Real Time News
for Human Resources Governance

Nooit targets gehaald en toch 100.000 euro aan commissielonen

Een werkgever had een arbeidsovereenkomst ondertekend waarin naast een brutomaandloon ook een minimaal commissieloon van 250 euro per maand was afgesproken. Maar daarna werden geen doelstellingen vastgelegd en evenmin commissielonen betaald. Dat breekt de werkgever zuur op. Het Arbeidshof hervormde het vonnis van de arbeidsrechtbank en veroordeelde de werkgever tot de betaling van meer dan 100.000 euro aan achterstallige commissielonen.

Analyse in de nieuwsbrief Arbeidsrecht van KU Leuven

Tekst van het arrest Arbh. Antwerpen 19 juni 2019, AR 2018/AA/370 (pdf, 15 blz., rechtstreekse download)

Hoe groter de hr-afdeling, hoe meer progressieve werkhervatting

Uit een lange arbeidsongeschiktheid terugkeren verloopt steeds vaker stapsgewijs, onder meer dankzij de recente flexibilisering van de uitkeringen. De cijfers blijven wel erg laag. Eén van de verklaringen: progressieve werkhervatting is maatwerk. Vooral voor de beperkte staf van een kleine werkgever is een geïndividualiseerde re-integratie een zware inspanning.

Minder medische overmacht

Ook opmerkelijk: per 100 arbeidscontracten van onbepaalde duur die in 2018 werden stopgezet, was in 3,14% van de gevallen sprake van medische overmacht. Dat is een daling.

Op vijf jaar tijd hervatten bijna dubbel zoveel Belgen het werk geleidelijk na ernstige ziekte of ongeval (Acerta)

Onregelmatige uren zorgen vaker voor spanningen thuis

Voltijders in nachtploeg of met onregelmatige uurroosters krijgen van hun huisgenoten vaker het verwijt dat zij te weinig beschikbaar zijn. Deze verwijten creëren bij de werknemer psychische spanningen, die op de duur soms leiden tot depressie. Dat blijkt uit een studie van het Franse ministerie van Arbeid.

Conciliation difficile entre vie familiale et vie professionnelle - Quels sont les salariés les plus concernés ? (DARES, pdf, 8 blz., rechtstreekse download)

Lees ook: 6 op de 10 werkgevers heeft geen werkrooster van 9 u tot 17 u meer (Acerta)

Weldra ook "kleine statuten" verzekeren tegen arbeidsongevallen

De Arbeidsongevallenwet is al van toepassing op leerlingen die onder de RSZ-wet vallen. Met ingang van 1 januari 2020 dient de werkgever ook een verzekering arbeidsongevallen af te sluiten voor iedereen in een zogenaamd "klein statuut". Het gaat om 14 statuten, bijvoorbeeld de individuele beroepsopleiding in de onderneming en de stageovereenkomst ondernemerschapstrajecten. Wanneer de persoon geplaatst is via een centrum voor beroepsopleiding blijft dit centrum de werkgever.

Toepassingsgebied Arbeidsongevallenwet breidt uit tot alle personen met een leerwerkcontract (SoConsult)

Wetgeving en rechtspraak over arbeidsongevallen (Fedris)

Rechtstreekse downloadlinks: Lijst van de leerwerkcontracten (MS Word) en de Overzichtstabel leerwerkcontracten (MS Excel)

Van zodra telecom vereist is, wordt huisarbeid telewerk

Huisarbeiders hebben recht op een vergoeding gelijk aan 10% van hun loon. Dat geldt niet voor diegenen op wie de nationale cao over het telewerk van toepassing is. Wat is het verschil tussen huisarbeid en telewerk? Antwoord van het Arbeidshof van Brussel: bij telewerk is het gebruik van moderne telecommunicatie noodzakelijk om de arbeid te kunnen presteren, bij huisarbeid niet. Een gewezen medewerkster zag haar vordering van 55.000 euro afgewezen.

Huisarbeid of telewerk: wat is het essentiële verschil? (LegalNews)

Arbeidshof Brussel, arrest van 2 juli 2019, rolnummer 2018/AB/278 (pdf, 10 blz., rechtstreekse download)

Flexi-jobs zijn doorgebroken

In 12 maanden tijd zag Indeed.com het aantal zoekopdrachten met de zoekterm flexi-job toenemen met 80 procent. Het jaar voordien was de toename nog veel groter geweest, maar dat was logisch omdat dit type van arbeidsovereenkomst toen nog in de startfase verkeerde. Opmerkelijk: er wordt op Indeed.com (een site die vacatures uit diverse bronnen samenbrengt) nu al veel vaker gezocht naar een flexi-job dan naar een vakantiejob.

Flexi-jobs nemen hoge vlucht (HRMagazine)

 

Duaal leren is vanaf nu een volwaardig opleidingstraject

Na enkele jaren proefdraaien maakt duaal leren in Vlaanderen op 1 september 2019 zijn officiële start als volwaardige opleidingsmogelijkheid. Het stelsel wordt nu aangeboden in niet minder dan 79 studierichtingen. Te noteren: de leerling heeft voortaan meer vrijaf. Hij/zij bouwt vakantierechten op bij de werkgever én is bovendien vrij in alle schoolvakanties. Nog een nieuwigheid: de persoon die door de werkgever als mentor wordt aangeduid, is verplicht een opleiding te volgen en dient een uittreksel uit het strafregister voor te leggen.

Duaal leren in Vlaanderen en nieuwe vakantieregeling voor leerlingen (Securex)

Leren in een onderneming én op school (officiële website van de Vlaamse overheid)

Lees ook: Nieuwe regels Vlaamse opleidingscheques vanaf 1 september 2019 (Lexalert)

 

Leervergoeding aanpassen: wanneer precies?

Als een leerling of stagiair naar een hoger schooljaar overstapt, verandert de vergoeding waarop hij/zij recht heeft. Zo luidt het algemene principe. De praktijk is ingewikkelder. Securex heeft een tabel opgemaakt met 7 soorten contracten, die elk hun eigen regel hebben om de leervergoeding aan te passen.

Leerlingen en stagiairs - Vergeet de leervergoeding niet aan te passen (Securex)

Minimumlonen voor studenten: tabel

Over wat je betaalt aan een jobstudent bestaan geen regels - tenzij de overeenkomst geldig is voor een maand of langer. Vanaf dan wordt het minimale loon voor de student bepaald door een behoorlijk ingewikkelde regelgeving. Securex heeft deze regelgeving samengevat in een tabel.

Opmerkelijk: volgens een onderzoek van Randstad is er voor het eerst bij de jobstudenten geen loonkloof meer. Het gemiddelde uurloon van mannelijke en vrouwelijke studenten is precies hetzelfde: 12,2 euro per uur.

Wat moet u aan uw student betalen? Raadpleeg onze tabel (Securex)

Lees ook:

Mannelijke en vrouwelijke studenten verdienen op uurbasis evenveel (Randstad)

Nooit eerder zoveel jobstudenten, wel minder en minder in de zomer (VRT NWS)

 

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.