Real Time News
for Human Resources Governance

Mobiliteitsbudget 2.0 op lange baan

Het fiscale wetsontwerp over de vergroening van de bedrijfswagens (de gedwongen overstap naar elektrisch) is gepubliceerd. Wat blijkt? Er is geen spoor van de verwachte aanpassingen van het mobiliteitsbudget. Wellicht omdat de sociale partners bedenkingen hebben. De vraag is nu of en wanneer het mobiliteitsbudget nog een tweede kans krijgt.

Vergroening bedrijfswagens: volledig hoofdstuk wordt “geschrapt” (Fleet.be)

Wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit (Staatsblad, 14 september 2021)

Lees ook: Vergroening mobiliteit: fiscale incentives voor installatie nieuwe laadstations (SD Worx): hoe eerder een bedrijf investeert, hoe groter het voordeel

Hybride werken: "Een revolutie, en ze begint nu pas"

Eén werkgever op 10 wil iedereen elke dag op de werkvloer zien. Maar de 9 andere kiezen voor een mix van thuiswerk en aanwezigheid op de bedrijfslocatie. “Dit is een revolutie. Maar de invulling van hybride werken is nog heel voorzichtig. Dit is nog maar het begin." Voor leidinggevenden is er werk aan de winkel.

6 op de 10 bedrijven kiezen ervoor werknemers opnieuw meer dan de helft van de tijd... (Acerta)

Versterk het menselijk kapitaal van jouw organisatie. Hoe het personeelsverloop, het verzuim en de betrokkenheid beïnvloeden?

Luisteren naar de medewerker staat centraal in de diensteneconomie. Van sturing zijn we geëvolueerd naar samenwerken in wederzijdse betrokkenheid. Zowel de organisatie als de werknemer moeten daar wel bij varen. Hoe bereik je heel concreet die win-win? Daarover gaat dit event. Achtereenvolgens komen aan bod: 1. De regelgeving en de verplichtingen van werkgevers in deze context 2. De situatie inzake mentale en fysieke gezondheid op de werkplek 3. Een erkende en doeltreffende tool voor de follow-up van werknemers
Advertorial

Ander nieuws van de dag

Covid-19-vaccinatie en de arbeidsrelatie: praktische kwesties (Partena Professional): een nuttig overzicht van de regels die van toepassing zijn nu alle werknemers de gelegenheid hebben gehad om zich te laten vaccineren

Meer Waals geld voor knelpuntberoepen (De Standaard): om de wederopbouw na de watersnood mogelijk te maken heeft Wallonië veel meer bouwvakkers nodig dan er nu zijn. De gewestregering treft maatregelen, zoals de invoering van een opleidingspremie van 2000 euro netto en een premie voor wie zijn rijbewijs haalt

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing : steunzone Vilvoorde -Zaventem... (SD Worx): een fout in het Staatsblad is rechtgezet

Sociale Maribel - wijzigingen van de berekening van de financiële tussenkomst (tussentijdse instructies RSZ)

Situatie "onhoudbaar" voor dienstenchequebedrijven

De ruim 700 dienstenchequebedrijven in Vlaanderen, die samen 100.000 huishoudhulpen in dienst hebben, vragen aan de Vlaamse regering dringend een verhoging van de prijs van de dienstencheque. Al voor de corona-crisis was 1 op 3 bedrijven verlieslatend. Nu dreigen twee indexeringen de rendabiliteit verder te ondermijnen. De inruilwaarde van een dienstencheque voor de bedrijven wordt slechts gedeeltelijk geïndexeerd.

De dienstenchequesector trekt aan de alarmbel... (Federgon)

Lees ook: Huishoudhulp nodig? Dat wordt wachten (De Standaard)

KB legt vast welke SWT'ers geen job moeten aanvaarden

17/09/2021

Bruggepensioneerden moeten niet actief zoeken naar werk, maar zijn wel verplicht tot hun 65 passend werk en opleidingen te aanvaarden. Een nieuw KB legt de grenzen vast waarbinnen de werknemer een vrijstelling kan vragen wanneer hij op SWT vertrekt in één van de bijzondere stelsels: nachtarbeid, bouw, zwaar beroep, zeer lange loopbaan, of SWT in het kader van een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Degelijk juridisch kader voor NAR-cao’s ‘SWT - vrijstelling aangepaste beschikbaarheid’ (SD Worx, met tabel)

Minder bijdragen om corona-werkloosheid terug te draaien

In het derde kwartaal kunnen alle werkgevers uit de privé-sector die getroffen werden door de pandemie aanspraak maken op een eenmalige vermindering van de werkgeversbijdragen met 1000 of 2400 euro voor ten hoogste 5 werknemers per vestigingseenheid. De voorwaarde is dat het totale arbeidsvolume in het derde kwartaal hoger ligt dan in het eerste kwartaal van dit jaar. De bedoeling is de toevlucht tot tijdelijke werkloosheid te verminderen en nieuwe aanwervingen te stimuleren.

Nieuwe relancedoelgroepvermindering voor het 3e kwartaal 2021 (Group S)

4 voorwaarden om nog lang op 40-plussers te kunnen rekenen

Wat is nodig om jouw 40-plussers aan boord te houden tot hun pensioenleeftijd? De jongste Werkbaarheidsmeting door de Stichting Innovatie & Arbeid biedt het antwoord: zorg voor voldoende kansen om bij te leren, hou hen gemotiveerd, zorg voor niet teveel werkstress en laat hen werk en privé vlot combineren. Komt één van die kenmerken onder druk, dan neemt het enthousiasme een duik.

Rapport haalbaarheid om tot het pensioen door te werken (Stichting Innovatie & Arbeid)

Ander nieuws van de dag

Flexibele werkregeling geeft lager risico op burn-out (FOD Sociale Zekerheid)

Sociale rechten voor koeriers, chauffeurs en andere platformwerkers (FOD Sociale Zekerheid): het Europees Parlement wil dat de medewerkers van internetplatformen zoals Uber of Deliveroo dezelfde rechten krijgen als reguliere werknemers; bij betwistingen moet de omkering van bewijslast gelden

Trib. trav. Liège (div. Liège), 6 mai 2021, R.G. 19/1.018/A (pdf, vonnis, 9 blz.): een werkgever die de loonlast wil verminderen is niet verplicht eerst de medewerkers met een contract van bepaalde duur op te zeggen. Als zij beter inzetbaar zijn, mag hij ze aan boord houden ten nadele van het personeel met een vast contract

Aanwerven hoogopgeleide migranten in EU wordt makkelijker (De Standaard)

Ventilatie tijdens de coronacrisis: informatievideo en sensibiliseringsfilmpje (FOD Werk)

Chef moet leren praten over stress

Met hun chef praten over familiale of mentale problemen of over stress en werkdruk ligt erg moeilijk voor een kleine helft van de werknemers. Een sterke vertrouwensrelatie kan dit verhelpen. Zonder de psycholoog te willen spelen kan de leidinggevende wel degelijk helpen voorkomen dat een medewerker uitvalt omwille van psychosociale problemen, bijvoorbeeld door de job tijdelijk minder belastend te maken, aldus Mensura. "Gesprekstechnieken kan je aanleren."

4 op 10 Belgen zegt niet met werkgever over stress en werkdruk te kunnen praten (Mensura)

Motiveren? Denk aan cafetariaplan

De verwachtingen van werknemers - en hun motivatiebronnen - verschillen heel sterk in functie van hun loopbaanfase, hun geslacht, hun sociale klasse of hun leeftijd. Dat blijkt andermaal uit een studie, deze keer door Partena Professional. Aangepaste loonpakketten zijn nodig voor retentie en werktevredenheid. "Deze studie toont het belang en het nut van cafetariaplannen."

Voor 1 Belg op 4 is het loon niet de belangrijkste motivatiebron op het werk (Partena Professional)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.