Real Time News
for Human Resources Governance

Wegwijs in de nieuwe Starterslonen

De wet op de starterslonen is er. Mits bepaalde voorwaarden kan je jongeren van 18 tot 21 zonder werkervaring aanwerven tegen een lager brutoloon dan toegelaten is door de sector-cao. Het daaruit voortvloeiende lage nettoloon vul je aan met een toeslag die vrij is van belastingen en sociale bijdragen, en die je in mindering mag brengen van de bedrijfsvoorheffing.

Een volledig dossier, geschreven nog voor de publicatie van de wet, vind je in onder de titel Starterslonen: jongeren aanwerven wordt goedkoper in het Memento van de werkgever, april 2019, van Partena Professional (pdf, rechtstreekse download)

Hoe HR het bedrijf kan draaiende houden in de vakantie

Als HR dien je te voorkomen dat het bedrijf in de zomer vierkant draait doordat de afwezigheden slecht gepland zijn. Group S geeft 5 tips om dat probleem aan te pakken en behandelt ze elk in detail. Trefwoorden zijn arbeidsreglement, vervangingsovereenkomsten, studenten, vrijwillige overuren en bijkomende uren, en uitzendarbeid.

5 tips om een goede organisatie tijdens de vakantieperiode te verzekeren (Group S)

Lees ook: Jaarlijkse vakantie – Hoe de vakantieperiodes bepalen? (Partena Professional)

Alles over de nieuwe Waalse "instapopleiding"

De details zijn gekend over de instapopleiding (formation-insertion) die in het Franse taalgebied ter vervanging komt van het stopgezette Plan formation-insertion (PFI). De bedoeling is dat de stagiair competenties verwerft tijdens zijn tewerkstelling. Als dat gelukt is, reikt de werkgever een attest uit. Het is de FOREM die de stagiair betaalt.

Verdere uitwerking instapopleiding Franse taalgebied (EasyPay Group)

“Anciënniteit wordt veel te ruim geïnterpreteerd”

De Belgische paritaire comités omzeilen het Europese verbod op leeftijdsbarema’s. Zij doen dat door in hun cao’s het (geoorloofde) criterium “ervaring” zo ruim te hanteren dat het resultaat op hetzelfde neerkomt, namelijk iemand meer betalen omdat hij ouder is. Dat is onwettig. Aldus de arbeidsrechtbank van Leuven in een geding waarin de werkgever gelijk kreeg en waarover De Standaard bericht uitbrengt.  

Rechter haalt opslag door anciënniteit onderuit (De Standaard)

Per gefietste kilometer krijgt de ene bediende meer dan de andere

Tot een bruto jaarloon van 27.750 euro heeft een bediende onder PC nr. 200 recht op een fietsvergoeding. Maar op de pedalen duwen levert niet iedereen evenveel op per kilometer. Dat heeft te maken met de tarievenpolitiek van de NMBS. Securex legt uit hoe dat in elkaar zit. En geeft meteen ook een model van de “verklaring op eer woon-werkverkeer” cadeau.
    
Een fietsvergoeding in het PC nr. 200? (Securex)

Rechtstreekse link naar het modeldocument (docx)

Trump en Brexit zetten domper op aanwervingsintenties

Luidens de jongste Manpower Barometer zijn de Belgische werkgevers voorzichtiger geworden wat hun aanwervingsplannen betreft. De verklaring lijkt te liggen in de onzekerheden op het internationale toneel. Maar ondanks alles blijft de prognose positief in 8 van de 10 sectoren. De groot- en detailhandel en de horeca en maakindustrie verwachten geen aangroei van de tewerkstelling.

Belgische werkgevers zijn van plan om in het 3e kwartaal minder snel personeel aan te werven (Manpower Group)

On-ergonomisch zitten kost veel geld

Bijna de helft van alle kantoormedewerkers klaagt over lichamelijke problemen door het werk, zo blijkt uit een bevraging door Liantis. Het on-ergonomisch zitten brengt fysiek ongemak met zich mee, en het kost de werkgever ook een pak geld. Werknemers die uitvallen door klachten aan de nek, rug, schouder of handen zijn gemiddeld 21,5 dagen arbeidsongeschikt en dat kost een werkgever al snel meer dan 3000 euro.

Afwezigheid door fysieke klachten kost werkgever jaarlijks gemiddeld 3.159 euro per bediende (Liantis)

RSZ onverbiddelijk als Dimona "student" dag te laat komt

Even te laat zijn met de Dimona "student" betaal je cash. De laattijdig opgegeven arbeidsuren worden niet meegenomen in het jaarcontingent van 475 studenten-uren. Van het loon voor deze uren worden de gewone RSZ-bijdragen ingehouden. De Dimona-aangifte moet uiterlijk de eerste dag van de betrokken arbeidsperiode gebeuren.

Studentenarbeid : wat zijn de voorwaarden om verminderde sociale bijdragen te genieten? (Partena Professional)

Werkgevers belonen jobhoppen

Wie snel van werkgever verandert, ziet zijn loon met 11% stijgen. De collega die pas na 10 jaar of langer ander werk zoekt, gaat er slechts 5% op vooruit. In geval van ontslag volgt na minder dan 5 jaar anciënniteit een nieuwe job met 13% loonsverlaging. Maar wie zijn C4 krijgt na 10 jaar anciënniteit of meer, valt 25% terug... Al deze cijfers zijn uiteraard gemiddelden. Maar volgens Partena Professional, dat de berekeningen maakte, dringt de conclusie zich op: in de feiten wordt jobhoppen niet afgestraft. Integendeel. "Soigneer jouw veelbelovende nieuwkomers die tussen 20 en 40 jaar oud zijn. En investeer meer in de loyale medewerkers."

Werkgevers werken jobhoppen in de hand (Partena Professional)

Een sanctie opleggen? Let op de valkuilen

Een medewerker straffen moet snel gebeuren, uiterlijk op de werkdag die volgt op de tekortkoming. Je moet kunnen bewijzen dat de werknemer een exemplaar van het arbeidsreglement heeft ontvangen. De straf moet in verhouding staan tot de fout en precies overeenkomen met wat het AR bepaalt. Allemaal best wel tricky dus. En er zijn nog meer regels... Randstad zet alles op een rij en geeft nog wat goede raad mee.

Een werkgever mag een werknemer niet zomaar sanctioneren (Randstad)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.