 2022 werden binnen zes maanden beëindigd. Van deze stopzettingen was 64,5% 'fast quitting' en 35,5% ontslag. Vooral kmo's (<10 werknemers) ervaren een hoog percentage snelle stopzettingen (23,5%). Arbeiders nemen vaker ontslag binnen zes maanden (19,7%) dan bedienden (14,7%). Deze trend benadrukt het belang van zorgvuldige selectie en onboarding, vooral voor kleine bedrijven.

17/11/2023

De eindejaarschecklist voor HR

Securex maakt een opsomming van belangrijke zaken die je moet controleren voor het jaar om is; zoals het opnemen van alle wettelijke vakantiedagen en vervangende feestdagen, het plannen van vervangingsfeestdagen 2024 voor 15 december 2023, het vastleggen van het collectief verlof 2024, het voorbereiden van de eindejaarspremies, de eventuele decemberafrekening bij gewijzigde arbeidsregimes, en het nakijken of het gewaarborgd minimum maandinkomen is gerespecteerd.

17/11/2023

Veranderingen in 2024

Terwijl Securex je herinnert aan wat er dit jaar nog moet gebeuren, maakt SD Worx al een overzicht van wat er ons te wachten staat in 2024. Zaken om in het oog te houden zijn: de Federal Learning Account, de uitbreiding van het ziektebriefje, een hogere werkhervattingspremie, de nieuwe aanwervingsregels, de berekening van het mobiliteitsbudget, sociale verkiezingen, vakantiewijzigingen en flitscontroles.

17/11/2023

Vlaams opleidingsverlof 2023-2024

Om deelnames aan het Vlaams opleidingsverlof in 2023-2024 te promoten, versoepelt de regel rond het minimaal aantal contacturen en wordt het gemeenschappelijk initiatiefrecht verlengd. Zo mogen diverse modules worden gecombineerd om te voldoen aan het minimum van 32 contacturen, 3 studiepunten, of 32 uur opleidingstijd voor blended leren.  Ook kunnen werkgevers opleidingen voorstellen aan hun werknemers zodat ze maximaal 250 opleidingsuren kunnen opnemen (125 op eigen initiatief + 125 op voorstel van de werkgever). De werknemer is niet verplicht in te gaan op het voorstel en de initiatiefnemer moet vermeld worden in de aanvraag tot terugbetaling.

16/11/2023

Het cijfer: 39

39% van Belgische werkgevers ervaart het inzetten van medewerkers elders in de organisatie als moeilijk. Onder de werknemers geeft nochtans 8% aan actief op zoek te zijn binnen de organisatie, en 18% passief op zoek. Het verborgen potentieel van interne mobiliteit blijft onderbenut, met slechts 37% van de werknemers die voldoende doorgroeimogelijkheden ervaren. Een performancetool, zoals bij Nipro, kan bijdragen aan een transparantere cultuur en betere interne mobiliteit.

16/11/2023

Webinar over de 4-daagse werkweek

Op 7 december 2023 organiseert het Federaal Planbureau een webinar over de pilootstudie van de 4-daagse werkweek in België, met arbeidsduurvermindering en behoud van loon. Bedrijven kunnen vrijwillig deelnemen aan de zes maanden durende studie in 2024. Enkele sprekers delen hun ervaringen, en deelnemende bedrijven krijgen wetenschappelijke en financiële ondersteuning. Inschrijven uiterlijk tegen 5 december 2023.

16/11/2023

Een terugblik op HR maatregelen in 2023

Met het einde van 2023 in zicht, blikt SD Worx terug op de voornaamste veranderingen binnen HR die plaatsvonden dit jaar, zoals: verschillende maatregelen voor een groener mobiliteitsbeleid, de uitbreiding in de studentenarbeid en flexi-jobs, de impact van de inflatie op de verloning, de deadlines opgelegd in de arbeidsdeal van 2022, het opstellen van een intern meldkanaal voor klokkenluiders dat vanaf 17 december 2023 ook geldt voor bedrijven met minstens 50 werknemers, de uitbreiding van fiscaal gunstige overuren tot 180 uren, en meer.

16/11/2023

Hervorming van de groene investeringsaftrek

De regering heeft een hervorming van de investeringsaftrek goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2025 stijgt de basisaftrek voor zelfstandigen en kmo's van 8% naar 10%, met een extra 10% voor digitale investeringen. Ook komt er een technologie-aftrek van 13,5% voor octrooien, onder­zoek en ontwikkeling en een verhoogde thematische aftrek tot 40% voor kmo’s en 30% voor grote onder­nemingen. De lijsten met groene investeringen die in aanmerking komen zullen driejaarlijks worden bijgewerkt.

14/11/2023

Het cijfer: 63

63% van de werknemers in ons land heeft overgewicht. Een analyse van 100.000 medewerkers toont dat 36% een gezond BMI heeft, 40% overgewicht, en 23% obesitas. Hieruit blijkt dat mannen vaker overgewicht hebben dan vrouwen, en dat het aantal stijgt met de leeftijd. Ook een gebrek aan beweging draagt bij aan toenemende ergonomische klachten. Slechts 42% van de werknemers is na het werk actief. Een gezonde levensstijl verlaagt nochtans ziekteverzuim, vooral in fysiek veeleisende beroepen.

14/11/2023

Digitale transformatie voor wettelijke conformiteit en efficiëntie

Er is geen ontsnappen aan de digitalisering op de werkvloer. Het is dan ook belangrijk nu te investeren in digitale technologieën om aan (toekomstige) wettelijke vereisten te voldoen. Zo heeft Securex een overzicht gemaakt van alle digitale veranderingen en tools die nuttig zijn voor werkgevers, zoals de E-box, verplichte elektronische facturen vanaf 2026, de digitale oprichting van ondernemingen, E-procurement, de Europese digitale strategie, transformatie van bedrijfsprocessen en werkstructuren met AI, en de Single Digital Gateway.

14/11/2023

RSZ-update over auteursrechten

De RSZ heeft aanvullende informatie verstrekt over vergoedingen voor de overdracht of verlening van auteursrechten en naburige rechten in het domein van de kunsten. Werkgevers krijgen tot 31/12/2023 de mogelijkheid om niet-aangegeven vergoedingen voor auteursrechten te regulariseren. Retroactieve aangifte, met looncode 47, geldt voor prestaties vóór 2023. Meld het maximaal omzetbare bedrag vóór 31/12/2023 via de specifieke RSZ-applicatie. Houd rekening met de 30/70 regel voor een optimale vergoeding. Raadpleeg de RSZ-richtlijnen voor gedetailleerde informatie en tijdlijnen. Een vraag over dit onderwerp? Stuur het naar ons op legal@hralert.be.

14/11/2023

Aanpassing flexi-tewerkstelling in de zorg

De wet van 16 oktober 2023 past retroactief vanaf 1 januari 2023 het toepassingsgebied van de flexi-tewerkstelling in de zorg voor de openbare sector aan. Specifieke NACE-codes, waaronder specialisten en tandartsen, worden toegevoegd. De flexi-tewerkstelling geldt voor specifieke openbare sector werkgevers, uitgezonderd taken onder de wet van 10 mei 2015 over gezondheidszorgberoepen.

09/11/2023

Het cijfer: 6

De Nationale Arbeidsraad doet 6 aanbevelingen aan ondernemingen voor psychosociaal welzijn en burn-outpreventie, met name: een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak, de creatie van een intern draagvlak, een aanpak op maat gemaakt van de onderneming, zowel snelle als blijvende inspanningen, een bottom-up totstandkoming in dialoog met werknemers en de belangrijke rol van sectorexpertise. Dit wordt geïntegreerd in het Federaal plan voor stresspreventie op het werk.

09/11/2023

Wetscorrectie herstelt onderscheid bij ontslag van bedienden

Een recente wetscorrectie herstelt het onderscheid tussen lagere en hogere bedienden bij ontslag door de werkgever van bedienden met een arbeidsovereenkomst van vóór 1 januari 2014, dat per vergissing werd geschrapt in de Wet van 20 maart 2023. Deze correctie is nog niet officieel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, maar men verwacht dat deze met terugwerkende kracht zal ingaan op 28 oktober 2023.

09/11/2023

Maatregelen voor gepensioneerden actief in de zorg verlengd tot 30 september 2024

Het Belgische Ministerie van Sociale Zaken verlengt met één jaar twee maatregelen voor gepensioneerden actief in de zorgsector. Deze maatregelen omvatten vrijstelling van persoonlijke socialezekerheidsbijdragen en een belastingtarief van 33% voor hun inkomsten. De verlenging loopt tot 30 september 2024. Onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

09/11/2023

Het cijfer: 8

Een onderzoek van de Antwerp Management School benoemt 8 veelvoorkomende stressfactoren die tot ziekteverzuim kunnen leiden, namelijk: te hoge werkdruk (91%); onevenwichtige werk-privébalans (89%); conflicten op het werk (81%); moeilijke thuis- of gezinssituatie (79%); mismatch tussen skills en jobfunctie (75%); te veel balletjes in de lucht willen houden (70%); moeilijke financiële situatie (57%); en technostress (45%).

09/11/2023

Belastingvrije geschenkcheques voor werknemers: voorwaarden

Als werkgever kun je je medewerkers jaarlijks geschenken of geschenkcheques geven voor bv. Sinterklaas, Kerst of Nieuwjaar. Dit voordeel kan onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van RSZ-bijdragen en belastingen, en je kunt ze ook aftrekken als beroepskosten. Het bedrag ligt op maximaal €40 per werknemer per jaar, plus €40 per kind ten laste. Om belastingvrije bedragen toe te kennen, moeten alle medewerkers hetzelfde voordeel krijgen.

09/11/2023

Collectief verlof voor 2024

Om een collectief verlof te plannen, moet je eerst de data bepalen via overleg met je werknemers op ondernemingsniveau. Zorg er ook voor dat je deze data op de juiste manier communiceert aan je werknemers door alle wettelijke vereisten te volgen. In onderstaande link, legt Securex in detail het proces uit. In de bouwsector gelden aanbevelingen voor collectieve sluiting, en deze zijn ondertussen bekend gemaakt voor 2024.

09/11/2023

Aanpassingen vanaf 1 november 2023

Door het overschrijding van de spilindex in oktober 2023 zijn heel wat cijfers vanaf 1 november 2023 aangepast. Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe bedragen met een link naar meer info:

07/11/2023

Verhoging van de werkbonus vanaf 1 november 2023

Op 1 november 2023 treedt een verhoging van de werkbonus in werking, als gevolg van de aanpassing van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) volgens CAO 43-16. Deze verandering heeft invloed op de loongrenzen en berekening van de werkbonus. In onderstaande link vind je de nieuwe bedragen in tabelvorm.

07/11/2023

De 13e maand: veelgestelde vragen

De eindejaarspremie, ook wel bekend als de 13de maand, is voor veel werknemers een langverwachte bonus. Maar wat zijn de verplichtingen van werkgevers met betrekking tot de 13de maand en welke voorwaarden gelden er? Robert Half beantwoordt 13 veelgestelde vragen over de 13de maand en biedt inzichten om dit arbeidsvoordeel effectief te beheren.

07/11/2023

Blended Learning: zelfsturend leren met deadlines

Blended learning is een leermethode die fysieke en online opleidingen combineert. Het stelt werknemers in staat om zelfstandig te leren, wat hun vaardigheden en kennis verrijkt, terwijl het ook deadlines instelt om de voortgang te waarborgen. Werknemers kunnen zo sneller nieuwe vaardigheden toepassen in hun dagelijkse werk. Het biedt flexibiliteit, praktische toepassing en is in lijn met hybride werkvormen.

07/11/2023

Nieuwe sectorale akkoorden

06/11/2023

Het cijfer: 72

72% van Belgische werknemers wil niet veranderen van werkgever, en slechts 8% is actief op zoek naar een nieuwe baan. In vergelijking met de rest van Europa blijkt België dus het meest loyaal aan zijn werkgever, maar hierdoor kan ontslag ook hard aankomen. Een exitgesprek en outplacement kunnen de impact verzachten en een positieve overgang naar een nieuwe baan bevorderen.

03/11/2023

Het cijfer: 20,5

20.5% van de werkende Gen Z-ers (geboren in of na 1996) in België vindt hun werk zinloos en weet niet waarom ze het doen. Ze hebben wel meer vertrouwen in collega's en amuseren zich vaker op het werk. Het is belangrijk voor werkgevers om hun beleid af te stemmen op de behoeften van de nieuwe generatie, zoals het aanbieden van voldoende inspraak, zelfstandigheid, afwisseling en groeimogelijkheden. Ook verbintenis door een juiste match met het team, face-to-face contacten en informele teammomenten zijn cruciaal.

03/11/2023

Een dubbele 48-urenstaking op het spoor: 7-9 november & 5-7 december

De vakbonden hebben 2 stakingen bij het spoor aangekondigd, van dinsdag 7 november 22 uur t.e.m. donderdag 9 november 22 uur, en van dinsdag 5 december 22 uur t.e.m. donderdag 7 december 22 uur. Werknemers die staken of verhinderd worden/te laat komen vanwege de aangekondigde staking hebben geen recht op gewaarborgd loon. Wel kunnen ze misschien aanspraak doen op een werkloosheidsuitkering of stakingsvergoeding (indien ze staken).

03/11/2023

Fitme: een platform voor duurzame rekruteringen

Fitme.jobs is een rekruteringsplatform dat doelt op een duurzame match tussen bedrijf en werknemers. Ze gebruiken een wetenschappelijk onderbouwde aanpak, ontwikkeld in samenwerking met professoren van de VUB (BE) en de Ohio State University (VS), om de werkwaarden van een bedrijf of team te identificeren en vervolgens kandidaten te selecteren die passen bij deze professionele waarden. Ook bieden ze ondersteuning aan niet-gekozen kandidaten.

02/11/2023

Het cijfer: 1,33

Ongeveer 1,33% is de huidige prognose voor de indexering van de lonen in PC 200 in januari 2024. De sterke daling in inflatie in oktober van 2,39% naar 0,36% zal ook een impact hebben op de uiteindelijke indexering begin volgend jaar.

02/11/2023

Indexeringen voor november 2023

Zoals we dinsdag reeds rapporteerden, werd de spilindex eind oktober 2023 overschreden en zullen de bedragen van bepaalde cao's op 1 november 2023 worden herzien. In onderstaande link vind je de tabellen met de nieuwe bedragen.

02/11/2023

Verplichte fietsvergoeding en belastingkrediet voor werkgevers

Vanaf 1 mei 2023 werd er een verplichte tussenkomst voor woon-werkverkeer per fiets in België ingevoerd. Werkgevers kunnen een belastingkrediet krijgen voor verhoogde fietskilometervergoedingen tussen 1 mei 2023 en 31 december 2024. Het belastingkrediet wordt berekend op basis van de verhoogde vergoeding en het aantal kilometers, max. 20 km per enkele reis. Werkgevers moeten het belastingkrediet aanvragen in hun belastingaangifte, maar de verhoogde fietskilometervergoeding is niet aftrekbaar als beroepskost.

02/11/2023

België’s Voorzitterschap van de EU: impact op HR

België leidt de Raad van de Europese Unie van januari tot juni 2024 en zal ernaar streven om de EU te versterken op gebieden zoals klimaat, economische groei en sociale cohesie. Veranderingen in Europa omvatten een herziening van de richtlijn over Europese ondernemingsraden, meer laadpalen voor elektrische voertuigen en de komende Europese verkiezingen in juni 2024, waarbij gendergelijkheid het belangrijkste thema is.

31/10/2023

Het cijfer: 125,65

In oktober 2023 heeft de afgevlakte gezondheidsindex een waarde van 125,65 punten bereikt. De spilindex voor het openbaar ambt en sociale uitkeringen ligt vast op 125,60 punten en werd dus overschreden. De sociale uitkeringen en de wedden van het overheidspersoneel zullen in de komende maanden aangepast moeten worden met 2%.

31/10/2023

Wat er te wachten staat in november

Waar moet je rekening mee houden in de komende maand? De twee wettelijke feestdagen, 1 en 11 november, waarvan de 11e op een zaterdag valt en dus vervangen wordt op een andere dag; flitscontroles in de vleessector in december; het inlichten van werknemers over de (al dan niet) uitreiking van de koopkrachtpremie moet voor 15 november gebeuren; de indexering van lonen door het overschrijden van de spilindex in oktober.

27/10/2023

Circulaire over onterecht betaalde tijdelijke werkloosheidsuitkeringen

Een recente circulaire geeft informatie over de verschillende fiscale gevolgen van onterecht betaalde tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. De RVA kan ten onrechte betaalde bruto werkloosheidsuitkeringen rechtstreeks terugvorderen van de werkgever. De werkgever moet het normale loon betalen voor de dagen waarop er geen tijdelijke werkloosheid van toepassing is.

27/10/2023

Verlofplanning tijdens afwijkende schoolvakantieperiodes

De planning van verlofperiodes van werknemers kan voor uitdagingen komen te staan door de nieuwe schoolvakantiekalenders in Franse en Vlaamse gemeenschappen. Acerta somt mogelijke oplossingen op, zoals ouderschapsverlof, onbetaald verlof, en flexibele uurroosters. Voor ouders met kinderen in verschillende gemeenschappen is flexibel ouderschapsverlof een optie. Werkgevers kunnen ook collectieve sluitingsperioden overwegen om conflicten te voorkomen.

25/10/2023

Het cijfer: 28

In 2023 zijn er tot nu toe 28% meer jobs verloren dan in de eerste 42 weken van 2022, wat neerkomt op 22.568 verloren banen dit jaar tegenover 17.630 voor dezelfde periode in 2022. In vergelijking met 2019 is er echter nog steeds een lichte daling van 0,7% in het aantal verloren banen.

25/10/2023

Maximale opzeggingstermijn van 13 weken vanaf 28 oktober 2023

Vanaf 28 oktober 2023 geldt er een maximaal opzeggingstermijn van 13 weken voor werknemers die vóór 1 januari 2014 in dienst zijn getreden, ongeacht hun statuut. Dit beëindigt interpretatieverschillen over opzeggingstermijnen. Voor "hogere" bedienden met specifieke jaarlijkse bezoldigingen geldt nu ook het 13-weken plafond. De nieuwe wet is van kracht voor opzeggingen vanaf 28 oktober 2023, terwijl de oude regels gelden voor opzeggingen vóór deze datum.

25/10/2023

Compensatie voor tijdelijke werkloosheid door overmacht bij berekening vakantiedagen 2023

De RSZ voorziet een gedeeltelijke compensatie voor werkgeverskosten inzake de jaarlijkse vakantie voor bedienden wegens tijdelijke werkloosheid overmacht als gevolg van COVID-19, de overstromingen in de zomer van 2021 of het Oekraïne-conflict. Het bedrag wordt op 18 oktober 2023 bekendgemaakt en verrekend met RSZ-bijdragen voor Q3 2023.

25/10/2023

Controleer opgenomen vakantiedagen in 2023: Impact voor Werkgevers

Werkgevers controleren best of werknemers in 2023 al hun wettelijke vakantiedagen, vervangingsfeestdagen en inhaalrustdagen hebben opgenomen. Niet-opgenomen dagen kunnen financiële gevolgen hebben. Overdracht van wettelijke vakantiedagen is in 2023 niet toegestaan, behalve bij overmacht. In dat geval moet de werkgever het vakantiegeld betalen op 31 december.

24/10/2023

Het cijfer: 67

"67% van het ziekteverzuim is te wijten aan mentale problemen en musculoskeletale aandoeningen." Dat rapporteert de FOD Werkgelegenheid als deel van hun campagne over psychosociale risico's op het werk. De campagne focust op het begrijpen, voorkomen en effectief aanpakken van risico's zoals eenzaamheid en telewerken, alcohol en drugs, burn-out, pesten en ongewenst seksueel gedrag, stress, en geweld en agressie.

24/10/2023

Enkel vertrekvakantiegeld wordt vanaf 2024 berekend in 2 fases

In 2024 zullen er wijzigingen zijn in de verrekening van het enkel vertrekvakantiegeld voor bedienden. Het wordt in twee fasen verrekend: 90% bij het opnemen van een vakantiedag, en eventuele correcties in december. Werkgevers moeten hun bedienden informeren via het vakantieattest, uitleg op aanvraag en loonfiche van december. Voor arbeiders verandert er niets.

19/10/2023

Het cijfer: 59

59% van werknemers geeft aan dat een ontoereikend loon de voornaamste reden is om een baan af te wijzen. Dat blijkt uit onderzoek van rekruteringsspecialist Robert Half, in het kader van hun nieuwste Salarisgids. Werknemers zijn ook op zoek naar andere factoren in een job, zoals flexibele werkomstandigheden, kansen voor professionele groei en meer betaald verlof om hun werktevredenheid te vergroten.

19/10/2023

Sociale verkiezingen: de belangrijkste fasen

We herinneren je eraan dat over 2 maanden het verkiezingsproces begint, dat bestaat uit een periode van 150 dagen, met 60 dagen voorbereiding en 90 dagen voor de verkiezingen. Belangrijk zijn de X-dag, wanneer de verkiezingsdatum wordt gecommuniceerd, en de Y-dag, de verkiezingsdag zelf, die 90 dagen na X valt. Het is van cruciaal belang om de procedures en deadlines strikt te volgen om ongeldigheid van de verkiezingen te voorkomen.

18/10/2023

Wijzigingen in het flexi-jobsysteem vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zullen er enkele nieuwe regels van toepassing zijn in het flexi-jobsysteem. Naast de uitbreiding naar 12 extra sectoren, is er ook het gelijkschakelen van het loon met de barema’s toepasselijk in de betreffende sector (met uitzondering van de horeca), de werkgeversbijdrage die wordt verhoogd van 25% naar 28%, een aantal anti-misbruikmaatregelen, de eventuele keuze om via een sectorale coa flexi-jobs te verbieden of in te voeren, en de beperking van het fiscaal vrijgesteld bedrag dat per jaar verdiend mag worden.

18/10/2023

Acerta Panel Webinar: De rol van AI in de werkplek

In het Acerta Panel Webinar van vorige week spraken enkele experts over het thema ‘Artificiële Intelligentie op het werk en binnen HR’. Zij haalden aan dat de vaardigheden van werknemers ontwikkelen cruciaal is, aangezien AI zowel nieuwe rollen zal creëren als sommige functies zal upgraden. Binnen HR kan AI worden gebruikt voor taakautomatisering en datagestuurde besluitvorming.

17/10/2023

Nieuwe sectorale akkoorden

Nieuw sectoraal akkoord voor het paritair comité voor de bedienden van de voedingsnijverheid, PC 220  (Liantis)

Nieuw sectoraal akkoord voor de bedienden uit de internationale handel, PC 226 (Liantis)

Nieuw sectoraal akkoord voor het paritair comité voor de arbeiders van de voedingsnijverheid, PC 118 (Liantis)

Nieuw sectoraal akkoord voor het paritair comité voor de arbeiders uit de bakkerijsector, PC 118.03 (Liantis)

Nieuw sectoraal akkoord voor de bedienden van het paritair comité voor kleding en confectie, PC 215 (Liantis)

13/10/2023

Het cijfer: 54

54% van de Belgische werkgevers geeft aan onvoldoende personeel te hebben om het benodigde werk te verrichten. Zo blijkt 56% van de werkgevers te worstelen met het aantrekken van personeel, terwijl 36% moeite heeft om huidig personeel te behouden. Opleidingen worden gezien als een oplossing om medewerkers te ontwikkelen en in te zetten in de war for talent.

13/10/2023

COVID-19: maatregelen van vandaag

Op dit moment is de COVID-19-situatie nog onder controle, vergelijkbaar met de jaarlijkse grieppiek. We bevinden ons nog steeds in de waakzaamheidsfase. Bij belangrijke uitbraken in bedrijven kan overleg met de bedrijfsarts leiden tot de oranje fase en de herintroductie van mondmaskers. Werknemers met klachten kunnen worden verzocht zich ziek te melden maar er is geen verplichte isolatieperiode. Ventilatie is essentieel en het gebruik van CO2-meters wordt aanbevolen.

13/10/2023

Nieuwe browserextensie om phishing te bestrijden

In 2022 resulteerde phishing in een verlies van €39,8 miljoen. Naast hun App en email-adres (verdacht@safeonweb.be) lanceert Safeonweb nu ook een nieuwe browserextensie om verdachte websites te identificeren. Voor verdere details over deze inspanningen, kan je de persconferentie op 16 oktober 2023 in Brussel volgen. Bevestig je aanwezigheid vóór 15 oktober.

13/10/2023

Werkbaar werk: Kwaliteitsvolle jobs voor gezondere werknemers

Jobkwaliteit in Vlaanderen verbetert. Steeds meer werknemers hebben werk zonder werkbaarheidsknelpunten, stijgend van 49,6% in 2019 naar 51,8% in 2023. Werkbaar werk is niet alleen gunstig voor werknemers; bedrijven en de samenleving plukken er ook de vruchten van. Werknemers met werkbaar werk zijn loyaler, langer gezond actief en minder afwezig. Ondanks de verbeteringen is blijvende inzet voor werkbaar werk noodzakelijk.

12/10/2023

Het cijfer: 15

15% van Belgische werknemers zegt zich vaak of altijd emotioneel uitgeput te voelen door werk. De gemiddelde mentale uitputtingsscore is 34 (met 0 = "nooit emotioneel uitgeput" en 100 = "altijd emotioneel uitgeput"). Vrouwen scoren gemiddeld hoger dan mannen. FOD Werkgelegenheid biedt tools aan voor PSR-preventie en beheer. Meer info vind je in de "Voel je goed op het werk" -campagne.

HR Mobility
12/10/2023

Koninklijk besluit brengt concrete regels voor mobiliteitsbudget

Op 29 september 2023 werden concrete regels voor het berekenen van het mobiliteitsbudget vastgelegd in een koninklijk besluit. Werknemers kunnen hun bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget in 3 pijlers. De berekening van het budget is nu gereguleerd, met opties voor 'werkelijke kosten' of 'forfaitaire waarden'. Veranderingen treden in werking op 1 januari 2024.

10/10/2023

Het cijfer: 0,8

Ten opzichte van dezelfde periode in 2022 is er een kleine groei in de arbeidsmarkt. Het aantal arbeidsplaatsen en het aantal personen met een baan zijn met 0,8% toegenomen. Het gepresteerde arbeidsvolume, uitgedrukt in voltijdsequivalenten, nam ook toe met 1%. De toename van zowel het aantal arbeidsplaatsen als het arbeidsvolume was sterker bij vrouwen dan bij mannen.

10/10/2023

Belangrijkste wijzigingen in de wet houdende diverse arbeidsmaatregelen

Er is een wetsvoorstel met verschillende arbeidsbepalingen goedgekeurd. Securex heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste maatregelen, o.a. de verplichte aanwijzing van een vertrouwenspersoon in bepaalde ondernemingen, de mogelijkheid voor werknemers om tijdskrediet eenzijdig stop te zetten, opzeggingsbedingen in contracten van vóór 31 december 2013 blijven van toepassing, en meer.

10/10/2023

Regels voor collectief vaststellen van vervangingsfeestdagen in 2024

Bij het collectief vaststellen van vervangingsfeestdagen voor 2024 in uw onderneming, moet u enkele regels volgen. De vaststelling voor de hele onderneming vereist instemming van de Ondernemingsraad, overleg tussen de werkgever en vakbondsafvaardiging, of anders een overeenkomst met werknemers, uiterlijk vóór 15 december 2023. De bekendmaking van deze collectieve vervangingsdagen moet ook vóór 15 december plaatsvinden.

06/10/2023

ECARO: Nieuwe informatie voor werkgevers over bijdrageverminderingen

De onlinedienst ECARO biedt werkgevers toegang tot loon- en arbeidstijdgegevens van werknemers via DmfA-aangiften. Deze gegevens kunnen bijdrageverminderingen bevatten, en ECARO helpt werkgevers om te controleren op mogelijke verminderingen en fouten in RSZ-controles. Vanaf september 2023 bevat ECARO informatie over nieuwe doelgroepverminderingen in Wallonië en vanaf oktober 2023 in Vlaanderen voor specifieke indiensttredingen.

06/10/2023

Vlaams Opleidingsverlof: geen directe link met functie vereist

In Vlaanderen hebben werknemers recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV) voor erkende opleidingen, zowel beroeps- als algemene opleidingen, zonder vereiste link met hun functie. Het aantal verlofuren varieert afhankelijk van de opleiding en regio. Een werkgever kan dus niet verbieden dat een werknemer verlof opneemt om een ​​opleiding te volgen die aan de criteria voldoet.

04/10/2023

Het cijfer: 26,5

Het aantal gepensioneerden dat als zelfstandige werkt, is in de afgelopen 5 jaar met maar liefst 26,5% gestegen, wat aanzienlijk meer is dan het aantal zelfstandigen in hoofd- of bijberoep. Bijna 1 op de 10 zelfstandigen is nu gepensioneerd. Dit blijkt uit een analyse van Liantis op basis van officiële RSVZ-statistieken.

04/10/2023

De EU-richtlijn voor loontransparantie & de impact op jouw loonbeleid

Met zijn nieuwe richtlijn voor loontransparantie streeft de EU naar gelijke beloning voor gelijk werk. De richtlijn verplicht werkgevers criteria voor salarissen objectief en genderneutraal te maken, werknemers over deze criteria te informeren en loonkloofrapporten in te dienen. Securex helpt je voorbereiden voor de richtlijn die tegen 2026 nationale wetgeving moet worden.

04/10/2023

Aantal ziektedagen daalt na afschaffing van doktersattest voor één dag

Sinds de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag zijn er minder ziektedagen geteld bij het federaal overheidspersoneel. In de eerste helft van 2023 is het totale afwezigheid wegens ziekte minder dan één maand gedaald van 7,3% naar 6,95%. Werknemers melden zich sneller ziek voor één dag maar zijn ook sneller terug aan het werk.

03/10/2023

Het cijfer: 0,35

In 2024 zal de Belgische fietsvergoeding voor werknemers stijgen van €0,27 naar €0,35 per kilometer, aangekondigd door Minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Het maximale bedrag vrijgesteld van belastingen en sociale lasten wordt €2.500 per jaar.

03/10/2023

Spilindex niet overschreden in september

Hoewel het Federaal Planbureau had voorspeld dat de spilindex voor september 2023 zou worden overschreden, was dit niet het geval. De gezondheidsindex (die als referentie dient voor de spilindex) steeg nauwelijks, van 125,31 naar 125,35. De volgende spilindex is vastgesteld op 125,6. Er is dus geen stijging van de verloning te verwachten als u deel uitmaakt van een paritair comité met automatische indexering.

03/10/2023

Vereenvoudiging van de regelgeving over collectief maatwerk

De Vlaamse regering heeft een ontwerpbesluit goedgekeurd om de regelgeving over collectief maatwerk te vereenvoudigen en optimaliseren. Belangrijkste wijzigingen omvatten een bredere definitie van "uiterst" kwetsbare personen, aanpassingen aan het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), verlenging van adviestermijnen en concretisering van de terugkeergarantie.

03/10/2023

Deconnectie en welzijn: nood aan concrete maatregelen

Werkgevers moeten deconnectie-afspraken maken met werknemers volgens de Arbeidsdeal, maar veel werknemers hebben geen specifieke richtlijnen. Werkgevers schatten het niveau van het mentale welzijn op het werk vaak optimistischer in dan hun werknemers. Concrete afspraken zijn essentieel, waarbij leidinggevenden een sleutelrol spelen in het vertalen en handhaven van deze afspraken op de werkvloer.

29/09/2023

Nieuwe NAR adviezen

De Nationale Arbeidsraad heeft enkele nieuwe adviezen uitgebracht, o.a. advies 2.378 (over specifieke regels om niet-afwervingsbedingen in de uitzendsector te reguleren), advies 2.380 (over biologische gevaren op de werkplek) en advies 2.381 (over responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers inzake invaliditeit - berekeningswijze in de uitzendsector).

29/09/2023

Belangrijkste maatregelen van de Septemberverklaring

De belangrijkste wijzigingen aangekondigd in de septemberverklaring voor werkgevers in Vlaanderen zijn: de uitdoving van doelgroepvermindering voor oudere werknemers, een versterking van de Vlaamse jobbonus, extra budget voor de dienstenchequesector, ondersteuning van de kinderopvangsector, incentives voor investeringen in kinderopvang, extra middelen voor minimumlonen in de sociale economie en economische migratie.

29/09/2023

Ander nieuws van de dag:

  1. Dien je aanvraag voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet online in! (RVA)

  2. Overschakeling naar het winteruur op 29 oktober: een impact op het loon? (Securex)

  3. Medewerkers beter beschermd tegen hormoonverstorende stoffen (Liantis)

  4. Advies 2379 van 26.09.2023 (NAR): Voorontwerp van wet houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw

  5. Advies 2382 van 26.09.2023 (NAR): Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 2020 betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

HR Legal
28/09/2023

De HR juridische vraag: een vervroegde terugkeer naar het werk

“Wat met bedienden die een voet breken, kruisbanden scheuren, etc. waardoor ze een ziektebriefje hebben van vaak verschillende weken tot maanden terwijl ze wel perfect hun bureauwerk kunnen doen en daar ook zelf toe bereid zijn? Mogen zij werken?” Dankzij onze partner YELAW, kan je hier het antwoord lezen. Indien je zelf een vraag hebt, gelieve deze te sturen naar legal@hralert.be

28/09/2023

Wat er te wachten staat in oktober

Securex maakt een overzicht van opkomende activiteiten en maatregelen voor volgende maand, zoals de RSZ-korting vanaf 1 oktober voor personen zonder recente, duurzame ervaring, de spilindex die in september 2023 al overschreven zou worden, de nieuwe kilometervergoeding, en meer.

28/09/2023

Deadline voor Jaarlijks Actieplan: 1 november 2023

Vóór 1 november 2023 moet je een Jaarlijks Actieplan (JAP) voor 2024 voorleggen aan het Comité voor preventie en welzijn op het werk. Dit JAP (inclusief het Globaal Preventieplan (GPP)) zijn cruciaal voor het beheersen van risico's in jouw organisatie op korte en lange termijn. Via de link vind je duidelijke stappen en tips voor het opstellen van zowel het JAP als het GPP.

22/09/2023

Het cijfer: 432

In augustus 2023 werden er 432 faillissementen geregistreerd. Dit is een daling van 34,8% tegenover juli 2023 maar een stijging van 32,9% ten opzichte van dezelfde maand in 2022.

21/09/2023

Het cijfer: 55

55% van de Belgen is tevreden met hun leidinggevende, vergelijkbaar met het Europese gemiddelde. Tevredenheid ligt het hoogst bij werknemers die 2 tot 4 dagen mag telewerken. In 2023 werkt één op de drie Belgen minstens 1 dag per week thuis, een stijging ten opzichte van vorig jaar.

21/09/2023

Recht op gewaarborgd dagloon bij verkeershinder?

Een werknemer kan aanspraak maken op gewaarborgd dagloon bij verkeershinder, mits enkele voorwaarden, o.a. onvoorziene omstandigheden onderweg die onafhankelijk zijn van de wil van de medewerker. Als de vertraging echter te wijten is aan voorspelbare verkeersproblemen, zoals de normale files of aangekondigde wegenwerken, geldt dit niet als overmacht.

21/09/2023

Mobiliteitsbudget wordt voornamelijk gebruikt voor huisvestingskosten

6 op 10 werknemers die hun bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget, kiest ervoor om het te besteden aan huur of de afbetaling van een hypothecaire lening. 4 op 10 besteedt het aan pure mobiliteitsoplossingen zoals fietsen of treinen. In de eerste helft van dit jaar ging bijna 90% van het totale mobiliteitsbudget van alle gebruikers naar huisvestingskosten.

19/09/2023

FOD organiseert informatiesessies sociale verkiezingen

Op 13 tot 26 mei 2024 vinden de sociale verkiezingen plaats in België, waarvoor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg informatiesessies organiseert op 19 oktober in Brussel en 23 oktober online. Tijdens de sessies wordt de wettelijke procedure voor de organisatie van sociale verkiezingen uitgelegd, met bijzondere aandacht voor wijzigingen in de wetgeving sinds 2020 en de digitale vereenvoudiging van het verkiezingsproces.

19/09/2023

Al meer dan duizend aanvragen voor individueel maatwerk

Sinds de introductie van individueel maatwerk zijn er al meer dan duizend aanvragen ingediend door werkgevers en zelfstandigen. Ongeveer 17% van de Vlaamse werkzoekenden heeft dan ook een arbeidsbeperking. De campagne 'Pracht van een werkkracht' hoopt het nieuwe systeem nog populairder te maken.

15/09/2023

Het cijfer: 45

Uit ondervragingen van 510 werkgevers, blijkt dat 45% van plan is aan te werven in het laatste kwartaal van 2023, terwijl 14% wil inkrimpen en 38% de status quo verwacht te behouden in hun personeelsbestand. De 'Nettotewerkstellingsprognose' stijgt zo tot een optimistische 31%, het hoogste percentage in 2023, maar blijft toch steeds 2% minder dan in het vierde kwartaal van 2022.

15/09/2023

Vlaamse RSZ-korting voor personen zonder recente, duurzame werkervaring

We herinneren je eraan dat vanaf 1 oktober 2023 de Vlaamse regering een doelgroepvermindering invoert voor de aanwerving van personen zonder recente en duurzame beroepservaring. Deze bestaat uit een maximale forfaitaire vermindering van 1.000 euro tijdens het kwartaal van aanwerving en de 3 daaropvolgende kwartalen.

15/09/2023

Minister Dermagne roept bedrijven op tot deelname aan kortere werkweek-experiment

Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne onderzoekt de mogelijkheid van een kortere werkweek in België en roept bedrijven op om deel te nemen aan het experiment. Het doel is om te kijken of een kortere werkweek voordelen kan opleveren, zoals het gemakkelijker invullen van vacatures, het verminderen van stress en het voorkomen van ziekte.

14/09/2023

Werkgelegenheids- en werkeloosheidsgraad: kloof tussen hoog- en laaggeschoolden vergroot

Zowel de werkgelegenheidsgraad als de werkeloosheidsgraad daalt lichtjes in het tweede kwartaal van 2023. Dit gaat gepaard met een hoger aantal inactieven, en dus een dalende activiteitsgraad. De kloof tussen hoog- en laaggeschoolden wordt alsmaar groter, met een werkgelegenheidsgraad van 45% bij laaggeschoolden en 86,2% bij hooggeschoolden. Ook de werkeloosheidsgraad stijgt bij laaggeschoolden, net zoals in het vorige kwartaal.

13/09/2023

Het cijfer: 93,6

Het aantal volledig elektrische personenwagens in België is met 93,6% gestegen in één jaar tijd. In 2023 zijn er 138.749 elektrische wagens geteld, wat bijna een verdubbeling is tegenover 2022 (71.651 wagens). Opvallend is dat 80,8% op naam van een vennootschap staat.

12/09/2023

Het cijfer: 1,5 miljoen

Onlangs werd het 1,5 miljoenste dossier over een beroepsziekte geregistreerd. Meeste dossiers zijn gelukkig voor preventieve maatregelen. Ongeveer 38.500 personen in België krijgen echter een vergoeding voor een blijvende ongeschiktheid wegens een beroepsziekte.

12/09/2023

180 fiscaal gunstige overuren

Voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025 wordt het aantal fiscaal voordelige overuren opgetrokken van 130 naar 180 per jaar. Dit is een van de afspraken in de wet ter uitvoering van het IPA 2023-2024. Ook de herinvoering van de relance-uren en de verlenging van de innovatiepremie wordt met deze wet vastgelegd.

12/09/2023

Het aantal vacatures daalt

In het tweede kwartaal van 2023 stonden er 194,957 vacatures open bij Belgische ondernemingen, vergeleken met 196,922 in het eerste kwartaal. We zien dus een daling van 1%. Ook het aantal vacatures t.o.v. het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming is gedaald van 4,68% naar 4,63%.

31/08/2023

Het cijfer: 663

In juli 2023 werden er 663 faillissementen geregistreerd. Hoewel dit een daling is van 39,3% t.o.v. juni 2023, ligt het totaal aantal faillisementen in het Vlaams Gewest (3.522) 8,0% hoger dan het vorig recordaantal voor dezelfde periode in 2013 (3.260).

31/08/2023

Verloop van de loopbaan voorspellen met HR Advanced Analytics

Artificiële intelligentie en data-analyse toegepast in HR onthullen voorspellende kracht voor loopbanen en retentie. Acerta en KU Leuven's onderzoek toont dat harde HR-data kunnen helpen bij bv. het voorspellen van aangekondigde vertrekken. Het uiteindelijke doel is praktische tools te ontwikkelen inzetbaar op bv. payroll-data, in lijn met GDPR-richtlijnen.

29/08/2023

Wat er te wachten staat in september

Securex maakt een overzicht van opkomende activiteiten: op 1 september gaat het kwalificerend werkplekleren in Vlaanderen van start; 27 september is dag van de Franse gemeenschap; voor sommige sectoren moet de koopkrachtpremie tegen 30 september betaald worden; de deadline voor een intern meldkanaal nadert.

29/08/2023

Nieuwe oproep naar duurzaam woon-werkverkeer

De nieuwe oproep wil het gebruik van nabijgelegen fietssnelwegen en de verbetering van de verbinding tussen openbaar vervoer en werkplekken stimuleren. Ook samenwerking tussen bedrijven wordt sterk aangemoedigd. Om een subsidie te krijgen moet je tussen 18 september en 18 oktober een dossiernummer aanvragen en tegen 18 januari 2024 het volledige subsidiedossier indienen.

29/08/2023

Elektronische C3.2 A vanaf 1 september

Vanaf 1 september 2023 wordt het project van de elektronische C3.2 A uitgebreid naar werknemers van alle ondernemingen. De voornaamste voordelen zijn dat de controlekaart niet meer verloren of beschadigd kan worden en dat de papieren versie op het einde van de maand niet meer aan de uitbetalingsinstelling moet bezorgd worden.

25/08/2023

Het cijfer: -0,53

In 2023 zien we een negatieve evolutie in de tewerkstelling bij kmo's (-0,53% t.o.v. +1,25% in 2022 en +2,02% in 2019 vóór Covid), voornamelijk in de industrie sector maar ook binnen ICT en communicatie.

24/08/2023

Het Cijfer: 108

In de week van 14 tot 20 augustus zijn er 108 faillissementen uitgesproken in de ondernemingsrechtbanken. Hierdoor werden 251 banen geliquideerd.

24/08/2023

Opkomende flitscontroles SIOD

In het najaar van 2023 zal SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) flitscontroles uitvoeren in sommige sectoren, meer bepaald tijdens augustus en december 2023 in de vleessector, en tijdens oktober 2023 in de groene sectoren.

24/08/2023

Gewaarborgd loon in studentenjobs

Voor studenten gelden dezelfde regels tot gewaarborgd loon bij ziekte als voor de gewone werknemer. Bij de meeste contracten van 3 maanden of minder, heb je pas recht op gewaarborgd loon na de eerste maand. Bij contracten langer dan 3 maanden heb je onmiddellijk recht hierop.

22/08/2023

Loon ruilen voor vakantie

Als werkgever kan je werknemers de optie aanbieden om extra vakantiedagen te ‘kopen’ bovenop de legale en extralegale vakantie. Dit kan via een cafetariaplan of via een individuele loonruil. De interesse naar extra vakantie is groot onder werknemers maar de keuze blijft altijd bij de werkgever.

HR Legal
18/08/2023

13 mei – 26 mei 2023: Sociale verkiezingen

Er wordt bevestigd dat de sociale verkiezingen doorgaan tussen 13 mei en 26 mei 2024. De procedure dient opgestart te worden tussen 15 december en 28 december 2023, afhankelijk van de gekozen verkiezingsdatum.

16/08/2023

HR Alert in een nieuw jasje

We hopen dat jullie alvast hebben kunnen genieten van een pauze en met een frisse blik uitkijken naar het komende HR nieuws. Ook wij hebben onze platforms een kleine makeover gegeven en zijn terug met een heleboel nieuwe dingen. Onze nieuwsbrief heeft een nieuw ontwerp gekregen en de website hebben we vereenvoudigd met het oog op meer content in de toekomst. Elke transitie vraagt wat aanpassen: er kunnen dus fouten, bugs of vertragingen voorkomen. We zorgen zo snel mogelijk voor een oplossing.

07/08/2023

Het cijfer: 55

Sinds 1 juli 2023 en tot 30 juni 2025 kunnen werknemers van 55 jaar een eindeloopbaantijdskrediet aanvragen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze werknemers hun arbeidsovereenkomst wijzigen naar deeltijdse of ⅕ tijd. La condition en 2023 est que leur salaire horaire soit au moins de 16,02 euros.