Real Time News
for Human Resources Governance

Haal er een mobiliteitscoach bij

De werkgevers in de omgeving van de ring rond Brussel weten wat het meebrengt als je lastig bereikbaar bent. Op stapel staan in dat gebied ook nog eens wegenwerken voor 3 miljard euro. Dit lijkt dus een uitgelezen moment om aan een modal shift te werken. De Vlaamse regering gaat twee coaches aanwerven die de bedrijven daarbij gaan helpen. De coaches gaan de concrete situatie analyseren,  aanbevelingen formuleren en de uitvoering begeleiden.

Mobiliteitscoaches helpen bedrijven bij modal shift (bericht van mobiliteitsminister Ben Weyts)

Oplossingen in je handpalm

12/12/2018

Nieuwe mobiliteitshulpmiddelen schieten als paddenstoelen uit de grond, de gekende evolueren.

Joyn Joyn: eerst uitgerold in Brussel. Plant routes op basis van actuele verkeersinformatie. Combineert onder meer metro, tram, bus, trein, taxis, huurauto's, deelauto's, elektrische huurauto's, Uber, fietsen, elektrische scooters en een dienst om een parkeerplaats te vinden.

Belgium Fuel Card: een tankkaart waarmee je terechtkan in 1400 tankstations (22.000 in Europa) maar nu ook in 3600 laadstations voor elektrische auto's (72.000 in Europa), en waarmee je ook péages enzomeer betaalt. Integreert B2B-diensten zoals telematica (o.m. een voertuigvolgsysteem), facturatie en rapportering.

Whim: Finse oplossing, uitgerold in Antwerpen, na Helsinki en Birmingham. Routeplanner die oplossingen voorstelt en tickets laat kopen voor het openbaar vervoer, deelfietsen, huurauto's en taxis. Je betaalt per rit of met forfaits. Wie zijn auto van de hand doet, krijgt van de Stad Antwerpen een korting van 20 euro per maand op de abonnementsformule Whim Everyday die normaal 55 euo kost.

Secretary Plus zorgt voor een geïnspireerde start van het nieuwe jaar

In 2018 vierde Secretary Plus haar 25-jarig bestaan. Doorheen de jaren werden we door u geïnspireerd om onze dienstverlening telkens opnieuw te verbeteren. Om u op onze beurt te bedanken en te inspireren, organiseerden we dit jaar 4 Inspiration Days, ontbijtsessies met een interessante keynote. De belangrijkste inzichten bundelden we telkens in een white paper.
Advertorial

Ontslag tijdens ziekte: 48.000 euro schadevergoeding

De arbeidsrechtbank heeft een farmabedrijf veroordeeld tot 48.000 euro schadevergoeding wegens discriminatoir gedrag. Het bedrijf had een werkneemster ontslagen terwijl zij in ziekteverlof was, zonder afdoend aan te tonen dat er een andere reden voor dat ontslag bestond dan haar afwezigheid wegens ziekte. De werkneemster kreeg geen uitwinningsvergoeding, omdat een artsenbezoekster geen handelsvertegenwoordiger is. Het erg gedetailleerde vonnis is om veel redenen interessante lectuur.

Arbeidsrechtbank Antwerpen, 21 november 2018 (vonnis, pdf, 23 blz., rechtstreekse download van de site van Unia)

Jobsmachine blijft op toeren

De werkgevers zijn van plan in het eerste kwartaal van 2019 hun personeel uit te breiden. Dat blijkt uit de ManpowerGroup Barometer en het is de zevende keer op rij. Volgens topman Philippe Lacroix zijn werkgevers sneller bereid tot aanwerven uit schrik dat de tekorten op de arbeidsmarkt hen parten zouden gaan spelen. Opvallend is dat de prognose positief is in alle sectoren en alle gewesten. Het is uitkijken of de politieke verwikkelingen het optimisme niet zullen intomen.

Belgische werkgevers optimistisch voor de start van 2019 (ManpowerGroup)

 

Vrijgestelde geschenken: fiscus volgt RSZ

Na de RSZ past nu ook de fiscus de maximumbedragen aan van de geschenken die je aan werknemers mag geven zonder dat de waarde ervan wordt beschouwd als loon. De grensbedragen zijn nu voor de twee instanties gelijk. De fiscale aanpassing geldt retroactief sinds 1 januari 2018. Acerta publiceert de tabel van de geschenken, premies en cadeaucheques waarvoor nu hogere maximumbedragen gelden.

Cadeautjestijd (Acerta)

SWT'ers kunnen vervroegd op pensioen

Tot nog toe blijf je bruggepensioneerde tot je de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt. Dat verandert op 1 januari 2019. Als ze tenminste 63 zijn en 42 jaar carrière hebben (de SWT-periode telt mee), kunnen SWT'ers met vervroegd pensioen. Ze kunnen ook hun groepsverzekering opstrijken. De ex-werkgever vaart hier wel bij, want de bedrijfstoeslag valt weg.

Vervroegd pensioen binnenkort mogelijk voor begunstigden van bedrijfstoeslag (Securex)

Vlaanderen creëert steunzone in regio Vilvoorde-Zaventem

Sinds 1 december heeft Vlaanderen er een steunzone bij. Op een lappendeken van bedrijventerreinen in de regio Vilvoorde-Zaventem krijgen werkgevers die jobs creëren twee jaar vrijstelling van doorstorting van de 25% ingehouden bedrijfsvoorheffing. De steunzone blijft actief tot 30 november 2024.

Vlaamse steunzones : uitbreiding bestaande steunzones en nieuwe steunzone Zaventem-Vilvoorde (Ella / SD Worx)

Cash-for-car kan je niet cumuleren met verplaatsingsvergoeding

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 wordt een werkgever door de RSZ gestraft als hij tussenkomt in de woon-werkverplaatsingen van een medewerker die zijn bedrijfswagen had ingeruild voor een som geld (cash-for-car); dat geld wordt immers verondersteld te dienen om die verplaatsingen te betalen. De tussenkomst wordt beschouwd als loon, en is dus niet vrijgesteld van sociale bijdragen. Er bestaat een uitzondering.

Cumulatie mobiliteitsvergoeding met verplaatsingsvergoeding: de RSZ zet zich op één lijn met de fiscus (Group S)

Telewerkers beter beschermd bij arbeidsongeval

Wanneer een telewerker een ongeval heeft op de weg tussen zijn woonplaats en de school van zijn kinderen of de plaats waar hij een eetmaal neemt of het zich aanschaft, is hij voortaan - net zoals andere werknemers - gedekt door de arbeidsongevallenverzekering. Ook wanneer hem een ongeval overkomt op zijn gebruikelijke werkplek of tijdens zijn gebruikelijke werkuren, geldt dit als een arbeidsongeval. De nieuwigheden worden van kracht 10 dagen na de publicatie van de wet in het Staatsblad; op het moment dat we dit schrijven is dit nog niet gebeurd.

Arbeidsongevallenwetgeving wordt verenigbaar met alle vormen van telewerk  (SoCompact)

Welzijn en motivatie worden de topprioriteiten van HR

06/12/2018

Welke klemtonen moet human resources leggen om een bedrijf klaar te stomen voor de toekomst? Dit zijn de antwoorden van een staal van 233 Belgische HR-verantwoordelijken:

  • een HR Information System implementeren
  • meer beroep doen op zelfstandigen en hen als volwaardige medewerkers integreren in de organisatie
  • vooral rekruteren via de sociale media
  • en als topprioriteiten: werken aan welzijn en motivatie.

De enquête, verricht door onderzoeksbureau Listen, werd voorgesteld op de jongste, en alweer zeer succesrijke HR Breakfast. De cijfers en de toelichting staan in een korte presentatie (link hieronder).

Les nouvelles tendances RH - L'entreprise de demain (Listen, presentatie, 12 dia's, in het Frans)

Taxshift levert modale werknemer 140 euro netto op

Een gehuwde werknemer zonder personen ten laste van wie de partner eigen beroepsinkomsten heeft, met een bruto van 3000 euro, zal alleen al door de taxshift in januari 35 euro netto meer verdienen. Sinds 2016 houdt diezelfde werknemer van datzelfde brutoloon haast 140 euro per maand meer over, los van indexeringen. Dat is een toename met 6,4%. (Daar staat natuurlijk tegenover dat ook sommige taksen zijn gestegen.) SD Worx maakte deze berekeningen voor brutolonen van 2000 tot 5000 euro. De tabel met de resultaten staat online.

Taxshift verhoogt nettoloon opnieuw met minimum 36 euro op 1 januari 2019 (SD Worx)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.