Real Time News
for Human Resources Governance

Lonen mogen 5 procent omhoog in twee jaar

Het ontwerp van centraal loonakkoord dat vanmorgen tot stand kwam, voorziet in een maximale stijging van de lonen in de privésector met 5 procent in de komende twee jaar. De kost voor de bedrijven zal iets lager uitvallen, omdat de bedrijfsvoorheffing zal verlagen. In het akkoord wordt dit als volgt geformuleerd: "Daarenboven komen de interprofessionele sociale partners een structurele interprofessionele looncorrectie overeen ten belope van 0,15 % van de totale loonkost. Technisch gezien zal deze correctie met ingang van 1 oktober 2007 gebeuren door een niet-doorstorting door de werkgever van aan de fiscus verschuldigde bedrijfsvoorheffing gelijk aan 0,25 % van de aangegeven bruto-lonen vóór afhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage, zonder dat deze correctie invloed mag hebben op de bedrijfsvoorheffing of belasting van de individuele werknemer." De reële marge voor onderhandelingen zal volgens De Standaard 0,9 procent bedragen; de automatische loonindexeringen en de baremaverhogingen voor bedienden zouden de resterende 4,1 procent opslokken.

De top-tien van de stress-signalen

Nobol, een beroepsfederatie van Nederlandse arbeidsadviseurs, stelt dat langdurige afwezigheden vaak het gevolg zijn van stress die men nochtans had moeten herkennen. Uit zijn onderzoek distilleerde Nobol de volgende top-tien van stress-signalen: 1. Vermindering van de productiviteit, 2. Regelmatig te laat komen, 3. Afspraken en belangrijke informatie vergeten, 4. Meer fouten maken dan gebruikelijk, 5. Snel afgeleid, 6. Snel geëmotioneerd, 7. Meer roken en koffie drinken, 8. Besluiteloosheid, 9. Zichtbare vermoeidheid en 10. Lichamelijke klachten.

Grote baas verdient honderdvoud van kleine baas

De gemiddelde KMO-bedrijfsleider in Frankrijk moet honderd dagen werken voor het dagloon van een gemiddelde voorzitter van een CAC-40 onderneming (de top van de Franse beursgenoteerde ondernemingen). In cijfers: 47.700 euro per jaar voor de ene, 4,8 miljoen euro per jaar voor de andere. De publicatie van de gegevens, door twee aparte onderzoeksinstituten maar toevallig op dezelfde dag, voedde uiteraard het eeuwige debat over hoe breed de loonkloof kan/mag zijn.

Meningen lopen uiteen over quota bij aanwerving

Een niet-representatieve peiling door StepStone geeft een indicatie over de meningen over de wenselijkheid van aanwervingsquota ten gunste van kansengroepen zoals allochtonen, ouderen of mindervaliden. 1092 bezoekers van de site van StepStone stuurden een antwoord in. Aan Vlaamse kant vindt 55 procent van de respondenten quota geen goed idee en is 30 procent er wel voorstander van. Aan Franstalige kant liggen de verhoudingen anders. 45 procent vindt quota een goed idee en 39 procent is er niet voor te vinden.

Kerncijfers over nieuwkomers Roemenië, Bulgarije

Op 1 januari treden Roemenië en Bulgarije toe tot de Europese Unie, die dan 27 lidstaten zal tellen. Eurostat heeft een aantal basisstatistieken over de twee nieuwe landen vergeleken met de gemiddelden van de EU 25. Op veel gebieden zijn de verschillen groot. Het inkomen per hoofd bedraagt in de twee nieuwe landen slechts een derde van het EU 25-gemiddelde, de levensverwachting is lager en het aandeel van de landbouw in de economie vijf keer groter. De werkloosheid is lager, maar bij de Roemeense jeugd bedraagt ze 27,5%, ruim 10% méér dan het EU 25-gemiddelde. Ook op nieuwjaar treedt Slovenië toe tot de eurozone. Die zal dan 13 van de 27 lidstaten omvatten.

Bedrijfsleiders weten weinig over Generatiepact

60 procent van de bedrijfsleiders heeft 'al gehoord' over het Generatiepact maar kent geen details. Dat blijkt uit een enquête bij 502 ondernemingen. Vlaamse managers zijn beter op de hoogte van de nieuwe spelregels over brugpensioen en Canada Dry dan Waalse. Hoe meer een bedrijfsleider weet over het Generatiepact, hoe lager zijn appreciatie is.

Activiteitsgraad: Belgische achterstand vergroot

België zal 2006 afsluiten met 40.000 tot 45.000 bijkomende arbeidsplaatsen. Dat lijkt een behoorlijk resultaat, maar het volstaat niet om de werkgelegenheidsgraad even snel te doen groeien als in de Europese Unie in haar geheel. Onze achterstand tegenover het EU 15-gemiddelde is sinds het jaar 2000 vergroot van 3 procent tot 4 procent. Zo staat het in het jaarverslag van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.
Sinds 2000 is in België de activiteitsgraad van vrouwen, ouderen en allochtonen toegenomen, maar vooral voor de ouderen en de allochtonen blijven de cijfers nog sterk onder het Europese gemiddelde. De Hoge Raad besteedt in zijn jaarverslag ook aandacht aan diverse aspecten van het mobiliteitsvraagstuk.

Slecht leiderschap jaagt werknemers de deur uit

Het wordt wel vaker beweerd, en het is nu officieel: werknemers verlaten niet hun bedrijf, maar hun chef. De Amerikaanse prof Wayne Hochwarter stelde vast dat een slechte verstandhouding met de hiërarchische overste sneller naar ander werk doet uitkijken dan andere factoren, inbegrepen klachten over het loon. Werknemers die niet goed overeenkomen met hun chef hebben vaak de neiging in hun schelp te kruipen om zo weinig mogelijk op te vallen. Geen goed idee, zegt Hochwarter. Het is beter optimistisch te blijven (ook bazen komen en gaan) en ervoor te zorgen dat anderen binnen de onderneming weten wat je in je mars hebt.

VN-conventie over arbeidskansen van mindervaliden

De VN heeft een conventie aangenomen over de toegang van gehandicapten tot de arbeidsmarkt. De Internationale Arbeidsorganisatie bestempelt de overeenkomst als baanbrekend, en merkt op dat miljoenen mensen er hun voordeel zullen mee doen. Er zijn ongeveer 470 miljoen personen met een handicap op wie deze universele rechtenverklaring van toepassing is. Volgens de ILO kost de gebrekkige doorstroming naar de arbeidsmarkt van deze mensen bijna tweeduizend miljard dollar aan de wereldeconomie.

VDAB verwerkt recordaantal jobaanbiedingen

In de eerste elf maanden van 2006 kwamen bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding bijna 214.000 jobaanbiedingen binnen. Dat is bijna 50.000 méér dan vorig jaar en een nieuw record. Opmerkelijk is dat bijna 86 procent van die vacatures werden ingevuld, wat een stijging betekent met meer dan drie procent tegenover 2005. Dit zou de indruk kunnen wekken dat de arbeidsmarkt goed functioneert, maar het VBO is daar niet zo gerust in. In hun jongste conjunctuurenquête spreken de werkgevers andermaal hun bezorgdheid uit over het tekort aan geschoolde arbeidskrachten, een tekort dat een rem dreigt te zetten op de economische groei.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.