Real Time News
for Human Resources Governance

Rechters kijken naar feiten, niet naar wat op C4 staat

Met het betekenen van een ontslag wachten tot de werknemer is teruggekeerd uit ziekteverlof, of in de motivatie niet verwijzen naar ziekte, volstaat niet om uit de greep van de antidiscriminatiewet te blijven. Group S analyseert een arrest van het Arbeidshof van Brussel.

Ontslag tijdens ziekte? Een gewaarschuwde werkgever is er twee waard (Group S)

Lees ook: Tribunal du Travail de Bruxelles, 11 janvier 2021 (vonnis, pdf, 11 blz.): een kassierster die door een overvaller met een mes was bedreigd, kreeg na ziekteverlof haar C4 omdat zij "niet meer voldeed". De werkgever werd veroordeeld wegens discriminatie op grond van gezondheidstoestand

Hoe thuiswerkers optimaal doen presteren?

Zorgen dat thuiswerkers goed werk leveren is volgens Vlerick-prof Koen Dewettinck een kwestie van het juiste evenwicht vinden tussen uitdagen en ondersteunen. Wat dit concreet inhoudt, kan verschillen. Wat altijd terugkeert, is dat een open en continue communicatie met ieder van de teamleden cruciaal is. Dewettincks toelichting en adviezen zijn helder. Aanrader.

Performance management in tijden van corona: zo verbeter jij de prestaties van je mensen vanop afstand (Bright Plus)

5 tips om een leercultuur op te starten

"Een organisatie kan pas groeien als elke medewerker dat doet. Daarom moet je een leercultuur op gang brengen", betoogt Olivier Lambert. Opleiden ziet hij als de hefboom bij uitstek om veerkrachtig uit de corona-crisis te komen. In een "learning snack" geeft de topman van Cevora 5 tips en vertelt erbij welke stappen je vandaag al kan zetten. Tip nr 1: plaats skills centraal in jouw strategie.

Stimuleer de leercultuur in jouw organisatie met deze 5 concrete acties (met links naar de video op de site van Cevora en op Youtube. De video is in het Frans)

Geen diplomavereiste: hoe vang je dat op?

Hoe minder diplomavereisten in jouw vacatures, hoe groter de vijver waarin je naar talent zal vissen. Hoe kom je dan te weten of een kandidaat beschikt over de gewenste competenties? Tip nr 1 van Randstad: gebruik een assessment. De helft van de werkgevers heeft daar ervaring mee. Tip nr 2: focus in het selectieproces op de soft skills als die cruciaal zijn in de functie.

Skills boven diploma: 3 tips om het juiste talent aan te trekken (Randstad)

Werkgever mag weten wie besmet is

De arbeidsgeneesheer mag aan de werkgever (maar niet aan de werknemers) de identiteit meedelen van een werknemer die positief testte op het coronavirus en van diens hoogrisico-contacten. Dit is een uitzondering op het medisch beroepsgeheim. Zij is nodig omdat de werkgever anders geen maatregelen zou kunnen treffen. Aldus een advies van de Orde der Geneesheren.

Mag de arbeidsarts de naam van een covid-positieve werknemer meedelen aan de werkgever? (Attentia)

Lees ook: Manpower Barometer (Manpower Group): 13% van de werkgevers zal eisen dat alle personeelsleden gevaccineerd worden, 32% zal vaccinatie aanmoedigen, ook met incentives

Stel een geschrift op als telewerken niet thuis gebeurt

"Thuiswerken" mag ook vanuit bijvoorbeeld een vakantiehuisje. De werknemer dient er zich van te vergewissen dat de internetverbinding OK is. Werkgever en werknemer stellen best een geschrift op met vermelding van locatie en arbeidsuren. Dat heeft onder meer te maken met de verzekering arbeidsongevallen.

Vraag aan een expert: Mag men telewerken vanuit een gehuurd vakantiehuisje in de Ardennen of aan de kust? (Partena Professional)

Lees ook: Bij ING Bank is thuiswerk een blijver (De Standaard): vanaf 1 mei werkt iedereen de helft van de tijd thuis of "iedere andere plaats in Europa" (dit detail staat niet in het dagbladartikel, wel in de cao)

Jonge vrouwen zijn (langzaam) gelijkheid aan het afdwingen

Hoewel zij met grote voorsprong hoger opgeleid zijn dan mannen, blijven vrouwen minder verdienen. Het loonverschil blijft wel gestaag verminderen. Wij behoren nu tot de EU-landen met de kleinste loonkloof. Vrouwen dringen ook minder vaak door tot leidinggevende functies. Maar net zoals voor de lonen, wordt het verschil kleiner bij de jongere generaties.

Hoog opgeleid, minder verantwoordelijkheden, minder loon (Statbel)

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België - Rapport 2021 (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en FOD Werk, pdf, 97 blz.)

Lees ook:

Nieuwe job: vrouwen twee keer zo vaak deeltijds als mannen (Securex)

Een op de drie medewerkers neemt bij ongelijkheid op de werkvloer zelf actie (Hays)

Ander nieuws van de dag

Sociale inspectie: covid-inspectie in je bedrijf? Dit mag je verwachten (Randstad)

Arbeidshof Antwerpen - arrest van 13 januari 2021: op vraag van 5 vakbonden vernietigde het Arbeidshof een bepaling in de sector-cao van de scheikundige nijverheid. Een groot aantal bedienden "kaderlid" noemen, zal niet meer helpen om het aantal personeelsvertegenwoordigers te beperken, zij moeten worden meegeteld

41% van de werknemers was geen enkele dag ziek in 2020 (SD Worx)

Thuiswerken doet minder complimenten krijgen (Protime)

Ford moet 100.000 euro betalen aan arbeiders uit Genk die bediendenwerk deden (Knack): de twee "arbeiders" pikten het niet dat zij geen groepsverzekering kregen. Het arrest van Cassatie helpt 100 andere pseudo-"arbeiders" niet, omdat zij al een proces hadden moeten opstarten toen het eenheidsstatuut nog niet bestond

Bonusfeest bij flitshandelaar Flow Traders door corona: 7,7 miljoen voor de top, 5 ton voor werknemers (De Volkskrant): een half miljoen euro, zoveel bedroeg gemiddeld de eindejaarsbonus voor elk van de 550 (!) werknemers van een Amsterdamse beurshandelaar

Thuiswerkkosten: RSZ volgt fiscus

Goed nieuws. De RSZ schaart zich volledig achter de recente fiscale omzendbrief over de tussenkomsten van de werkgever voor structurele thuiswerkers. Die circulaire bevat enkele belangrijke nieuwigheden. Bij twijfel over wat nu wel of niet wordt aanvaard, zo schrijft de RSZ, kijkt de werkgever best naar de fiscale omzendbrief.

Vergoeding voor thuiswerk (RSZ, administratieve instructies)

Circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk (Fisconet plus, FOD Financiën)

Lees ook: Fiscus bekijkt thuiswerk met nieuwe ogen (HR Alert, 2 maart 2021)

Gereviseerd IT-materiaal mag met ecocheques gekocht worden

Ook "refurbished" (gereviseerd) computermateriaal en elektrotoestellen mag men nu met ecocheques aankopen. Tweedehandsproducten mag men met dit betaalmiddel voortaan niet enkel kopen maar ook huren. Nieuwe bioproducten op de geactualiseerde ecocheques-lijst zijn biocosmetica, bepaalde textielproducten en vis met het MSC-label.

De nieuwe lijst van toegelaten bestedingen met ecocheques staat in Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques (NAR, pdf, 8 blz.)

Ander nieuws van de dag

Fiscus en huisvestingskosten in kader van internationale tewerkstellingen (SD Worx): nuttig as je stagiairs of kaderleden uit het buitenland een (tijdelijk) onderkomen bezorgt

BTW-aftrek voor wagens: fiscus bevestigt “versoepeling” (Link2Fleet)

Werkgevers en vakbonden ondersteunen de vaccinatiecampagne (FOD Werk)

The Global Broadband Index (Compare The Market): internet is in België duur en traag. In de Oeso, dat zijn de rijke landen, eindigen we op een beschamende 22ste plaats op een totaal van 35 landen. De top-3: Zwitserland, Denemarken en Frankrijk

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.