HR Alert
close Open
HR Alert

HR Alert biedt u de essentie van HR-nieuws in België!

Schrijf je in op de nieuwsbrief
08/02/2024

Arbeidsovereenkomst elektronisch ondertekenen?

Onder welke voorwaarden kan je een arbeidsovereenkomst elektronisch ondertekenen en wat zijn de juridische gevolgen? Een elektronische handtekening moet voldoen aan bepaalde eisen, zoals uitgegeven worden door een gekwalificeerde elektronische dienstverlener. Op dit moment hebben niet-gekwalificeerde elektronische handtekeningen een geldige maar minder sterke bewijswaarde. Verschillende soorten arbeidsovereenkomsten kunnen elektronisch worden ondertekend, maar geen van beide partijen kan worden verplicht tot elektronische ondertekening zonder onderling akkoord.