Real Time News
for Human Resources Governance

Meer ziek thuis: een Covid-reflex?

Tot eind september was de Belgische werknemer gemiddeld 5,6 dagen in kort ziekteverzuim. Dat is voor dezelfde periode bijna een dag meer dan voor corona. Bij de bedienden is er een opmerkelijke stijging. Mogelijk versterkte Covid de betrachting collega's niet te besmetten. Eén op 8 werknemers is al minstens 1 dag wegens ziekte uitgevallen. "En dan moet het griepseizoen nog beginnen."

Belg al 1 dag meer ziek thuis in 2022 dan vorige jaren (Acerta)

Lees ook: Juist of fout? “Het griepseizoen begint in de herfst.” (Attentia)

RSZ-korting bij aanwerving werklozen

Binnenkort vervangt een RSZ-korting de weinig populaire Vlaamse aanwervingsstimulans voor wie twee jaar of langer werkzoekende is. Dat bespaart rompslomp. Het plan is bovendien de doelgroep sterk uit te breiden. De sociale partners, verenigd in de SERV, zijn tevreden. Zij vragen dat de regering ook jobcoaching stimuleert.

Vlaanderen pakt arbeidsmarktkrapte aan met RSZ-korting en jobcoaching (SERV, persbericht)

Welk dagsupplement bij werkloosheid energie?

Bovenop hun werkloosheidsuitkering is er een dagsupplement van 6,22 euro voor werknemers in tijdelijke werkloosheid energie. Group S gaat na wat de gevolgen zijn voor de werkgever indien de sector een supplement voorziet, ten laste van een Fonds of van de werkgever, in het "klassieke" stelsel van economische werkloosheid. Er bestaan 4 mogelijke situaties. Wanneer de sector niets voorziet, valt de 6,22 euro ten laste van de werkgever.

Stelsel tijdelijke werkloosheid energiecrisis en supplement: verduidelijkingen (Group S)

Ander nieuws van de dag

Nieuwe schorsingsgronden bij opzeg door werkgever (EasyPay Group): binnenkort schorsen ook geboorteverlof, verlof wegens dwingende redenen, zorgverlof en adoptieverlof de opzeggingstermijn wanneer de opzegging gegeven werd door de werkgever

Aandachtspunt omvang verbrekingsvergoeding bij opname tijdskrediet/thematisch verlof (EasyPay Group): de verbrekingsvergoeding tijdens een lopend tijdskrediet/ thematisch verlof zal berekend worden op het loon waarop de werknemer recht zou hebben gehad indien hij zijn arbeidsprestaties niet had verminderd

Aangifte van 'tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken' energie (socialsecurity.be)

Hoe wint u de war for talent in de Belgische accountancysector? (WoltersKluwer): tips uit een peiling. Met stip op één: bied on-the-job training aan

Duaal leren lost hoge verwachtingen niet in (De Tijd): weinig belangstelling, veel gedoe, gering resultaat

Het cijfer: 41.876

De klimaattransitie is een krachtige jobmotor. Bij de Forem, de Waalse tegenhanger van de VDAB, zijn in het eerste halfjaar 41.876 jobaanbiedingen binnengelopen die er mee te maken hadden. Vooral naar vaklieden die kennis hebben van de nieuwe verwarmings- en woningbouwsystemen is de vraag groot. Details (in het FR)

Vlaamse jobbonus: 100 euro extra

Werknemers met een laag loon die in Vlaanderen wonen, kunnen recht hebben op de Vlaamse jobbonus. Die wordt doorgaans automatisch uitgekeerd door het Gewest en kan oplopen tot 600 euro per jaar. De Vlaamse regering gooit er in 2022 voor alle rechthebbenden éénmalig 100 euro bovenop. Hoe het stelsel in elkaar zit, wordt in detail uitgelegd door Securex.

Recht op een Vlaamse jobbonus? Vergeet het rekeningnummer niet (Securex)

Tijdelijke werkloosheid: sanctie wellicht permanent

Sinds kort ondergaat de werkgever (en niet langer de werknemer) de gevolgen als een controle achteraf uitwijst dat hij onterecht een beroep had gedaan op een versoepeld regime van tijdelijke werkloosheid. De werkgever moet de RVA-uitkeringen volledig terugbetalen en aan zijn werknemers het normale loon voor de betrokken periode betalen. In de begrotingsnotificaties las De Standaard dat de regering-De Croo dit sanctiesysteem permanent wil maken, in plaats van het te laten uitdoven zoals eerst was vastgelegd.   

Werknemer niet langer de dupe als zijn baas hem ten onrechte op tijdelijke werkloosheid zet (De Standaard)

E-commerce mag experimenteren met nachtwerk

Is jouw onderneming actief in de e-commerce van goederen? Dan mag je binnenkort krachtens de wet op de Arbeidsdeal opnieuw bij gewone bedrijfscao arbeid tussen 20u en 24u invoeren. Wil je verder gaan en ook nachtarbeid (van middernacht tot 5u) toepassen? Dan kan je binnenkort binnen bepaalde voorwaarden vrijwilligers oproepen om mee te stappen in een "experiment" dat 18 maanden mag duren.
 
E-commerce binnenkort bevorderd in België (Securex)

Zorg dat jouw thuiswerker verzekerd is

Heb je werknemers en leidinggevenden die een deel van de tijd thuis werken? Denk er dan aan, bepaalde afspraken schriftelijk vast te leggen. Dat zal de bewijslast aanzienlijk verlichten wanneer zich een arbeidsongeval voordoet. Vermeld ook de werktijden en -plaats van het telewerk in de communicatie met je medewerker.

Hybride werken en uw arbeidsongevallen-verzekering (Vandelanotte)

Lees ook: Managers werken vaker van thuis dan vroeger (Acerta)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.