Real Time News
for Human Resources Governance

Terugvordering van uitkeringen tijdskrediet en themaverlof beperkt tot 150 dagen

Het gebeurt dat een werknemer in tijdskrediet of in themaverlof uitkeringen ontvangt, waarvan achteraf blijkt dat hij er geen recht op had. Net zoals dit het geval is voor werkloosheidsuitkeringen, beperkt de RVA voortaan de terugvordering van deze uitkeringen tot de jongste 150 dagen. De voorwaarde is wel dat de werknemer zelf aantoont dat hij te goeder trouw was.

Terugvorderen uitkeringen tijdskrediet en thematische verloven: beperkt in de tijd bij goede trouw (Securex)

Toch pensioen voor zelfstandige die regularisatie niet kan betalen

29/08/2019

Een zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen betaalt, krijgt soms achteraf een regularisatiefactuur in de bus. Voortaan kan die zelfstandige een vrijstelling vragen die enkel slaat op deze regularisatie, en niet op de betaalde voorlopige bijdragen. Indien de vrijstelling wordt toegekend, blijft de zelfstandige in deze situatie toch volledige pensioenrechten opbouwen.

Toch pensioenrechten bij vrijstelling sociale bijdragen (Liantis)

 

Loonoptimalisatie : één van uw sterkste troeven als bedrijfsleider

Verloning is een gevoelige en complexe materie. Behalve het strategische en financiële aspect, speelt ook het menselijke aspect een belangrijke rol. De werkgever beschouwt lonen als een kost. De werknemer daarentegen beschouwt het als een weerspiegeling van zijn persoonlijke waarde binnen de onderneming. Verloning kan hierbij zowel motiverend als discriminerend (tussen werknemers onderling) werken.
Advertorial

"HRIS kost 90 euro per gebruiker per maand"

28/08/2019

Van een geïntegreerd informaticasysteem voor HR verwachten ondernemingen in de eerste plaats efficiëntiewinsten. Maar hoeveel kost zoiets? Het korte antwoord, volgens een enquête door aanbieder Software Path bij ruim 1000 bedrijven: 100 dollar (90 euro) per gebruiker per maand. Dat gaat dan niet over eindgebruikers, zoals een bediende die zijn verlofaanvraag indient, maar over de beperkte groep medewerkers die het systeem beheren. In een grote onderneming vertegenwoordigen die 2,5% van het personeelsbestand, in een KMO kan dat oplopen tot 10%.

What 1,028 HRIS projects tell us about selecting HRIS (2019 HRIS report) (blogpost)

2019 HRIS Software Report (Software Path, pdf, 21 blz.)

Coworking: nieuwe locaties, meer concurrentie

Elke onderneming telt binnenkort medewerkers die af en toe, regelmatig of structureel werken vanuit een coworking space, zeg maar een extern deelkantoor dat voorzien is van alle technologische hulpmiddelen. Het is een trend die je als HR-verantwoordelijke best in de gaten houdt. Er komen steeds meer coworking ruimten en de concurrentie neemt toe. In oktober gaat de tweede locatie open van Hive5, een samenwerking tussen Securex en mediagroep IPM (La Libre, La DH).

Hive5

Bar d'Office (netwerk met meer dan 20 locaties)

ServCorp (internationale speler met 2 locaties in Brussel)

Betacowork (1 locatie in Brussel)

Lees ook: WeWork strijkt neer in Brussel (HR Alert Tech, 16 januari 2019)

Filter eerst op affiniteit

Alles wat helpt aanwervingsfiasco's te voorkomen is welkom. Past een kandidaat, bijvoorbeeld, in de "cultuur" van jouw bedrijf? Likewisely, van een Nederlandse start-up, laat rekruteerders ingeven wat kenmerkend is voor hun bedrijf. Daarna swipen ze van het ene jobzoekerprofiel naar het andere. Ook die jobzoekers hebben enkele "culturele" vragen beantwoord. Is er een overeenkomst, dan bepaalt de rekruteerder of hij de kandidaat uitnodigt voor een video sollicitatie.

Likewise.ly

Iederéén vrij op woensdag? Het kan

27/08/2019

Ouderschapsverlof en tijdskrediet bieden vandaag aan werkende ouders veel mogelijkheden. Wettelijk zou je niet eens kunnen beletten dat je volledige personeelsbestand op woensdag thuis blijft, als zij allemaal jonge ouders zijn. Het voorbeeld illustreert dat werkgevers er belang bij hebben goed op de hoogte te zijn van de regels. Acerta en Lexalert leggen uit wanneer je een aanvraag kan weigeren en geven advies.

Jouw werknemer wil ouderschapsverlof of tijdskrediet voor woensdagnamiddag, wat kan je doen? (Acerta)

Ouderschapsverlof : een stand van zaken na de uitbreiding voor kinderen met een handicap, het 1/10 ouderschapsverlof en de flexibele opname (Lexalert, met overzichtstabel)

Leervergoeding aanpassen: wanneer precies?

Als een leerling of stagiair naar een hoger schooljaar overstapt, verandert de vergoeding waarop hij/zij recht heeft. Zo luidt het algemene principe. De praktijk is ingewikkelder. Securex heeft een tabel opgemaakt met 7 soorten contracten, die elk hun eigen regel hebben om de leervergoeding aan te passen.

Leerlingen en stagiairs - Vergeet de leervergoeding niet aan te passen (Securex)

Lunchpauze duurt amper 22 minuten

Gemiddeld duurt de lunchbreak van de Belgische werknemers slechts 22 minuten. Dat doet vragen rijzen over de kwaliteit van het werk in de namiddag. De gemiddelde toegestane tijd is 40 minuten. In 4 andere door StepStone bestudeerde landen is de gemiddelde middagpauze een paar minuten langer dan bij ons. Maar ook hier blijft de helft van de toegestane tijd onbenut. Overal is volgens de werknemers de voornaamste reden te veel werk.

Belgische werknemer neemt kortste middagpauze in vergelijking met andere Europese landen, langste voor Franse collega’s (StepStone)

Flexibel werken is het nieuwe normaal, toch aarzelen veel werkgevers nog

De Belgische werknemers snakken naar telewerken en thuiswerken. 98% zou daar zelfs de keuze voor een werkgever van laten afhangen. De jongste statistieken tonen aan dat ook dit jaar meer werkuren buiten het kantoor worden gepresteerd. Toch bengelen we in een 14-landenstudie bijna helemaal achteraan wat het aantal bedrijven betreft met een volwaardige flexibele arbeidsorganisatie. Dat is opmerkelijk, ook omdat telewerken het nettoloon kan verhogen.

Files maken telewerk volgens cijfers van Attentia steeds populairder (Attentia)

Thuiswerken voor betere work-life balance tijdens zomer: bij 1 op 3 mag het (Tempo-Team)

Volledig ouderschapsverlof piekt vooral in augustus (SD Worx)

The Annual IWG Global Workspace Survey. Welcome to generation flex – the employee power shift (14-landenstudie, pdf, 27 blz., rechtstreekse download)

Dringende reden goed omschrijven

23/08/2019

Voor een ontslag om dringende reden is het niet enkel belangrijk de termijn van drie dagen te respecteren. Ook de formulering van de reden voor het ontslag is essentieel. De verwoording moet voldoende duidelijk en precies zijn. Dat ondervond een werkgever die als reden enkel het woord "diefstal" had opgegeven. Het Arbeidshof van Brussel besloot dat het ontslag onregelmatig was. De werkgever zou er goed aan gedaan hebben ook de datum, een omschrijving en de ernst van de diefstal te vermelden.

La précision est essentielle dans un licenciement pour motif grave (L'Echo)

Vlaanderen pusht bijscholen via tijdskrediet

Wie in Vlaanderen tijdskrediet met motief opleiding opneemt, krijgt bovenop de RVA-uitkering ook een bedrag van de Vlaamse overheid. Dit stelsel, gekend als de aanmoedigingspremie opleidingskrediet, wordt met ingang van 1 september 2019 grondig hervormd. Ook het bedrag van de premie gaat flink omhoog. Bij volledige onderbreking van de arbeidsprestaties gaat het nu om 566,62 euro bruto per maand.

Vlaamse aanmoedigingspremie opleidingskrediet hervormd (Ella / SD Worx)

Wegwijs in de CO2-cijfers van nieuwe bedrijfsauto's

Op een bedrijfsvoertuig dat ook mag dienen voor privé-gebruik of voor woon-werkverkeer betaalt de werknemer een belasting op het voordeel alle aard en betaalt de werkgever een maandelijks bijdrage aan de RSZ. In beide gevallen moet je de CO2-uitstoot kennen. Helaas is dat met recente auto's vaak niet eenvoudig, zelfs niet als je er de officiële autopapieren bij haalt. Partena Professional zet de mogelijke situaties op een rij.

Welk CO2-uitstootgehalte voor bedrijfsvoertuigen? (Partena Professional)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.