Real Time News
for Human Resources Governance

Voor flexwerk ontbreken nog vaak de tools

Een nieuwe studie, van software-aanbieder Unit4 deze keer, bevestigt hoezeer de pandemie de digitalisering van bedrijfsprocessen heeft versneld. Maar het werk is niet af. Een knelpunt is het beheren van flexibele arbeidsregelingen. 62% van de respondenten geeft aan dat hun bedrijf niet de juiste technologieën ter beschikking stelt om flexwerk en hybride werken vlot te laten verlopen.

Studie Unit4: Bijna 8 op 10 ondervraagde Belgen vindt dat hun bedrijf flexwerk beter moet aanpakken (Unit4)

Op het werk ziet het lijf meer af dan de geest

Werkgebonden rug-, schouder-, en knieklachten komen meer dan dubbel zo vaak voor als psychosociale klachten. Kantoorwerkers blijven niet gespaard. Tot de voornaamste risicofactoren behoren immers langdurig zitten en werken onder tijdsdruk. In het kader van werkbaar werk én het voorkomen van ziekteverzuim, is er volgens Liantis dan ook voor ergonomie een belangrijke rol weggelegd.

Oktober, maand van de ergonomie (Liantis)

RSZ zal rekening houden met energiecrisis

Bedrijven die lijden onder de dure energie zullen aan de RSZ een "bijzonder" minnelijk afbetalingsplan mogen vragen. Dat wil de regering. Het gaat om de sociale bijdragen voor Q3 en Q4 2022 en Q1 2023 en voor het debetbericht jaarlijkse vakantie 2022. Het "bijzondere" is dat bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of verwijlinteresten niet worden aangerekend.

Uitstel van betaling van sociale bijdragen voor werkgevers in kader van energiecrisis (Sodiwe)

"Fishing expedition" kost RSZ veroordeling

Begin dit jaar vielen inspecteurs van de RSZ en van de FOD Financiën binnen bij een bedrijf in de Antwerpse haven. Zij gingen in ware huiszoekingstijl op zoek naar bewijzen van een fraudeconstructie. Deze "fishing expedition" is hen slecht bekomen. In een gedetailleerd vonnis stelt de Arbeidsrechtbank vast dat de inspecteurs hun boekje zwaar te buiten waren gegaan.

Beroep tegen dwangmaatregelen van sociale inspecteurs (bericht van de Arbeidsrechtbank Antwerpen)

Vonnis dd. 13/09/2022 rolnummer 22/598/A  (Arbeidsrechtbank Antwerpen, MS Word, 50 blz.)

Inflatie sloopt grens van 70 euro per gewerkt uur

In de sector elektriciteit en gas zal de inflatiegolf ongetwijfeld de psychologische grens van 70 euro per gewerkt uur doorbreken of is dat al gebeurd. In 2020 bedroeg die kost volgens Statbel immers al gemiddeld 66,5 euro. Daarna kwamen de banken en verzekeringen (62,5) en het onderwijs (58,4). De gemiddelde arbeidskost per uur was het hoogst in Brussel (47,3 euro), op afstand gevolgd door Vlaanderen (39,8) en Wallonië (38,2). Net geen 8% van de betalingen had betrekking op niet-gewerkte dagen.

Arbeidskosten zijn het hoogst in de energiesector (Statbel)

Seksisme op werkvloer: werkgever veroordeeld

In Waals-Brabant kwam het tot een zeldzame veroordeling wegens pesterijen op grond van geslacht. Een vrouw werd gepest door haar seksistische leidinggevende, en kreeg haar ontslag nadat zij klacht had ingediend. De rechtbank wees op het gebrek aan reactie van de bedrijfsleiding, die de leidinggevende had laten begaan. De vrouw bekwam een schadevergoeing ten belope van 6 maanden brutoloon.

Werkgever veroordeeld voor pesterijen op grond van geslacht (persbericht, pdf, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen)

Ander nieuws van de dag

De kostenstijging voor de ondernemingen zet de economische activiteit steeds meer onder druk en wordt niet volledig doorberekend in de verkoopprijzen (Nationale Bank van België): de Belgische economie stevent af op een korte recessie

Wat als een werknemer je vraagt zijn ontslag ’te geven’? (PointHR)

Freelance Management Systemen in België (NextConomy, onderzoeksrapport,  pdf, 86 blz., naam en e-mailadres vereist)

Erkenning steunzones Genk en Turnhout wordt opnieuw verlengd (Sodiwe): het federale kernkabinet heeft vrijdag beslist het statuut van ontwrichte zone voor Turnhout en Genk opnieuw te verlengen met 2 jaar, tot 31 oktober 2024

PC 302: sectorale afwijking tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor de arbeiders (Besox)

Wegwijs in de transitietrajecten

Een opgezegde werknemer kan binnenkort tijdens de opzeggingstermijn ter beschikking worden gesteld van een andere werkgever-gebruiker. Deze specifieke vorm van toegelaten terbeschikkingstelling, die voortspruit uit de wet op de Arbeidsdeal, kreeg de naam ‘transitietraject’. Alle details bij Commit.

Arbeidsdeal: werknemers uitlenen tijdens de opzeggingstermijn wordt mogelijk met het transitietraject (Commit)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.