Real Time News
for Human Resources Governance

Studenten mogen in Q2 onbeperkt werken

Supermarkten en andere werkgevers hebben extra mankracht nodig. Daarom wordt de tewerkstelling van studenten versoepeld. De uren die onder Dimona ‘STU’ worden gewerkt in het tweede kwartaal 2020 worden niet afgetrokken van het jaarquotum van 475 uren. Van het loon wordt enkel een solidariteitsbijdrage van 8,14% ingehouden. Partena Professional wijst op de mogelijke ongunstige weerslag van de maatregel op de kinderbijslag en de belastingen die de ouders betalen.

Coronavirus: neutralisering teller ‘studentenarbeid’ 2e kw. (Partena Professional)

Arbeidswetten versoepeld voor duizenden werkgevers

De "kritieke" sectoren mogen het aantal vrijwillige bruto/netto overuren verhogen tot 220. Zij mogen ook opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd afsluiten zonder dat ze hierdoor verondersteld worden een overeenkomst voor onbepaalde tijd te hebben afgesloten. De modaliteiten zijn gepubliceerd. De term kritieke sectoren omvat de cruciale sectoren en de essentiële diensten zoals die waren opgelijst in het ministerieel besluit van 23 maart over de strijd tegen het coronavirus.

Coronavirus: vrijwillige overuren (Partena Professional)

Coronavirus: opeenvolgende OBT in de kritieke sectoren (Partena Professional)

Lees ook: Lijst van de kritieke sectoren en essentiële diensten. Situatie op 23 april 2020 (Securex, MS Word, 8 blz.)

Hoe je een arbeidscontract elektronisch ondertekent

Er wordt nog duchtig aangeworven. Maar alleen een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan je mondeling afsluiten. Voor de andere types (bepaalde duur, deeltijds, studentenjob) is een door beide partijen ondertekend geschrift vereist. Bij ontstentenis riskeer je een herkwalificatie naar overeenkomst van onbepaalde duur. Hoe onderteken je in coronatijden? Elektronisch, uiteraard. Securex legt uit hoe je dat doet.

Het coronavirus: kan u arbeidsovereenkomsten elektronisch ondertekenen en bewaren? (Securex)

Decathlon laat werklozen bijverdienen bij Colruyt

Het onderling uitlenen van werknemers is nooit van de grond geraakt. Misschien brengt de coronacrisis daar verandering in. Decathlon laat tijdelijk werkloos personeel bij Colruyt bijverdienen, bovenop hun RVA-uitkering. De sportketen overweegt deze vorm van samenwerking uit te breiden naar andere werkgevers die in deze crisistijd handen te kort komen.

Decathlon leent personeel uit aan Colruyt (RetailDetail)

Lees ook: Twee ondernemingen die één werknemer delen: 62% werkgevers staat open voor dubbel werkgeverschap (Acerta)

FAQ over welzijn op het werk

De crisis roept vragen op rond de regels over welzijn op het werk. Mag een re-integratietraject worden uitgesteld? Vanaf welk besmettingsrisico moet een zwangere werkneemster verwijderd worden? De FOD Werk stelt een FAQ ter beschikking. Het document beantwoordt ook enkele vragen in verband met arbeidsovereenkomsten.

FAQ COVID 19 (FOD Werk, pdf, 14 blz., rechtstreekse download)

Fiscus aanvaardt kostenforfait voor iedere corona-thuiswerker

De fiscus stelt een formulier ter beschikking van de werkgevers die zeker willen zijn dat zij geen belastingen zullen verschuldigd zijn op het kostenforfait dat zij willen betalen aan personeel dat vanwege de coronacrisis thuis werkt. De aanvraag zal snel en quasi automatisch worden goedgekeurd door de rulingdienst. Het gaat hier om de zgn. bureauvergoeding van 126,94 euro per maand, die een tegemoetkoming is in de kosten voor verwarming, elektriciteit en kleine kantoorbenodigdheden.

Aanvraag inzake kosten eigen aan de werkgever voor thuiswerk in het kader van de regeringsmaatregelen voor Covid-19 (formulier, docx, 2 blz., rechtstreekse download)

Lees ook:

Werkgever mag thuiswerk tot 126 euro onbelast vergoeden (Partena Professional)

Coronavirus en telewerk : moet u een vergoeding betalen aan uw werknemers? (Securex)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.