Real Time News
for Human Resources Governance

Weldra ook "kleine statuten" verzekeren tegen arbeidsongevallen

De Arbeidsongevallenwet is al van toepassing op leerlingen die onder de RSZ-wet vallen. Met ingang van 1 januari 2020 dient de werkgever ook een verzekering arbeidsongevallen af te sluiten voor iedereen in een zogenaamd "klein statuut". Het gaat om 14 statuten, bijvoorbeeld de individuele beroepsopleiding in de onderneming en de stageovereenkomst ondernemerschapstrajecten. Wanneer de persoon geplaatst is via een centrum voor beroepsopleiding blijft dit centrum de werkgever.

Toepassingsgebied Arbeidsongevallenwet breidt uit tot alle personen met een leerwerkcontract (SoConsult)

Wetgeving en rechtspraak over arbeidsongevallen (Fedris)

Rechtstreekse downloadlinks: Lijst van de leerwerkcontracten (MS Word) en de Overzichtstabel leerwerkcontracten (MS Excel)

Van zodra telecom vereist is, wordt huisarbeid telewerk

Huisarbeiders hebben recht op een vergoeding gelijk aan 10% van hun loon. Dat geldt niet voor diegenen op wie de nationale cao over het telewerk van toepassing is. Wat is het verschil tussen huisarbeid en telewerk? Antwoord van het Arbeidshof van Brussel: bij telewerk is het gebruik van moderne telecommunicatie noodzakelijk om de arbeid te kunnen presteren, bij huisarbeid niet. Een gewezen medewerkster zag haar vordering van 55.000 euro afgewezen.

Huisarbeid of telewerk: wat is het essentiële verschil? (LegalNews)

Arbeidshof Brussel, arrest van 2 juli 2019, rolnummer 2018/AB/278 (pdf, 10 blz., rechtstreekse download)

Flexi-jobs zijn doorgebroken

In 12 maanden tijd zag Indeed.com het aantal zoekopdrachten met de zoekterm flexi-job toenemen met 80 procent. Het jaar voordien was de toename nog veel groter geweest, maar dat was logisch omdat dit type van arbeidsovereenkomst toen nog in de startfase verkeerde. Opmerkelijk: er wordt op Indeed.com (een site die vacatures uit diverse bronnen samenbrengt) nu al veel vaker gezocht naar een flexi-job dan naar een vakantiejob.

Flexi-jobs nemen hoge vlucht (HRMagazine)

 

Duaal leren is vanaf nu een volwaardig opleidingstraject

Na enkele jaren proefdraaien maakt duaal leren in Vlaanderen op 1 september 2019 zijn officiële start als volwaardige opleidingsmogelijkheid. Het stelsel wordt nu aangeboden in niet minder dan 79 studierichtingen. Te noteren: de leerling heeft voortaan meer vrijaf. Hij/zij bouwt vakantierechten op bij de werkgever én is bovendien vrij in alle schoolvakanties. Nog een nieuwigheid: de persoon die door de werkgever als mentor wordt aangeduid, is verplicht een opleiding te volgen en dient een uittreksel uit het strafregister voor te leggen.

Duaal leren in Vlaanderen en nieuwe vakantieregeling voor leerlingen (Securex)

Leren in een onderneming én op school (officiële website van de Vlaamse overheid)

Lees ook: Nieuwe regels Vlaamse opleidingscheques vanaf 1 september 2019 (Lexalert)

 

Leervergoeding aanpassen: wanneer precies?

Als een leerling of stagiair naar een hoger schooljaar overstapt, verandert de vergoeding waarop hij/zij recht heeft. Zo luidt het algemene principe. De praktijk is ingewikkelder. Securex heeft een tabel opgemaakt met 7 soorten contracten, die elk hun eigen regel hebben om de leervergoeding aan te passen.

Leerlingen en stagiairs - Vergeet de leervergoeding niet aan te passen (Securex)

Minimumlonen voor studenten: tabel

Over wat je betaalt aan een jobstudent bestaan geen regels - tenzij de overeenkomst geldig is voor een maand of langer. Vanaf dan wordt het minimale loon voor de student bepaald door een behoorlijk ingewikkelde regelgeving. Securex heeft deze regelgeving samengevat in een tabel.

Opmerkelijk: volgens een onderzoek van Randstad is er voor het eerst bij de jobstudenten geen loonkloof meer. Het gemiddelde uurloon van mannelijke en vrouwelijke studenten is precies hetzelfde: 12,2 euro per uur.

Wat moet u aan uw student betalen? Raadpleeg onze tabel (Securex)

Lees ook:

Mannelijke en vrouwelijke studenten verdienen op uurbasis evenveel (Randstad)

Nooit eerder zoveel jobstudenten, wel minder en minder in de zomer (VRT NWS)

 

Wegwijs in de nieuwe Starterslonen

De wet op de starterslonen is er. Mits bepaalde voorwaarden kan je jongeren van 18 tot 21 zonder werkervaring aanwerven tegen een lager brutoloon dan toegelaten is door de sector-cao. Het daaruit voortvloeiende lage nettoloon vul je aan met een toeslag die vrij is van belastingen en sociale bijdragen, en die je in mindering mag brengen van de bedrijfsvoorheffing.

Een volledig dossier, geschreven nog voor de publicatie van de wet, vind je in onder de titel Starterslonen: jongeren aanwerven wordt goedkoper in het Memento van de werkgever, april 2019, van Partena Professional (pdf, rechtstreekse download)

Alles over de nieuwe Waalse "instapopleiding"

De details zijn gekend over de instapopleiding (formation-insertion) die in het Franse taalgebied ter vervanging komt van het stopgezette Plan formation-insertion (PFI). De bedoeling is dat de stagiair competenties verwerft tijdens zijn tewerkstelling. Als dat gelukt is, reikt de werkgever een attest uit. Het is de FOREM die de stagiair betaalt.

Verdere uitwerking instapopleiding Franse taalgebied (EasyPay Group)

RSZ onverbiddelijk als Dimona "student" dag te laat komt

Even te laat zijn met de Dimona "student" betaal je cash. De laattijdig opgegeven arbeidsuren worden niet meegenomen in het jaarcontingent van 475 studenten-uren. Van het loon voor deze uren worden de gewone RSZ-bijdragen ingehouden. De Dimona-aangifte moet uiterlijk de eerste dag van de betrokken arbeidsperiode gebeuren.

Studentenarbeid : wat zijn de voorwaarden om verminderde sociale bijdragen te genieten? (Partena Professional)

Gratis gids over studentencontracten

Een student aanwerven biedt voordelen, maar je moet wel de specifieke regels kennen en naleven. Partena Professional heeft een gids samengesteld, compleet met checklist en modelcontract, die je gratis kan downloaden. Je leest onder meer hoeveel een student kan verdienen en hoe je de overeenkomst vroeger kan stopzetten. Een must.

Een jobstudent aanwerven volgens de regel van de kunst (gratis gids, Partena Professional)

Lees ook: Studentenarbeid – Welke formaliteiten moet de werkgever vervullen? (Partena Professional)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.