Real Time News
for Human Resources Governance

Werkhervatting mag in zeer kort uurrooster

Met ingang van 16 oktober 2022 mogen werknemers die terugkeren uit een periode van volledige arbeidsongeschiktheid wettelijk tewerkgesteld worden in een arbeidsrooster dat korter is dan één derde van een voltijds rooster. Dat is een afwijking van de normale minimale arbeidsduur. Het gaat om werknemers die van de controle-arts de toestemming krijgen om gedeeltelijk het werk te hervatten.

Gedeeltelijke werkhervatting: afwijking van de minimale wekelijkse arbeidsduur (Partena Professional)

Werkgever mag voordelen pauzeren tijdens energie-werkloosheid

Tijdens tijdelijke werkloosheid "energiecrisis" lopen aanvullende verzekeringen gewoon door. Behalve indien de werkgever aan de verzekeraar uitdrukkelijk meldt dat hij een schorsing of een uitstel van premiebetalingen verlangt. In dat geval moet hij de werknemers op de hoogte brengen van zijn beslissing en van de gevolgen. Hij moet ook het pensioenreglement of de overeenkomst aanpassen. Zo staat het in het wetsvoorstel dat bij de Kamer is ingediend. Het gaat hier over de verzekeringen aanvullend pensioen, overlijden, invaliditeit en hospitalisatie.

Energiecrisis: aanvullend pensioen en medische verzekeringen lopen door tijdens tijdelijke werkloosheid (SD Worx)

Transparantie en voorspelbaarheid: alle gevolgen in één tabel

De Europese richtlijn over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is omgezet in Belgisch recht. Wat brengt dit mee voor HR? Advocatenkantoor Lydian heeft de vele gevolgen nauwkeurig in kaart gebracht. Het resultaat is een overzichtelijke en gratis downloadbare tabel. Aanrader.
 
Omzetting richtlijn transparante voorwaarden (Lydian, pdf, 7 blz., rechtstreekse download)

Te weinig BV betaald? Sancties vastgelegd

Sinds kort heeft de fiscus de mogelijkheid een sanctie te treffen bij een foutieve toepassing van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. De sanctie heeft de vorm van een belastingverhoging, berekend op het bedrag van de nog door te storten BV. Gisteren is het KB gepubliceerd dat de modaliteiten en tarieven vastlegt.

Belastingverhoging bij foutieve toepassing vrijstellingen doorstorting BV (SD Worx)

Ander nieuws van de dag

Betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof: loongrens van 3170 EUR voor het schooljaar 2022-2023 (Group S)

3 op 10 Belgische managers ervaart tegenvoorstellen als noodzakelijk op krappe kandidatenmarkt (Robert Half)

Publicatie van de Socio-economische Monitoring 2022: arbeidsmarkt en origine (FOD Werk): dat in de EU nergens zo weinig migranten doorstromen naar de arbeidsmarkt als in België, wisten we al. Het jongste monitoringrapport spreekt van een verbetering, maar het gaat traag

Arrest van het Hof in zaak C-344/20 (Hof van Justitie van de Europese Unie, persbericht, pdf, 3 blz.): als het algemeen en zonder onderscheid voor alle werknemers geldt, is er geen discriminatie wanneer een arbeidsreglement dat het zichtbaar dragen van religieuze, levensbeschouwelijke of spirituele tekens (waaronder de islamitische hoofddoek) verbiedt. Godsdienst en overtuiging vormen in deze context één enkele discriminatiegrond

HR-beleid steunt vaker op data-analyse

Steeds meer ondernemingen steunen bij het uitwerken van een HR-strategie op inzichten die voortkomen uit de analyse van bedrijfsdata. In de steekproef voor de nieuwe Digimatuurtest van Attentia gaat het dit jaar om 56%, een toename met 30% vergeleken bij 2018. Het rapport is gepubliceerd. Op het einde vind je ook adviezen voor een digitale HR-transformatie.

HR Digimatuurtest 2022 (Attentia, pdf, 16 blz., rechtstreekse download)

Lees ook: How To Build an HR Tech Stack That Gives Your Business an Edge (Capterra): een overzicht van HR-software door de gereputeerde reviewsite Capterra

Medische overmacht? 1800 euro voor Terug-naar-Werk

Bedrijven zullen 1.800 euro moeten storten per werknemer die ze ontslaan wegens medische overmacht. De opbrengst gaat naar een fonds om mensen naar werk te begeleiden. Dat schrijft De Standaard. Voor elke arbeidsovereenkomst die wordt verbroken wegens medische overmacht zal de werkgever een bedrag van 1.800 euro moeten storten in een terug-naar-werk fonds’.

Werknemer ontslaan door langdurige ziekte? 1.800 euro in de pot (De Standaard)

 

Korting op patronale bijdragen in 2023

De regering stelt wetgeving voor die voor de werkgevers de schok van de loonindexeringen verzacht. De patronale bijdragen op de bijkomende loonmassa worden kwijtgescholden in het eerste en het tweede kwartaal van 2023. Dit komt overeen met 7,07% van het totaal van de bijdragen aan de RSZ. In het tweede halfjaar wordt het mogelijk de betaling van de bijdragen op dit gedeelte van de loonmassa te verschuiven tot in 2025.

Regering dempt impact loonstijging voor bedrijven (De Standaard)

Een land dat beschermt (presentatie door de regering, pdf, 6 blz.)

Landingsbaan enkel voor voltijders

Bij de aanvraag van halftijds tijdskrediet (landingsbaan) zal de werknemer voltijds aan het werk moeten zijn. Tot nu volstaat een 3/4-tewerkstelling. De maximumduur van alle vormen van tijdskrediet wordt verminderd. Voltijds tijdskrediet omwille van de zorg voor een kind zal slechts mogelijk zijn tot het kind 5 jaar is (i.p.v. 8), en de aanvrager zal 36 maanden in dienst moeten zijn (i.p.v. 24).

Toelichting bij akkoord begroting (persconferentie van de federale regering, video op Youtube, 54 minuten)

Andere maatregelen in het begrotingsakkoord

Behalve de RSZ-korting en de ingrepen in het tijdskrediet bevat het federale begrotingsakkoord nog andere maatregelen die van belang zijn voor werkgevers en zelfstandigen. Een lijstje:

  • verlenging van de tijdelijke werkloosheid "energie" en van het overbruggingsrecht “energie” voor zelfstandigen tot het einde van het eerste kwartaal van 2023
  • flexi-jobs worden mogelijk in de zorg en in de landbouw
  • studentenarbeid wordt uitgebreid van maximum 475 naar 600 uren per jaar
  • voor het eerst sinds 2003 wordt de vennootschapsbijdrage geïndexeerd
  • wie 1 tot 3 jaar na wettelijke pensioenleeftijd aan de slag blijft, zal een pensioenbonus ontvangen.

Toelichting bij akkoord begroting (persconferentie van de federale regering, video op Youtube, 54 minuten)

Wat betekent het begrotingsakkoord voor u en uw bedrijf? (De Tijd / Netto)

Begrotingsakkoord: steunmaatregelen voor ondernemingen en de werkgelegenheid (Partena Professional)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.