Real Time News
for Human Resources Governance

Beste lezer,

31/03/2023

Als naar gewoonte drukt de redactie van HR Alert rond deze tijd van het jaar de pauzeknop in. Wij zijn er terug in de week van 17 april.

Het cijfer: 291.694

31/03/2023

45 jaar is het geleden dat de RVA minder dan 300.000 volledig vergoede volledig werklozen telde. Het exacte aantal in 2022 was 291.694. De daling in 2022 was dubbel zo groot in Vlaanderen (-14%) als in Brussel (-6%) en Wallonië (-7%). Details

Europa maakt einde aan loonkloof

Het Europees Parlement heeft gisteren strenge en bindende regels goedgekeurd om de lonen transparanter te maken. Het doel is een einde te maken aan de benadeling van de vrouwen. Lonen zullen niet meer geheim mogen zijn, werknemers krijgen recht op meer informatie over het loonbeleid en loonclassificaties moeten gebaseerd zijn op genderneutrale criteria. Bij een loonkloof van 5% of meer zal een organisatie met 100 of meer werknemers maatregelen moeten treffen. Boetes liggen in het verschiet voor werkgevers die in gebreke blijven. Advies van Attentia: evalueer nu al jouw loonclassificatiesysteem.

Bindende regels voor loontransparantiemaatregelen (Attentia)

Sterke vraag naar méér thuiswerken

31/03/2023

Covid heeft gezorgd voor een verdubbeling van het aantal organisaties dat thuiswerken toestaat. Daardoor ligt die mogelijkheid nu open voor 70% van de werknemers, al is dit voor 13% alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen. In de praktijk, zo leert een onderzoek van Bright Plus, brengen alle Belgische werkenden bij elkaar gemiddeld 1,5 werkdagen door in hun thuiskantoor. Dat cijfer ligt iets hoger in Brussel en Vlaanderen. Maar als het aan de werknemers lag, zou dat gemiddelde een pak hoger uitkomen, op 2,4 dagen per week.

We werken per week 1,5 dagen van thuis, maar willen eigenlijk 2,4 (Bright Plus)

Ander nieuws van de dag

De inflatie bedraagt 6,67% (Statbel): economen van de Europese Centrale Bank becijferden dat de toegenomen winstmarges van de bedrijven de inflatie sterker opdrijven dan de loonstijgingen. Wat er ook van zij, in België is voeding in één jaar tijd 17% duurder geworden. Vooral daardoor is in maart de daling van de inflatie tot stilstand gekomen. Ze bedroeg 6,67%. Te hoog om goed te zijn

Lagere kilometervergoeding vanaf 1 april 2023 (Partena Professional): de lichte verlaging naar 0,4246 euro / km is het gevolg van de daling van de prijzen aan de pomp

HR-expert Mercer: Belgisch pensioenstelsel van gemiddelde kwaliteit (Mercer): in de jongste Global Pension Index staat België 18de op 44 landen. Hoofdverklaring voor dat povere resultaat is dat de toekomst van ons pensioensysteem niet verzekerd is. Nederland staat na IJsland op de tweede plaats in de ranking

NAR geeft advies over het elektronisch medisch attest (Project “Mult-eMediatt”) (Besox)

Is Artificial Intelligence een bedreiging voor mijn job? (Bright Plus)

4-daagse werkweek 7 keer op 10 geweigerd


Voor het zesde jaar peilde advocatenkantoor Claeys & Engels bij zijn klanten naar hun HR-prioriteiten. Het resultaat, een rapport van 64 bladzijden, is integraal te downloaden. Topprioriteiten zijn het aantrekken en behouden van talent, besparen, een aantrekkelijk loonbeleid en zorgen voor het mentaal en fysiek welzijn. Het rapport bevat veel cijfers. Een voorbeeld: één op drie werkgevers had al een verzoek gekregen voor de invoering van de 4-daagse voltijdse werkweek, maar in 7 gevallen op 10 werd dat verzoek afgewezen.

HR Beacon 2023 (Claeys & Engels, pdf, 68 blz.)

Colruyt wijst op "oneerlijke loonverschillen"

Bij Delhaize zit de dialoog tussen de directie en de vakbonden muurvast en bij Aldi dreigt een sociaal conflict. De top van supermarktketen Colruyt, van haar kant, schreef een brief naar minister van Werk Dermagne. Zij bepleit een vereenvoudiging van het stelsel van 5 bevoegde paritaire comités om de historisch gegroeide "oneerlijke" loonverschillen in de sector te verminderen. "De verschillen zorgen voor een sociale incorrectheid: werknemers met dezelfde functie en taken in een supermarkt verdienen tot 400 euro minder per maand wanneer zij behoren tot het paritair comité 201 tov 202,"
 
Vrees voor 'helse werkdruk' leidt tot sociale onrust bij Aldi (De Tijd)

Colruyt pleit in brief voor meer gelijke verloning in supermarkten (Gondola)

Lees ook:

Meer dan 35 ondernemersorganisaties schrijven open brief: kmo’s zijn goede en aangename plekken om te werken (Unizo)

De verzelfstandiging bij Delhaize en CAO 32bis (Monard Law)

Franchisegevers, wees alert vanaf de eerste minuut (Monard Law)

Stop met verspillen van talent

Goede jobkandidaten vinden is aartsmoeilijk. Maar heb je al binnenshuis gekeken? 26% van de werknemers hebben het gevoel dat zij vastgeroest zitten en evenveel werkgevers zien mensen weggaan omdat zij geen doorgroeikansen zagen. "Een verspilling van talent", volgens Tempo-Team. Puttend uit recente studies in samenwerking met prof. Anja Van den Broeck (KULeuven) breekt de HR-dienstverlener een lans voor een duurzamer, "circulair" HR-beleid. De klemtonen liggen op anders rekruteren, levenslang leren, vertrouwen tonen en geven en, niet in het minst, inzetten op interne mobiliteit.

Helft bedrijven krijgt vacatures niet ingevuld, toch wordt... (Tempo-Team)

Waaraan herken je een toxische baas?

30/03/2023

De "toxische" Plopsa-baas is aan de deur gezet, maar de saga gaat verder. Het openbaar ministerie stelt een onderzoek in, werknemers en zelfs een tiental ex-kaderleden (let op de ex) willen zich burgerlijke partij stellen. De Standaard grijpt het moment aan om dieper in te gaan op wat een toxische leidinggevende eigenlijk is. De krant doet dat in een gesprek met drie experts. Een verhelderend artikel in verstaanbare taal.

‘Als niemand reageert als een collega onheus behandeld wordt, weet je: dit is niet pluis’ (De Standaard)

Werkvloer vraagt AI-opleidingen

Een elflandenstudie van Salesforce toont aan dat 1 werknemer op 10 voor zijn huidige taken verstand moet hebben van artificiële intelligentie. Dat is weinig, nu de digitalisering steeds dieper in alle bedrijfsprocessen binnendringt. Zowel bij de werkgevers als bij de werknemers voelt haast iedereen aan dat het tijd is voor een ingrijpende upskilling. "AI-vaardigheden zijn belangrijker dan diploma's."

New Study Reveals Only 1 in 10 Global Workers Have In-Demand AI Skills (Salesforce)

Lees ook: Één op vijf volwassenen volgde in 2022 een opleiding (Statbel)

Het cijfer: 275CIK

Heb je vorig jaar een verhoogde kilometervergoeding betaald aan jouw medewerkers, dan is het nu hoog tijd voor de aanvraag van het bijhorende belastingkrediet in het voordeel van de werkgever. De deadline is 31 maart. Surf op MyMinfin naar Mijn interacties > Een formulier invullen > 275CIK. Details

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.