Real Time News
for Human Resources Governance

Vakantie

19/07/2022

Beste lezer, als naar gewoonte neemt de redactie van HR Alert een zomerpauze. Wij zijn er weer in de week van 15 augustus. Wij wensen jullie allen een fijne (en niet té hete) zomer toe.

Het cijfer: 81,7

19/07/2022

Wie nu in België wordt geboren, heeft een levensverwachting van 81,7 jaar. De geografische verschillen zijn aanzienlijk. De verwachtingen gaan van 78,8 jaar in Henegouwen tot 82,9 jaar in Vlaams-Brabant. Details

 

Niet vervroegd stoppen wordt beloond

De pensioenhervorming van de Vivaldi-coalitie zal om slechts drie punten draaien. Wie de leeftijd van het vervroegd pensioen bereikt maar blijft werken, zal vanaf dan per gewerkte dag een levenslange bonus verdienen. Om recht te hebben op het minimumpensioen, zal je tenminste 20 jaar effectief gewerkt moeten hebben. En wie deeltijds werk combineert met het gezin, zal een hoger pensioen ontvangen.

Tweet van premier De Croo

Fiscale wet gepubliceerd: wat staat er in voor HR?

De wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen is verschenen in het Staatsblad. SD Worx analyseert de delen die relevant zijn voor HR. Die gaan onder meer over het uitstel voor de aanvraag van het statuut buitenlandse kaderleden, de kostenaftrek voor laadpalen, de combinatie mobiliteitsbudget en woon-werkvergoedingen, en de woonplaatsattesten voor buitenlandse seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw.

Wet diverse fiscale bepalingen gepubliceerd (SD Worx)

Lectuur over einde van de arbeidsrelatie

Gedroomde vakantielectuur is het niet, maar nuttig kunnen ze wel zijn: artikels over de beëindiging van de overeenkomst, geschreven door advocaten die gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht. De volgende drie vonden we bij het Kortrijkse kantoor DLPA Advocaten.

Opzegging en verbreking van de arbeidsovereenkomst: ontslagmodaliteiten van naderbij bekeken (DLPA Advocaten): uitgebreid artikel

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord (DLPA Advocaten)

Het ontslag om dringende reden (DLPA Advocaten)

Ziekte in het verleden mag geen rol meer spelen

Een werknemer een promotie ontzeggen of een jobkandidaat afwijzen omdat hij/zij ooit een gezondheidsprobleem heeft gehad, bijvoorbeeld kanker, kan binnenkort leiden tot een schadevergoeding gelijk aan zes maanden loon - tenzij de werkgever zijn beslissing afdoend kan rechtvaardigen. Tot vandaag verbiedt de Antidiscriminatiewet geen discriminatie op basis van het ziekteverleden. Dat verandert dus binnenkort.

Discriminatie: verruiming van het beschermd criterium “gezondheidstoestand” (Claeys & Engels)

Geannuleerd zomerkamp is overmacht

15/07/2022

Een ouder mag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ook aanvragen voor de opvang van een kind dat tijdens de zomervakantie was ingeschreven voor een kamp of een georganiseerde kinderopvang, maar dat hier niet naartoe kan gaan omdat het vakantiekamp of de georganiseerde opvang is geannuleerd of voortijdig is stopgezet omwille van corona of omdat het kind zelf in quarantaine moet omwille van corona.

Kamp geannuleerd of kind in quarantaine: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is mogelijk (Partena Professional)

Lager diploma minder vaak een beletsel

Volgens de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka aanvaarden bedrijven de jongste tijd vaker sollicitaties van jobzoekers die een lager diploma bezitten dan beoogd, gewoon omdat er onvoldoende kandidaten opduiken die wél het verlangde studieniveau hebben. Dat meldt vrtnws. "Waar vroeger minstens een master nodig was, kan nu eventueel ook een bachelor aan de slag. Bij technische beroepen is een korte specifieke opleiding soms al voldoende."

Bedrijven minder veeleisend voor diploma's nieuwe werknemers (vrtnws)

Vlaanderen sleutelt aan alternerend leren

Werkgevers in Vlaanderen mogen vanaf 1 september 2022 stageovereenkomsten alternerend leren afsluiten met leerlingen uit de rest van het land en het buitenland. De overeenkomst hoeft niet langer voltijds te zijn, 28 uren per week volstaan. Bij bepaalde schorsingen van de overeenkomst moet de onderneming niet langer de leervergoeding doorbetalen.

Vanaf 1 september 2022 aanpassingen aan Vlaams alternerend leren (SD Worx)

Het cijfer: 74,6

In 2030 zal bij ongewijzigd beleid hooguit 74,6% van de 20- tot 64-jarigen aan het werk zijn. Om 80% te bereiken, de officiële doelstelling, is méér nodig dan activering van werklozen; er moeten gewoonweg meer mensen op de arbeidsmarkt komen. Details

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.