Real Time News
for Human Resources Governance

Nieuwe modeldocumenten voor loonbonus

Op 1 januari 2019 treden wijzigingen in werking die betrekking hebben op de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. De standaardmodellen (collectieve arbeidsovereenkomst en toetredingsakte) zijn hieraan aangepast. Nog een nieuwigheid: doelstellingen of niveaus wijzigen is voortaan expliciet alleen mogelijk voor een toekomstige referteperiode. Voordien was daar onduidelijkheid over.

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: nieuwe regel en nieuwe modellen (Group S)

CAO nr. 90/3 van 27.11.2018 (NAR, met modellen in bijlage, rechtstreekse download, 19 blz.)

RSZ-val dreigt voor pas gepensioneerde zelfstandigen

14/12/2018

Vanaf 2 januari 2019 kunnen zelfstandigen die met pensioen gaan niet meer verzaken aan de regularisatie van hun sociale bijdragen over de laatste drie jaren van hun activiteit. Het gevolg kan zijn dat wie in die drie jaren lage voorlopige bijdragen betaalde, RSZ moet bijbetalen op een ogenblik dat hij moet rondkomen met een zelfstandigenpensioen.

Geen verzaking aan regularisaties na pensioen meer mogelijk vanaf 2019 (Securex)

Deconnectie: vergeet niet overleg te organiseren

Een werkdag die nooit stopt? Zelfs niet in het weekend of op vakantie? Geen goed idee. Daarom legt de wet-Peeters een nieuwe verplichting op aan de werkgevers die onder de cao-wet vallen: in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk regelmatig overleg organiseren over de fameuze digitale "deconnectie". Attentia frist je geheugen op.

Hebt u deconnectie al op de agenda van het CPBW gezet? (Attentia)

Lees ook: Recht op deconnectie van het werk. Ook in België? (LegalWorld)

Nieuwe regels om pro rata winstpremie te berekenen

Een winstpremie waarvan het bedrag afhangt van de geleverde arbeidsprestaties bereken je voortaan anders. De nieuwe regels, die de Kamer zopas goedkeurde, zijn duidelijker. Ze leggen ook vast welke uitsluitingen en voorwaarden je als werkgever kan toepassen. Opgelet als het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar: de nieuwe methode geldt al voor de premies die vanaf begin 2019 worden uitbetaald over de winst in 2018. Uitleg en concrete voorbeelden bij Partena Professional.

De winstpremie: hou rekening met de nieuwe berekeningswijze pro rata (Partena Professional)

ESCO: duizenden beroepen en vaardigheden in 28 talen

Kunnen terugvallen op algemeen aanvaarde lijsten van beroepen, vaardigheden en competenties zal voor steeds meer werkgevers, HR-dienstenbedrijven en aanbieders van HR-software nuttig zijn. Het opstellen van die lijsten is een ontzettend omvangrijke klus. De Europese Commissie heeft die klus nu geklaard, in 28 talen nog wel. ESCO, zo heet de dynamische databank, omvat haast 3000 beroepen (elk met een profiel), meer dan 13.000 (!) vaardigheden en bijna 5000 kwalificaties.

De portaalsite van ESCO (zeer uitgewerkt, kies jouw taal in het uitklapmenu helemaal rechtsboven)

Hoeveel een gepensioneerde in 2019 mag bijverdienen

Een gepensioneerde werknemer die nog geen 65 is en geen carrière van 45 jaar kan bewijzen, mag in 2019 bruto van 8.172 tot 23.784 euro verdienen bovenop zijn pensioen. Het juiste bedrag hangt af van de voorwaarden waaraan hij voldoet. Voor de zelfstandigen, of indien een mix werknemer / zelfstandige, zijn de grensbedragen lager, maar hier gaat het om netto: tussen 6538 en 19.027 euro. Overschrijding geeft aanleiding tot sancties.

Toegelaten arbeid van gepensioneerden: bedragen voor het jaar 2019 (Group S)

Wegwijs in mobiliteit

12/12/2018

Beste HR Alert lid, mobiliteit is meer dan ooit een HR-thema. De oplossingen die je aanbiedt, hebben een impact op employer branding, rekrutering en selectie, verloning, productiviteit, retentie, werk/gezin balans enzovoort. Daarom brengen we vanaf nu om de 4 weken een nieuwsbrief die dieper op het thema ingaat. Veel leesplezier,

het team van HR Alert

 

Volgende stap: Mobility-as-a-Service

12/12/2018

Een oplossing die haar weg begint te banen is die van Mobility-as-a-Service, kortweg MaaS. Al wat een medewerker nodig heeft, is de juiste app(s) op zijn smartphone, en uiteraard heeft HR de hand in de keuze daarvan. Een concreet voorbeeld biedt een ingenieursbureau. Even tokkelen op het kleine scherm toont de verschillende mogelijkheden om de bestemming te bereiken. Tickets voor het openbaar vervoer en voor deelfietsen en -auto's zijn een vingerknip van elkaar verwijderd.

Sweco lanceert vooruitstrevend mobiliteitsbeleid (persbericht)

Haal er een mobiliteitscoach bij

De werkgevers in de omgeving van de ring rond Brussel weten wat het meebrengt als je lastig bereikbaar bent. Op stapel staan in dat gebied ook nog eens wegenwerken voor 3 miljard euro. Dit lijkt dus een uitgelezen moment om aan een modal shift te werken. De Vlaamse regering gaat twee coaches aanwerven die de bedrijven daarbij gaan helpen. De coaches gaan de concrete situatie analyseren,  aanbevelingen formuleren en de uitvoering begeleiden.

Mobiliteitscoaches helpen bedrijven bij modal shift (bericht van mobiliteitsminister Ben Weyts)

Oplossingen in je handpalm

12/12/2018

Nieuwe mobiliteitshulpmiddelen schieten als paddenstoelen uit de grond, de gekende evolueren.

Joyn Joyn: eerst uitgerold in Brussel. Plant routes op basis van actuele verkeersinformatie. Combineert onder meer metro, tram, bus, trein, taxis, huurauto's, deelauto's, elektrische huurauto's, Uber, fietsen, elektrische scooters en een dienst om een parkeerplaats te vinden.

Belgium Fuel Card: een tankkaart waarmee je terechtkan in 1400 tankstations (22.000 in Europa) maar nu ook in 3600 laadstations voor elektrische auto's (72.000 in Europa), en waarmee je ook péages enzomeer betaalt. Integreert B2B-diensten zoals telematica (o.m. een voertuigvolgsysteem), facturatie en rapportering.

Whim: Finse oplossing, uitgerold in Antwerpen, na Helsinki en Birmingham. Routeplanner die oplossingen voorstelt en tickets laat kopen voor het openbaar vervoer, deelfietsen, huurauto's en taxis. Je betaalt per rit of met forfaits. Wie zijn auto van de hand doet, krijgt van de Stad Antwerpen een korting van 20 euro per maand op de abonnementsformule Whim Everyday die normaal 55 euo kost.

Ontslag tijdens ziekte: 48.000 euro schadevergoeding

De arbeidsrechtbank heeft een farmabedrijf veroordeeld tot 48.000 euro schadevergoeding wegens discriminatoir gedrag. Het bedrijf had een werkneemster ontslagen terwijl zij in ziekteverlof was, zonder afdoend aan te tonen dat er een andere reden voor dat ontslag bestond dan haar afwezigheid wegens ziekte. De werkneemster kreeg geen uitwinningsvergoeding, omdat een artsenbezoekster geen handelsvertegenwoordiger is. Het erg gedetailleerde vonnis is om veel redenen interessante lectuur.

Arbeidsrechtbank Antwerpen, 21 november 2018 (vonnis, pdf, 23 blz., rechtstreekse download van de site van Unia)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.