Real Time News
for Human Resources Governance

Grensbedragen loonbonus gaan omhoog

Tot 3094 euro zal de werkgever in 2022 op een niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel (de loonbonus) geen bedrijfsvoorheffing moeten inhouden. Dat is 111 euro meer dan dit jaar. De RSZ, van zijn kant, zal 3558 euro (een stijging met 98 euro) als nieuw grensbedrag hanteren. Tot dat bedrag zal de werkgever dus enkel een bijdrage van 33% verschuldigd zijn. Dat schrijft Group S.

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: bedragen 2022 (Group S)

Veel zware dossiers over conflicten, pesten, stress en burn-out

Sinds kort zien de adviseurs psychosociaal welzijn van de externe diensten voor preventie en bescherming een opvallend hoog aantal "moeilijke dossiers" inzake psychosociaal welzijn. In 2020, een lockdownjaar met minder fysieke contacten, werden veel kleine problemen niet gerapporteerd. Begrijpelijk maar jammer, "want dat worden uiteindelijk grote problemen".

Co-Prev noteerde in 2020 voor het eerst in jaren daling van psychosociale dossiers op werkvloer (Co-Prev, pdf)

Co-Prev

Ander nieuws van de dag

02/12/2021

Deskalot: 'Airbnb voor (tele-)werknemers' (DataNews): telewerken is verplicht, maar wat als je dat moeilijk thuis kan doen? Dan is er Deskalot. Het snel groeiende werkplekkenverhuurplatform van Partena Professional, gelanceerd bij de start van de pandemie, heeft de Data News ICT-prijs van het jaar in de wacht gesleept

Het modelformulier voor het indienen van een aanvraag tot vrijstelling van vervangingsplicht bij SWT is beschikbaar (FOD Werk)

Opnieuw wijziging in teststrategie voor gevaccineerden... (vrtnws)

Children’s worlds. Een internationale survey naar het welzijn van kinderen...  (Jeugdonderzoeksplatform, een academisch samenwerkingsverband): door de coronacrisis voelen jonge kinderen zich minder goed in hun vel, hebben zij minder vertrouwen in de toekomst en zijn zij minder tevreden over hun leven in het algemeen

Goed telewerkbeleid is maatwerk

Efficiëntiewinsten brengt het hybride werken enkel wanneer de werkgever de juiste evenwichten vindt tussen alle factoren die een rol spelen. Die evenwichten kunnen in elke organisatie anders zijn. Maar enkele aanbevelingen zijn altijd van toepassing: betrek de werknemers bij het formuleren van een telewerkbeleid en zorg dat zij de regels als fair ervaren. Dat concludeert een onderzoeksgroep van HOGENT uit interviews met 20 hr-managers en bedrijfsleiders.

Telewerk vraagt doordacht en flexibel beleid (HOGent)

Forse loonaanpassingen op til

De recordinflatie en dus de fel gestegen afgevlakte gezondheidsindex zullen leiden tot de hoogste loonaanpassingen in meer dan 10 jaar. Voor de 450.000 bedienden van PC nr 200, bijv., gaat het om ruim 3,5% op 1 januari - en dat is een voorlopig cijfer. De werkgevers slaan alarm. Minister van Economie en Werk Dermagne wil niet raken aan de automatische indexeringen.

De inflatie stijgt van 4,16% naar 5,64% (Statbel)

"Houston, we've got a problem"... (VBO)

Indexatievooruitzichten (Group S): het percentage en de datum van de verwachte loonaanpassingen in de paritaire comités, berekend op 17 november 2021. Een update zit er dus aan te komen

Indexation automatique des salaires: Dermagne rejette la demande de la FEB (La Libre)

Download het aanwezigheidsattest

Thuis werken is opnieuw verplicht en dus moet iedere werknemer die aangetroffen wordt in het bedrijf voorzien zijn van een attest van zijn werkgever of van eender welk ander bewijsstuk dat zijn/haar aanwezigheid rechtvaardigt. Een model van dat attest kan je downloaden van de site van de FOD Werk.

Attest aanwezigheid op de werkplek (FOD Werk, MS Word-document, 1 blz.)

Coronavirus: maatregelen uit het KB van 28 oktober 2021 (gewijzigd op 19 en 27 november) (FOD Werk)

Coronavirus: strengere maatregelen voor de periode van 27 november tot en met 19 december 2021 (Group S)

Ander nieuws van de dag

Statuut ‘onderneming in moeilijkheden’: hoe het jou kan helpen (SD Worx)

Elektrische/hybride bedrijfswagens: welke fiscale behandeling voor de elektriciteitskosten? (Fleet.be)

"Versoepelde teststrategie is recept om pandemie te versnellen" (De Specialist): prof. Godderis gaat in tegen de nieuwe teststrategie en noemt quarantaine na een positieve test "de enige juiste maatregel", ook al is dat niet prettig voor de werkgevers

How many people get 'long COVID'? More than half, researchers find (Penn State University): één Covid-19-patiënt op twee heeft nadien nog maandenlang last van "long Covid". Tot die conclusie komt een nieuwe Amerikaanse studie. De symptomen zijn zeer uiteenlopend, onder meer vermoeidheid, concentratiemoeilijkheden, verminderde mobiliteit en angstgevoelens

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.