Real Time News
for Human Resources Governance

HR heeft sleutel in handen om medewerkers gelukkiger te maken

06/12/2018

Uiteraard draagt tevredenheid over het werk bij tot het persoonlijke geluk. Hoe sterk is dat verband? Heel sterk, zo blijkt uit het Nationale Geluksonderzoek. Het gemiddelde is 18%. Bij zelfstandigen is het zelfs 32%. Interessant is dat jobtevredenheid kan verhoogd worden. HR kan dus helpen medewerkers gelukkiger (en daardoor productiever) te maken. Professor Annemans, intussen de Belgische topspecialist in deze materie, legt uit hoe.

Professor Annemans over het verband tussen werk en geluk (onderdeel van resultaten Nationaal Geluksonderzoek, NN, Ugent)

Meestal draait werkgever op voor acties van gele hesjes

Door een protestactie van de gele hesjes geraakt een werknemer niet of te laat op het werk. Of de bedrijfstoegang is geblokkeerd. Of hij heeft een rijdend beroep en valt zonder brandstof. Of hij werkt in een tankstation dat gesloten is bij gebrek aan brandstof. Kan je als werkgever tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen? Het antwoord is niet altijd gunstig.

Actie van de gele hesjes: loon of tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor de niet-gewerkte dagen? (Partena Professional)

 

Secretary Plus zorgt voor een geïnspireerde start van het nieuwe jaar

In 2018 vierde Secretary Plus haar 25-jarig bestaan. Doorheen de jaren werden we door u geïnspireerd om onze dienstverlening telkens opnieuw te verbeteren. Om u op onze beurt te bedanken en te inspireren, organiseerden we dit jaar 4 Inspiration Days, ontbijtsessies met een interessante keynote. De belangrijkste inzichten bundelden we telkens in een white paper.
Advertorial

Werkgevers onderschatten nut van verzekering gewaarborgd inkomen

De meeste werknemers beseffen niet hoe dramatisch hun inkomen achteruit zal gaan als zij langdurig ziek worden. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van De Standaard en La Libre. Volgens Vlerick-professor Xavier Baeten zouden de bedrijven er goed aan doen een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten. Dat is een mooie hr-tool in deze lastige tijden en het kost tien keer minder dan een aanvullend pensioen.

Belg overschat inkomen bij langdurige ziekte (De Standaard)

Bore-out is reëel, maar je kan er iets aan doen

Zich te pletter vervelen op het werk vreet aan de gezondheid en is slecht voor de bedrijfsresultaten. Securex deed er een interessant onderzoek naar. Je leert eruit waar je moet op letten om bore-out te detecteren. Zelfs in deze tijd van hoge werkdruk staan voor 5,6% van de werknemers alle knipperlichten op rood. Preventie, zo wijst de studie uit, komt neer op enkele verstandige maatregelen treffen.

Meer dan 1 op 5 Belgische werknemers verveelt zich wel eens op het werk (Securex)

95% van de auto's voldoet niet aan uitstootcriteria van mobiliteitsbudget

30/11/2018

Werknemers met een mobiliteitsbudget die toch een auto wensen, zullen weinig keuze hebben. Van de bijna 6000 (sic) modelcombinaties op onze automarkt zijn er slechts 249 die niet meer dan 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. Dat is amper 4,2%. Het gaat om 55 zero-uitstoot auto's, 25 full hybrides, 16 auto's op aardgas, 61 benzinewagens en 43 diesels. Dat heeft dataleverancier Jato uitgezocht.
Enkele modellen die volgens De Tijd behoren tot de 249: VW Up, Fiat 500, Citroën C1, en bij de diesels toch ook de Ford Mondeo en zelfs de Mercedes B-klasse.

Mobiliteitsbudget | Beperkte keuze voor wie nog bedrijfswagen wil (Fleet.be)

Fiscaalvriendelijk op vakantie in grote huurauto

30/11/2018

Het mobiliteitsbudget (verwachte invoering is nu 1 januari 2019) zal enkel ruimte laten voor kleine milieuvriendelijke auto's. Een last-minute toevoeging aan het wetsontwerp zal het evenwel mogelijk maken een "gewone" wagen te huren voor 30 dagen per jaar. Dat lost een reëel probleem op. Denk aan de gezinsvakantie naar het zuiden. Ook binnen de fiscaal interessante "tweede pijler" van het mob-budget zal occasionele huur van een auto of bestelwagen mogelijk zijn.

Mobiliteitsbudget | Frank Van Gool (Renta) reageert (Fleet.be)

Waarmee rekening houden in personeelsbudget 2019?

Er zitten nieuwigheden aan te komen, die een impact kunnen of zullen hebben op jouw personeelsbudget voor 2019. Denk aan hervormde en uitdovende tewerkstellingsmaatregelen, wijzigingen wat het outplacement betreft, een nieuwe werkgeversbijdrage bij ontslag door de werkgever enzovoort. Tijd om een checklist te maken. Onderstaande artikels zetten jou op weg.

2019 is in zicht. Wat moet u voorzien in uw budget? (Securex)

Uw budget voor 2019 en de tewerkstellingsmaatregelen (Securex)

Uw budget voor 2019 : hou de aangekondigde maatregelen van de regering in het oog! (Securex)

Arbeidsdeal in 5 punten (Lexalert)

 

Indexering in PC 200 zal ongeveer 2,17% bedragen

29/11/2018

450.000 bedienden ressorteren onder het Paritair Comité nr. 200. Zij zullen volgens een eerste raming van Acerta op Nieuwjaar hun loon zien stijgen met 2,17%. Te noteren: volgens Statbel zijn de prijzen in de winkel in een jaar gestegen met 2,75%. Ook de werknemers uit de voedingsnijverheid, de handel in voedingswaren, de primaire sector en bijvoorbeeld de casinobedienden mogen op 1 januari een aanpassing van hun loon aan de inflatie verwachten.

Lonen bedienden privésector (PC 200): Verwachte loonindexering bedraagt 2,17% (Acerta)

De inflatie stijgt van 2,35% naar 2,75% (Statbel)

Opzeggingstermijn niet vermelden bekomt werkgever slecht

Per aangetekende brief beëindigde een werkgever een overeenkomst, evenwel zonder de duur van de opzeggingstermijn te vermelden. Enkele dagen later beriep de betrokken werkneemster zich hierop om een opzeggingsvergoeding te vorderen, en haar overeenkomst onmiddellijk te stoppen. Dat zij nog enkele dagen effectief had gewerkt, betekende volgens de werkgever dat zij impliciet had ingestemd met het ontslag. Maar het arbeidshof gaf de werkneemster gelijk. Een werknemer beschikt in deze situaties immers over een "redelijke bedenktijd".

Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven

Arbh. Antwerpen 19 oktober 2018, AR 2017/AA/583, volledige tekst van het arrest (pdf, 12 blz., rechtstreekse download)

Op koopjesjacht tijdens werktijd: hoe reageren?

We hebben weer twee hoogdagen van de consumptiegekte achter de rug: Black Friday en Cyber Monday. Hoe reageer je wanneer medewerkers hun werktijd gebruiken om op online koopjesjacht te gaan? Met schriftelijke verwittigingen, zo adviseert Group S. Die heb je sowieso nodig om later in de ergste gevallen tot ontslag over te gaan. Maar het beste is een proactieve aanpak. Maak vooraf duidelijk waar de grenzen liggen. Je kan ook je arbeidsreglement actualiseren.

Black Friday en Cyber Monday op kantoor: ontslag van uw werknemer is mogelijk (Group S)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.