Real Time News
for Human Resources Governance

Geen gratis stroom of gas meer in eigen villa

Wellicht is het de nasleep van een stuntaanbod van Luminus, dat meteen werd afgeschoten door de fiscus. Sinds 1 januari 2022 wordt de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het kosteloos verstrekken van elektriciteit en verwarming nog enkel aanvaard als ook de woning zelf waarover het gaat, kosteloos ter beschikking wordt gesteld door de werkgever.

Voordeel van alle aard verwarming en elektriciteit: forfaitaire waardering ingeperkt vanaf 2022 (WoltersKluwer ImmoSpector)

Ander nieuws van de dag

11/01/2022

Kleine statuten: voer de Dimona uit (Partena Professional): twee nieuwe overeenkomsten zijn toegevoegd aan de lijst van opleidingen/stages “kleine statuten” waarvoor je een Dimona moet uitvoeren

Nieuwe maatregelen voor de werknemers van de artistieke sector (RVA)

Is het functioneringsgesprek vandaag nog relevant? (Bright Plus): tips om een hr-tool aan te passen aan anno nu

Nieuwe wetgeving technische bedrijfseenheid... (Liantis): een hervorming om misbruik van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen te beletten

Door de terugkeer van het telewerk stijgt het aantal werknemers dat recht heeft op een maandelijkse telewerkvergoeding (Partena Professional): opvallend: de terugkeer naar veralgemeend telewerk gaat niet gepaard met een verhoging van het bedrag van de telewerkvergoedingen en evenmin van het aantal begunstigden

Nieuwe klap voor werkgevers in eventsector

Om de snelle opmars van de omikronvariant te vertragen, heeft het overlegcomité bijkomende maatregelen getroffen. De horeca en de winkels blijven in zekere mate gespaard. Dat gaat ten koste van duizenden andere ondernemingen die tot stilstand worden gebracht - vooral in de events, de cultuur en entertainment in de breedste zin en de sport. Telewerken blijft verplicht, met hoogstens één terugkomdag per week.

Overlegcomité verscherpt preventieve gezondheidsmaatregelen tegen omikronvariant (info-coronavirus)

Vaccinatieverlof verlengd tot eind juni

Werknemers zullen tot 30 juni 2022 recht hebben op omstandigheidsverlof (klein verlet) om zich te begeven naar een covid-vaccinatiecentrum. De wet die dit vaccinatieverlof in het leven riep, geldt tot 31 december van dit jaar. De bevoegde Kamercommissie heeft ingestemd met een verlenging tot eind juni.

Het vaccinatieverlof wordt verlengd (Partena Professional)

Lees ook: Binnenkort omstandigheidsverlof om een kind te begeleiden dat gevaccineerd wordt (Partena Professional)

Ander nieuws van de dag

Belgische werknemers hebben massaal vakantie opgespaard voor verlengde kerstvakantie (Acerta)

Jaarlijkse aanpassing schalen van de bedrijfsvoorheffing doet nettoloon stijgen (SD Worx)

15% van de Belgische werknemers drinkt te veel alcohol (Securex): als leidinggevenden telewerken is hun risico op overmatig drankgebruik driemaal hoger dan wanneer ze niet telewerken. Bij wie geen leiding geeft, verhoogt telewerk het risico niet

Werknemers in de zorg mogen vakantie overdragen (SD Worx)

Socioculturele sector en sport - aanpassingen artikel 17 (socialsecurity.be)

Telewerkvergoeding stijgt in 2022... (Securex)

Wie thuis zat door corona, krijgt kleinere jobbonus (De Standaard)

Toegelaten arbeid van gepensioneerden: bedragen voor het jaar 2022 (Group S)

Ex-gevangenen zijn in trek bij bedrijven (De Standaard): om hun vacatures in te vullen, kijken bedrijven volgens de VDAB en de recruteringsspecialisten steeds vaker naar de gevangenis. Een blanco strafblad is vooral in de zware sectoren geen vereiste meer

Coronapremie: de jongste details

De RSZ publiceert in zijn jongste Administratieve Instructies enkele verduidelijkingen over de coronapremie. Wanneer een sectorale cao bestaat, kan een werkgever een supplement betalen voor zover het totaal niet hoger is dan 500 euro. Als de sector-cao enkel een bedrag bevat zonder verdere modaliteiten, dan is een elektronische uitbetaling enkel toegestaan indien op ondernemingsniveau daartoe een cao wordt afgesloten.

Coronapremie - verduidelijkingen en update (socialsecurity.be)

Ook KMO's willen e-auto's, maar levertijden worden zeer lang

De overstap naar elektrische bedrijfsauto's is nu ook een prioriteit voor de kleine en middelgrote ondernemingen. Vier op de 10 hebben al besloten hun hele vloot te elektrificeren, en 1 op 4 begint volgend jaar al laadpalen te plaatsen. Maar de producenten hebben de grootste moeite om voldoende auto's te leveren. Reken soms op levertijden van meer dan een jaar.

Vier op de tien kmo’s willen al hun bedrijfswagens elektrisch tegen 2026 (Acerta)

Tot 2023 wachten op elektrische wagen (De Tijd)   

Ander nieuws van de dag

Jaarbedragen en aanpassing onkostenvergoedingen (socialsecurity.be)

BTW van toepassing op niet-therapeutische zorgprestaties vanaf 1 januari 2022 (Partena Professional)

The Two Dragons: HR-veteraan en opiniemaker David Ducheyne schrijft een nieuwsbrief op LinkedIn, waarin hij focust op hoe je kunt omgaan met de dilemma's die telkens weer op HR afkomen

Kleine statuten: enkele kleine wijzigingen (Securex)

Nieuw sectoraal akkoord voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (Liantis)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.