Real Time News
for Human Resources Governance

Alles wordt slimmer, ook chatbots

Plaats een heel slimme chatbot op jouw bedrijfswebsite en converteer vluchtige bezoekers in jobkandidaten. Dat is kort samengevat de belofte die AiRecruiter doet. De Belgische start-up gebruikt chatbots-op-steroïden om het eerste contact te verbeteren. Het gaat om artificiële intelligentie die de conversatie beter "begrijpt" dan de op beslissingsbomen gebaseerde chatbots van een eerdere generatie. Voor de bezoeker verloopt alles prettiger. Jijzelf houdt uiteindelijk de best geschikte mogelijke kandidaten over vooraleer je er verder tijd in steekt.

AiRecruiter

Computerellende uitbesteden kan met DaaS

31/03/2021

Haperende techniek ergert medewerkers mateloos. Dat is in deze coronatijd overvloedig gebleken. Behoor je tot die hr-verantwoordelijken die in een kleine organisatie alles en nog wat moeten oplossen? Dan zal je blij zijn te vernemen dat DaaS bestaat. Device-as-a-Service is een zakenmodel waarbij een externe partner, bijvoorbeeld de leverancier van computers en andere toestellen, in ruil voor een maandelijks bedrag allerlei vervelende taken op zich neemt. Denk onder meer aan aan het oplossen van de problemen van jouw eindgebruikers.

Device as a Service (NEG)

Gratis en handige simulatietools voor HR managers

Het loonpakket van een nieuwe werknemer samenstellen en uw loonkost berekenen? Het voordeel alle aard van een bedrijfswagen berekenen? Berekenen hoeveel bruto een werknemer moet inleveren om een fiets te leasen? Of bereken hoeveel loon een werknemer moet inruilen voor een extra dag verlof?
Advertorial

Oef, tijd tot 6 april voor eerste telewerkaangifte

De RSZ publiceert alle details over de verplichte aangifte van het aantal "personen" dat een functie uitoefent die niet van op afstand kan gebeuren. Het gaat dus ook om flexi-jobbers, structurele uitzendkrachten, gedetacheerden enzovoort. Voor de eerste van de drie maandelijkse aangiften heb je tijd tot 6 april. Alle werkgevers moeten deze aangifte indienen, behalve wanneer hun onderneming op last van de overheid volledig gesloten is.

Corona telewerkaangifte (socialsecurity.be)

Ook uitkering voor wie kleintjes thuis houdt

Ouders mogen een beroep doen op corona-werkloosheid wanneer zij een kind niet naar de kleuterschool (deze week) of het kinderdagverblijf (in de periode 29 maart tot 18 april) laten gaan om gevolg te geven aan de oproep van de overheid. Zoiets is niet voorzien in de regelgeving, maar het is wel bevestigd door de RVA.

Opvang van een kind tijdens de verlengde paasvakantie: is tijdelijke werkloosheid corona mogelijk? (Partena Professional)

Lees ook: Neem ik tijdelijke werkloosheid op? (De Standaard): geen maaltijdcheques, een lager inkomen en nog andere overwegingen spelen mee

Virus keert ontslagtrends om

In het eerste corona-jaar daalde het aantal vrijwillige ontslagen van werknemers met een vast contract met 18% ten opzichte van 2019. Dat is een trendbreuk, want 4 jaar op rij was er een toename geweest met telkens gemiddeld 6%. Tegelijk waren er 16% meer onvrijwillige ontslagen. Dat had te maken met de faillissementen en (pre)pensioenen. "Het aantal contractbeëindigingen door faillissement en (pre)pensioen zal dit jaar wellicht nog toenemen."

Vrijwillig ontslag daalt voor het eerst in 5 jaar: -18% (Securex)

Ander nieuws van de dag

30/03/2021

Vaccinatie: omstandigheidsverlof in VIA sectoren (Partena Professional): in afwachting dat de wet van kracht wordt, hebben de VIA-sectoren afspraken gemaakt over een vaccinatieverlof

Nood aan helpende handen in de zorg? (Liantis): er bestaan niet minder dan 8 mogelijkheden voor tijdelijke tewerkstelling

Moeten tijdelijke coronawerklozen straks verplicht op zoek naar werk? (SD Worx)

Federale regering bindt de strijd aan met stress op het werk (persbericht): volgend jaar komt er een Federaal Plan Mentale Veerkracht op het Werk, nog dit jaar wordt een tool voor de opsporing van burn-out onder de aandacht gebracht en wordt geld vrijgemaakt voor gerichte preventie

Vaccinatieverlof: wet is gestemd

De Kamer heeft unaniem de wet op het betaald vaccinatieverlof gestemd. Ze treedt in na de publicatie in het Staatsblad. Waarschijnlijk zal dit snel gaan. Alle werknemers gebonden door een arbeidsovereenkomst krijgen klein verlet om zich te laten inenten tegen covid-19, zowel voor de eerste als de eventuele tweede prik.

Wetsontwerp houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 (aangenomen tekst, pdf, 4 blz.)

Vaccinatieverlof op komst (SD Worx): korte bespreking van het wetsontwerp, dat ongewijzigd is goedgekeurd in de Kamer. De juridische kwalificatie is intussen uitgeklaard, het is klein verlet geworden

Wegwijs in sneltests op de werkvloer

26/03/2021

Ook wanneer er geen uitbraak is, mogen werkgevers hun personeel regelmatig op corona screenen met sneltests, maar uitsluitend indien aan een reeks voorwaarden is voldaan. Daarnaast mogen sneltests worden ingezet in het geval van een (dreigende) uitbraak; dit heet clusterbeheer en de arbeidsarts is hierin de centrale figuur. Ook de arts-sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk kan het initiatief nemen. Rest natuurlijk de vraag hoe snel dat sneltestmateriaal bij de werkgever zal geraken.

Coronavirus: het kader voor sneltests in ondernemingen is bekend (samenvatting, Partena Professional)

Teststrategie: het inzetten van sneltests in ondernemingen (uitgebreid, FOD Werk)

In de marge: Koninklijk besluit met betrekking tot snelle antigeentesten: zelftests (niet hetzelfde als sneltests) mogen door de apothekers worden verkocht aan particulieren

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.