Real Time News
for Human Resources Governance

Onhandelbare werknemer wegsturen mag, ook zonder bewezen fout

Haast elke werkgever heeft het al meegemaakt: constante botsingen tussen één bepaalde werknemer en de collega's. Als de toestand onhoudbaar is, vormt het wegsturen van deze medewerker, ook al kan hem geen fout worden aangewreven, geen "kennelijk onredelijk ontslag". Dat zegt Cassatie. Men kan immers onmogelijk beweren dat in de gegeven situatie geen enkele normale en redelijke werkgever dezelfde beslissing zou nemen.

Ontslag werknemer die moeilijk communiceert met collega's, ook zonder fout niet kennelijk onredelijk (SoCompact)

Secretary Plus zorgt voor een geïnspireerde start van het nieuwe jaar

In 2018 vierde Secretary Plus haar 25-jarig bestaan. Doorheen de jaren werden we door u geïnspireerd om onze dienstverlening telkens opnieuw te verbeteren. Om u op onze beurt te bedanken en te inspireren, organiseerden we dit jaar 4 Inspiration Days, ontbijtsessies met een interessante keynote. De belangrijkste inzichten bundelden we telkens in een white paper.
Advertorial

Weinig leidinggevenden zien tijdig de signalen van stress en burn-out

In een enquête door Mensura zegt 65% van de ondernemingen dat leidinggevenden in staat moeten zijn om tijdig signalen te herkennen van mentale aandoeningen zoals stress en burn-out. Maar in de praktijk blijken slechts weinig chefs en teamleaders daartoe getraind te zijn. En het taboe rond mentale problemen speelt een rol: leidinggevenden willen zich niet bemoeien met wat ze als privé beschouwen. Terwijl een proactieve aanpak een win-win zou zijn.

Mentale problemen werknemers vaak blinde vlek in preventiebeleid (Mensura)

Verzekering tegen sociale onrust

Sociale onrust kan niet-materiële schade toebrengen aan bedrijven, bijvoorbeeld doordat protestacties de toegang tot de gebouwen onmogelijk maken. Er is nu een verzekering die dit soort schade dekt. Makelaar en adviesgroep Marsh, die de verzekering op de markt brengt, verwijst naar recente gebeurtenissen bij Lidl, Bpost, De Lijn en Aviapartner om aan te tonen hoe actueel de kwestie is.

Marsh lanceert eerste verzekering voor sociale onrust (persbericht Marsh)

Lees ook Vakbonden gaan actievoeren tussen 10 en 14 december (De Standaard)

Vaderschapsverlof voor zelfstandigen

15/11/2018

Er wordt al lang over gepraat, maar nu zou het dus toch gebeuren. Uiterlijk mei volgend jaar wil federaal minister Denis Ducarme een wet laten goedkeuren die aan de 800.000 mannelijke zelfstandigen in dit land het recht op 10 dagen vaderschapsverlof toekent. Per dag is een uitkering voorzien van 79 euro. Wie onmogelijk zijn zaak kan sluiten, zou dienstencheques cadeau krijgen.

Zelfstandigen krijgen vaderschapsverlof (De Tijd)

Wie mag "onbelaste bijklussers" aan het werk zetten?

In het Staatsblad is het model gepubliceerd van de overeenkomst die een organisatie moet afsluiten met een "verenigingswerker", dat is iemand die onbelast wil bijklussen voor maximaal 510,83 euro per maand. Je dient ook een voorafgaande aangifte te doen. Het zijn vooral werkgevers in de sport en de cultuur die hiervan gebruik kunnen maken, maar ook bijvoorbeeld de directies van woonzorgcentra. De lijst staat op bijklussen.be/nl/verenigingswerk.

Formaliteiten inzake verenigingswerk: verduidelijkingen (Partena Professional)

Deeltijders met variabele uurroosters: arbeidsreglement aangepast?

Wie deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster tewerkstelt, had tijd tot maart van dit jaar om in zijn arbeidsreglement het kader op te nemen waarbinnen deze variabele uurroosters worden bepaald, en dat moest volgens een specifieke procedure gebeuren. Was je dit uit het oog verloren? Dan is het hoog tijd om dit goed te maken.

Deeltijdse arbeid en variabele uurroosters - Vergeet uw arbeidsreglement niet aan te passen! (Securex)

Loongrenzen voor 2019 bekend

In 2019 zal een werknemer tenminste 69.639 euro moeten verdienen vooraleer een contractueel concurrentie- of arbitragebeding van toepassing kan zijn. Dat is haast 1300 euro meer dan in 2018. Voor handelsvertegenwoordigers is het nieuwe grensbedrag van het concurrentiebeding 34.819 euro. Ook een scholingsbeding kan je, behoudens uitzonderingen, pas inroepen wanneer de werknemer minstens 34.819 euro verdient.

Nieuwe bedragen voor de contractuele bepalingen van de arbeidsovereenkomst in 2019 (Acerta)

Lees ook:

Scholingsbeding weldra altijd mogelijk bij opleiding tot knelpuntberoep (HR Alert, 30 oktober 2018)

Datum voor sociale verkiezingen

De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden in de periode van 11 tot 24 mei van 2020. Zo luidt alvast het advies van de Nationale Arbeidsraad. Het is de werkgever die de preciese datum vastlegt binnen die periode. De aanloop duurt 150 dagen en zou dus starten tussen 13 en 26 december van volgend jaar.

De NAR stelt ook officieel voor de referentieperiode voor de berekening van de tewerkstellingsdrempels één kwartaal vooruit te schuiven, zodat die al begonnen is op 1 oktober laatstleden.

Uitzendkrachten

Ook de periode voor het berekenen van het aantal uitzendkrachten wordt volgens de NAR best vervroegd, naar het tweede kwartaal 2019.

Een datum voor de sociale verkiezingen van 2020 (Securex)

Bedrijfsauto's verbreden loonkloof

Een vrouw maakt slechts half zoveel kans op een bedrijfswagen als een man. Dat blijkt uit een analyse van 100.000 loonbriefjes door Partena Professional. En hoewel de loonkloof stilaan smaller wordt, blijven vrouwen minder verdienen. Bij de hoogopgeleide bedienden bedraagt het verschil 15%. Bij de 50-plussers verdient een vrouw per maand gemiddeld 650 euro bruto minder.

Loonkloof kost vrouw gemiddeld 500 euro per maand (Partena Professional)

Fiscaal voordeel is essentieel onderdeel van overeenkomst

180.000 euro, zoveel bedraagt de beschermingsvergoeding die een werkgever moet betalen nadat hij had beslist dat een werkneemster voortaan vanuit Brussel zou werken en niet meer vanuit Luxemburg. De functiewissel kostte een werkneemster de fiscale en sociale voordelen van het Groothertogdom (1050 euro netto per maand). De werkgever had 5% loonsverhoging aangeboden, maar dit nam volgens het Arbeidshof niet weg dat hij een essentieel onderdeel van de overeenkomst eenzijdig had gewijzigd. De werkneemster was een maand eerder verkozen tot plaatsvervangend lid van het preventiecomité. 

Une modification du lieu de travail peut entraîner la rupture d'un contrat (L'Echo)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.