Real Time News
for Human Resources Governance

Geen startbanen, dan fikse boete

Tenzij je behoort tot een paritair comité dat een vrijstelling heeft bekomen, blijft de verplichting bestaan een bepaald aantal jongeren van minder dan 26 jaar in dienst te nemen. Doe je dat niet, dan zal jouw bedrijf een "compenserende vergoeding" verschuldigd zijn aan de RSZ. Het bedrag kan aardig oplopen. Securex brengt in herinnering hoe dat bedrag wordt berekend.

Startbaanovereenkomst - Als u niet bent vrijgesteld, blijft de verplichting bestaan (Securex)

Nieuwe verplichting voor HR: mobiliteitsafspraken bijhouden

De afspraken die je als werkgever maakt met werknemers over een mobiliteitsbudget of over een mobiliteitsvergoeding dien je (op zijn minst) 5 jaar lang te bewaren. Ze worden beschouwd als sociale documenten, op gelijke voet met bijvoorbeeld het personeelsregister. De nieuwe verplichting staat in een KB dat op 29 juli 2019 verschenen is in het Staatsblad.

Koninklijk besluit van 17 juli 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, Belgisch Staatsblad dd. 29 juli 2019 (blz. 12)

Loonoptimalisatie : één van uw sterkste troeven als bedrijfsleider

Verloning is een gevoelige en complexe materie. Behalve het strategische en financiële aspect, speelt ook het menselijke aspect een belangrijke rol. De werkgever beschouwt lonen als een kost. De werknemer daarentegen beschouwt het als een weerspiegeling van zijn persoonlijke waarde binnen de onderneming. Verloning kan hierbij zowel motiverend als discriminerend (tussen werknemers onderling) werken.
Advertorial

Voor de werkgevers zullen bedrijfsauto's nog duurder worden

In 7 jaar tijd is de mediaanprijs van bedrijfswagens gestegen van 24.800 naar 30.150 euro, dat is plus 22%. Zo berekende Acerta. Elektrische auto's en hybrides zijn duurder dan de auto's die zij vervangen. Daarom verwacht Acerta dat de factuur voor de werkgever zal blijven stijgen. Voor de werknemer is de fiscale kost van het privé-gebruik ongeveer gelijk gebleven, omdat de CO2-uitstoot in de jongste 7 jaar met gemiddeld 17% daalde.
 
CO2-uitstoot van bedrijfswagen gedaald met 17% in 7 jaar (Acerta)

Onbemand personeelsbusje komt zo

21/08/2019

Wat vindt zelf zijn weg, is korter dan een personenwagen maar vervoert 12 personen? Antwoord: de EZ10. Solvay gaat dit onbemand personeelsbusje in de komende herfst en winter testen op zijn campus in Neder-over-Heembeek (Brussel). Het ding is al in bedrijf op 230 sites in 26 landen. Futuristische oplossingen kunnen bijdragen tot de employer branding en de tevredenheid van de medewerkers. Voor sommige HR-afdelingen is dit nieuwtje dus interessant.

Het publiek kan dankzij de MIVB nog tot 22 september 2019 in het Park van Woluwe gratis meerijden met twee van deze busjes.

EasyMile (website van de ontwikkelaar, een start-up uit Toulouse)

MIVB test zelfrijdende busjes (persbericht MIVB)

Hoogste winstpremies bij kleinste bedrijven

De ondernemingen van 1 tot 5 werknemers die gebruik maken van de winstpremie, keren per werknemer gemiddeld 3033 euro uit, wat veel meer is dan in de grotere bedrijven. Het cijfer komt van SD Worx. De dienstenleverancier zegt niet over hoeveel mini-kmo's het gaat. Hij wil alleen kwijt dat zij nu 39% uitmaken van het totale aantal werkgevers dat de fiscaalvriendelijke maatregel toepast.

Winstpremie stevent af op verdubbeling in 2019 (SD Worx, met tabel)

Lees ook: 11 extralegale voordelen in kaart gebracht (HR Alert, 18 juli 2019)

Meer cumul van uitkeringen met bijverdienste

19/08/2019

Wanneer een werknemer zijn arbeidsprestaties vermindert in het kader van een tijdskrediet of een thematisch verlof moet hij niet langer kiezen tussen de uitkering en zijn inkomsten uit een bijkomende zelfstandige activiteit. Voortaan mag hij de twee cumuleren. Tot 31 juli 2019 was deze cumul enkel toegestaan ingeval van volledige schorsing van prestaties.

Tijdskrediet en thematisch verlof: cumulatie uitkeringen en bijkomende zelfstandige activiteit (Group S)

Alle details over Vlaams Opleidingsverlof

19/08/2019

In Vlaanderen bestaat het betaald educatief verlof niet meer. In de plaats komt vanaf 1 september 2019 het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Wat dit voor de werkgever meebrengt, legt Group S nog eens uit in een stappenplan dat 19 (!) vellen papier uit de printer zou doen rollen. Te noteren is ook dat fraude veel straffer zal worden aangepakt. Hoe het zit met te goeder trouw gemaakte fouten, is nog niet duidelijk.

Betaald educatief verlof in Vlaanderen wordt ‘Vlaams opleidingsverlof’ (Group S)

Zie ook: Vlaams opleidingsverlof (VOV), op de website van de Vlaamse overheid

WAP compliceert opslag voor bedienden

Op 1 september 2019 krijgen de bedienden die onder paritair comité nr 200 vallen een koopkrachtverhoging van 1,1%. Maar als hun werkgever in dezelfde bedrijfsactiviteit ook arbeiders in dienst heeft, wordt het soms plots een stuk ingewikkelder. Dat heeft te maken met de Wet op de Aanvullende Pensioenen. Partena Professional legt uit wat er gaande is.

Een loonsverhoging voor alle bedienden van het PC 200? (Partena Professional)

Ecocheques binnenkort betaalmiddel voor step, eenwieler en hoverboard

Steps, eenwielers en hoverboards, al dan niet met elektrische motor, worden toegevoegd aan de lijst van wat werknemers mogen kopen met hun ecocheques. In de Nationale Arbeidsraad is daarover een akkoord tot stand gekomen. De maatregel gaat in op 1 september 2019. Hier en daar aanvaarden handelaars naar verluidt nu al die ecocheques als betaling.

Persbericht van de NAR (pdf, rechtstreekse download)

Geruisloze instroom van Indiërs

Niet Marokkanen, Turken, Polen of Roemenen voeren de lijst aan van de niet-Belgen die bij ons werken. De Polen staan op 6, de anderen komen niet voor in de top-10. De top-3 bestaat uit de Fransen, de Nederlanders en - verrassing - de meestal discrete Indiërs, waarvan het aantal in 4 jaar tijd met een factor 15 toenam. Een onderneming met hoofdzetel in India staat overigens op plaats 3 van de werkgevers die niet-Belgisch personeel hebben in België. In 4 jaar tijd verviervoudigde de tewerkstelling van buitenlanders.

Buitenlandse tewerkstelling in België op vier jaar tijd bijna verviervoudigd (SD Worx)

Vrouwen verdienen binnenkort evenveel bij Orange (149.000 werknemers)

De multinationale telecomgroep Orange verbindt zich er formeel toe, (loon-)gelijkheid tussen mannen en vrouwen te realiseren. De timing kan verschillen per land, maar 2025 zou de uiterste datum zijn. Bij Orange werken 149.000 mensen.

Orange signs a global Group agreement on workplace gender equality with UNI Global Union (persbericht van de Orange-groep)

Lees ook: Strijd tegen de loonkloof tussen mannen en vrouwen: opstellen van het analyseverslag voor 2017-2018 (Partena Professional)

11 extralegale voordelen in kaart gebracht

Een studie over 11 extralegale voordelen, uitgevoerd in opdracht van de FOD Sociale Zekerheid, bevat een schat aan gegevens (downloadlink onderaan). De ongelijke verdeling naargelang de sector komt duidelijk tot uiting. De vrouwen hebben veel achterstand, wat bevestigt dat de extralegale voordelen de loonkloof nog groter maken.
Enkele weetjes:

  • elk jaar wordt voor 2 miljard euro aan maaltijdcheques verdeeld, dat is het dubbele van de globale waarde van het voordeel "salariswagen"
  • wie warrants krijgt - 1 op 20 loontrekkenden in de privé -, die behoort pas echt tot de gelukkigen: de gemiddelde waarde van dat voordeel bedraagt meer dan 13.300 euro.

Studie naar alternatieve verloning: grote verschillen naargelang geslacht, leeftijd, organisatiegrootte en sector (samenvatting, FOD Sociale Zekerheid)

SD Worx studie REMUN 2019 (volledig studierapport, pdf, 103 blz., rechtstreekse download)

 

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.