Real Time News
for Human Resources Governance

Jobzoekers beginnen sociale media af te schermen voor rekruteerders

Het heeft even geduurd, maar jobkandidaten beseffen nu dat onprofessionele posts en foto's op Facebook en andere sociale media hun kansen kunnen schaden. Ze beginnen daar iets aan te doen. Een gespecialiseerd Amerikaans adviesbedrijf stelde vast dat 82% van de gebruikers nu de privacy instellingen van hun sociale media activeren en dat 56% onprofessionele inhoud verbergen.

Study: How Job Seekers Curate Their Social Presence (JDP, Amerikaans adviesbedrijf actief in "Employment Screening & Background Check Services")

Loonoptimalisatie : één van uw sterkste troeven als bedrijfsleider

Verloning is een gevoelige en complexe materie. Behalve het strategische en financiële aspect, speelt ook het menselijke aspect een belangrijke rol. De werkgever beschouwt lonen als een kost. De werknemer daarentegen beschouwt het als een weerspiegeling van zijn persoonlijke waarde binnen de onderneming. Verloning kan hierbij zowel motiverend als discriminerend (tussen werknemers onderling) werken.
Advertorial

KBC schrapt in België 1800 banen

Bij KBC verdwijnen in België in 3 jaar tijd 1800 arbeidsplaatsen. Het gaat om 400 banen van externe consultants en 1400 van eigen werknemers (ruim 10% van de huidige 13.500). Wat het eigen personeel betreft, gebeurt de operatie zonder ontslagen, louter door niet-vervanging. De bankverzekeraar spreekt van een "optimalisering". Sommige activiteiten verhuizen naar Tsjechië, waar ook banen sneuvelen, en Bulgarije. Om sneller te kunnen inspelen op marktevoluties snoeit KBC in het middle management. De vakbonden hadden erger verwacht, maar zijn bezorgd over de werklast van wie blijft.

KBC schrapt 1.400 banen in België (De Tijd)

Van zodra telecom vereist is, wordt huisarbeid telewerk

Huisarbeiders hebben recht op een vergoeding gelijk aan 10% van hun loon. Dat geldt niet voor diegenen op wie de nationale cao over het telewerk van toepassing is. Wat is het verschil tussen huisarbeid en telewerk? Antwoord van het Arbeidshof van Brussel: bij telewerk is het gebruik van moderne telecommunicatie noodzakelijk om de arbeid te kunnen presteren, bij huisarbeid niet. Een gewezen medewerkster zag haar vordering van 55.000 euro afgewezen.

Huisarbeid of telewerk: wat is het essentiële verschil? (LegalNews)

Arbeidshof Brussel, arrest van 2 juli 2019, rolnummer 2018/AB/278 (pdf, 10 blz., rechtstreekse download)

Opleidingenbeleid zit volledig fout

"Ondanks de arbeidskrapte, ondanks de arbeidsmarkttransitie, ondanks de automatisering en de digitalisering, ondanks de consensus over levenslang leren," zien veel werkgevers in België nog altijd het belang niet in van opleidingen. Zo vatten de onderzoekers de resultaten samen van een bevraging onder ceo's door Acerta. Die resultaten zijn alarmerend. Als je vandaag maar één artikel leest, laat het dan het onderstaande persbericht zijn.

Helft werkgevers geeft personeel meer opleiding bij risico op vertrek (Acerta, grafieken)

6 tips om jouw betere medewerkers niet kwijt te spelen

Werknemers die zelf hun ontslag indienen, doen dat vaker dan gemiddeld in september en oktober; ook juli is een topmaand. Het lijkt erop, zegt Securex, dat de cijfers bestudeerde, dat ontevreden medewerkers de zomer gebruiken om alles op een rijtje te zetten en dan de knoop door te hakken. De werkgevers krijgen 6 adviezen. Het eerste luidt: vervang het jaarlijkse functioneringsgesprek door continue feedback.

September en oktober piekmaanden voor indiening ontslag (Securex, persbericht, grafiek)

627 miljoen kilometer met de fiets

550.000 werknemers ontvingen vorig jaar een fietsvergoeding. Dat is een stijging met een kwart in twee jaar tijd. Het gemiddelde bedrag steeg nog sneller en bereikte 252 euro. De komst van de speed pedelec speelt een rol, want die bracht mee dat de afgelegde afstanden groter worden. Alles bij elkaar legden deze werknemers 627 miljoen kilometer af. De cijfers komen van de FOD Financiën. Lang niet alle werkgevers kennen een fietsvergoeding toe. Vanaf juli 2020 wordt het wel een verplichting in PC nr 200 (bedienden).

Fietsen naar het werk levert gemiddeld 252 euro per jaar op (De Standaard)

Alles over de sociale verkiezingen in één officieel document

De FOD Werk stelt een brochure ter beschikking over de komende sociale verkiezingen. Zeg liever handboek, want het document telt haast 100 bladzijden. Alles komt aan bod. Dus toch maar best downloaden en bewaren op jouw harde schijf of in jouw cloud.

SOCIALE VERKIEZINGEN 2020 - Brochure betreffende de verkiezingen voor de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk (FOD Werk, pdf, 97 blz., directe download)

Lees ook: Sociale verkiezingen: Bijna 9 op 10 werkgevers vindt huidige procedure van 150 dagen te lang (Acerta)

Flexi-jobs zijn doorgebroken

In 12 maanden tijd zag Indeed.com het aantal zoekopdrachten met de zoekterm flexi-job toenemen met 80 procent. Het jaar voordien was de toename nog veel groter geweest, maar dat was logisch omdat dit type van arbeidsovereenkomst toen nog in de startfase verkeerde. Opmerkelijk: er wordt op Indeed.com (een site die vacatures uit diverse bronnen samenbrengt) nu al veel vaker gezocht naar een flexi-job dan naar een vakantiejob.

Flexi-jobs nemen hoge vlucht (HRMagazine)

 

Duaal leren is vanaf nu een volwaardig opleidingstraject

Na enkele jaren proefdraaien maakt duaal leren in Vlaanderen op 1 september 2019 zijn officiële start als volwaardige opleidingsmogelijkheid. Het stelsel wordt nu aangeboden in niet minder dan 79 studierichtingen. Te noteren: de leerling heeft voortaan meer vrijaf. Hij/zij bouwt vakantierechten op bij de werkgever én is bovendien vrij in alle schoolvakanties. Nog een nieuwigheid: de persoon die door de werkgever als mentor wordt aangeduid, is verplicht een opleiding te volgen en dient een uittreksel uit het strafregister voor te leggen.

Duaal leren in Vlaanderen en nieuwe vakantieregeling voor leerlingen (Securex)

Leren in een onderneming én op school (officiële website van de Vlaamse overheid)

Lees ook: Nieuwe regels Vlaamse opleidingscheques vanaf 1 september 2019 (Lexalert)

 

Alles over de "tijdelijke jaarpremie" in de koopkracht-cao voor bedienden

De jongste koopkracht-cao van het paritair comité nr. 200 roept een tijdelijke jaarpremie in het leven. Deze bijzondere regeling geldt voor de werkgevers van specifieke sectoren die op 1 september 2019 in dezelfde activiteit ook arbeiders in dienst hebben. Partena Professional legt in detail uit waarover het gaat en waarom werkgevers er belang bij hebben deze regeling toe te passen.

Memento van de werkgever (augustus 2019, Partena Professional, pdf, 16 blz., rechtstreekse download)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.