Real Time News
for Human Resources Governance

Corona: anders nieuws van de dag

Coronavirus: Paasweekend bracht extra steunmaatregelen (Partena Professional, met overzichtstabel)

Corona drukt jobmobiliteit naar laagste peil: vier op de tien werknemers heeft geen interesse in nieuwe job (Acerta)

Alleenstaande ouders straks met coronaverlof (De Standaard): de federale minister van Werk heeft een volmachtenbesluit klaar, dat nog moet worden voorgelegd aan de "superkern"

9 FAQ fiscale behandeling uitkeringen tijdelijke werkloosheid (Lexalert)

Vereenvoudigde procedure aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht verlengd tot 31 mei 2020 (EasyPay Group)

Voorlopig geen economische werkloosheid voor bedienden (Besox): in deze corona-tijden is ook voor de bedienden de procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht de norm; economische werkloosheid aanvragen is nu niet van toepassing

Maaltijdcheques 6 maanden langer geldig

De geldigheidsduur van de maaltijdcheques, de ecocheques en de geschenkcheques die in maart, april, mei en juni 2020 vervallen, wordt zo goed als zeker verlengd met 6 maanden te rekenen vanaf hun vervaldatum. Sport- en cultuurcheques zullen geldig blijven tot 31 december. Dat staat in een advies van de sociale partners aan de regering.

Perscommuniqué van de NAR (pdf, 1 blz., rechtstreekse download)

Advies nr. 2.161 van de NAR (pdf, 10 blz., rechtstreekse download)

Werkgever mag zijn tijdelijk werklozen een toeslag geven

10/04/2020

De werkgever mag een aanvullende vergoeding toekennen aan tijdelijk werkloze werknemers. Die vergoeding is vrij van gewone RSZ-bijdragen en komt bovenop de uitkering door de RVA, en bovenop de RVA-aanvulling van 5,63 euro per dag en eventueel een sectorale aanvulling betaald door het fonds voor bestaanszekerheid of de werkgever. De werkloosheidsuitkering van de werknemer komt niet in het gedrang. Details bij Partena Professional.

Coronavirus: aanvullende vergoeding tijdelijke werklozen (Partena Professional)

Lees ook: Bij 1 op de 10 tijdelijk werklozen past werkgever loon bij (Acerta)

Decathlon laat werklozen bijverdienen bij Colruyt

Het onderling uitlenen van werknemers is nooit van de grond geraakt. Misschien brengt de coronacrisis daar verandering in. Decathlon laat tijdelijk werkloos personeel bij Colruyt bijverdienen, bovenop hun RVA-uitkering. De sportketen overweegt deze vorm van samenwerking uit te breiden naar andere werkgevers die in deze crisistijd handen te kort komen.

Decathlon leent personeel uit aan Colruyt (RetailDetail)

Lees ook: Twee ondernemingen die één werknemer delen: 62% werkgevers staat open voor dubbel werkgeverschap (Acerta)

Topmanagers staan 15% van hun loon af

10/04/2020

Solvay creëert een eigen solidariteitsfonds om werknemers te helpen die het moeilijk krijgen door de coronacrisis. De ceo (een vrouw, misschien is dat niet toevallig) en haar topmanagers staan voor de rest van het jaar 15% van hun salaris af. Als werknemers een gelijkaardige geste doen, verdubbelt de chemiegroep het bedrag. De voorzitter van de raad van bestuur staat de helft van zijn vergoeding af. De ceo roept de aandeelhouders op één derde van hun dividend in het fonds te storten.

Solvay vraagt aandeelhouder solidair te zijn (De Tijd)

Corona: ander nieuws van de dag

Thuiswerken en ergonomie: nuttige tips (Partena Professional)

Kwart minder uren gepresteerd door arbeiders en 11% door bedienden in maart 2020 (Securex)

Vier op tien kmo’s roepen geen tijdelijke werkloosheid in (SD Worx): de rekruteringsintentie is in vrije val, de ontslagintentie verdubbelt

Bepaalde sectoren betalen vakantiegeld vervroegd uit (De Standaard): het gaat om e schoonmaak, de dienstenchequesector, de horeca, het uitzendwerk en de beschutte werkplaatsen

Verhoging mobiliteitspremie, indexering bureauvergoeding en kampvergoeding (Attentia)

Werkzoekenden zien uitkering niet dalen tijdens coronacrisis (De Standaard): de regering is van plan de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen drie maanden niet toe te passen

Coronastress: medewerkers hebben meer dan ooit nood aan psychosociale ondersteuning (Attentia)

Coronavirus: tijdelijke werkloosheid en een feestdag (Partena Professional)

Stress? Laat medewerker een plantje kiezen

De crisis zal leiden tot een vernieuwde aandacht voor stressvermindering bij kantoorwerkers. Dat tussendoor naar een groene plant staren helpt, is al lang aangetoond. Het kan nog beter. Laat de medewerker zelf een levend plantje kiezen voor op zijn bureau en laat hem er zelf voor zorgen. De psychologische en fysiologische stress zal nog iets sterker afnemen, zo wijst een studie uit.

Potential of a Small Indoor Plant on the Desk for Reducing Office Workers’ Stress, M. Toyoda e.a., HortTechnology: lees online of download pdf (9 blz.)

1 op 5 vreest voor broodwinning

07/04/2020

Veel werknemers vrezen door de crisis een promotie mis te lopen, loon te moeten inleveren of hun job te verliezen. Vooral bij de tijdelijk werklozen zit de schrik er stevig in: 40% vreest zijn baan kwijt te spelen. Dat blijkt uit een onderzoek door UGent bij een representatief staal van duizenden Vlaamse werknemers. Een grote meerderheid verwacht dat zij in de toekomst meer zullen telewerken.

Niet enkel vrees voor ontslag door corona, ook voor misgelopen promoties (Vakgroep Economie, UGent)

FAQ over welzijn op het werk

De crisis roept vragen op rond de regels over welzijn op het werk. Mag een re-integratietraject worden uitgesteld? Vanaf welk besmettingsrisico moet een zwangere werkneemster verwijderd worden? De FOD Werk stelt een FAQ ter beschikking. Het document beantwoordt ook enkele vragen in verband met arbeidsovereenkomsten.

FAQ COVID 19 (FOD Werk, pdf, 14 blz., rechtstreekse download)

Corona: ander nieuws van de dag

HR-informatie, solidair en creatief (Partena Professional): een warme oproep om getuigenissen, ideeën en solidaire en creatieve initiatieven te delen met jouw HR-collega's en zo elkaar te inspireren en te helpen de lockdownperiode goed door te komen

Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken (versie 3 april 2020) (Lexalert): de lijst van cruciale sectoren en essentiële diensten is opnieuw aangepast, evenals de tabel die dit vertaalt naar de paritaire comités

4 extra maatregelen om tewerkstelling tijdens coronacrisis te versterken (Vlaio): nieuwe tijdelijke steunmaatregelen van de Vlaamse regering

Werknemers in tijdelijke werkloosheid : Wat met de feestdagen en collectief verlof? (Securex)

Initiatieven die de sociale partners hebben ondernomen in het kader van de COVID-19-crisis (Nationale Arbeidsraad)

FAQ Covid-19 (Fedris): covid-19 is erkend als beroepsziekte, Fedris publiceert hierover een FAQ

Supporting medicals (Poppy): het mobiliteitsbedrijf Poppy stelt in Brussel en Antwerpen zijn auto's en scooters gratis ter beschikking van zorgverleners

How will humans, by nature social animals, fare when isolated? (The Economist): zorgwekkend overzicht van de impact van quarantaine en lockdown op de mentale gezondheid (vrije toegang)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.