Real Time News
for Human Resources Governance

Het cijfer: 3

06/06/2023

Van alle tegen werkloosheid verzekerde personen is nu 3% structureel werkloos, dit wil zeggen sinds meer dan 5 jaar. Dat is een scherpe, aangehouden daling. Twintig jaar geleden waren het er nog drie keer zoveel. Details

Brugpensioen op 60 verlengd

06/06/2023

Vanaf 1 juli 2023 kan de werkgever in veel gevallen werknemers nog steeds vanaf 60 jaar op SWT laten vertrekken. Dat vloeit voort uit de verlenging van de bijzondere stelsels tot 30 juni 2025. Wie onder het algemene stelsel (cao nr. 17) valt, en aan de loopbaanvoorwaarde voldoet, mag op 62 jaar met brugpensioen. SD Worx geeft toelichting en vat alles samen in een tabel.

Nationale Arbeidsraad verlengt bijzondere stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SD Worx)

Lees ook: Herwaardering aanvullende vergoeding SWT op 1 juli 2023 (SD Worx)

Modalizy EV-Charge: 100% elektrisch

Modalizy lanceert een nieuwe laadoplossing als aanvulling op de Modalizy HybridCard (klassiek tanken én elektrisch laden). Uw wagenpark groener maken was nog nooit zo eenvoudig. Kies voor onze Modalizy EV-Charge, waarmee u uw voertuig kunt opladen aan meer dan 300.000 oplaadpunten in heel Europa. Zo is er altijd eentje in de buurt. En dat alles voor een prijs die bij uw behoeften past. Behoud een real-time overzicht op alle kaarten en transacties.
Advertorial

Geen termijn voor kennisgeving geboorteverlof

Er is geen termijn waarbinnen werknemers hun werkgever op de hoogte moeten stellen van hun voornemen om geboorteverlof op te nemen. De enige wettelijke voorwaarde is dat de kennisgeving moet gebeuren voordat het verlof wordt opgenomen. De wettelijke bescherming tegen ontslag treedt in werking op het moment van de kennisgeving. In beroep werd een werkgever veroordeeld tot het betalen van de beschermingsvergoeding.

Congé de naissance : y a-t-il un délai pour avertir l’employeur ? (Terra Laboris)

Ontslag wegens abortus is discriminatie

Een vrouw werd afgedankt nadat ze aan haar baas gemeld had dat zij zwanger was en dat ze voornemens was de zwangerschap te beëindigen. Op de tweede werkdag na de abortus werd de arbeidsovereenkomst van de vrouw eenzijdig verbroken. De arbeidsrechtbank oordeelde dat dit ontslag was ingegeven door de abortus en dus een discriminatie op grond van geslacht inhoudt. “Een belangrijk precedent”. 

Voor het eerst werkgever veroordeeld na ontslag omwille van abortus (Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen)

Ander nieuws van de dag

Beroepskosten.be (Accountable, Liantis en 6 fiduciaires): een nieuwe, nuttige en complete tool die zelfstandigen helpt hun beroepskosten fiscaal in rekening te brengen 

Recht op deconnectie: de horecasector haakt aan (Securex)

Impact van de klimaattransitie op de arbeidsmarkt (FOD Volksgezondheid): mits goed begeleid zal de klimaattransitie in België voor tienduizenden extra banen zorgen, vooral in de bouw en de diensten. Maar de bouw vindt nu al geen werkvolk meer, noteert De Standaard

Arbeidsauditoraat opent onderzoek naar ING België (De Standaard): eerder had de BBTK een strafklacht ingediend tegen o.m. HR-directeur Isabel Carrion

De wetgeving over de sociale verkiezingen van het jaar 2024 is gestemd (FOD Werk)

Menopauze: werkgever, doorbreek het taboe

02/06/2023

De meeste vrouwen in de menopauze hebben last van symptomen zoals opvliegers of gewrichtsstijfheid. Zij die werken, ondervinden hinder in hun job. Zij hebben een hogere herstelbehoefte en een hogere burn-out score. Een taboe-doorbrekende wetenschappelijke studie in opdracht van Securex bepleit gepaste maatregelen door de werkgever. Bijvoorbeeld aanpassingen aan de jobinhoud en/of de werkorganisatie.

Helft van vrouwen met menopauzale symptomen ondervindt daardoor hinder op het werk (Securex)

Soms toch landingsbaan vanaf 55 mét uitkering

02/06/2023

Ook de komende twee jaar komen sommige werknemers in aanmerking voor RVA-uitkeringen bij een landingsbaan vanaf 55 jaar. En dit zowel voor een 1/5de als een 1/2de vermindering. Het gaat om werknemers met een zwaar beroep of een lange loopbaan, en werknemers in ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden, Buiten deze situaties is de normale minimale leeftijd 60 jaar.

Landingsbaan mét uitkeringen vanaf 55 jaar blijft mogelijk (SD Worx)

Gewaarborgd loon terugbetaald zonder doktersattest

Tot 20 werknemers hebben bouwbedrijven recht op een terugbetaling van het gewaarborgd loon dat zij betalen aan arbeidsongeschikte werknemers. Om een hangende kwestie uit te klaren, hebben de sociale partners beslist dat een eenvoudige melding volstaat als het gaat om de drie dagen per jaar waarvoor de werknemer tegenwoordig geen doktersattest meer moet afgeven.

Gewaarborgd loon terugkrijgen kan nu soms zonder ziektebriefje in bouwsector (PC 124) (Securex)

Ander nieuws van de dag

Herwaarderingscoëfficiënt aanvullende vergoeding nachtarbeid vanaf 1/7/2023 (SD Worx): de vergoeding stijgt tot 176,70 euro per maand

Toegelaten arbeid van gepensioneerden: bedragen voor het jaar 2023 (Group S)

Ministerraad : belastingkrediet voor de fietskilometervergoeding (Attentia): er komt een belastingkrediet ter compensatie van de gestegen kosten voor werkgevers door de uitbreiding van de fietsvergoeding over meerdere sectoren

Focus op het gebruik van dashcams (Group S)

Wie een poetshulp wil, moet binnenkort thuis eerst grondige risicoanalyse laten uitvoeren (Nieuwsblad)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.