Real Time News
for Human Resources Governance

Arbeidsdeal treedt in werking

De Arbeidsdeal-wet is gepubliceerd. Na de wetten over de work-life balance en over de transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, is dit de derde golf van de novembertsunami in het arbeidsrecht. Hieronder geven we een puntsgewijs overzicht van de thema's met tussen haakjes enkele datums van inwerkingtreding. Daarna een reeks geselecteerde hyperlinks uit goede bronnen.

 • Variabele werkroosters voor de deeltijdse werknemers (diverse data)
 • Vierdagenweek (20/11/2022)
 • Wisselend weekregime (20/11/2022)
 • Nachtarbeid in de E-commerce (20/11/2022)
 • Recht op deconnectie (20/11/2022)
 • Platformwerknemers (1/1/2023)
 • Administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie
 • Transitietraject (20/11/2022)
 • Bevordering van de inzetbaarheid (1/1/2023)
 • Jaarlijks opleidingsplan (1/9/2022)
 • Individueel opleidingsrecht (10/11/2022)
 • Monitoring van diversiteit en discriminatie op de arbeidsmarkt op sectorniveau
 • Monitoring van de knelpuntberoepen
 • Oprichting van intersectorale fondsen voor bestaanszekerheid


Arbeidsdeal: publicatie van de maatregelen (FOD Werk)

Tekst van de wet: 3 OKTOBER 2022. - Wet houdende diverse arbeidsbepalingen (Staatsblad van 10 november 2022

Arbeidsdeal : De wet is verschenen in het Belgisch Staatsblad (Group S): met onderaan een lijst van hyperlinks naar gedetailleerde besprekingen van 10 maatregelen (4-dagenweek, wisselend weekregime, avondwerk in e-commerce, platformeconomie, transitietrajecten ingeval van ontslag, inzetbaarheid ingeval van ontslag, recht op opleiding, jaarlijks opleidingsplan en recht op deconnectie)

Arbeidsdeal: overzicht van de maatregelen (Acerta): met hyperlinks naar meer info over de 4-dagenweek en de wisselweek, het recht op deconnectie, de wijzigingen voor variabel deeltijdse werknemers, opleiding, transitietracten en bevordering van de inzetbaarheid, avondwert in de e-commerce, platformwerkers, inclusief ondernemen

Wet op de arbeidsdeal gepubliceerd (Securex): met links naar info over de 4-dagenweek, de wisselweek, de arbeidsduur in de e-commerce, de variable deeltijdse werkroosters, het recht op deconnectie, het individueel opleidingsrecht, digitale platformen, arbeidsongevallen voor platformmedewerkers, transitietrajecten, inzetbaarheid

Arbeidsdeal gepubliceerd: verhoging inzetbaarheid werknemer met 30 weken opzeggingstermijn (SD Worx)

Arbeidsdeal gepubliceerd: vereenvoudigde invoerprocedure voor nachtarbeid in e-commerce (SD Worx)

Arbeidsdeal gepubliceerd: specifieke regels voor arbeidsrelatie platformwerkers (SD Worx)

Arbeidsdeal gepubliceerd: optrekking termijn bekendmaking variabele deeltijdse uurroosters (SD Worx)

Oude exclusiviteitsbedingen niet meer geldig

Op enkele uitzonderingen na, zijn exclusiviteitsbedingen in lopende overeenkomsten niet meer geldig. Tot die conclusie komt arbeidsrecht-advocaat Ann Taghon na analyse van de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden. De wetsbepaling die exclusiviteitsbedingen verbiedt, lijkt van dwingend recht, zo schrijft zij. Rechters zullen daar vanaf vandaag rekening mee houden.

Een greep uit de vele wetgeving van afgelopen week – werken voor andere werkgevers (Bellaw / SoConsult, zie par. 2)

Ander nieuws van de dag

Update arbeidsreglement en template arbeidsovereenkomst vereist (Lydian): bereid de update goed voor en doe dan de aanpassingen in één keer

Toch nog cashbetaling mogelijk in de land- en tuinbouwsector (Securex)

Aanpassingsvermogen meetbaar via hersenactiviteit en hartritme (Acerta)

Lees ook: Op zoek naar flexibele medewerkers via breinonderzoek (De Tijd): of de resultaten van breinonderzoek betrouwbaar zijn, is nog twijfelachtig, schrijft de krant

New research sheds fresh light on the 'presenteeism' (Science Daily): ook voor thuiswerkers geldt dat doorwerken hoewel je ziek bent, zoveel geestelijke energie kost, dat de productiviteit de dag erna ondermaats is

Nieuwigheden in arbeidsovereenkomsten

Op 10 november, dat is overmorgen, treden veel nieuwigheden in werking. Sommige hebben betrekking op clausules in bepaalde types van arbeidsovereenkomsten. Het gaat om de con,tracten met studenten en met interimkrachten. Ook de reglementering inzake proefbedingen wordt aangepast.

Minimale vermeldingen studentenarbeidsovereenkomst uitgebreid (EasyPay Group)

Gesleutel aan verplichte inhoud arbeidsovereenkomst uitzendarbeid (EasyPay Group)

Wijzigingen aan reglementering proefbedingen (EasyPay Group)

Lees ook: Op 10 november wordt groot aantal nieuwigheden van kracht (HR Alert, 3 november 2022)

Wegwijs in de nieuwe informatieplicht

Met ingang van 10 november 2022 moeten nieuwe arbeidsovereenkomsten voldoen aan voorwaarden opgelegd door de wet betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Het gaat onder meer over de informatie, zowel van individuele als van collectieve aard, die de werkgever voortaan verplicht moet verstrekken. Advocatenkantoor Loyens Loeff geeft een glashelder overzicht en voegt er waardevolle adviezen aan toe.

Omzetting van de wet betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Loyens Loeff advocaten)

Ander nieuws van de dag

Duidelijkere regels over arbeidsrelatie in de platformeconomie (Securex): deze regels over de aard van de arbeidsrelatie (onderdeel van de Arbeidsdeal) treden in wertking op 1 januari 2023

Wijzigingen aan progressieve werkhervatting (Acerta): de paragraaf gewijd aan de neutralisatieregel gewaarborgd loon legt uit dat de werkgever in sommige gevallen toch gewaarborgd loon zal moeten betalen

Waarom rekruteren in december je een streepje voor geeft op de concurrentie (Robert Half)

Op 10 november wordt groot aantal nieuwigheden van kracht

Na de vele aankondigingen, eindelijk zekerheden. De twee wetten die de Europese richtlijnen inzake transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en inzake work-life balans omzetten, zijn gepubliceerd in het Staatsblad. Veel nieuwe regels worden van kracht op woensdag 10 november. Hieronder een collectie deels overlappende hyperlinks naar goede bronnen.

Regels over transparante werkomstandigheden en work-life balans weldra officieel (Securex)

Wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (FOD Werk)

Omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158: wijzingen op het vlak van de verlofregelingen voor ouders en mantelzorgers (FOD Werk)

Nieuwe berekening van de opzeggingsvergoeding bij loopbaanonderbreking (Acerta)

Europese richtlijn betreffende work-life balance: werknemers in tijdskrediet en thematisch verlof beter beschermd bij ontslag (SD Worx)

Recht van je medewerker op meerdere banen (Acerta)

Europese richtlijn work-life balance: Flexibele werkregelingen voor werknemers die een zorgtaak opnemen (SD Worx)

Europese richtlijn work-life balance: Weigering bepaalde opnamevormen en uitstel ouderschapsverlof wordt moeilijker (SD Worx)

Europese richtlijn betreffende work-life balance: periodes als uitzendkracht tellen mee voor berekening anciënniteitsvoorwaarde ouderschapsverlof (SD Worx)

Tekst van de wet: Wet van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2022

Tekst van de wet: Wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2022

Korte metten met auteursrechten

Consultants, marketeers, advocaten of architecten betalen onder het fiscale stelsel van de auteursrechten zal niet meer mogen vanaf 2024. Idem dito voor software-specialisten, behalve als zij games ontwikkelen. Alleen bedrijven die in 2022 gebruikmaken van dit gunstregime zullen dat ook in 2023 nog kunnen, maar slechts voor de helft. Dat wil minister Van Peteghem.

Gunstregime auteursrechten dooft sneller uit dan gedacht (De Tijd)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.