Real Time News
for Human Resources Governance

Ander nieuws van de dag

Update arbeidsreglement en template arbeidsovereenkomst vereist (Lydian): bereid de update goed voor en doe dan de aanpassingen in één keer

Toch nog cashbetaling mogelijk in de land- en tuinbouwsector (Securex)

Aanpassingsvermogen meetbaar via hersenactiviteit en hartritme (Acerta)

Lees ook: Op zoek naar flexibele medewerkers via breinonderzoek (De Tijd): of de resultaten van breinonderzoek betrouwbaar zijn, is nog twijfelachtig, schrijft de krant

New research sheds fresh light on the 'presenteeism' (Science Daily): ook voor thuiswerkers geldt dat doorwerken hoewel je ziek bent, zoveel geestelijke energie kost, dat de productiviteit de dag erna ondermaats is

Aandacht voor mentaal welzijn van zelfstandigen

De opeenvolging van crisissen weegt zwaar op het welzijn van de zelfstandige ondernemers. Daarom gaan Liantis en Unizo, met de steun van federaal minister David Clarinval, deze ondernemers sensibiliseren, informeren en adviseren over mentale risico’s. Unizo vraagt een apart gezondheidsbudget voor ondernemers, waarmee zij tijdens de loopbaan kunnen investeren in preventie en welzijn.

“65% maakt zich dagelijks zorgen over toekomst van bedrijf” (Liantis)

Het cijfer: 5

Vanaf 10 november 2022 heeft de werknemer recht op 5 dagen onbetaald zorgverlof. De modaliteiten zijn nu gekend. Deze 5 dagen worden aangerekend op de 10 dagen onbetaald verlof wegens dwingende redenen.  Details

Nieuwigheden in arbeidsovereenkomsten

Op 10 november, dat is overmorgen, treden veel nieuwigheden in werking. Sommige hebben betrekking op clausules in bepaalde types van arbeidsovereenkomsten. Het gaat om de con,tracten met studenten en met interimkrachten. Ook de reglementering inzake proefbedingen wordt aangepast.

Minimale vermeldingen studentenarbeidsovereenkomst uitgebreid (EasyPay Group)

Gesleutel aan verplichte inhoud arbeidsovereenkomst uitzendarbeid (EasyPay Group)

Wijzigingen aan reglementering proefbedingen (EasyPay Group)

Lees ook: Op 10 november wordt groot aantal nieuwigheden van kracht (HR Alert, 3 november 2022)

Meer ontslagbescherming in sommige verlofstelsels

Vanaf 10 november 2022 moet de werkgever rekening houden met strengere regels ingeval van ontslag van een zwangere werkneemster of een werknemer die de omzetting van het moederschapsverlof opneemt. Dat geldt ook bij ontslag van werknemers die adoptieverlof of geboorteverlof opnemen, of wanneer de werkgever de tijdelijke arbeidsovereenkomst van dergelijke werknemers niet verlengt.

Moederschapsrust en bescherming tegen ontslag : strengere regels ! (Group S)

Adoptieverlof : opgepast in geval van ontslag of niet verlenging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten (Group S)

Geboorteverlof : opgepast in geval van ontslag of niet verlenging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten (Group S)

Lees ook: Geboorteverlof, verlof om dwingende redenen, zorgverlof en adoptieverlof schorsen de opzeggingstermijn gegeven door de werkgever (Group S)

Het cijfer: 746.410,17

04/11/2022

De vennootschapsbijdragen worden niet geïndexeerd. Maar wel het plafond van het balanstotaal. Bedraagt dit totaal 746.410,17 euro of meer, dan is de hoge bijdrage verschuldigd. De uiterste datum voor de betaling verschuift naar 31 december 2022. Details

Ziekjes? Telewerk biedt nieuwe oplossingen

Voor ziek thuis blijven bestond vroeger één alternatief: het zgn. roze verzuim. Snipverkouden toch naar het werk gaan, bijvoorbeeld. Geen goed idee. Het telewerken heeft een meer geschakeerde grijsschaal van gedragingen doen ontstaan. De technologie biedt meer mogelijkheden om toch verantwoord aan de slag te gaan wanneer men zich geen 100% voelt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Tempo-Team in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck (KU Leuven).

Ruim 1 op 3 gaat ziek naar het werk (Tempo-Team)

Federale steun "energiecrisis" in werking getreden

De wet inzake de federale ondersteuningsmaatregelen "energiecrisis" is gepubliceerd in het Staatsblad. Belangrijke onderdelen ervan zijn onmiddellijk in werking getreden. De wet verleent een uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing, verlengt de tijdelijke werkloosheid "energiecrisis" en doet de dekking van aanvullende verzekeringen in die periode doorlopen. Ook de tijdelijke verhoging van de grenzen voor loonbeslag en -overdracht staan in deze wet.

Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis (wet van 30 oktober 2022, op 3 november gepubliceerd in Staatsblad, etaamb.openjustice.be)

Wegwijs in de nieuwe informatieplicht

Met ingang van 10 november 2022 moeten nieuwe arbeidsovereenkomsten voldoen aan voorwaarden opgelegd door de wet betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Het gaat onder meer over de informatie, zowel van individuele als van collectieve aard, die de werkgever voortaan verplicht moet verstrekken. Advocatenkantoor Loyens Loeff geeft een glashelder overzicht en voegt er waardevolle adviezen aan toe.

Omzetting van de wet betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Loyens Loeff advocaten)

HR kan quiet quitting niet negeren

04/11/2022

Misschien is "quiet quitting", zo weinig mogelijk écht werken, een groter probleem dan gedacht. Een recent Europees onderzoek van Robert Walters bracht aan het licht dat liefst 40% van de bevraagde werknemers jonger dan 30 niet méér dan het absolute minimum zouden doen als ze de ‘voeling’ met het bedrijf zouden verliezen. “Dat is enorm veel en zorgwekkend voor werkgevers."

Het strikte minimum, alias ‘Quiet Quitting’ (ProFacility.be)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.