Real Time News
for Human Resources Governance

Carrefour: vroeg SWT dankzij activering

19/07/2018

Vroeg brugpensioen blijft politiek haalbaar, als u "iets extra" doet voor de activering. Dat is de les uit het Carrefour-verhaal. De winkelketen mag 600 medewerkers vanaf 56 jaar op SWT sturen. Er was 2500 euro per hoofd voorzien voor outplacement. Door daar bovenop 500 euro te voorzien voor SWT'ers die een knelpuntberoep aanleren, bekwam de afwijking groen licht.

Peeters keurt brugpensioen bij Carrefour goed (De Tijd)

Details over de inhoud het plan staan in Gondola, een degelijke informatiebron voor de retailsector:
Carrefour voorziet premie voor SWT'ers die knelpuntberoep aanleren
Politiek bemoeit zich met akkoord over sociaal plan tussen Carrefour en vakbonden

SECUREX: Helemaal mee met de sociale actualiteit

De sociaaljuridische actualiteit staat niet stil. Daarom maakt Securex voor u een selectie van de belangrijkste HR-maatregelen. Hoe maakt u langer werken aantrekkelijk? Is het al mogelijk om loopbaansparen in te voeren in uw onderneming? En hoe zit het nog met het mobiliteitsbudget? Dankzij het webinar Sociale Actualiteit bent u weer helemaal mee op een uurtje tijd!
Advertorial

Jammer: klusplatform ResQ op non-actief

La plateforme de petits travaux innovante ResQ a cessé - « espérons temporairement  »- ses activités. Le ruling fiscal et l’accord conclu avec l’ONSS n’ont pas encore été reconduits. ResQ permet(tait) aux employeurs de récompenser leurs travailleurs sous la forme de services à domicile semi-gratuits, tels que des travaux de jardinage ou la garde d’enfants.

ResQ arrête (temporairement) ses activités le 7 juillet 2018 (ResQ)

L’employeur paie l'aide-ménagère ou le jardinier (HR Alert, 26 avril 2016)

Geen hoger werkverzuim door WK

We hadden na de 1-0 nederlaag tegen Frankrijk wel een kater, maar niet van het soort waardoor je 's anderendaags je roes moet uitslapen. SD Worx heeft in de verzuimcijfers van die week geen WK-effect ontdekt. De thuiswerkcijfers waren iets hoger dan gewoonlijk, maar daarvoor zijn andere verklaringen: de spoorstaking en de NAVO-top.

Belgen niet ziek van voetbal (SD Worx)

Wanneer loon voor zieke jobstudent?

Jobstudenten vallen onder de Arbeidsovereenkomstenwet en dus onder de regels voor gewaarborgd loon. In de praktijk zal u niet erg vaak loon verschuldigd zijn aan een zieke student. Is hij arbeider, dan moet hij 1 maand ononderbroken in dienst zijn. Idem dito als hij bediende is, tenzij hij een contract heeft van langer dan 3 maanden of van onbepaalde duur.

De rechten van de jobstudent: gewaarborgd loon? (Acerta)

Shift van jong naar oud in aanwervingen

Het aandeel van de 55-plussers in de aanwervingen met een contract van onbepaalde duur is in 6 jaar tijd zo goed als verdubbeld en bereikte vorig jaar 5,3%. De toename is het sterkst bij de arbeiders en in de social profit, en het zwakst bij de vrouwen en in de grote ondernemingen, die door hun sterkere employer brand meer jongeren aantrekken.

Bedrijven werven voor het eerst meer 45+’ers dan -25’ers aan (Acerta)

Minimumpensioen zelfstandigen eindelijk 1000 euro

Volgens Zenito heeft de ministerraad ingestemd met een verhoging van de minimumpensioenen voor zelfstandigen vanaf 1 september 2011. Meteen gaan ook bepaalde uitkeringen omhoog, zoals voor arbeidsongeschiktheid en faillissement. Een alleenstaande met een loopbaan van 45 jaar zal minimum 1007,14 euro pensioen per maand ontvangen, een toename met 42 euro. Het minimum gezinspensioen stijgt van 1258,13 tot 1310,14. De bedragen kunnen nog stijgen indien, zoals verwacht, de spilindex overschreden wordt.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.