Real Time News
for Human Resources Governance

Hoe je treinpendelen gratis kan maken

Tussenkomen in de kosten van woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer is verplicht. Je kan als werkgever een stapje verder gaan. Sluit een contract met de NMBS, betaal 80% van het abonnement van jouw treinforensen en laat de Staat het saldo betalen. Resultaat: jouw werknemers pendelen gratis. Bovendien blijf je gespaard van paperasserij. De naam van deze formule: de derdebetalersregeling.

De derdebetalersregeling: een financiële stimulans voor het klimaat (Securex)

Duizenden werkgevers kunnen vanaf nu loopbaansparen aanbieden

Het is zover: de werkgevers in de chemie- en petroleumsector (paritaire comité’s 116, 117, 207 en 211) en de werkgevers met bedienden die ressorteren onder PC nr 200 kunnen het loopbaansparen invoeren. Het is afwachten wat op het terrein gebeurt. Maar dit zou de echte start kunnen betekenen voor deze vorm van flexibilisering van de loopbaan.

Loopbaansparen wordt werkelijkheid (Acerta)

Loopbaansparen: hoe implementeer je dit in je bedrijf? (Acerta)

Lijst van aanhangigmakingen en cao's omtrent loopbaansparen (FOD Werk)

Slechts 2 echte "bruggen" in 2020

Het is soms anders, maar volgend jaar zijn er voor de meeste werknemers slechts 2 gelegenheden om een "brug" van 4 dagen te maken door één vakantiedag op te nemen. In 2020 valt 1 wettelijke feestdag op een dinsdag (21 juli) en 1 op een donderdag (Hemelvaartdag). Twee feestdagen vallen in het weekend. Je hebt nog tot 15 december om de vervangingsdagen mee te delen. Uitleg bij Partena Professional.

Vervanging feestdagen: formaliteiten te vervullen vóór 15 december 2019 (Partena Professional)

Nooit zo velen aan het werk en zo weinigen op de dop

71% van de 20- tot en met 64-jarigen is aan het werk. Dit is het hoogste cijfer ooit in ons land. In Vlaanderen gaat het om 76%, in Wallonië om 65,2% en in Brussel om 61,7%. Tegelijk is de nationale werkloosheidsgraad gedaald tot 5,4%, het laagste percentage sinds de jaren '80. Wil België zijn Europese engagementen waar maken, dan moeten Brussel en Wallonië betere cijfers realiseren. De Vlaamse werkgevers krijgen het lastig om nog bijkomend personeel te vinden.

Belgische werkgelegenheidsgraad stijgt naar 71% (Statbel)

Rekruteer uw toekomstige HR talenten!

HR Alert bestaat sinds 2006 en telt 19.000 actieve leden, allemaal human resources professionals in België. Bent u op zoek naar het ideale HR-profiel?  Plaats jouw vacature op HR Alert en ontvang kwalitatieve sollicitaties! Ontdek het aanbod 
Advertorial

Ontslagreden meedelen: let op voor de valkuil in de letter van de wet

Een werknemer betwistte zijn ontslag niet, maar hij informeerde wel per aangetekende brief naar de concrete reden. Zijn werkgever is in beroep veroordeeld tot het betalen van de forfaitaire burgerlijke boete op grond van artikel 7 CAO nr. 109 omdat hij niet per aangetekende brief, maar per e-mail had geantwoord. Paradoxaal genoeg zou een e-mail volstaan hebben indien de werknemer zijn ontslag zou hebben betwist. Dura lex, sed lex.

Analyse in Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven

Arrest Arbeidshof Brussel 17 mei 2019, AR 2018/AB/366

Lagere inflatie verandert loonaanpassingen

In september nam het indexcijfer van de consumptieprijzen een onverwachte duik. De inflatie op jaarbasis bedraagt nu amper 0,8%. Afhankelijk van het indexmechanisme van de sector, zal de volgende loonaanpassing dus ofwel later gebeuren ofwel lager uitvallen dan tot nu toe verwacht. Voor het PC 200 (bedienden), dat op 1 januari de lonen aanpast, daalde de prognose van SD Worx van 1,21% naar 0,69%. Bij de sectoren die maandelijks indexeren gingen sommige barema's in september al meteen omlaag, bijvoorbeeld in de petroleumnijverheid.

Inflatie duikt onder de 1% en bedraagt 0,80% (Statbel)

Inflatie daalt naar 0,80% (Ella / SD Worx)

VAA: marktwaarde primeert op forfait van fiscus

Wie een voordeel geniet waarvoor hij aan zijn vennootschap of werkgever een marktconforme bijdrage betaalt, kan hierop niet worden belast, en al zeker niet op basis van een forfait dat hoger ligt dan de marktwaarde. Experts noemen deze recente rechtspraak baanbrekend. Denk aan zaken zoals rekening-courant, goedkope leningen en ter beschikking stelling van een woning of van gas en stroom. Belastingplichtigen kunnen 5 jaar teruggaan in de tijd.

De forfaitaire raming van voordelen van alle aard steeds meer onder vuur - een stand van zaken... (Lexalert)

Mantelzorgverlof mist start

27/09/2019

Het mantelzorgverlof voor werknemers die instaan voor zwaar zorgbehoevenden start niet op 1 oktober 2019. De datum is niet meer haalbaar, zo leerde Het Nieuwsblad uit een rondvraag bij de bevoegde ministers en instanties. De wet is eerder dit jaar haastig door de Kamer gejaagd. Nu blijkt dat het heel moeilijk is ze om te zetten in uitvoeringsbesluiten.

Mantelzorgers moeten nog maanden wachten op beloofde verlof: “De wet is gebrekkig” (Het Nieuwsblad)

Lees ook: Nieuw in oktober: het mantelzorgverlof (HR Alert, 9 juli 2019)

De managers zien het niet meer zitten

Managers voelen zich overwerkt, gestresseerd en weinig gesteund, zo blijkt uit een 5-landenonderzoek van Boston Consulting Group en Ipsos. Een meerderheid hoopt zelfs op middellange termijn van zijn functie verlost te worden. De crisis is het hevigst in Frankrijk. Opmerkelijk: van de ondervraagde niet-leidinggevenden heeft amper 1 op 10 zin om ooit manager te worden.

The Death and Life of Management (Boston Consulting Group)

Les managers français sont à bout de souffle (Ipsos)

 

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.