Real Time News
for Human Resources Governance

Waarom ook in kleine bedrijfjes sociale verkiezingen soms verplicht zijn

Het begrip "technische bedrijfseenheid" is cruciaal in de context van de sociale verkiezingen. Het aantal werknemers van de TBE bepaalt immers of er sociale verkiezingen moeten plaatsvinden. Hoe wordt een TBE bepaald? En in welke gevallen moeten in kleine entiteiten toch sociale verkiezingen plaatsvinden? Uitleg bij Partena Professional.

Sociale verkiezingen 2020: wat wordt verstaan onder 'onderneming'? (Partena Professional)

Om 13 u naar huis en voltijds betaald

Werken van 8u tot 13u, bij het 16-koppige IT-bedrijf van de Duitser Lasse Rheingans doen ze dat sinds 2017 en ze blijven de volle wedde verdienen. Zegt Rheingans: "Werknemers zijn meer relaxed, gelukkiger en zelfs gezonder. Ze komen vol energie de volgende dag weer naar kantoor. De kwaliteit van ons werk is beter, doordat we gemotiveerder werken." Het geheim is eenvoudigweg geconcentreerd werken in stilte, zonder zich te laten afleiden. Facebook en co, die moeten maar wachten tot later op de dag...

Bij dit Duitse bedrijf werken ze al bijna een jaar 5 uur per dag (en krijgen er 8 betaald) (bd.nl, de site van het Brabants Dagblad)

"Um 13 Uhr ist normalerweise Feierabend" (Zeit Online)

Lees ook: Stilte op kantoor en mails beperken tot minimum: zo voorkom je burn-out (HR Alert, 15 oktober 2019)

Rekruteer uw toekomstige HR talenten!

HR Alert bestaat sinds 2006 en telt 19.000 actieve leden, allemaal human resources professionals in België. Bent u op zoek naar het ideale HR-profiel?  Plaats jouw vacature op HR Alert en ontvang kwalitatieve sollicitaties! Ontdek het aanbod 
Advertorial

Brussel heeft een Mobility Store

Werkgevers en particulieren kunnen de komende maanden binnenwandelen in de Brussels Mobility Store. In deze pop-upwinkel in de voetgangerszone kunnen ze terecht met alle denkbare vragen rond verplaatsingsoplossingen, inbegrepen bijvoorbeeld het mobiliteitsbudget. Eén van de initiatiefnemers is de Brusselse werkgeversfederatie Beci. Er is een indoor piste waar je elektrische fietsen en steps kan testen.

Nieuwe pop-up in Anspachgalerij heeft indoorpiste voor steps en fietsen (Bruzz)

Nooit targets gehaald en toch 100.000 euro aan commissielonen

Een werkgever had een arbeidsovereenkomst ondertekend waarin naast een brutomaandloon ook een minimaal commissieloon van 250 euro per maand was afgesproken. Maar daarna werden geen doelstellingen vastgelegd en evenmin commissielonen betaald. Dat breekt de werkgever zuur op. Het Arbeidshof hervormde het vonnis van de arbeidsrechtbank en veroordeelde de werkgever tot de betaling van meer dan 100.000 euro aan achterstallige commissielonen.

Analyse in de nieuwsbrief Arbeidsrecht van KU Leuven

Tekst van het arrest Arbh. Antwerpen 19 juni 2019, AR 2018/AA/370 (pdf, 15 blz., rechtstreekse download)

1/10 ouderschapsverlof start rustig

29/10/2019

Ouderschapsverlof zit in de lift (+ 7% op jaarbasis), maar anders dan verwacht was er bij de start van het schooljaar geen ware rush op de "vrije woensdagnamiddag". In september noteerde de RVA bijna 70.000 moeders en vaders die een uitkering ontvingen omdat zij ouderschapsverlof opnamen. Daarvan maakten 2652, of minder dan 4%, gebruik van het nieuwe 1/10 stelsel om hetzij elke week een halve dag thuis te blijven, hetzij om de twee weken een hele dag.

Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - september 2019 (RVA)

"Verbied CBD op de werkvloer"

CBD is een trendy soort cannabis die wettelijk geen drug is. Maar alleen een laboratoriumtest kan uitwijzen of het om die soort gaat. Voor een werkgever is dat een probleem. Want wat doe je als een blowende medewerker beweert dat hij CBD gebruikt? Group S onderzoekt de kwestie en formuleert een advies: update jouw alcohol- en drugsbeleid en verbied het gebruik van CBD op de werkplaats.

(Legale) cannabis op kantoor? (Group S)
 

 

Tijd om procedure op te starten voor collectieve sluiting in 2020

Vanaf 1 januari kunnen werknemers vakantiedagen opnemen die zij verdiend hebben in 2019. Bedrijven die volgend jaar collectief sluiten, mogen dus niet talmen. De procedure vergt tijd. Uiterlijk op 31 december moet alles in orde zijn. De periode moet vastgelegd zijn volgens de geijkte regels, zij moet opgenomen zijn in het arbeidsreglement, ter kennis gebracht van het personeel (door aanplakking en individueel) en gemeld aan de directie voor het toezicht op de sociale wetten.

Collectieve sluiting in 2020: deel de datum mee vóór 1 januari 2020 (Partena Professional)

Recordfiles in oktober: kan de werkgever er iets tegen doen?

Alweer klopt oktober filerecords. Tegelijk blijkt opnieuw uit een enquête hoe aartsmoeilijk het is om het autopendelen te verminderen. Kan de werkgever bijdragen tot een oplossing? Ja, door bedrijfsfietsen, een fietsvergoeding of het mobiliteitsbudget aan te bieden, en door het telewerken en het carpoolen te stimuleren.

Oktober = grootste filemaand: ruim helft  werknemers wil auto niet inruilen voor groen alternatief (Tempo-Team, met grafieken)

Werkgever is RSZ verschuldigd wanneer zijn werknemer een (duur) cadeau krijgt

24/10/2019

Wanneer een medewerker een waardevol geschenk krijgt van een klant of een leverancier, beschouwt de RSZ dit als een vorm van alternatief loon waarop zijn werkgever sociale bijdragen is verschuldigd. Het Hof van Cassatie heeft zich geschaard achter een arrest van het Arbeidshof van Brussel, dat de RSZ gelijk had gegeven. "Werkgevers doen er goed aan, regels vast te leggen over het aanvaarden van geschenken."

De gespecialiseerde advocate Katrien Leijnen geeft toelichting in Les cadeaux offerts par une relation de travail sont-ils pour moi ou pour mon employeur? (Trends Tendances, enkel in het Frans)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.