Real Time News
for Human Resources Governance

Mediaanloon bijna 3500 euro

Het gemiddelde voltijdse maandloon bedraagt nu 3758 euro bruto. Bijna 60% verdient minder. Het mediaanloon, een meer relevante indicator, is nu gelijk aan 3486 euro, wat betekent dat de ene helft meer en de andere helft minder verdient dan dit bedrag. In de top-10 van de best betaalde beroepen staan bedrijfsleiders en managers voorop, maar onmiddellijk daarna komen de wiskundigen, actuarissen en statistici. Hun gemiddeld maandsalaris bedraagt 5814 euro.

Gemiddeld brutoloon: 3.758 euro per maand (Statbel)

Versterk het menselijk kapitaal van jouw organisatie. Hoe het personeelsverloop, het verzuim en de betrokkenheid beïnvloeden?

Luisteren naar de medewerker staat centraal in de diensteneconomie. Van sturing zijn we geëvolueerd naar samenwerken in wederzijdse betrokkenheid. Zowel de organisatie als de werknemer moeten daar wel bij varen. Hoe bereik je heel concreet die win-win? Daarover gaat dit event. Achtereenvolgens komen aan bod: 1. De regelgeving en de verplichtingen van werkgevers in deze context 2. De situatie inzake mentale en fysieke gezondheid op de werkplek 3. Een erkende en doeltreffende tool voor de follow-up van werknemers
Advertorial

Nog veel mogelijkheden om betaald bij te leren

Dat een cursus "creatief met kurk" nog zelden in aanmerking komt voor betaald educatief verlof of Vlaams Opleidingsverlof is intussen geweten. Maar velen schijnen nu te denken dat een opleiding sterk gelinkt moet zijn met de huidige beroepsactiviteit om aanvaard te worden. Dat is niet zo. Securex zet de puntjes op de i.

#Back2School - Een opleiding volgen tijdens de werkuren: enkel indien... (Securex)

Geen wapenstilstand in de oorlog om talent

Velen hadden voorspeld dat corona tot een pauze zou leiden in de war for talent. Het tegendeel blijkt waar. De bedrijven beseffen dat zij meer dan ooit competente en gemotiveerde medewerkers nodig hebben. Die vinden is lastig, nu de economie stevig aantrekt en de arbeidsmarkt daardoor oververhit is geraakt. Hoe je jouw organisatie aantrekkelijk maakt, vat Bright Plus samen.

Nog geen wapenstilstand in de war for talent (Bright Plus)

Post-corona talentbeheer: hoe je eraan begint

Eerst de tech-revolutie, en daar bovenop corona. Is ook jouw organisatie dooreengeschud? Dan is het tijd om de talentstrategie te updaten. Eerste stap: breng de aanwezige functionele vaardigheden en menselijke skills in kaart. Daaruit kan je dan een wervingsstrategie afleiden. Tweede stap: investeer in een poule van externe flexibele krachten om tekorten te kunnen opvangen. Derde stap: zorg bovenop een marktconform loon ook voor niet-financiële stimulansen, en investeer in groei en ontwikkeling.

Talentmanagement in het postcoronatijdperk start met drie vragen (SD Worx)

Eerste jaar cruciaal voor LGBTQ+ talent

Divers en inclusief zijn, houdt in dat je mensen met een andere seksuele geaardheid dan M/V verwelkomt. Een multi-landen studie, die ook in België plaatsvond, wijst uit dat de eerste 12 maanden cruciaal zijn. Als een LGBTQ+ talent in die periode niet "uit de kast" is gekomen, zal dat haast nooit meer gebeuren. Waarom is dat belangrijk? Omdat mensen professioneel pas helemaal openbloeien als zij zichzelf kunnen zijn, als zij hun authentieke ik naar het werk kunnen meebrengen. De studie bevat interessant cijfermateriaal en geeft aan hoe je een inclusieve bedrijfscultuur gestalte kunt geven.

Year One Is Critical for Creating an Inclusive Work Environment for LGBTQ+ Employees (Boston Consulting Group)

Controleren met webcam, mag dat?

Kan de werkgever eisen dat een afstandswerker de webcam opzet om te kunnen controleren waar hij of zij zit? Mag een werkgever opleggen dat telewerk uitsluitend mag gebeuren op het domicilieadres? Moet de thuiswerker melden dat hij twee weken vanuit het buitenland zal werken? Kan de werknemer na een positieve coronatest aan de vooravond van zijn vakantie nog vakantiedagen omzetten in ziektedagen? Liantis zet de antwoorden op een rij.

Telewerk: mag dat vanop een horecaterras of vanuit je buitenlandse vakantiewoning? (Liantis)

Vlaanderen knipt in doelgroepkorting oudere werknemers

Het belastingvoordeel van werkgevers die in Vlaanderen 58-plussers in dienst hebben, wordt teruggeschroefd. Dat zal gebeuren door de leeftijdgrens geleidelijk op te trekken, tot 61 jaar in 2024. Bedrijven die 58-plussers en ongeschoolde jongeren aanwerven, blijven wel genieten van de doelgroepkorting.

Vlaamse regering stuurt bij: minder registratierechten, besparen... (VRT NWS)

Vlaamse jobbonus komt er, duurdere dienstencheque niet

Bovenop de federale verhoging van de minimumlonen, pakt Vlaanderen uit met een jobbonus. Voor de werknemers met een brutoloon niet hoger dan 1700 euro gaat het om 50 euro per maand. Het bedrag vermindert naarmate het brutoloon stijgt. Vanaf 2500 euro bruto is er geen jobbonus meer. De zelfstandigen vallen uit de boot. Aan de prijs of de aftrekbaarheid van dienstencheques verandert niets. Als een toegeving aan de sector zal de inruilwaarde van de cheques voortaan geïndexeerd worden.

Vlaams regeerakkoord: invoering Vlaamse jobbonus (CLB Group)

Vlaamse jobbonus (Vlaanderen.be): de officiële webpagina bestaat al, maar de details zijn nog niet ingevuld

Vlaamse regering gaat inruilwaarde dienstencheques indexeren (De Tijd)

UNIZO over Septemberverklaring: "Goed dat er volop wordt geïnvesteerd, maar...  (Unizo)

Ander nieuws van de dag

Coronavirus: verlenging akkoorden grensarbeid (Partena Professional)

Rekenhof vernietigend over aanpak langdurig zieken (De Standaard): de re-integratie is in werkelijkheid een ontslagmachine (wat de vakbonden al lang beweren), en de regering beschikt zelfs niet over de meest elementaire informatie om het beleid te evalueren of bij te sturen

Actieweek van controles op seizoenarbeiders: nog veel werk aan de winkel (SIOD): de meerderheid van de bezochte bedrijven in de land- en tuinbouw was niet in orde. Tot de vastgestelde onregelmatigheden behoren onder meer detacheringen door bedrijven die in hun zogezegde thuisland niet bestaan, lonen onder het minimumloon en niet-naleving van de minimale arbeidsvoorwaarden

Gratis psychologische bijstand voor zelfstandigen: bel naar 0800 300 25 (Partena Professional)

Moet ik al het personeel onder dezelfde arbeidsvoorwaarden overnemen? (NSZ)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.