Real Time News
for Human Resources Governance

Opslag beter dan schouderklopje

In tegenstelling tot wat menig manager denkt, kan een schouderklopje in de ogen van de meeste medewerkers niet tippen aan een salarisverhoging of promotie. Het is een veel voorkomende misvatting onder managers dat wie klaagt over zijn salaris, eigenlijk ontevreden is over iets anders. Dat blijkt uit onderzoek door Investors in People (IIP) onder 1300 Britse werknemers.

Meer studenten aan het werk tijdens het jaar

De studenten maken volop gebruik van de nieuwe regeling, waarbij ze sinds 1 oktober 2005 ook tijdens het schooljaar 23 dagen mogen werken zonder dat de normale RSZ-bijdragen worden afgehouden op hun loon. Dat is de belangrijkste conclusie van een evaluatierapport van Randstad, dat zelf via het eigen net meer dan 9.000 studenten aan werk kon helpen buiten de zomervakantie.

Beter slapen geeft betere resultaten

Slaapexperts stellen dat bedrijfleiders moeten rekening houden met de nood aan slaap van hun werknemers als zij betere resultaten willen behalen. Ze raden bedrijven aan om gedragslijnen op te stellen en een slaapbeleid uit te werken, opleidingen over slaap, gezondheid en veiligheid te voorzien en een jaarlijkse bedrijfscontrole op slaapstoornissen te organiseren.

'Hoogopgeleiden mogen pas later met pensioen'

Hoogopgeleiden leven langer dan laaggeschoolden. Dus zou het normaal zijn dat zij langer doorwerken en pas op latere leeftijd met pensioen gaan. Zo luidt de stelling van Lans Bovenberg, een vooraanstaande professor in economie aan de universiteit van Tilburg. Immers, als de pensioenleeftijd voor iedereen gelijk is, betekent dit dat diegenen met het hoogste sterfterisico het pensioen subsidiëren van de bevoorrechten die langer leven, vindt hij. Het verhaal staat in HR Square.

Trend in Canada: de deeltijdse HR-directeur

Niet elk bedrijf kan zich een full-time HR-directeur of externe HR-consultant van hoog niveau veroorloven. Soms ook heeft een onderneming tijdelijk bijkomende HR-ondersteuning nodig, bijv. in tijden van reorganisatie. In antwoord op deze noden ontwikkelt zich in Canada een praktijk waarbij ervaren HR-specialisten arbeidscontracten afsluiten met meer dan één opdrachtgever tegelijk en aan elk van hen een deel van hun tijd besteden.

De opzeggingsvergoeding voor loopbaanverminderaars

Hoe berekent men de opzeggingsvergoeding van een werknemer die werkt in het kader van tijdskrediet of loopbaanonderbreking? Op basis van een fictief voltijds loon, of op basis van het effectieve (deeltijdse) loon op het ogenblik van de beëindiging van het arbeidscontract? Die juridische knoop is recent doorgehakt door het Hof van Cassatie: de vergoeding moet worden berekend op basis van het deeltijds loon.

Extra kilo's kunnen loopbaan hinderen

03/01/2007

Het Britse adviesbedrijf The Aziz Corporation hield een peiling bij 300 managers en directeurs over de perceptie van lichamelijk voorkomen. Zeventig procent vinden dat overgewicht wijst op een gebrek aan zelfcontrole en zelfdiscipline. 67 procent vindt dat ondergeschikten, die enkele kilo's te veel hebben, energie en gedrevenheid missen.

Anciënniteit is het hoogst in België

Jobhoppen is geen Belgische specialiteit. Bij 34 procent van de Belgische ondernemingen bedraagt de gemiddelde anciënniteit van de personeelsleden meer dan vijftien jaar. Met die score is België een uitschieter in een tienlandenonderzoek door Accountemps. Duitsland komt op de tweede plaats; daar meldt 22 procent van de ondernemingen een gemiddelde anciënniteit van meer dan 15 jaar. Het gemiddelde over de tien landen is 17 procent. Slechts drie procent van de Belgische bedrijven meldt een gemiddelde anciënniteit van minder dan drie jaar. Dit is de laagste score in het onderzoek; het kan er op wijzen dat in België relatief weinig nieuwe bedrijven het licht zien.

Toplonen stegen 17 keer sneller dan gemiddelde

De managers op directieniveau bij de top-100 van de Britse beursgenoteerde ondernemingen hebben in zes jaar tijd hun salaris meer dan verdubbeld. Na correctie voor inflatie verdienen ze nu 207 procent van wat ze in 2000 verdienden. Het gemiddelde loon van de werkende bevolking is in diezelfde periode met 6 procent toegenomen, aldus de overkoepelende vakbond TUC. De vakbond heeft er niets tegen dat topmanagers goed verdienen ("we hebben hen nodig"), maar wijst op negatieve maatschappelijke gevolgen van een te brede loonkloof. Bovenop het salaris komen nog de bonussen voor toplieden. Die worden voor 2006 geraamd op bijna 9 miljard pond sterling. Volgens de bond komt dat overeen met 350 pond sterling per Britse werknemer.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.