Real Time News
for Human Resources Governance

1,1% opslag voor bedienden in september

Er is een loonakkoord voor de 55.000 werkgevers en ongeveer 450.000 bedienden van paritair comité nr 200. Op 1 september 2019 komt er een koopkrachtverhoging van 1,1 procent. Omzetting van (een deel van) deze verhoging in een evenwaardig voordeel is mogelijk. Vanaf 1 juli 2020 wordt de fietsvergoeding, die nu al bij een aantal van de betrokken werkgevers bestaat, een verplichting voor alle werkgevers van het paritair comité.

Opslag voor bijna half miljoen bedienden (De Tijd)

Ook als een derde de bonus betaalt, is werkgever RSZ-bijdragen verschuldigd

Het Hof van Cassatie bevestigt dat een voordeel, toegekend als tegenprestatie van arbeid, vanuit het oogpunt gezien van de sociale zekerheid altijd ten laste valt van de werkgever. Ook wanneer een cash bonus wordt betaald door een derde partij - bijvoorbeeld een buitenlands hoofdkwartier - is de werkgever bijgevolg op die bonus bijdragen verschuldigd aan de RSZ. Toelichting bij Partena Professional.

Wanneer een bonus onderworpen is aan RSZ: nieuwe rechtspraak (Partena Professional)

Loonoptimalisatie : één van uw sterkste troeven als bedrijfsleider

Verloning is een gevoelige en complexe materie. Behalve het strategische en financiële aspect, speelt ook het menselijke aspect een belangrijke rol. De werkgever beschouwt lonen als een kost. De werknemer daarentegen beschouwt het als een weerspiegeling van zijn persoonlijke waarde binnen de onderneming. Verloning kan hierbij zowel motiverend als discriminerend (tussen werknemers onderling) werken.
Advertorial

Nieuwe bedragen voor DAVO-loonbeslag

De DAVO (Dienst voor Alimentatievorderingen) mag beslag leggen op het volledige netto of op het deel van het nettoloon boven het leefloon. In dit tweede geval gaat het niet voor beslag vatbaar loon mee omhoog wanneer het leefloon stijgt, wat op 1 juli is gebeurd. Een werknemer die samenwoont met een gezin ten laste behoudt vanaf nu 1254,82 euro van zijn netto; is hij alleenstaand dan gaat het om 928,73 euro; is hij samenwonend, dan houdt hij 619,15 euro over.

Loonbeslag DAVO wegens achterstallig onderhoudsgeld: verhoging van het leefloon op 1 juli 2019 (Group S)

Flexibel verlonen zit in de lift

In het afgelopen jaar steeg het aantal werkgevers dat een flexibel verloningsplan aanbiedt met 50 procent. Hun werknemers mogen dus bepaalde loonelementen inruilen voor andere voordelen. Het basissalaris van Belgische werknemers is met gemiddeld 3,36 procent gestegen, een half procent minder dan het jaar voordien. Ook het variabel loon steeg minder sterk.

Organisaties zetten meer in op fiscale optimalisatie en flexibeler verlonen en minder op stijging basissalaris (HR Square)

Waarom vraag naar online registratie van arbeidstijd zal toenemen

Anders dan men zou kunnen denken, zullen thuiswerk, telewerk en mogelijke andere vormen van het "nieuwe werken" de vraag naar tijdsregistratie doen toenemen. Dat gaat dan uiteraard om online registratietools. Voor de werknemers vormen zij hulpmiddelen om werk en privé te scheiden. In de war for talent kan het aanbieden van tijdsregistratie dan ook een troef zijn, zegt Protime in een analyse van een onderzoek in samenwerking met SD Worx.

Helft van de Belgische organisaties gebruikt tijd- en aanwezigheidsregistratie (SD Worx)

Le Forem publiceert nieuwe lijst van knelpuntberoepen

Het Waalse werkgelegenheidsagentschap Forem heeft de geactualiseerde lijst gepubliceerd van 72 knelpuntberoepen (tekort aan kandidaten) en 28 "kritieke functies" (tekort aan arbeidskrachten met bepaalde kwalificaties). 35 beroepen zijn nieuw in 2019, 23 andere zijn verdwenen uit de lijst.

Fonctions critiques et métiers en pénurie (Le Forem)

Lees ook:

Voici la liste des métiers en pénurie en Wallonie (interessant artikel in La Libre)

Single permit nu ook in Wallonië (HR Alert, 27 juni 2019)

Eigen baas zijn kan uw gezinsleven ernstig schaden

28/06/2019

Drie op vier zelfstandigen werken meer dan 50 uren per week. Het gemiddelde is 57 uren, zo blijkt uit de jongste zelfstandigenbarometer van Securex en de Universiteit Gent. Hun werk/gezin evenwicht is grondig verstoord en velen ervaren te veel stress. Opvallend: niet de starters, maar de zelfstandigen die al lang hun eigen zaak runnen ervaren de sterkste verstoring van de de werk/privé balans.

Zelfstandige werkt gemiddeld 57 uur per week (Securex)

Lees ook:

Ziekte-uitkeringen voor zelfstandigen na de wettelijke pensioenleeftijd (Liantis)

OpenWork : een community van autonome consultants in loondienst (NextConomy)

Digitalisering: managers stilaan wanhopig

Een overweldigende meerderheid onder de Belgische werkgevers slaagt er niet in het personeel voor te bereiden op de digitale transformatie, zo blijkt uit een survey door Robert Half. Opleiden blijkt erg moeilijk, extern rekruteren stuit op de schaarste aan geschikte kandidaten, en de weerstand tegen verandering blijkt reëel.

8 op de 10 managers krijgt personeel niet opgeleid voor digitale transformatie (Robert Half)

Minimumlonen voor studenten: tabel

Over wat je betaalt aan een jobstudent bestaan geen regels - tenzij de overeenkomst geldig is voor een maand of langer. Vanaf dan wordt het minimale loon voor de student bepaald door een behoorlijk ingewikkelde regelgeving. Securex heeft deze regelgeving samengevat in een tabel.

Opmerkelijk: volgens een onderzoek van Randstad is er voor het eerst bij de jobstudenten geen loonkloof meer. Het gemiddelde uurloon van mannelijke en vrouwelijke studenten is precies hetzelfde: 12,2 euro per uur.

Wat moet u aan uw student betalen? Raadpleeg onze tabel (Securex)

Lees ook:

Mannelijke en vrouwelijke studenten verdienen op uurbasis evenveel (Randstad)

Nooit eerder zoveel jobstudenten, wel minder en minder in de zomer (VRT NWS)

 

Single permit nu ook in Wallonië

Na hun Brusselse en Vlaamse collega's hebben nu ook de Waalse werkgevers het gemakkelijker om werknemers van buiten de EU of Zwitserland in dienst te nemen. Voor hooggeschoolden en leidinggevenden wordt de single permit met een duur van 3 jaar ingevoerd. De single permit voor knelpuntberoepen zit helaas nog even in de koelkast omdat er nog geen geactualiseerde lijst van deze beroepen beschikbaar is.

Tewerkstelling van buitenlandse werknemers - nieuwe regels in Wallonië sinds 1 juni 2019 (Lexalert)

Wie betaalt leasingbedrijf wanneer werknemer zelf opstapt?

26/06/2019

Het gebeurt dat een werknemer die zelf zijn ontslag geeft, de vergoeding moet ophoesten die het leasingbedrijf vraagt voor het voortijdig beëindigen van het contract van zijn salariswagen. Een weinig bekend arrest van het Brusselse Arbeidshof zegt dat dit niet mag. Een clausule in die zin in de arbeidsovereenkomst of in de car policy is nietig, aldus het arrest. De opzegvergoeding van het leasingcontract valt volgens het arrest onder de "kosten eigen aan de werkgever". Uitleg in De Standaard.

Wie betaalt stopzetting van leasecontract? (De Standaard)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.