Real Time News
for Human Resources Governance

Bedrijfsauto's: aanpassing solidariteitsbijdrage

Wanneer een werknemer zijn bedrijfswagen ook privé mag mee gebruiken, is de werkgever maandelijks een solidariteitsbijdrage verschuldigd aan de RSZ. Die bijdrage hangt af van de CO2-uitstoot en het type brandstof. De formule voor januari 2023 is gekend. Opgelet: de regels veranderen voor auto's die na 30 juni 2023 worden gekocht, geleased of gehuurd.

Solidariteitsbijdrage (RSZ) en bedrijfswagen: bedrag 2023 (Group S)

Alle remmen los in het hoofd van Elon Musk

Beklaag jouw HR-collega's bij Twitter. Elon Musk behandelt hen als lucht. Het gevolg: totale chaos op de werkvloer. Jongste wapenfeit van de nieuwe eigenaar: de overgebleven medewerkers kregen 24 uur om in te stemmen met werkweken tot 80 uren. Wie weigert, vliegt aan de deur met een vergoeding van 3 maandlonen. Werk jij niet voor de rijkste mens op aarde, dan heb je misschien wél tijd om onderstaande artikels te lezen. De Engelstalige zijn lang, maar bevatten veel HR-informatie.

Musk dwingt personeel Twitter tot ‘hardcore’ werkstijl (De Standaard)

The Scoop: Turmoil at Twitter (Gergely Orosz, Pragmatic Engineer, een goed geïnformeerde blog voor IT-mensen)

Cruel Changes at Twitter (Gergely Orosz, Pragmatic Engineer)

Lees ook: Tesla Drops $600-billion As Musk Becomes Model Republican (Barry Gander, Medium): een politiek portret van de visionaire ondernemer als verkoper van gebakken lucht

Arbeidsdeal treedt in werking

De Arbeidsdeal-wet is gepubliceerd. Na de wetten over de work-life balance en over de transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, is dit de derde golf van de novembertsunami in het arbeidsrecht. Hieronder geven we een puntsgewijs overzicht van de thema's met tussen haakjes enkele datums van inwerkingtreding. Daarna een reeks geselecteerde hyperlinks uit goede bronnen.

 • Variabele werkroosters voor de deeltijdse werknemers (diverse data)
 • Vierdagenweek (20/11/2022)
 • Wisselend weekregime (20/11/2022)
 • Nachtarbeid in de E-commerce (20/11/2022)
 • Recht op deconnectie (20/11/2022)
 • Platformwerknemers (1/1/2023)
 • Administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie
 • Transitietraject (20/11/2022)
 • Bevordering van de inzetbaarheid (1/1/2023)
 • Jaarlijks opleidingsplan (1/9/2022)
 • Individueel opleidingsrecht (10/11/2022)
 • Monitoring van diversiteit en discriminatie op de arbeidsmarkt op sectorniveau
 • Monitoring van de knelpuntberoepen
 • Oprichting van intersectorale fondsen voor bestaanszekerheid


Arbeidsdeal: publicatie van de maatregelen (FOD Werk)

Tekst van de wet: 3 OKTOBER 2022. - Wet houdende diverse arbeidsbepalingen (Staatsblad van 10 november 2022

Arbeidsdeal : De wet is verschenen in het Belgisch Staatsblad (Group S): met onderaan een lijst van hyperlinks naar gedetailleerde besprekingen van 10 maatregelen (4-dagenweek, wisselend weekregime, avondwerk in e-commerce, platformeconomie, transitietrajecten ingeval van ontslag, inzetbaarheid ingeval van ontslag, recht op opleiding, jaarlijks opleidingsplan en recht op deconnectie)

Arbeidsdeal: overzicht van de maatregelen (Acerta): met hyperlinks naar meer info over de 4-dagenweek en de wisselweek, het recht op deconnectie, de wijzigingen voor variabel deeltijdse werknemers, opleiding, transitietracten en bevordering van de inzetbaarheid, avondwert in de e-commerce, platformwerkers, inclusief ondernemen

Wet op de arbeidsdeal gepubliceerd (Securex): met links naar info over de 4-dagenweek, de wisselweek, de arbeidsduur in de e-commerce, de variable deeltijdse werkroosters, het recht op deconnectie, het individueel opleidingsrecht, digitale platformen, arbeidsongevallen voor platformmedewerkers, transitietrajecten, inzetbaarheid

Arbeidsdeal gepubliceerd: verhoging inzetbaarheid werknemer met 30 weken opzeggingstermijn (SD Worx)

Arbeidsdeal gepubliceerd: vereenvoudigde invoerprocedure voor nachtarbeid in e-commerce (SD Worx)

Arbeidsdeal gepubliceerd: specifieke regels voor arbeidsrelatie platformwerkers (SD Worx)

Arbeidsdeal gepubliceerd: optrekking termijn bekendmaking variabele deeltijdse uurroosters (SD Worx)

Qatar op de werkvloer: hoe speel je mee?

Zondag wordt de aftrap gegeven in het omstreden wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Zeker wanneer de Rode Duivels op het veld staan, zal de belangstelling ook bij jouw medewerkers voelbaar zijn. Hoe speel je daar op in? Uuuroosters wijzigen? Streamingsites blokkeren? Thuiswerk toestaan? Werken in vloetbalplunje gedogen? Pintjes of mocktails?

WK op de werkvloer: alle vragen beantwoord (Liantis)

Lees ook: Pronostikeren op de werkvloer: als het WK een teambuilding wordt (De Tijd): "als we ons concept pitchen bij bedrijven, komen we in de meeste gevallen bij de hr-dienst terecht. Het aanspreekpunt is daar vaak een vrouw, en bijna altijd reageren ze enthousiast"

Ander nieuws van de dag

Verlaging en uitstel betaling patronale socialezekerheidsbijdragen in 2023 (SD Worx): op basis van de beschikbare informatie legt SD Worx uit hoe de aangekondigde maatregelen inzake patronale bijdragen zullen werken. Nuttig in het kader van het opmaken van het personeelsbudget 2023

Tijdelijke ondersteuningsmaatregelen om de energiecrisis op te vangen - Impact op de arbeidsrelatie (Claeys & Engels): een heldere uiteenzetting

Evaluatie vierdaagse werkweek in uw onderneming door UGent @ Work (UGent)

Arbeidsongeschikte zelfstandigen zullen zonder voorafgaande toestemming... (news.belgiumBe): arbeidsongeschikte zelfstandigen zullen vanaf 1 januari 2023 geen toelating meer nodig hebben van de adviserende geneesheer om hun activiteit te hervatten

Technologiekoepel vraagt hervorming auteursrechten even uit te stellen (De Tijd)

Spilindex ook in november overschreden

Al in november wordt de spilindex opnieuw overschreden. Dat verwacht het Planbureau. Er komt dus een resem aanpassingen van sociale richtcijfers en bedragen, nog vooraleer aanpassingen voortvloeiend uit de overschrijding van oktober goed en wel van toepassing zijn. De inflatie zwakt af naar iets meer dan 10 procent en lijkt eindelijk over haar piek heen.

Indexcijfer der consumptieprijzen - Inflatievooruitzichten (Federaal Planbureau)

Lees ook: Administratieve instructies (socialsecurity.be)

Oude exclusiviteitsbedingen niet meer geldig

Op enkele uitzonderingen na, zijn exclusiviteitsbedingen in lopende overeenkomsten niet meer geldig. Tot die conclusie komt arbeidsrecht-advocaat Ann Taghon na analyse van de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden. De wetsbepaling die exclusiviteitsbedingen verbiedt, lijkt van dwingend recht, zo schrijft zij. Rechters zullen daar vanaf vandaag rekening mee houden.

Een greep uit de vele wetgeving van afgelopen week – werken voor andere werkgevers (Bellaw / SoConsult, zie par. 2)

Ondanks lonenspiraal extra cash voor nieuwkomers

Zo hard woedt de war for talent, dat veel bedrijven extra geld opzij gezet hebben om goede jobkandidaten te strikken, bijvoorbeeld met bijkomende voordelen. 19% is zelfs bereid een hoger brutoloon aan te bieden dan wat de huidige werknemers in dezelfde functie ontvangen. Hoe hoger de functie, hoe ruimer de onderhandelingsmarge waarover de recruiter beschikt.

Nieuwe werknemers krijgen vaak hoger brutoloon om gegeerde profielen te strikken (Het Nieuwsblad)

Weldra single permit voor niet-EU-stagiairs

Binnenkort moeten niet-EU-stagiairs voor een stage van langer dan 90 dagen beschikken over een single permit. De wet is zopas gepubliceerd. De leeftijdsvoorwaarde is geschrapt. De stage mag slechts 6 maanden duren in plaats van 12 maanden. Alleen Vlaanderen zal nog verlengingen toestaan. Vanaf 1 maart 2023 zullen ook buitenlandse onderzoekers een single permit moeten hebben.

Single permit voor buitenlandse stagiairs en onderzoekers (SD Worx)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.