Real Time News
for Human Resources Governance

Generieke Gids 5.0 focust op feestjes en teambuildings

De bekende Generieke Gids voor veilig werken tijdens de coronacrisis is aan zijn 5de versie toe. Diverse onderdelen werden bijgewerkt of geschrapt vanwege voorbijgestreefd door de jongste overheidsmaatregelen. Daarnaast werd een onderdeel toegevoegd over bedrijfsfeestjes en teambuildings.

Generieke gids (vijfde versie) (FOD Werk, pdf, 60 blz.)

Overzicht van de wijzigingen aan de Generieke Gids (FOD Werk, pdf, 10 blz.)

Ander nieuws van de dag

SWT: vraag uw ex-werknemers het bedrag van hun werkloosheidsuitkering (Partena Professional): de minimum- en maximumbedragen van de werkloosheidsuitkeringen werden verhoogd en dat heeft gevolgen voor de RSZ-bijdrage die je dient in te houden op het totale bedrag van de werkloosheidsvergoeding en de bedrijfstoeslag

Eén op de tien kmo’s wil zeker coronapremie geven (SD Worx): vier op de tien kmo’s geven de premie niet en bijna de helft weet het nog niet

Vlaanderen kent eenmalige onkostenvergoeding toe aan studenten die.... (EasyPay Group): pas afgestudeerde bachelors in de verpleegkunde ontvangen een eenmalige onkostenvergoeding van 1000 euro

Opgelet: controles tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona (CLB)

Corona: diverse ondersteuningsmaatregelen gepubliceerd (SD Worx)

Nieuwe oorzaak van tijdelijke werkloosheid

Slechts 5% van de werknemers was in juni nog 1 of meer werkdagen tijdelijk werkloos. De zwaarst getroffen sector was de horeca. Opmerkelijk: na corona komt een nieuwe ontwikkeling aanleiding geven tot tijdelijke werkloosheid. In de maak- en metaalindustrie ging 4% van de arbeidstijd verloren door het wereldwijde tekort aan grondstoffen en materialen.

Tijdelijke werkloosheid op laagste niveau sinds begin coronacrisis (Acerta)

Lees ook: Arbeidsmarktdynamiek in België en in de Gewesten - Dynam-Reg Release 2020 (HIVA, KU Leuven, pdf, 25 blz.): in coronajaar 2020 gingen netto 39.000 arbeidsplaatsen verloren. In een normaal jaar komen er netto ongeveer 50.000 jobs bij

Ander nieuws van de dag

Open Hiring. Een job zonder sollicitatiegesprek: doe mee aan deze korte en anonieme scan om na te gaan of Open Hiring (r) voor jouw bedrijf een optie kan zijn. Past in het masterproef-onderzoek van Chloé Dejonghe, studente bedrijfspsychologie en personeelsbeleid aan UGent

Vertraging bij behandeling van aanvragen Covid-19  (Fedris)

Trainingspaces: een nieuwe service die vandaag van start gaat met een meeting op Zoom. De service brengt eigenaars van leegstaande vergaderruimte in contact met aanbieders van face-to-face opleidingen

Bouw: meer flexibiliteit op komst (Partena Professional): een verhoging van het aantal bijkomende uren "KB 213" is gepland. Als een bouwvakker die uren niet in vrije dagen omzet, maar laat uitbetalen met een loontoeslag van 20% , geniet hij van een belastingvoordeel van 66,81% en hoeft de werkgever geen BV door te storten

Minimum ZIV-uitkering vanaf 4de maand in functie van gezinstoestand werknemer (SD Worx): het KB is al in werking getreden

Fiscus wil alle details van onkostenvergoedingen

Vanaf inkomstenjaar 2022 zal de onderneming alle variabele vergoedingen, toegekend als terugbetaling van werkelijke eigen kosten van de werkgever, dienen te verantwoorden door individuele fiches en een samenvattende opgave. Voor de werkgever die dit nalaat, zullen deze vergoedingen niet aftrekbaar zijn als beroepskost.

Kosten eigen aan werkgever: vanaf 2022 volledig bedrag op fiscale fiche (SD Worx)

Lees ook: Wet diverse fiscale bepalingen gepubliceerd (SD Worx)

Geef over een ontslag geen details aan de ex-collega's

Stuur je iemand de laan uit? Beperk de interne mededeling daarover tot het strikte minimum. Anders kan je in aanvaring komen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie). Een werkgever kreeg een berisping omdat hij had vermeld dat een ontslag volgde op 3 schriftelijke verwittigingen en bijsturingsgesprekken.

Informatie meedelen aan het personeel over het ontslag van een ex-werknemer? (Securex)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.