Real Time News
for Human Resources Governance

Vakantie

17/07/2020

Beste abonnee, in de voorbije maanden waren onze leescijfers uitzonderlijk hoog. Dank voor het vertrouwen. Als er een tweede Covid-19 golf uitbreekt, zullen wij opnieuw aan jullie zijde staan. Nu drukt het team van HR Alert de pauzeknop in. Wij zijn terug in de week van 17 augustus.
 

Tijdsregistratie kan ook zonder prikklok

Betekent het voor ophef zorgende arrest van het Arbeidshof van Brussel dat vanaf nu èlke onderneming een prikklok moet plaatsen? Niet noodzakelijk. Je kan discussies en betwistingen over prestaties ook voorkomen door in het arbeidsreglement enkele principes vast te leggen, en daar de hand aan te houden. Laurence Philippe, legal expert bij Partena Professional, schetst enkele pistes.

Tijdregistratie: het net sluit zich (Partena Professional)

Lees ook: Geen tijdsregistratie? Dan hoeft werknemer overuren niet te bewijzen (HR Alert, 2 juli 2020)

De Employee Experience: de kers in de taart

Meer dan de kers op de taart, is de Employee Experience het essentiële ingrediënt. Maar de werknemer centraal stellen, is voor veel ondernemingen een nogal ingrijpende verandering. Maar wat is het ‘basisrecept’ voor Employee Experience? Download de whitepaper
Advertorial

Gewerkte dagen bijna op normaal niveau

De Belgische economische motor draait alweer bijna op kruissnelheid: in juni bereikte het aantal gewerkte dagen 76%, nagenoeg het niveau van 12 maanden voordien. De relance is merkbaar in alle gewesten en provincies. Sommige intussen welbekende sectoren blijven achter, zoals de luchtvaart (en grondafhandeling), de horeca, de evenementen en ook de ijzernijverheid.

Relance van de tewerkstelling in België: aantal gewerkte dagen nagenoeg op hetzelfde niveau als in juni 2019 (SD Worx)

Antwoorden op 3 actuele vragen

17/07/2020

De Covid-19 pandemie en de overheidsmaatregelen om ze te bestrijden blijven werkgevers haast dagelijks met nieuwe vragen confronteren. Attentia bespreekt 3 daarvan. Zij gaan over de vrijstelling om een mondmasker te dragen, over het recht om een mogelijk besmette werknemer de toegang tot het bedrijf te ontzeggen en over hoe je moet reageren als een werknemer terugkeert uit een oranje gebied.

Wat met attesten vrijstelling mondmaskers?
 
Wat met het recht voor de werkgever om een werknemer thuis te zetten bij een vermoeden van besmetting?

Wat kan/moet je doen als werkgever wanneer je werknemer terugkomt uit een "oranje zone"?

Geen uitkering voor corona-werkloze die buiten België op vakantie gaat

Wie tijdelijk werkloos is wegens overmacht, verliest zijn uitkering als hij naar het buitenland reist. Dat meldt de RVA in de jongste update van zijn FAQ - Corona, een ware "bijbel" die intussen 63 bladzijden telt.

FAQ - Corona (RVA, pdf, 63 bladzijden, rechtstreekse download). De updates zijn geel gemarkeerd. Zie de vraag "Ik vertrek als volledig of tijdelijk werkloze naar het buitenland. Kan ik werkloosheidsuitkeringen krijgen?"

Telewerkvergoeding voortaan belastingvrij

De forfaitaire bureauvergoeding van momenteel 129,48 euro per maand voor telethuiswerkers is voortaan automatisch vrij van belastingen, dus zonder dat je eerst een deal moet sluiten met de fiscus. Dat blijkt uit een zopas gepubliceerde circulaire. Er zijn wel voorwaarden. Eén ervan is dat de werknemer structureel minstens 5 werkdagen per maand thuis werkt. De onkostenvergoeding was al vrij van sociale bijdragen.

Forfaitaire vergoeding bij structureel thuiswerk: fiscus maakt spelregels bekend (Ella / SD Worx)

Mobiliteit: alles komt terug, behalve (misschien) de files

De doorbraak van het telewerken kan het aantal woon-werk verplaatsingen doen dalen met 8%. Dat zou een "niet te onderschatten impact" hebben op het spitsuurverkeer. Voor de rest zal in het post-coronatijdperk waarschijnlijk weinig veranderen aan de verplaatsingsgewoonten van de Belgen. Zelfs of men vaker naar het werk zal fietsen, lijkt nog verre van zeker. Tot die conclusies komt een onderzoek door de FOD Mobiliteit.

BeMob: Impact van Covid-19 op de mobiliteitsgewoontes van de Belgen (FOD Mobiliteit)

Lees ook: Belgen ontdekken telewerk: 75% wil ook na coronacrisis vaker van thuis uit blijven werken (Hays Belgium)

Voorzichtigheid troef: nieuwe contracten vaak van bepaalde duur

De snelheid waarmee de aanwervingen opnieuw op gang komen is opmerkelijk, zegt Securex, maar we zijn nog lang niet op het peil van vorig jaar. Bovendien zijn de werkgevers voorzichtiger. Vaker dan vroeger heeft het contract een bepaalde duur. Zij sturen voorlopig ook weinig mensen de laan uit. "De echte test voor de bedrijven zal er pas komen in september."

Belgische arbeidsmarkt trekt weer aan met het einde van de lockdown (Securex)

Lees ook: Een goed HR-beleid vertrekt vooral van een doordachte visie (Partena Professional): waarom zou je niet pogen een ontslagronde te vermijden door aan een aantal medewerkers te vragen of zij tijdelijk minder willen werken?

Vakantie in risicogebied kan loon kosten

Wie zijn vakantie doorbrengt in een risicogebied moet de gevolgen dragen. Als een werknemer door een corona-lockdown vastzit in zijn vakantiegebied, maar tijdig zijn werkgever heeft verwittigd, is er sprake van een gerechtvaardigde afwezigheid. De medewerker verliest dan wel het recht op zijn loon. Als hij na zijn thuiskomst in quarantaine moet en niet kan telewerken, dient de arbeidsovereenkomst verplicht opgeschort te worden. Meer uitleg bij Acerta.

Werkgevers: wat kan je doen wanneer je werknemer besluit om naar een risicogebied te reizen? (Acerta)

Covid-19 erkende beroepsziekte voor veel meer werknemers

14/07/2020

Covid-19 is nu ook erkend als beroepsziekte voor werknemers uit de cruciale sectoren en essentiële diensten. Dat zijn onder meer de supermarkten en voedingszaken, de thuiszorg en de schoonmaak. Eén van de voorwaarden is dat de ziekte werd vastgesteld tussen 20 maart en 31 mei 2020. Er is ook een uitkering voor nabestaanden van overleden werknemers. Opgelet: de aanvragen voor een uitkering moeten zeer snel ingediend worden.

COVID-19: vergoeding voor cruciale & essentiële sectoren (Fedris)

Nieuw corona-belastingvoordeel

Voor werkgevers die tussen half maart en eind mei gedurende minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen een beroep deden op tijdelijke werkloosheid, komt er een nieuwe vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. De vrijstelling geldt voor de maanden juni, juli en augustus. Zij geldt niet voor ondernemingen die uitkeringen deden aan hun aandeelhouders of die bepaalde banden hebben met belastingparadijzen.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing corona (Ella / SD Worx)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.