Real Time News
for Human Resources Governance

Kantorenzones buiten de stad niet erg geliefd

09/01/2006

Bedienden houden niet van werken op bedrijventerreinen. Zij verkiezen doorgaans kleinschalige werklocaties, die goed bereikbaar zijn en die bij voorkeur gelegen zijn in het hart van een stad of gemeente, dicht bij andere functies zoals wonen, winkelen en andere stedelijke voorzieningen. Maar een goede sfeer binnen het bedrijf en tussen de collega's onderling vinden ze toch nog belangrijker dan de ligging van het kantoor. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek.

Persoverzicht over financiële werknemersparticipatie

08/01/2006

EFES, de Europese federatie die zich bezighoudt met aandelenparticipatie door werknemers, publiceert een overzicht van persartikels die recent aan dit thema zijn gewijd in vele landen, gaande van onze buurlanden tot de VS, India en Zuid-Afrika.

Met Bright Plus sta je sterk in de war for talent

Rekruteren in 2022 brengt heel wat uitdagingen met zich mee want de vraag naar talent stijgt sterk. De zoektocht naar de juiste medewerkers is vandaag niet eenvoudig en Bright Plus staat je hierin graag bij. Wij helpen je de beste kandidaat te selecteren, zowel voor vaste aanwervingen als voor tijdelijke projecten, en zetten daar steeds de nodige expertise en tools voor in.
Advertorial

E-learning als hulpmiddel om personeel up-to-date te houden

05/01/2006

De informatie- en de communicatietechnologie blijven zeer snel evolueren. De Agence Wallonne des Télécommunications onderzocht in welke mate de ondernemingen deze technologieën inmiddels in hun zakelijke processen hebben geïntegreerd.
Eén van de artikels gaat dieper in op de vraag hoe e-learning kan worden ingezet om ervoor te zorgen dat de personeelsleden, ook in KMO's, de technologische ontwikkelingen kunnen blijven volgen.

Nederlandse werknemers mogen extra vakantie bijeensparen

Sinds Nieuwjaar is in Nederland de "levensloopregeling" van kracht. Het is een vorm van tijdsparen. Werknemers mogen voortaan tot 12 procent van hun bruto jaarloon belastingvrij op een speciale rekening parkeren, en deze spaarpot aanspreken om extra verlof op te nemen. Wie de regeling maximaal benut, kan na elke zes jaar werken een vol jaar vakantie nemen.
De levenslooprekening brengt interest op zoals een gewone spaarrekening. Er mag nooit méér dan 210 procent van het jongste bruto jaarloon op staan. Dan stopt de regeling, tot men door het opnemen van verlof het tegoed heeft verminderd of opgebruikt; op dat moment kan men opnieuw beginnen sparen tot de limiet van 210 procent. Men mag dus meer dan één keer levensloopverlof opnemen.
Tijdens de perioden van levensloopverlof put de werkgever uit de individuele levenslooprekening van de betrokkene om het loon, de belastingen en de sociale bijdragen te betalen. Het kan snel aantikken. Wie het maximum opzijzet, heeft na twee jaar al recht op drie maanden levensloopverlof tegen 100 procent van zijn normale loon. Wie tevreden is met 70 procent van zijn gewone nettoloon, mag na zes jaar werken zelfs twaalf maanden thuis blijven of rond de wereld gaan reizen.
De gewone vakantierechten blijven intact, dus in de werkende perioden geniet men van zijn normale vakantie. De werknemer bepaalt niet zelf wanneer hij levensloopverlof opneemt, daarvoor heeft hij het akkoord nodig van zijn baas.
Voor de 51- tot 56-jarigen geldt een nog iets soepelere regeling. Zij kunnen het systeem gebruiken om maximaal drie jaar vroeger dan hun normale pensioenleeftijd te stoppen met werken.
De regeling staat uitgelegd op de website van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Is vriendelijkheid even belangrijk als competenties?

04/01/2006

De jongste jaren gaat veel aandacht naar de competenties van werknemers. Een studie van Harvard Business Review vestigt de aandacht op een ander aspect: de mate waarin iemand vlot en sympathiek is in de omgang ("likeability"). Dat heeft een positieve invloed op de sfeer onder de collega's (daardoor op de productiviteit), op de klanten en op de eigen carrièrekansen.

Onderschepte e-mail toelaatbaar bewijs tegen deloyale werknemer

De arbeidsrechtbank van Gent heeft een vonnis gewezen over het gebruik van e-mails als bewijsmateriaal in een zaak van ontslag om dringende reden. Het relaas staat in HRUpdate. De betrokken werknemer gebruikte een deel van de arbeidstijd voor zijn eigen, concurrerende, activiteit (een zgn. koekoeksbedrijf dus). Dat was aan het licht gekomen nadat een e-mail van de betrokkene in de handen was terechtgekomen van de bedrijfsleider.
De werknemer betwistte het ontslag om dringende reden, o.m. aanvoerend dat zijn privacy was geschonden. Hij werd wandelen gestuurd door de rechter. Die wees er op dat het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet kan worden ingeroepen om te ontsnappen aan de gevolgen van een bedrieglijke of ongeoorloofde activiteit.

De nieuwe programmawet is gepubliceerd

Het Belgisch Staatsblad gedateerd 30 december 2005 bevat de programmawet, met daarin o.m. de jongste regels inzake het betaald educatief verlof, de begeleidingsuitkering, de sancties bij niet-aangifte van tewerkstelling van gepensioneerden, de sociale zekerheid, de bedrijfswagens en de arbeidsongeschiktheid.

Personeelsaspecten sterk motief voor interne reorganisaties

Het beter motiveren van het personeel en het beter benutten van de competenties van de werknemers zijn twee zeer belanrijke beweegredenen voor ondernemingen om hun interne organisatie te vernieuwen. Enkel het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde producten of diensten is een nog sterker motief. Dat blijkt uit een enquête bij een representatief staal van ondernemingen in Vlaanderen. De resultaten worden gepubliceerd door STV Innovatie & Arbeid, een onderzoekscel binnen de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen.

Gedaan met roken op het werk

Sinds gisteren is het verboden te roken op de werkplek. In de aanloop naar de nieuwe wet liet Securex een onderzoek doen naar het rookbeleid in de Belgische ondernemingen.

Het onderzoek, verricht door de Externe Dienst voor Bescherming Securex en de onderzoekscel ZebraZone, maakt duidelijk welke weg sommige ondernemingen nog hadden af te leggen om op 1 januari in orde te zijn: 4 op de 10 beschikten over een aparte rookruimte; in 1 op 3 gold een algemeen rookverbod; 1 op 5 had geen enkele vorm van rookbeleid en 1 bedrijf op 10 stond nog steeds het roken toe in de kantoren zelf.

16 procent van de ondernemingen ondersteunt rokers die van hun verslaving af willen. Een beleid inzake tabakgebruik komt vaker voor in Vlaanderen evenals in de grotere ondernemingen.

De dagbladen besteden vanzelfsprekend aandacht aan de in werking treding van het algemene rookverbod op de arbeidsplek. Zie o.m. De Standaard en La Libre Belgique.

Een dagje thuiswerken is vaak een dagje niks doen

28/12/2005

Soms mogen werknemers een dag thuis blijven om er in alle rust een taak uit te voeren. De Amerikaanse jobsite CareerBuilder.com vroeg aan 2450 mensen wat ze op zo'n dag in werkelijkheid uitrichten. Blijkt dat één op vier slechts één uur echt werkt. 53 procent is minder dan drie uren productief bezig, en slechts 14 procent maakt er een heuse arbeidsdag van 8 uren van. Wat doen de respondenten dan wèl? Telefoneren, surfen op het web, een middagdutje doen, zappen voor de tv, naar de winkel gaan, of zich bezighouden met de kinderen en het huishouden.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.