Real Time News
for Human Resources Governance

Hele economie mag in Q3 studenten goedkoop tewerkstellen

Om de relance te ondersteunen mag je in het derde kwartaal studenten aan het werk zetten zonder dat de gepresteerde uren meetellen voor hun jaarlijks quotum. De maatregel geldt voor alle sectoren. Je betaalt de voordelige solidariteitsbijdrage in plaats van de gewone sociale bijdragen. De wet moet nog gestemd worden, maar de RSZ is al klaar om ze toe te passen.

Uitbreiding studentenarbeid 3de kwartaal 2021 in alle sectoren - coronamaatregel (socialsecurity.be)

Lees ook: Mag een student komen werken tijdens een periode van collectief verlof? (Orbiss)

Grensarbeiders: maatregelen verlengd

Grensarbeiders die omwille van corona-maatregelen thuiswerkers zijn geworden, en nog maar zelden effectief de grens oversteken, hoeven voorlopig niet te vrezen voor hun statuut. Hun werkgevers hoeven niets te ondernemen. Met de regeringen van de omringende landen heeft de federale regering diverse akkoorden gesloten, zowel op fiscaal gebied als wat het toepasselijke stelsel van sociale zekerheid betreft. Group S heeft een overzicht.

Telewerk ingevolge het coronavirus in het kader van een internationale tewerkstelling... (Group S)

Coronavirus: versoepeling van de fiscale gevolgen voor grensarbeiders... (Group S)

 

10 dagen rouwverlof: wet is gestemd

De Kamer heeft gisteren de wet gestemd die het rouwverlof verlengt van 3 naar 10 dagen bij het overlijden van de partner en van een inwonend kind. Dit recht ontstaat nu ook bij het overlijden van een stiefzus, stiefbroer of stiefgrootouder. De zelfstandigen die hun activiteit onderbreken, ontvangen een uitkering. De werknemers en ambtenaren krijgen 100 % van hun loon. De wet treedt in voege 10 dagen na de publicatie in het Staatsblad.

Uitbreiding rouwverlof naar 10 dagen (SD Worx)

De aangenomen tekst van de wet tot uitbreiding van rouwverlof bij overlijden van partner of kind (De Kamer, pdf, 10 blz.)

Vrijwillig vertrek terug op normaal niveau

Sinds het begin van dit jaar is het aantal vrijwillige ontslagen terug gestegen naar het pre-corona niveau van ongeveer 6% van de actieve werknemers. Maar dat is een gemiddelde. Een veel hoger aandeel vrijwillige vertrekkers is er vooral in de groep van de jonge, hoog opgeleide bedienden met minder dan 4 jaren anciënniteit in het bedrijf. "De betere economische situatie zal er wellicht voor zorgen dat werknemers hun vertrekplannen uitvoeren."

5,98% van de Belgische werknemers nam in 2021 vrijwillig ontslag (Partena Professional)

500 euro extra voor getroffen zelfstandigen

Zelfstandigen die vanaf september vorig jaar zes maanden op het overbruggingsrecht moesten terugvallen, zullen uit de federale schatkist een extra steuntje ontvangen in de vorm van een premie van 500 euro netto. Vooral voor zelfstandigen in de horeca en de evenementensector zal deze premie meer dan welkom zijn.

Ook coronapremie voor (sommige) zelfstandigen (De Standaard)

Lees ook: De coronacrisis: deze premies voorzien de gewesten (Liantis)

Ander nieuws van de dag

Telewerk – Einde verplichte aangifte met betrekking tot telewerk - coronamaatregel (socialsecurity.be)

Corona: Business Travel Abroad (BTA) formulier eerder afgeschaft (SD Worx): in plaats van op 1 juli, is het formulier nu al offline gehaald

Quarantaine valt weg bij gevaccineerden, wel PCR-test na hoogrisicocontact (De Standaard)

Sociaal passief eenheidsstatuut (fiscale vrijstelling): ook interessant in (post)coronatijden (Securex)

PwC België gaat voluit voor flexibel werken (PwC): de 2000 medewerkers van het adviesbedrijf kunnen voortaan hun in grote mate hun werktijden zelf invullen en beslissen op welke plaats zij zullen werken. De meesten verkiezen een mix van 2 dagen per week op kantoor of bij de klant en 3 dagen thuis

Retirement Days (Compare the Market): statistisch geniet een Belg 23 jaar van zijn pensioen. Binnen de Oeso (34 landen) worden we voorafgegaan door 4 landen: Frankrijk, Spanje, Griekenland en Luxemburg. Hekkensluiter is Zuid-Korea met 15 jaar

Mobiliteitsbudget krijgt make-over

Op 1 september 2021 krijgt het mobiliteitsbudget een nieuwe kans om door te breken. Een hele reeks wijzigingen en uitbreidingen zijn op til. Drie voorbeelden:

  • de werkgever zal verplicht zijn om ook in pijler 2 (duurzame vervoermiddelen) minstens één aanbod te doen
  • de mogelijkheid om de abonnementen op het openbaar vervoer van inwonende gezinsleden te betalen
  • de mogelijkheid om huisvestingskosten in rekening te brengen voor wie woont binnen een straal van 10 kilometer van de werkplek (nu is dat 5 km).

Aangekondigde wijzigingen van het mobiliteitsbudget (Group S)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.