Real Time News
for Human Resources Governance

Hoge startlonen voor geschoolde arbeiders

Arbeiders met een diploma hoger middelbaar of professionele bachelor verdienen bij de start van hun loopbaan 20% (sic) meer dan bedienden. Dat blijkt uit een Acerta-studie over de bruto jaarlonen van starters in 2016. Enkele globale benchmarks: diploma lager middelbaar: 21.955 euro; hoger middelbaar: 25.856 euro; hoger niet-universitair: 27.511 euro; universitair: 29.115 euro.

Startende schoolverlater verdient gemiddeld € 2.195 bruto (Acerta)

SECUREX: Helemaal mee met de sociale actualiteit

De sociaaljuridische actualiteit staat niet stil. Daarom maakt Securex voor u een selectie van de belangrijkste HR-maatregelen. Hoe maakt u langer werken aantrekkelijk? Is het al mogelijk om loopbaansparen in te voeren in uw onderneming? En hoe zit het nog met het mobiliteitsbudget? Dankzij het webinar Sociale Actualiteit bent u weer helemaal mee op een uurtje tijd!
Advertorial

Vraag naar extra vakantie is veeg teken

20/08/2018

Voel je op de werkvloer een duidelijk verlangen naar méér vakantie? Dat kan wijzen op veel stress en dus een burn-outrisico. Dat blijkt uit een onderzoek door Securex. De meerderheid van de bedienden verlangt 5 weken of meer. Volgens Mercer is 5 weken het huidige gemiddelde.

Meerderheid Belgische bedienden wil minstens 5 weken vakantie per jaar (Securex)

Lees ook: Belgen bij werknemers met meeste verlof ter wereld (Mercer)

Brugpensioen is stilaan een randverschijnsel

20/08/2018

De mediaheisa rond het Carrefour-dossier ten spijt, is vervroegde uittreding mét bedrijfstoeslag tegenwoordig zeldzaam. Vorig jaar stapten amper 6800 werknemers in het SWT, een halvering in 4 jaar tijd. Strengere voorwaarden spelen een rol, net zoals de oplevende economie. Niet te vergeten: het aantal 60-plussers die 'echt' op de dop staan, zonder bedrijfstoeslag dus, is fel toegenomen.

Brugpensioen op weg naar de uitgang: aantal SWT'ers in vier jaar gehalveerd (De Morgen)

Carrefour: vroeg SWT dankzij activering (HR Alert, 19 juli 2018)

Verontrustende cijfers VDAB: 34.000 meer werkzoekenden in 2018 dan bij vorige conjunctuurpieken (De Wereld Morgen)

"Sluit die landschapskantoren"

20/08/2018

Open kantoren zijn extreem slecht voor de intellectuele productiviteit, dus weg ermee, zo schrijft de bekende neuropsychiater Theo Compernolle in De Tijd. "Dat open kantoren nog worden gebouwd, toont hoe weinig de bedrijfsleiders weten over het menselijke brein." Je kan een boekje van Compernolle gratis downloaden. 

Sluit open kantoren (opiniestuk in De Tijd)

The Open Office is Naked (pdf, 56 blz., in het Engels)

Split billing: RSZ soepeler dan fiscus

Wanneer de werknemer het privégebruik van zijn bedrijfssmartphone of -gsm correct betaalt, is er voor de RSZ geen sprake van een voordeel in natura waarop bijdragen van toepassing zijn. De fiscus eist een directe facturatie van dat privégebruik door de provider aan de werknemer, maar de RSZ is ook al tevreden als de werknemer zijn privéaandeel aan de werkgever betaalt.

Gsm en split bill-regeling: de RSZ verduidelijkt (Partena Professional)

Fiscus verduidelijkt split bill, RSZ (nog) niet (HR Alert, 31 mei 2018)

Waarom "dringende reden" verkeerd kan uitdraaien

20/07/2018

De feiten kunnen ernstig zijn, en de 2 termijnen van 3 dagen strikt nageleefd. Toch kan een ontslag wegens dringende reden nog verkeerd aflopen voor de werkgever als hij een andere voorwaarde uit het oog verloor: de ontslagbrief moet de reden zeer nauwkeurig omschrijven. Bovendien moet de werkgever over genoeg bewijsmateriaal beschikken.

Ontslag wegens dringende reden - Een procedure die tot op de letter nageleefd moet worden (Securex)

Petite pause...

20/07/2018

Et zou !... Fin de l'année de travail pour HR Alert. Nous serons à nouveau au rendez-vous après le 15 août et vous réservons quelques surprises. Passez un très bel été.

L’équipe d’HR Alert

Meer flexi-jobs, minder vaste contracten

Horeca-werkgevers zullen dit jaar gemiddeld 8,5 medewerkers in dienst hebben, dat is 0,7 méér dan twee jaar geleden. Eén op 5 zal een flexi-jobber zijn, het dubbele van twee jaar geleden. Het aandeel van de 'normale' voltijdse en deeltijdse arbeidsontracten daalt fors, van 48,7 naar 42,4%. De grootste groep is die van de jobstudenten.

Dat volgt uit berekeningen door ADMB, dat vanaf september een nieuwe, eengemaakte dienstengroep zal vormen met Provikmo en Zenito onder de naam Liantis.

In 2018 zal 1 op 5 horecamedewerkers een flexijobber zijn (persbericht Liantis)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.