Real Time News
for Human Resources Governance

Vloedgolf van nieuwigheden in sociaal recht

HR-verantwoordelijken zullen in de komende dagen en weken niet verstrooid mogen zijn. Niet minder dan tien nieuwe maatregelen van sociaal recht treden in werking op 1 april 2007. Op het lijstje staan o.m Limosa, de doelgroepvermindering voor 50-plussers, het tijdskrediet, de bijdragen voor brugpensioenen en de fiscale lastenverlaging voor overuren.

RECHTSPRAAK: Veroordeling wegens racisme bij aanwerving

De arbeidsrechter in Gent veroordeelde de firma Euro Lock voor discriminatie bij aanwerving op basis van etnische afkomst of racisme. De zaak maakte veel ophef in Vlaanderen en de firma zou intussen al enkele klanten hebben verloren. Een sollicitant, Murat Caliskan, werd geweigerd omdat hij "een vreemdeling" is. Het gaat om een Belg van Turkse afkomst. Om te voorkomen dat dit in de toekomst nog gebeurt, legde de rechter ook een dwangsom op van 2500 euro voor het slachtoffer en van 500 euro voor het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding voor iedere nieuwe vastgestelde overtreding. Daarnaast moet de firma op eigen kosten het vonnis in vijf kranten publiceren. Steunend op dit vonnis, zou Caliskan nu een schadevergoeding kunnen eisen van Euro Lock.

Verwacht u maandag aan een recordaantal zieken

Als de geschiedenis zich herhaalt, mag u volgende maandag ongewoon veel ziektemeldingen verwachten. Drie en een halve keer zoveel als op een gemiddelde dag, om precies te zijn. Het Securex Research Center heeft een hitparade van de ziektemeldingen in 2006 opgesteld en daarin is de eerste maandag van het paasverlof (dus niet paasmaandag) de topper. Zeer geliefd was ook 13 februari, vooravond van Valentijn. Op de piekmomenten van het absenteïsme gaat de gezondheid van de bedienden er wat sterker op achteruit dan die van de arbeiders.

Twee bedrijven op drie zoeken CEO buitenshuis

Wie CEO wil worden, doet er goed aan ook buiten het eigen bedrijf naar opportuniteiten te speuren. Slechts 36 procent van de Belgische bedrijven in een onderzoek van Robert Half Finance & Accounting wordt geleid door een gedelegeerd bestuurder die uit de eigen rangen afkomstig is. Daarmee is België, samen met Frankrijk, het land waar de meeste CEO's van buitenaf worden gerekruteerd.

Helft van loonkloof niet objectief verklaarbaar

Gemiddeld verdienen mannen 15 procent meer dan vrouwen, en dit verschil is slechts voor 46 procent te verklaren door objectieve factoren. Zo luidt de conclusie van het eerste officiële rapport over de kwestie. Goed de helft van de loonkloof heeft dus te maken met discriminatie. Het rapport is van de hand van het Instituut voor Gelijkheid van vrouwen en mannen en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Minister van Werk Peter Vanvelthoven stelt voor de kloof te helpen dichten door de combinatie van beroep en gezin te vergemakkelijken, en bedrijven via het label Gelijkheid Diversiteit te stimuleren een vrouwvriendelijker aanwervings- en personeelsbeleid te voeren.

Haal eens een topsporter in huis

Het Franse headhuntersbureau OP Search heeft een afdeling opgericht die zich bezighoudt met het plaatsen van topsporters in de bedrijven. "De topsport is een goede visvijver van atypische profielen met een hoog potentieel", zegt Philippe Perrin-Terrin die het departement leidt. "Ze weten hoe ze voor zichzelf doelstellingen kunnen bepalen en slagen er meestal in die te bereiken."

HR-directeuren zien zichzelf in directiecomié

Op een conferentie van PricewaterhouseCoopers in Barcelona hebben 165 internationale HR directors vol vertrouwen naar de toekomst gekeken. 62 procent is ervan overtuigd dat tegen het jaar 2015 de meeste grote ondernemingen in hun directiecomité een Chief of Human Relations zullen tellen. Een peiling onder de aanwezigen naar de prioriteiten van het HR-vak voor de komende vijf jaar leverde volgend resultaat op (in dalende volgorde van belangrijkheid): het juiste talent aantrekken en behouden, de performantie van de HR-functie in duidelijke cijfers aantonen, een goede relatie opbouwen met de CEO en de groeiende complexiteit van de verloningsprogramma's de baas blijven.

Schoenen Torfs en FedEx "Beste Werkgever 2007"

22/03/2007

De "Beste Werkgever" voor dit jaar bij de bedrijven tot 500 werknemers is de schoenwinkelketen Torfs uit Sint-Niklaas. Eerder dit jaar scoorde Torfs reeds als beste keten in de schoenenbranche in een onderzoek bij 100.000 consumenten. Bij de grotere ondernemingen gaat de titel naar snelkoerier Fedex. De wedstrijd "Beste Werkgever" steunt voor een belangrijk deel op een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek onder het personeel. In België wordt dit onderzoek uitgevoerd door het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School, in samenwerking met het Great Place to Work Institute Europe.

Stilzittende kantoorwerkers riskeren bloedklonters

22/03/2007

Een Nieuw-Zeelandse studie wijst uit dat sommige categorieën van kantoorwerkers meer risico lopen op bloedklonters in de benen dan passagiers op langeafstandsvluchten. "Deep vein thrombosis" bedreigt bedienden die de hele werkdag lang voor hun computerscherm zitten en die niet af en toe de benen strekken. DVT heeft soms een dodelijke afloop.

Wegwijs in de jungle van tewerkstellingsmaatregelen

21/03/2007

De nieuwe website aandeslag.be biedt een overzicht van maar liefst 81 tewerkstellingsbevorderende overheidsmaatregelen. De site is een samenwerking van zestien federale en regionale diensten en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Er is een luik voor werkgevers en een luik voor werkzoekenden. Voorlopig vindt men er enkel de gedetailleerde informatie per maatregel. Eind 2007 zal men op een interactieve manier kunnen berekenen hoeveel de maatregel precies opbrengt in een concreet geval.

Wallonië sleutelt aan jongerentewerkstelling

In Wallonië bestaat een jaarlijkse forfaitaire subsidie voor wie een werkloze jongere (tot 25 jaar) aanwerft. Het systeem werkt op basis van punten. De Waalse regering heeft de regeling gewijzigd. Het begrip kleine en middelgrote onderneming is herzien en men kan extra punten krijgen wanneer de jongere geen diploma heeft dat hoger is dan het hoger middelbaar onderwijs.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.