Real Time News
for Human Resources Governance

Nachtarbeid in e-commerce mag starten

Het KB dat nachtarbeid wettelijk mogelijk maakt in de e-commerce is zopas verschenen in het Staatsblad. Vanaf nu kunnen binnen de ondernemingen cao's worden afgesloten over de nachtprestaties. In de bedrijven zonder vakbondsafvaardiging is geen cao vereist, maar moet het arbeidsreglement worden aangepast.

Nachtarbeid in de e-commerce officieel toegelaten (Securex)

Zie ook Belgische e-commerce mag 's nachts werken (HR Alert 19 februari 2016)

Wat 22/3 betekent voor werkgevers

De aanslagen van 22/3 brachten onpeilbaar leed en enorme schade, maar ze hebben ook gevolgen voor de arbeidsorganisatie bij ontelbare werkgevers. Het hele land leeft nu onder terreurdreiging van niveau 4 en het openbaar vervoer is op sommige plaatsen nog ernstig verstoord. Wij zochten voor u naar online informatie voor werkgevers.

Terreurniveau opgetrokken tot niveau 4 in België (Securex)

De terreurdreiging: wat betekent niveau 4 voor uw onderneming? Enkele vragen en antwoorden (SD Worx)

Brussel lockdown, wat met uw werknemers? (Acerta)

Terreuraanslagen in Brussel - Wat zijn de gevolgen voor de tewerkstelling van uw werknemers? (Group S)

Aanslagen in Brussel: gevolgen voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst op dinsdag 22 maart 2016 (Partena Professional)

Aanslagen in Brussel: wat zijn de gevolgen voor de werkgevers en hun werknemers? (Attentia)

Uitzendsector zet opnieuw grote digitale stap

Per 1 oktober 2016 wordt in de uitzendsector de 48-urenregel afgeschaft; de werkgever zal het contract moeten ondertekenen vooraleer de prestaties beginnen. Papier is daar te traag voor. Daarom zullen de uitzendkrachten hun contracten aangeboden krijgen en ondertekenen op hun smartphone of tablet. Daarover is een akkoord gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

E-signing van uitzendarbeidsovereenkomsten: de sociale partners sluiten een akkoord af in de NAR (Federgon)

Uitzendarbeid - Gevolggeving aan advies nr. 1.807 van 17 juli 2012 - 48-urenregel (NAR, pdf)

Opletten met opeenvolgende contracten

15/12/2015

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur zijn enkel binnen strikte voorwaarden toegestaan. Zondigt u tegen deze voorwaarden, dan ontstaat een wettelijk vermoeden ten gunste van de werknemer en worden de partijen geacht een overeenkomst van onbepaalde duur te hebben afgesloten met alle arbeidsrechtelijke gevolgen die daar bij horen. Tekst en uitleg bij Securex.

Overeenkomst voor onbepaalde duur is de regel en opeenvolgende contracten van bepaalde duur de uitzondering (Securex)

Elektronische ondertekening in uitzendsector

Miljoenen tijdelijke arbeidsovereenkomsten tussen uitzendkantoren en uitzendkrachten kunnen voortaan elk jaar elektronisch ondertekend worden vanuit een pc, een tablet of een smartphone. Federgon heeft dat mogelijk gemaakt. De ondertekening kan gebeuren met een elektronische identiteitskaart of met een persoonlijke code. De uitzendkracht heeft tegelijk toegang tot een overzicht van al zijn voorgaande e-contracten.

Uitzendsector lanceert platform voor ondertekening van e-arbeidsovereenkomsten (Federgon)

Hoe reageren op hoogste terreuralarm?

24/11/2015

Een terreurdreiging, zelfs van niveau 4, verplicht de werkgever niet zijn onderneming te sluiten. Meer nog, indien u dit uit eigen beweging toch doet, blijft u verplicht uw werknemers werk te verschaffen; als u dit niet kunt, zal u hen toch loon moeten uitbetalen. Diverse sociale secretariaten bieden uitleg en advies. De werknemer die uit schrik thuisblijft, heeft geen recht op loon.

Terreurdreiging niveau 4 in Brussel: wat zijn de gevolgen voor uw onderneming? (Securex)

Terreurdreiging: wat zijn de gevolgen voor de arbeidsovereenkomst? (Acerta)

Terroristische dreiging: gevolgen voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (Partena Professional)

Wat betekent niveau 4 voor uw onderneming? Vragen en antwoorden (SD Worx)

Wat als uw werknemer niet durft naar Brussel komen om te werken? Dit aspect komt aan bod in de blogpost Terreur loont niet. Ook letterlijk niet, op WikiSoc.

Structureel telewerk invoeren: de basisregels

Thuis werken kan het fileleed en de daaruit voortvloeiende hogere vertrekintentie tegengaan. Telewerk invoeren op een structurele basis veronderstelt evenwel dat u specifieke regels respecteert. Een individuele geschreven overeenkomst met elke betrokken werknemer is een wettelijke must, bijvoorbeeld. Securex zet de verplichtingen van de werkgever en de werknemer uiteen.

U kiest de telewerkers overigens best met de nodige zorgvuldigheid, want niet iedereen is ervoor geschikt. Recent onderzoek bevestigt dat telewerken de beste kansen op succes biedt als enkele randvoorwaarden zijn vervuld.

Structureel telewerk als oplossing voor het fileprobleem? (Securex)

How Effective Is Telecommuting? Assessing the Status of Our Scientific Findings (Association for Psychological Science)

Wegwijs in RSZ-vrije eerste aanwerving

Voor zijn eerste aanwerving zal een nieuwe werkgever volledig vrijgesteld zijn van werkgeversbijdragen gedurende de hele duur van de arbeidsovereenkomst. Van deze nieuwigheid, die in principe op 1 januari 2016 van start gaat, wordt een zeer sterk effect op de tewerkstelling verwacht. Er komen nog meer uitbreidingen van de  doelgroepvermindering eerste aanwervingen.

Onder voorbehoud van de publicatie in het Staatsblad schetst SD Worx een zeer gedetailleerd beeld van de nakende hervormingen in het artikel Taxshift : Wat moet een startende werkgever of kmo weten? (SD Worx)

Minister Borsus, bevoegd voor de zelfstandigen en de kmo's, verwacht 32.000 extra eerste aanwervingen, het Neutraal Syndicaat der Zelfstandigen zelfs nog een pak meer. Zie La fin des cotisations sur le 1er emploi créerait 58.000 jobs (La Libre)

U mag werkwilligen niet zomaar naar huis sturen

Tijdens een staking had een werkgever geweigerd aan de werkwilligen taken te geven. Hij had hen niet betaald. Zij spanden een proces aan wegens schending van de plicht tot werkverschaffing die wordt opgelegd door de wet op de arbeidsovereenkomst. Na het Arbeidshof stelde ook Cassatie vast dat er geen sprake was geweest van overmacht en dat de werkgever dus een fout had begaan.

Het "recht op arbeid" van werkwilligen (Lexalert)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.