Real Time News
for Human Resources Governance

Klokkenluiders: wet is goedgekeurd

25/11/2022

De Kamer heeft gisteravond een wet gestemd die een bescherming in het leven roept voor personen die wantoestanden in de privé-sector naar buiten brengen. De bedrijven zullen onder meer een intern meldkanaal moeten opzetten. Vaak zal HR daarmee belast worden.

La Chambre approuve le régime de protection des lanceurs d’alerte dans le secteur privé (Le Soir)

Lees ook:

Nieuwe verplichting: intern meldkanaal voor klokkenluiders (HR Alert, 11 maart 2022, met verwijzingen naar externe bronnen)

Klokkenluidersrichtlijn: deadline van 17 december 2021 nadert (SD Worx)

Wat hr moet weten over het meldpunt voor klokkenluiders (HR Alert, 19 november 2011)

Geen lijst van buitenlandse kaderleden

Door het uitblijven van uitvoeringsteksten valt een verplichting weg voor werkgevers die in 2022 ingekomen belastingplichtigen of onderzoekers tewerkstellen onder het nieuwe bijzondere belastingstelsel. Zij moeten uitzonderlijk geen nominatieve lijst bezorgen aan de fiscus. In principe hadden zij die lijst moeten bezorgen tegen 31 januari 2023.

Buitenlandse kaderleden - geen nominatieve lijst voor inkomsten 2022 (SD Worx)

Het cijfer: 40 + 40

Voor Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar mag je aan een werknemer een geschenk geven in natura, in geld of in de vorm van een cadeaucheque. De waarde per jaar mag niet hoger zijn dan 40 euro, plus 40 euro per kind ten laste. Details

Hoe een kmo kan ontsnappen aan afschaffing doktersbriefje

Kleine en middelgrote ondernemingen mogen blijven eisen dat zieke medewerkers toch nog elke keer een doktersbriefje binnenbrengen. Maar dan moeten zij eerst actie ondernemen. Ofwel sluiten zij een cao af, ofwel passen zij hun arbeidsreglement aan via de normale procedure. Onderneming is in deze context de technische bedrijfseenheid. Het gaat hier dus niet om de juridische entiteit.

Afschaffing medisch attest en beperkte neutralisatie van het gewaarborgd loon bij progressieve werkhervatting (SD Worx)

Ander nieuws van de dag

Herinvoering vaccinatieverlof vanaf 1 oktober 2022 (SD Worx)

4 op 10 werknemers noemt collega’s echte vrienden (Tempo-Team): wie zich verbonden voelt met zijn werkmakkers is gemotiveerder, voelt zich sterker betrokken en beleeft meer werkplezier

Coaching revisited... (Securex, pdf, 14 blz.): een wetenschappelijke stand van zaken over coaching op de werkvloer, gratis downloadbaar

Automatische loonindexering: hoe en voor wie? (Group S): de basisregels uitgelegd

Extra sluitingsdag om energiekost te drukken? (Securex)

‘Kmo’s kunnen makkelijk tot 20 procent energie besparen’ (Partena Professional)

Movement Toward Gender Equality Has Slowed in Some Areas, Stalled in Others (New York University): gelijklopend met de neoliberale revolutie vertraagt sinds de jaren '90 de beweging naar meer gelijkberechtiging van de vrouwen op de werkplek

Flexibel werken blijft uitdaging voor HR

Volgens onderzoek voor Unit4 ziet haast de helft van de bedrijven mensen vertrekken die elders meer flexibiliteit vonden. De verklaring: vaak weet HR nog niet hoe een flexibel werkbeleid goed op te zetten. De strategie is inconsistent. Wie dat beleid niet aanvoelt als eerlijk en evenwichtig, zoekt de uitgang.  

Inconsistentie in flexibele werkstrategieën leidt rechtstreeks tot talentvlucht (Unit4)

Het cijfer: 6

België scoort 6de op 111 niet-Engelstalige landen wat de kennis van het Engels betreft. Topscores zijn er voor de provincie Limburg en de stad Brugge. Als Vlaanderen een land was, zou het wereldwijd op de tweede plaats staan, na Nederland. Wallonië zou 22ste zijn, na Bulgarije. Details

Drie keer wegblijven zonder doktersbriefje

Volgende maandag, 28 november 2022, treedt de wet in werking die mogelijk maakt dat in de iets grotere bedrijven een werknemer drie keren per jaar een dag thuisblijft zonder dat hij een attest van de dokter moet bezorgen aan zijn werkgever. Die werknemer blijft wel verplicht zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn arbeidsongeschiktheid. En je kan nog altijd een controle-arts uitsturen.

Geen ziektebriefje meer voor één dag ziekte (Securex)

Boete? Eerst bestuurder identificeren

De verkeersboete had je al betaald. En toch kreeg je, soms een jaar later, nog een extra boete van 509 euro omdat je had nagelaten de bestuurder te identificeren van de bedrijfsauto waarmee de overtreding was gedaan. Dat wringt. De FOD Justitie gaat dit probleem nu anders aanpakken: je zal de betaling pas kunnen doen, nadat je de bestuurder hebt geïdentificeerd.

Identificatieboete van 509 euro wordt bijgestuurd (FOD Justitie)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.