Real Time News
for Human Resources Governance

Hogere uitkering voor alleenstaande ouder die themaverlof opneemt

Alleenstaande werknemers die voor hun kind een thematisch verlof opnemen, genieten sinds 1 mei 2019 van een 14% hogere onderbrekingsuitkering. De verhoging is van toepassing zowel bij een voltijdse als bij een halftijdse onderbreking, evenals bij een 1/5de vermindering. De onderbrekingsuitkeringen voor het opnemen van tijdskrediet zijn niet verhoogd.

Uitkeringen thematisch verlof stijgen voor alleenwonende werknemers met kind(eren) ten laste (Ella / SD Worx)

Bonusdoel niet vastleggen is contractschending

Heb je medewerkers die recht hebben op een bonus als zij bepaalde doelstellingen bereiken? Dan bega je als werkgever een contractuele fout indien je nalaat die doelstellingen vast te leggen. Gevolg: de werknemer wordt geacht de doelstellingen te hebben vervuld. Aldus het Arbeidshof. Hetzelfde arrest zegt ook dat vakantiedagen die naar een volgende jaar werden overgeheveld, geen recht doen ontstaan op een financiële compensatie.

Samenvatting in Nieuwsbrief Arbeidsrecht van het Instituut voor Arbeidsrecht van KU Leuven

Arrest Arbh. Brussel 8 januari 2019, AR 2017/AB/661 (volledige tekst, Juridat, pdf, rechtstreekse download, 16 blz.)

Wees klaar voor de sociale verkiezingen: kies voor een optimale organisatie met Partena Professional

Wenst u advies vóór, tijdens en/of na de verkiezingen? Verkiest u telefonische of persoonlijke meetings? Of heeft u enkel een tool nodig ter ondersteuning? U kiest! Door een beroep te doen op de begeleiding van Partena professional vermijdt u fouten, alsook eventuele interne conflicten en bijkomende kosten. U bent er zeker van dat uw personeelsbestand correct wordt geteld en dat de documenten met de juiste informatie gereed zullen zijn binnen de vooropgestelde termijn. Zo bent u niet alleen keurig in orde, maar bespaart u ook tijd.
Advertorial

Ontslag na pestklacht: baas in beroep veroordeeld

Wanneer werknemers tegen hun baas een klacht indienen wegens pestgedrag, genieten zij van de voorziene wettelijke bescherming nog vooraleer de baas formeel op de hoogte is gebracht. En ook maanden later blijft een schadevergoeding gelijk aan 6 maanden loon verschuldigd aan een klager die ontslagen wordt zonder dat de werkgever afdoend kan bewijzen dat het niet om een afrekening ging.

Protégée dès le premier jour (L'Echo, analyse van een arrest van het Arbeidshof van Brussel van 3 oktober 2018)

Werkgevers en vakbonden creëren pensioenfonds voor 125.000 arbeiders

De sociale partners van de sectoren garages, metaalhandel, koetswerk, metaalrecuperatie en edele metalen hebben voor bijna 125.000 arbeiders het pensioenfonds Sefoplus in het leven geroepen. Dat komt in de plaats van hun groepsverzekering. De groepsverzekeraar was niet langer bereid het wettelijke minimumrendement van 1,75% per jaar te garanderen. Sefoplus mikt op uitbreiding naar andere sectoren en ook naar de bedienden.

125.000 arbeiders dumpen groepsverzekering voor pensioenfonds (De Tijd)

Geen carenstijd meer voor arbeidsongeschikte zelfstandige

09/05/2019

Vanaf 1 juli 2019 zal een zelfstandige geen 14 dagen ziek of om een andere reden arbeidsongeschikt moeten zijn vooraleer hij van zijn ziekenfonds een uitkering kan beginnen ontvangen. Die carenstijd is afgeschaft. De uitbetalingen starten op dag 1 - op voorwaarde dat de dokter een attest van tenminste 8 dagen arbeidsongeschiktheid opstelt. Een gewoon doktersbriefje volstaat dus niet.

Afschaffing van de carenstermijn (Partena Professional)

Ontslagbescherming voor sommige niet-verkozen kandidaten

09/05/2019

Voor een werknemer in de privé volstaat het kandidaat te zijn (geweest) voor een mandaat in een gemeenschapscommissie om tegen ontslag beschermd te zijn tijdens de verkiezingscampagne en tot 3 maanden na de stembusslag. De gemeenschapscommissies bestaan uit leden van de regionale parlementen. De betrokkenen moeten per aangetekend schrijven hun werkgever op de hoogte hebben gebracht van hun kandidatuur. Een gelijklopende regeling bestaat voor de kandidaat-leden van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap.

De kwestie wordt aangesneden in deze twee artikels:

Politiek verlof (FOD Werk, zie onderaan op deze webpagina)

Uw werknemer wordt verkozen op 26 mei, wat nu? (Group S, zie punt 4)

Deelauto oppikken in Antwerpen en achterlaten in Brussel (of omgekeerd)

08/05/2019

Met Poppy kunnen werknemers milieuvriendelijke deelauto's gebruiken terwijl de factuur bij hun werkgever terechtkomt. De free-floatingdienst startte een goed jaar geleden in Antwerpen en is vanaf deze maand ook actief in Brussel. Binnen de "homezone" kan je de auto eender waar achterlaten. De volgende gebruiker vindt hem wel op zijn smartphonescherm. Je kan nu dus een deelauto oppikken in Brussel en hem achterlaten in Antwerpen of omgekeerd, dat is een primeur. Binnenkort wordt de luchthaven van Zaventem toegevoegd.

Poppy for business

App in de App Store

App in Google Play

"Elektrische auto over 3 jaar goedkoper dan diesel of benzine"

Al in 2022 zullen elektrische auto's in de hogere middenklasse in de Europese Unie goedkoper zijn dan andere motorversies. Dat voorspelt het gezaghebbende beursinformatiebedrijf Bloomberg. Vooral de snelle prijsdaling van de batterijen speelt een rol. Binnenkort zullen de batterijen nog 20% van de kostprijs van de auto vertegenwoordigen, 3 of 4 jaar geleden was dat nog 50%. Doordat steeds meer e-auto's worden gebouwd, daalt ook de fabricagekost van de hele aandrijflijn, van de motor tot de elektronica. Ook andere elektrische vervoermiddelen profiteren van de goedkopere batterijen.

Electric Car Price Tag Shrinks Along With Battery Cost (Bloomberg)

Commuty optimaliseert parkingbeheer

Te weinig plaats op de bedrijfsparking? Of omgekeerd: staat hij vaak half leeg? Dat moet beter kunnen. Natuurlijk, there's an app fo that. De Belgische start-up Commuty optimaliseert het beheer van bedrijfsparkings. Commuty biedt ook andere mobiliteitsdiensten aan die de HR-afdeling zullen interesseren. Denk aan carpooling of het beheer van bedrijfsfietsen, inclusief de fiscale aspecten.

Commuty

Mobiliteit in België: 5 trends

Wil je voor jouw organisatie en jouw medewerkers een mobiliteitsplan uitstippelen? Dan helpt het als je weet in welke richting de zaken evolueren. Adviesbedrijf Deloitte ziet in België de volgende trends: zelf een auto bezitten verliest aan belang (doordat er zoveel alternatieven zijn) en deelauto's veroveren een ereplaats, en we evolueren naar multimodaal, digitaal en elektrisch.

Deloitte: “Het belastbaar voordeel moet het brandstofverbruik in achting nemen” (Fleet.be)

Forse Vlaamse subsidie om werkbaarheid te verbeteren

Vanaf vandaag kunnen bedrijven die in Vlaanderen gevestigd zijn, een "werkbaarheidscheque" aankopen. De cheque komt voor maximaal 10.000 euro tussen in het ontwikkelen van een beleid en een actieplan om het werk meer "werkbaar" te maken. Het gaat om een initiatief van de Vlaamse regering en de sociale partners.

Werkbaarheidscheques en verhoging KMO-Portefeuille aanvragen en ontvangen

Werkbaar werk is een informatiewebsite van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Stichting Innovatie & Arbeid

Werkbaarheidscheque laat bedrijven werkbaarheid scannen en actieplan uitwerken (website van minister Muyters)

De werktest is een site van de Vlaamse regering. Na het beantwoorden van een serie vragen, worden tips en tools aangereikt om de werksituatie te verbeteren.

Fiscale korting bij werken in onroerende staat eindelijk van start

07/05/2019

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 (geen vergissing) is dan toch het fiscale gunstregime van start gegaan inzake de werken in onroerende staat. De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing zal oplopen tot 18% van de totale belastbare bezoldigingen van al de betrokken werknemers samen. De maatregel is van belang voor een groot aantal werkgevers uit de bouw, de metaal, de schoonmaak, hout en stoffering, tuinbouw, elektriciteitswerken en de uitzendarbeid.

Eindelijk groen licht voor de fiscale lastenverlaging bij werken in onroerende staat (Partena Professional)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.