Real Time News
for Human Resources Governance

Werknemers willen HR-taken regelen met hun smartphone

Werknemers in België krijgen zelden de mogelijkheid administratieve HR-taken te regelen met hun smartphone. Ze zijn nochtans vragende partij. Vaak kunnen zij die eenvoudige taken nog niet eens volbrengen via een pc of laptop. In de meeste gevallen gebeurt alles nog op papier. Dat blijkt uit een zeslandenstudie door SD Worx.

Belgische werknemers kunnen eenvoudige hr-administratie amper online doen (SD Worx, samenvatting met grafieken)

Boete betaald thuis zetten makkelijk te omzeilen

05/03/2019

Betaald thuis zetten maakt opgang als alternatief voor het brugpensioen. Ter ontmoediging heeft de overheid een "activeringsbijdrage" opgelegd, zeg maar een boete bij vrijstelling van prestaties met geheel of gedeeltelijk behoud van loon. Deze bijdrage is enkel verschuldigd indien de vrijstelling gold voor het volledige kwartaal. Wat dat precies betekent, heeft de RSZ nu verduidelijkt. Waar het op neerkomt? Dat het niet moeilijk is aan de activeringsbijdrage te ontsnappen.

Activeringsbijdrage (socialsecurity.be)

Analyse in De RSZ verduidelijkt wanneer de activeringsbijdrage (niet) verschuldigd is (SoCompact nieuwsbrief)

Lees ook: Boete stopt betaald thuisblijven niet (HR Alert, 22 februari 2019)

Mag ik even storen? Nee, liever niet

01/03/2019

1 werknemer op 3 wordt dagelijks één tot vijf keer uit zijn concentratie gehaald door collega’s. Zo leert een onderzoek  bij een representatief staal van werkende Vlamingen. Een kwart van de respondenten wordt 6 tot 10 keer per dag afgeleid en voor 19% loopt dit op tot meer dan 10 keer.  Tip: spreek onder mekaar een vast moment af voor het uitwisselen van vragen.

Protime onderzoek: collega’s grote stoorzender op kantoor (Protime, specialist in tijdregistratie)

Waarom het mobiliteitsbudget jouw medewerkers zal interesseren

Vandaag stemt de Kamer het Mobiliteitsbudget. Het zit er dik in dat deze wet - eindelijk - de vergroening van het bedrijfswagenpark zal kickstarten.

Tabel met nieuwe RSZ-bedragen

De Rijksdienst Sociale Zekerheid heeft een aantal sociale bedragen opgetrokken. Het gaat onder meer om de terugbetaling van bureaukosten voor werknemers die deels thuis werken en de terugbetaling van kosten voor de aankoop en het onderhoud van werkkledij. Een nieuwe maximumvergoeding is er ook voor fietspendelaars (gebruikers van e-bikes en speed pedelecs inbegrepen). Partena Professional publiceert een tabel.

RSZ: nieuwe bedragen vergoedingen (Partena Professional)

HR heeft nieuwe competenties nodig

In België zal de automatisering op korte termijn het globale aantal jobs in HR niet doen stijgen of dalen. Het is wel tijd om nieuwe competenties te ontwikkelen. Dat gaat dan vooral om 1) het beter begrijpen van menselijke gedragingen, 2) de analyse en evaluatie van gegevens en 3) HR-strategie en planning. 15% van de Belgische werkgevers verwacht dat de automatisering hun personeelsbestand zal doen toenemen, 5% denkt het omgekeerde.

Werkgevers plannen hun personeelsbestand uit te breiden of te behouden omwille van de digitalisering (ManpowerGroup)

Whitepaper over de globale studie (pdf, 12 blz., in het Engels, rechtstreekse download)

Slechte ontslag-checklist komt werkgever duur te staan

Bij een herstructurering zet je best zorgvuldig op papier welke criteria zullen dienen om uit te maken wie ontslagen wordt. Een publieke werkgever was daar slordig mee omgesprongen. Gevolg: een zwangere contractuele kreeg de vergoeding van moederschapsbescherming (6 maanden loon) toegekend omdat geen enkel van de 12 (!) ingeroepen criteria op haar van toepassing was. Terwijl het nota bene de bedoeling was geweest, aan die specifieke vergoeding te ontsnappen.

Arbh. Bergen, 26 oktober 2018, AR 2016/AM/160 (pdf, 29 blz., rechtstreekse download via Nieuwsbrief Arbeidsrecht van KU Leuven)

Akkoord over loonstijging, minimumloon en overuren

26/02/2019

De sociale partners zijn het eens geraakt over een aantal dossiers. Het ontwerpakkoord wordt nu voorgelegd aan de achterban.

  • Voor de jaren 2019 en 2020 tesamen is de maximale loonsverhoging bepaald op 1,1%. Verwachte indexstijgingen meegerekend, gaat het om 4,54%. De sectoren zullen nu een minimumgrens vastleggen
  • Ook de minimumlonen gaan omhoog met 1,1%, of 10 eurocent per uur
  • Voor sommige werknemers wordt de toegang tot het brugpensioen versoepeld
  • De algemene maximumgrens voor overuren stijgt van 100 naar 120 uren per jaar
  • De werkgeverstussenkomst in de prijs van het openbaar vervoer stijgt van 64 naar 70%.

Vakbonden en werkgevers bereiken ontwerpakkoord over loonopslag (De Standaard)

Akkoord over opslag van 1,1 procent en soepeler brugpensioen (De Tijd)

 

Tijdskrediet en themaverloven: RVA gaat strenger controleren

Met de arbeidsregelingen tijdens tijdskrediet en thematische verloven spring je best niet te creatief om. De inspecteurs van de RVA gaan controles doen. Voor de duidelijkheid heeft de RVA twee documenten over dat thema online gezet: een checklist en een infoblad.

Naleving van de arbeidsregeling tijdens een loopbaanonderbreking (gewone loopbaanonderbreking / thematische verloven) / tijdskrediet (infoblad RVA)

Loopbaanonderbreking (checklist RVA)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.