Real Time News
for Human Resources Governance

Virus vreet aan mentale gezondheid

Het mentaal welbevinden van de werknemers gaat achteruit, zo blijkt uit de tweede universitaire coronapeiling (346.000 respondenten). 32 procent kan zich minder goed concentreren; 30 procent slaapt slechter dan gewoonlijk; 42 procent voelt zich meer onder druk gezet en 42 procent voelt zich wat neerslachtiger. De resultaten van een beperktere online peiling door StepStone gaan in dezelfde richting. Door thuiswerkers gesignaleerde stressfactoren zijn in deze peiling het gebrek aan sociaal contact, het gevoel zich tegenover hun manager te moeten bewijzen, langere werktijden en het op de kinderen passen.

Nog meer mensen doen aan telewerk (Universiteit Antwerpen, resultaten van tweede golf coronastudie)

De impact van het coronavirus op de Belgische werknemers (StepStone): 80% van de 5200 respondenten vindt dat zijn werkgever de juiste maatregelen treft; 68% maakt zich zorgen over de economische gevolgen van de crisis voor hun werkgever

Lees ook:

Omschakeling naar thuiswerk is massaal (HR Alert, 24 maart 2020)

Sociale verkiezingen in november

"Als de omstandigheden het toelaten" zullen de sociale verkiezingen plaatsvinden in de periode van 16 tot 29 november 2020. Zo luidt het advies van de Nationale Arbeidsraad. Wat dit uitstel van de sociale stembusslag allemaal meebrengt, wordt in detail toegelicht door advocatenkantoor Claeys & Engels.
 
NAR, perscommuniqué over de sociale verkiezingen (pdf, 2 blz., rechtstreekse download)

Impact Coronacrisis op uw sociale verkiezingsprocedure: Advies van de Nationale Arbeidsraad (Claeys & Engels)

Corona: ander nieuws van de dag

Coronavirus: RSZ: gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw (Partena Professional): omwille van de epidemie wordt het aantal dagen verdubbeld waarop de werkgevers uit de land- en tuinbouw gebruik kunnen maken van het voordelige stelsel van de gelegenheidsarbeid

Corona: 1 op de 4 zelfstandigen maakt gebruik van overbruggingsrecht (Acerta)

Tijdelijke vergoeding voor beroepsopleiding (Partena Professional): wie in Vlaanderen een stopgezette beroepsopleiding volgde en nu zonder inkomen valt, ontvangt een tijdelijke uitkering

Kan een interne preventieadviseur op tijdelijke werkloosheid worden gezet? (Kluwer)

Verzekeraars geven kwijtscheldingen en uitstel van betaling

27/03/2020

Na de banken pakken ook de verzekeraars uit met maatregelen in verband met de coronacrisis. De sector scheldt premiebetalingen kwijt voor wie tijdelijk werkloos is en een verzekering had die door zijn werkgever werd aangegaan. De werkgevers zelf krijgen uitstel van betaling tot 30 juni. Stilgelegde ondernemingen krijgen uitstel van betaling van diverse verzekeringspremies.

Verzekeringen voelen volop mee met heel het land: soepel omgaan met klanten in nood en blijvend bescherming bieden (Assuralia)

Fiscus aanvaardt kostenforfait voor iedere corona-thuiswerker

De fiscus stelt een formulier ter beschikking van de werkgevers die zeker willen zijn dat zij geen belastingen zullen verschuldigd zijn op het kostenforfait dat zij willen betalen aan personeel dat vanwege de coronacrisis thuis werkt. De aanvraag zal snel en quasi automatisch worden goedgekeurd door de rulingdienst. Het gaat hier om de zgn. bureauvergoeding van 126,94 euro per maand, die een tegemoetkoming is in de kosten voor verwarming, elektriciteit en kleine kantoorbenodigdheden.

Aanvraag inzake kosten eigen aan de werkgever voor thuiswerk in het kader van de regeringsmaatregelen voor Covid-19 (formulier, docx, 2 blz., rechtstreekse download)

Lees ook:

Werkgever mag thuiswerk tot 126 euro onbelast vergoeden (Partena Professional)

Coronavirus en telewerk : moet u een vergoeding betalen aan uw werknemers? (Securex)

Nieuwe lijst van bedrijven die niet moeten sluiten

De lijst van cruciale sectoren is aangepast. Voor 17 paritaire comités is er een wijziging. Zo is bijvoorbeeld is de productie van toiletpapier toegestaan en is de schoonmaak (PC nr. 121) nu een cruciale sector, maar enkel wat betreft de schoonmaak van bedrijven van de cruciale sectoren en in de essentiële diensten. Ook de lijst van de essentiële diensten is aangevuld. Nieuw is bijvoorbeeld het vervangen en verkopen van telefoontoestellen, modems, simkaarten en het installeren van telecominfrastructuur.

23 maart 2020 - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (aangevulde en verfijnde versie van het oorspronkelijke ministerieel besluit van 18 maart, met de nieuwe lijst van essentiële diensten en cruciale sectoren, in het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2020, pdf)

Telewerk in recordtijd verviervoudigd

In een week tijd is het aantal ondernemingen met meer dan 50 werknemers dat telewerk heeft ingevoerd bijna verviervoudigd tot ongeveer 60%. Meer dan de helft van deze bedrijven doet een beroep op tijdelijke werkloosheid. En 45% heeft een preventiedienst ingeschakeld om het werken in de bedrijfsgebouwen veiliger te laten verlopen. Dat blijkt uit een Acerta-peiling bij 134 werkgevers. 4 op 5 van de respondenten verwachten omzetverlies.

57% bedrijven gebaat bij retroactieve versoepeling tijdelijke werkloosheid (Acerta)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.