Real Time News
for Human Resources Governance

Druk op de lonen neemt toe, maar concurreer vooral niet op loon alleen

De startlonen stijgen, in 2019 zijn al veel loonsverhogingen toegekend en 27% van de bedienden verwacht in de eerste helft van 2020 opslag. Dat meldt Robert Half bij de publicatie van zijn Salarisgids 2020 (downloadlink onderaan). Maar ook bij een aanhoudend krappe arbeidsmarkt draait talent aantrekken en behouden om meer dan loon alleen, aldus de rekruteringsexpert. 70% van de werknemers vindt andere zaken belangrijker: de bedrijfscultuur, de mogelijkheden om door te groeien en een flexibel totaalpakket.

27% Belgische bediendes verwacht opslag in eerste helft 2020 (Robert Half)

Salarisgids 2020 (Robert Half, pdf, 28 blz., rechtstreekse download)

Rekruteer uw toekomstige HR talenten!

HR Alert bestaat sinds 2006 en telt 19.000 actieve leden, allemaal human resources professionals in België. Bent u op zoek naar het ideale HR-profiel?  Plaats jouw vacature op HR Alert en ontvang kwalitatieve sollicitaties! Ontdek het aanbod 
Advertorial

Tesla of BMW? Het verschil bedraagt 12 euro

Normaal gezien krijgt jouw afdelingsmanager een BMW 320d, maar zij wil - als eerste in het bedrijf - liever een Tesla Model 3. Wat nu? De baas zal willen weten hoeveel dat gaat kosten, fiscale aspecten inbegrepen. Die berekening is specialistenwerk. Expert Michel Willems heeft het werk voor jou gedaan, en het antwoord is in dit concrete voorbeeld dat de Tesla - op dit moment - per maand 11,76 euro duurder uitvalt. Daar valt mee te leven. Het installeren en afschrijven van laadapparatuur bij de werknemer thuis is inbegrepen.

De TCO-uitdaging van de elektrische voertuigen (Link2Fleet)

Test jouw kennis over het mobiliteitsbudget

Hoe was dat ook alweer met dat mobiliteitsbudget? Mag je een restsaldo uitbetalen in cash, ja of nee? Jouw parate kennis over dat soort vragen kan je nu, zonder dat iemand over jouw schouder meekijkt, eenvoudig testen door online een quiz in te vullen.

Ken jij de spelregels van het mobiliteitsbudget? Doe de test (SD Worx)

Lees ook: 3 uitgewerkte voorbeelden van een mobiliteitsbudget ter waarde van 6500 euro per jaar, op blz. 27 van een whitepaper van Hudson: Mobiliteit 2019 (Hudson, pdf, 35 blz., rechtstreekse download)

Schoenen zijn een fiscaal interessant "ander vervoermiddel"

Naar het werk fietsen wordt aangemoedigd omdat het milieuvriendelijk is. Nog duurzamer is wandelen. Maar daar heeft de wetgever niet aan gedacht. Ook op sectorniveau is weinig geregeld. Toch kan je werknemers die te voet komen, motiveren met een fiscaal vrijgestelde "kilometervergoeding". Voor inkomstenjaar 2019 bedraagt zij maximum 410 euro. Jammer genoeg zijn daar sociale bijdragen op verschuldigd.

Levert te voet naar het werk gaan niets op? (Acerta)

Elektrische bedrijfsauto's: slim of niet?

Zijn full electric bedrijfsauto's wel een goed idee? De ceo die stilstaat met een leeggereden accu, je mag er niet aan denken. Of de servicetechnicus die onderweg naar een snelle interventie veel tijd verliest aan het oplaadstation, idem dito. Eurelectric, een lobby, wil op dit soort twijfels een antwoord bieden door "mythes en realiteit" over de laadinfrastructuur tegenover elkaar te zetten. Een staaltje daaruit: er zijn nu snelladers die in 8 minuten de accu tot 80% vullen.

EV charging infrastructure: Myths and reality (Eurelectric, pdf, 4 blz., rechtstreekse download)

Deadline nadert voor preventieplan

15/10/2019

Elk jaar moet je als werkgever een actieplan opstellen met de concrete preventiemaatregelen die je in het volgende dienstjaar zal treffen. Start jouw dienstjaar op 1 januari, dan heb je nu nog een halve maand om dat actieplan voor te leggen aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Wat moet daar allemaal in staan? EasyPay Group frist je geheugen op.

Preventie op de werkvloer - opmaak jaarlijks actieplan vóór 1 november (EasyPay Group)

Stilte op kantoor en mails beperken tot minimum: zo voorkom je burn-out

Elke ochtend twee uren werken in absolute stilte, en de hele dag haast alle e-mails laten tegenhouden door de secretaresse. Zo vecht de baas van een Brugs ingenieursbureau tegen de overdaad aan prikkels en onderbrekingen. Hij wil dat zijn mensen om 16u30 naar huis kunnen, tevreden over het geleverde werk. "Ik ben verantwoordelijk voor hun mentale gezondheid." Zijn droom: de smartphone bannen.

Baas treft rigoureuze maatregelen tegen burn-out: twee uur verplichte stilte en maar twee keer per dag (De Standaard)

Liantis awards 2019 voor Welzijn en Preventie: Maak kennis met de winnaars (Liantis)

Ook zelfstandige medewerker heeft recht op redelijke aanpassingen

Een vennootschap beëindigde de samenwerking met een externe consultant kort nadat deze laatste had laten weten dat hij in een rolstoel zou moeten werken. De vennootschap wilde geen redelijke aanpassingen doen. Voor de rechtbank kon zij het vermoeden van discriminatie op grond van handicap niet weerleggen. Resultaat: zij moet aan de consultant meer dan 100.000 euro betalen. "De Antidiscriminatiewet is van toepassing ongeacht de vorm van een professionele samenwerking." Unia kreeg een symbolische euro ten titel van schadevergoeding.

Vonnis van  de arbeidsrechtbank te Brussel, 3 september 2019 (pdf, 10 blz., rechtstreekse download)

Hoe groter de hr-afdeling, hoe meer progressieve werkhervatting

Uit een lange arbeidsongeschiktheid terugkeren verloopt steeds vaker stapsgewijs, onder meer dankzij de recente flexibilisering van de uitkeringen. De cijfers blijven wel erg laag. Eén van de verklaringen: progressieve werkhervatting is maatwerk. Vooral voor de beperkte staf van een kleine werkgever is een geïndividualiseerde re-integratie een zware inspanning.

Minder medische overmacht

Ook opmerkelijk: per 100 arbeidscontracten van onbepaalde duur die in 2018 werden stopgezet, was in 3,14% van de gevallen sprake van medische overmacht. Dat is een daling.

Op vijf jaar tijd hervatten bijna dubbel zoveel Belgen het werk geleidelijk na ernstige ziekte of ongeval (Acerta)

Flitscontrole in schoonmaak: RVA helpt werkgevers met checklist

In de week van 25 oktober houdt de RVA grote schoonmaak in de schoonmaak. Werkgevers kunnen zich op deze bijkomende nationale flitscontroles voorbereiden aan de hand van een sectorspecifieke checklist van de RVA zelf. Partena Professional geeft de lijst met de belangrijkste documenten die moeten klaarliggen.

Extra flitscontroles in de schoonmaaksector (Partena Professional)

Check-list: schoonmaaksector (RVA, pdf, 5 blz., directe download)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.