Real Time News
for Human Resources Governance

Salariswagen gaat meer kosten

Wie een bedrijfsauto ook privé mag gebruiken, zal volgend jaar op dat voordeel meer belasting betalen. Het bedrag zal direct van het nettoloon afgaan via de bedrijfsvoorheffing. Reken voor tamelijk courante modellen op zowat 20 euro per maand. De nieuwe automodellen stoten een pak minder CO2 uit, wat de fiscale berekeningsformule beïnvloedt.

Bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoten 2022 (Partena Professional)

CO2-referentie-uitstoot 2022 bekend: bedrijfswagens opnieuw duurder (SD Worx)

Corona: 13 crisismaatregelen

Om de vierde golf het hoofd te bieden, treft of verlengt de federale regering 13 maatregelen die tot 31 maart 2022 van kracht blijven. Het gaat onder meer om:

  • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
  • tijdelijke werkloosheid omwille van quarantaine van een kind
  • verlenging van het klein verlet voor vaccinatie
  • cumul van pensioenen en tijdelijke COVID-werkloosheidsuitkeringen
  • mogelijkheid van individueel uitstel van de betaling van sociale bijdragen aan de RSZ.

Tijdelijke werkloosheid en 12 andere maatregelen ingevoerd tot 31 maart 2022 (Securex)

Arbeidsmarkt staat roodgloeiend

  • Er staan bijna 200.000 vacatures open. Het hoogste aantal dat ooit is geregistreerd door Statbel.
  • De helft van de Belgische werkgevers is van plan nieuwe banen te creëren tegen eind maart 2022. Sinds de lancering, 18 jaar geleden, van de ManpowerGroup Barometer is de netto tewerkstellings prognose nooit zo hoog geweest. De vraag naar digitale profielen bereikt een record.
  • Uit de gegevens van Partena Professional blijkt dat in Vlaanderen, waar jobkandidaten zeer schaars zijn, sinds Nieuwjaar 4% meer aanwervingen zijn gedaan dan in het pre-coronajaar 2019. In Walonië bedraagt de stijging zelfs 15.

Nieuwe stijging van het aantal vacatures in loondienst (Statbel)

Belgische werkgevers verwachten in het eerste kwartaal van 2022 aan een zeer hoog ritme... (ManpowerGroup)

4% meer aanwervingen in het Vlaamse Gewest gedurende de eerste 10 maanden... (Partena Professional)

15% d’embauches supplémentaires en Région wallonne pendant les 10 premiers mois... (Partena Professional)

Meer kort verzuim en veel quarantaines

Bovenop een hoog ziekteverzuim kregen de werkgevers vorige maand te kampen met een piek (maar geen record) in quarantainedagen. 1,3% van alle werknemers in de privé viel om deze reden uit, gemiddeld voor meer dan 3 dagen. Deze op werkelijke sociale aangiften gebaseerde cijfers liggen wel fors lager dan de cijfers die Voka vorige week publiceerde op basis van een peiling onder werkgevers.

Afwezigheden door ziekte op het werk in november hoger dan vorige jaren (SD Worx)

Het cijfer: 1,0026

10/12/2021

De NAR heeft de herwaarderingscoëfficiënt vastgelegd van de aanvullende vergoeding die de ex-werkgever verschuldigd is aan 50-plussers die werkloos zijn omdat nachtarbeid voor hen te zwaar was geworden. Details

55-plussers voelen zich aan hun lot overgelaten

De helft van de 55-plussers vindt dat hun werkgever weinig interesse toont voor de laatste jaren van hun loopbaan. Nu al zijn veel vijftigers langdurig afwezig. Securex luidt de alarmklok: "Als we werk niet werkbaar maken, zal de pensioenleeftijd verhogen niet voldoende zijn om de sociale zekerheid betaalbaar te houden."

Ruim 9 op 10 werknemers wil niet tot 67 jaar werken (Securex)

Ook coronapremies in PC nr 100

10/12/2021

Arbeiders die onder het aanvullend paritair comité 100 vallen, krijgen een coronapremie in de vorm van een consumptiecheque indien hun werkgever in 2019 én 2020 goede zaken deed. Dat staat in een cao voor 2021-2022. De overeenkomst bevat ook bepalingen over landingsbanen met uitkering (vanaf 55 jaar), SWT (vanaf 62 jaar), opleidingsdagen, een verdubbeling van de fietsvergoeding en de oprichting van syndicale afvaardigingen.

Nieuw sectoraal akkoord voor het aanvullend paritair comité voor de werklieden (Liantis)

Corona en werkloosheid van bedienden

10/12/2021

Van 1 januari 2022 tot 30 juni 2023 zal een onderneming die in moeilijkheden kwam als gevolg van de coronacrisis, voor haar bedienden toch een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid om economische redenen, ook als zij hiervoor niet kan terugvallen op een sector- of bedrijfscao of een ondernemingsplan.

Economische werkloosheid voor bedienden: cao nr. 148 verlengd door cao nr. 159 (Partena Professional)

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 159 (NAR, pdf, 9 blz.)

Ander nieuws van de dag

HR-analytics: de remedie tegen het buikgevoel? (Partena Professional): voor wie nog niet overtuigd zou zijn van het belang van data voor hr

Vervallen maaltijd- en ecocheques automatisch vernieuwd (De Tijd): wie nog maaltijd- of ecocheques heeft die in 2021 zijn vervallen, zal voor dezelfde waarde nieuwe cheques krijgen die één en twee jaar geldig zijn

Voorstellen van de Commissie om de arbeidsomstandigheden van mensen die via digitale arbeidsplatformen werken... (Europese Commissie): dit voorstel, dat nog lang geen Europese wet is, bepaalt onder meer dat de 28 miljoen platformwerkers werknemers zijn, tenzij het platform kan aantonen dat er geen arbeidsrelatie is en dat de algoritmes transparanter moeten worden

Werkgevers betalen recordbonussen

Bijna een kwart van de bedienden uit de profitsector krijgt dit jaar een bonus. De niet-recurrente loonbonus van cao nr. 90 blijft het populairst en levert gemiddeld 1127 euro op. Maar de formule verliest terrein in vergelijking met de individuele bonussen (cash en warranten). Daar zijn hogere bedragen mee gemoeid. Daardoor bereikt het gemiddelde van alle bonussen 5313 euro. Dat bedrag is hoger dan ooit, wat opmerkelijk is in een crisisjaar.

1 op de 4 bedienden krijgt dit jaar een bonus (Acerta)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.