Real Time News
for Human Resources Governance

Bouw een mobiliteitsbeleid voor jouw onderneming

Wil je de functie van mobility manager creëren, of komen veel taken in verband met mobiliteit bij jou terecht? Dan kun je je voordeel doen met de 50 "actiefiches" die de Union wallonne des Entreprises (de tegenhanger van Voka) ter beschikking stelt. Het is een strak opgebouwd en overzichtelijk document dat zich richt tot human resources managers en andere leidinggevenden.

50 Fiches Action pour la Mobilité de votre Entreprise (pdf, 100 blz.)

Toelichting in 50 fiches action pour la mobilité de votre entreprise

o2o: fietsleasing gemakkelijk gemaakt

Bedrijfsfietsen ter beschikking stellen? OK, maar dan graag zonder je zelf te moeten inwerken in de administratieve, juridische, fiscale en andere aspecten. Is dit wat je wil, werp dan een blik op o2o, een Vlaamse start-up die fietsleasing eenvoudig wil maken, zowel voor werkgevers als voor werknemers. De werknemer kiest zijn of haar fiets. Pechbijstand, onderhoud, omniumverzekering, berekening van het fiscaal voordeel en andere diensten zijn inbegrepen.

o2o fietsleasing voor werkgevers

Arbeidswetten versoepeld voor duizenden werkgevers

De "kritieke" sectoren mogen het aantal vrijwillige bruto/netto overuren verhogen tot 220. Zij mogen ook opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd afsluiten zonder dat ze hierdoor verondersteld worden een overeenkomst voor onbepaalde tijd te hebben afgesloten. De modaliteiten zijn gepubliceerd. De term kritieke sectoren omvat de cruciale sectoren en de essentiële diensten zoals die waren opgelijst in het ministerieel besluit van 23 maart over de strijd tegen het coronavirus.

Coronavirus: vrijwillige overuren (Partena Professional)

Coronavirus: opeenvolgende OBT in de kritieke sectoren (Partena Professional)

Lees ook: Lijst van de kritieke sectoren en essentiële diensten. Situatie op 23 april 2020 (Securex, MS Word, 8 blz.)

Wat doe je als werknemer thuis blijft uit schrik voor coronavirus

Stel dat jouw bedrijf op 4 mei opnieuw aan de slag is gegaan, maar wordt geconfronteerd met werknemers die niet opdagen uit vrees voor een besmetting met het coronavirus: wat zegt de arbeidswetgeving daarover? Zonder doktersbriefje is de afwezigheid ongerechtvaardigd. Maar er bestaat wel degelijk een recht tot werkweigering indien de werkgever niet de vereiste maatregelen heeft getroffen. Analyse bij Group S.

Geleidelijke opheffing van de lockdown: kan uw werknemer weigeren om te komen werken? (Group S)

Corona: ander nieuws van de dag

Vanaf 4 mei is telewerk niet meer verplicht (Securex): maar dat is wel op voorwaarde dat je de vereiste maatregelen hebt getroffen op de werkvloer

Corona : fiscale impact op grensoverschrijdende tewerkstelling (Ella / SD Worx): van belang voor wie in België woont, en in Nederland of Luxemburg werkt

Coronavirus: maatregelen voor loopbaanonderbreking (Partena Professional): dit gaat over de "vitale" sectoren, grosso modo de land- en tuinbouw. Een werknemer mag zijn loopbaanonderbreking schorsen om tijdelijk het werk te hervatten bij zijn eigen werkgever of om een job aan te nemen bij een andere werkgever in een vitale sector

Welke persoonsgegevens mogen ondernemingen verwerken in de strijd tegen COVID-19? (Claeys&Engels): onder meer: lichaamstemperatuur meten valt niet onder de Europese privacyverordening (GDPR) zolang je dit gegeven nergens registreert

3 grootste hr-spelers ter wereld bundelen kennis over werken met corona (Randstad): Randstad, Manpower en Adecco publiceren 110 ideeën om een veilige overgang te maken naar het nieuwe normaal. De thema's zijn persoonlijke beschermingsmiddelen, andere werkorganisatie, vermindering van de blootstelling aan het risico, werken op een andere locatie en eliminatie van het risico. Je kan de brochure Safely back to work in the new normal downloaden  (pdf, 23 blz.)

Aan de slag met videoconferenties: enkele tips (Cicero Law Pack via Jubel.be)

Zo maak je de werkvloer diverser

Diversiteit op de werkvloer is goed voor de business maar komt niet vanzelf. De werkgevers en de werknemers, samenwerkend in het kader van de Nationale Arbeidsraad, hebben een praktijkgids samengesteld die het hele aanwervingsproces bestrijkt, van het opstellen van functieprofielen tot het onthaal van nieuwkomers. De gids van 36 bladzijden is gedetailleerd en bevat onder meer goede praktijken en concrete voorbeelden.

Diversiteit en gelijke behandeling bij personeelswerving bevorderen (NAR, pdf, 36 bz.)

Vanaf begin mei corona-verlof voor ouders

Het is nu officieel: het corona-ouderschapsverlof komt er. Het is bestemd voor alle werkende ouders (niet enkel de alleenstaande) die tussen 1 mei en 30 juni willen thuisblijven voor tenminste 1 kind jonger dan 12 jaar, of jonger dan 21 indien het kind gehandicapt is. Het akkoord van de werkgever zal nodig zijn. Uitleg door Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional.

Coronavirus: nieuw ouderschapsverlof vanaf 1 mei (Partena Professional)

Hoe je een arbeidscontract elektronisch ondertekent

Er wordt nog duchtig aangeworven. Maar alleen een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan je mondeling afsluiten. Voor de andere types (bepaalde duur, deeltijds, studentenjob) is een door beide partijen ondertekend geschrift vereist. Bij ontstentenis riskeer je een herkwalificatie naar overeenkomst van onbepaalde duur. Hoe onderteken je in coronatijden? Elektronisch, uiteraard. Securex legt uit hoe je dat doet.

Het coronavirus: kan u arbeidsovereenkomsten elektronisch ondertekenen en bewaren? (Securex)

Corona: ander nieuws van de dag

Tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht omwille van het Coronavirus: wie betaalt de feestdag van 1 mei? (Group S)

Verlenging van overbruggingsrecht voor zelfstandigen goedgekeurd (EasyPay Group)

Corona: versoepeling regels gelegenheidsarbeid in land- en tuinbouw gepubliceerd (Ella / SD Worx)

Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis: generieke gids en sectorgidsen (FOD Werk) : sectorgidsen voor de textiel, metaal, garages, koetswerk, metaalhandel

Uitkering pleegzorgverlof aangepast (Besox): een verhoging plus een indexering tillen de uitkering pleegverlof naar meer dan 120 euro per dag, de RVA zal bijpassen voor wie sinds 1 januari al pleegzorgverlof had opgenomen

Praktische tips voor telethuiswerken en gezond blijven (BeSWIC)

Practical tips to make home-based telework as healthy, safe and effective as possible (European Agency for Safety and Health at Work): kijk naar het gedeelte "Simple steps/activities that can be taken to reduce the risks related to sedentary work/prolonged sitting"

Corona zorgt voor ongekende piek in kortstondig ziekteverzuim: 5,8% van arbeidstijd in maart niet gepresteerd (Acerta)

Lockdown. Eindelijk tijd voor reflectie? (Partena Professional)

Acht op tien Belgen vinden het fijn om hard te werken (SD Worx, peiling)

Aan de vooravond van de exit verwachten werknemers van hun werkgever concrete informatie (Whyte, peiling)

Ontslagrondes op til (De Tijd): sociale secretariaten krijgen veel vragen van werkgevers over herstructurering

Belastingbonus op komst voor coronawerklozen (De Standaard)

Sociale QR-codes als oplossing om verspreiding coronavirus op werkvloer tegen te gaan met respect voor privacy (Attentia)

Recruiters Recruiting Recruiters: een opmerkelijk solidariteitsinitiatief in de wereld van de rekruteerders, geïnspireerd door de corona-crisis

GDPR verbiedt niet dat je aan telefoon vragen beantwoordt

30/04/2020

Als een werkgever mondeling, bijvoorbeeld over de telefoon, aan een derde partij, bijvoorbeeld een andere werkgever, inlichtingen verstrekt over een werknemer, bijvoorbeeld kort na diens ontslag, dan overtreedt hij daarmee niet de Europese privacy-verordening, althans voor zover die inlichtingen niet bedoeld zijn om in een dossier te worden opgeslagen of om geautomatiseerd te worden verwerkt.

AVG: eerste beslissing van de Gegevensbeschermingsautoriteit in het kader van een ontslag (LegalNews)

Roadbook voor veilige nieuwe start

28/04/2020

Bedrijven moeten doen wat zij kunnen om een nieuwe golf van corona-besmettingen te helpen voorkomen. Hoe? De Groep van Tien, dat is de top van de vakbonden en werkgevers, heeft een praktische gids van 50 pagina's opgesteld met goede praktijken en tips. Je kan de gids downloaden van de site van de FOD Werk.

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan (pdf, 50 blz., 6 MB)

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan (pdf, versie met betere beeldkwaliteit, 50 blz., 23 MB)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.