Real Time News
for Human Resources Governance

Anciënniteit blijft als onderbreking van contract "virtueel" was

Iemand afdanken en later weer aannemen, duidelijk met de bedoeling gebruik te kunnen maken van financieel gunstige overheidsmaatregelen, onderbreekt de anciënniteit van de werknemer niet, zelfs niet wanneer de heraanwerving gebeurde onder een andere firmanaam. Zo bepaalde het Arbeidshof van Luik. Het verhaal staat in HRUpdate. De werkneemster die het proces had aangespannen kreeg de gevraagde extra opzeggingsvergoeding gelijk aan negen maanden loon.

Werkdruk zet druk op "psychologisch contract"

Tijdelijke werknemers voelen zich beter in hun vel dan hun collega's met een vast contract. Zo luidt een van de verrassende vaststellingen van PSYCONES, een pan-Europees wetenschappelijk onderzoek naar het "psychologische contract" tussen werkgevers en werknemers. Tijdelijken zouden vaak wel een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur wensen, maar gaan tegelijk minder gebukt onder jobonzekerheid dan hun vaste collega's. De verklaring ligt wellicht in het psychologisch contract: tijdelijken verwachten nu eenmaal minder van de werkgever dan iemand die een veel dieper engagement is aangegaan.
Het belangrijkste resultaat van de studie, zo zeggen de onderzoekers zelf, is de ontdekking van het "onzichtbare" probleem van vast werk: de werkdruk is zo hoog, dat de positieve aspecten van vast werk hun effect op het welbevinden verliezen. Het gevoel dat de werkgevers te veel vragen en dus hun deel van de onderlinge afspraak niet nakomen, geeft vaste werknemers het gevoel dat ze onfair worden behandeld.

Vormingsplan

Iedere onderneming kan tot vóór 31 maart 2006 een vormingsplan indienen bij het Sociaal Fonds van de ANPCB (PC nr. 218). Op 16 juni 2005 hebben de sociale partners van het PC nr. 218 een collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 2005-2006 (2006-2007 voor het vormingsluik) gesloten. Het vormingsluik herneemt, met enkele lichte aanpassingen, het basisprincipe van de vorige overeenkomsten: de werkgevers moeten aan alle werknemers tijdens de looptijd van de CAO (van 1 januari 2006 tot 31 december 2007) minsten 4 opleidingsdagen toekennen.

Extraatje voor wie geen aanspraak kan maken op brugpensioen

De Nationale Arbeidsraad heeft een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot invoering voor 2005 en 2006 van een subsidiair stelsel van aanvullende vergoeding ten voordele van bepaalde ontslagen oudere werknemers die geen aanspraak kunnen maken op het brugpensioen op 56 jaar krachtens een sector-cao.

RECHTSPRAAK: Onrechtmatig beding over opleidingskosten

Een analist-programmeur die zijn ontslag had ingediend, kreeg van de werkgever te horen dat hij dan de kosten voor opleidingen moest terugbetalen van de afgelopen vijf jaar. De werkgever steunde op een beding in de arbeidsovereenkomst. De analist-programmeur betwistte de geldigheid van het scholingsbeding en kreeg gelijk van het Arbeidshof. Volgens het hof bleek het beding in dit geval bedoeld te zijn om door het opleggen van een vergoeding het recht op vrijwillig vertrek te beperken, wat ongeoorloofd is.

Slecht humeur bij contract verboden

Bij het Duitse IT-bedrijf NutzWerk krijgen nieuwe medewerkers een arbeidscontract dat goede luim verplicht maakt. Chagrijnig gedrag betekent ontslag. Wie met het verkeerde been opstaat, krijgt de raad te wachten tot zijn ochtendhumeur over is vooraleer zich op kantoor te vertonen. Manager Thomas Kluwatsch vindt een positieve werksfeer goed voor de productiviteit.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.