Real Time News
for Human Resources Governance

Minimumlonen voor studenten: tabel

Over wat je betaalt aan een jobstudent bestaan geen regels - tenzij de overeenkomst geldig is voor een maand of langer. Vanaf dan wordt het minimale loon voor de student bepaald door een behoorlijk ingewikkelde regelgeving. Securex heeft deze regelgeving samengevat in een tabel.

Opmerkelijk: volgens een onderzoek van Randstad is er voor het eerst bij de jobstudenten geen loonkloof meer. Het gemiddelde uurloon van mannelijke en vrouwelijke studenten is precies hetzelfde: 12,2 euro per uur.

Wat moet u aan uw student betalen? Raadpleeg onze tabel (Securex)

Lees ook:

Mannelijke en vrouwelijke studenten verdienen op uurbasis evenveel (Randstad)

Nooit eerder zoveel jobstudenten, wel minder en minder in de zomer (VRT NWS)

 

Wegwijs in de nieuwe Starterslonen

De wet op de starterslonen is er. Mits bepaalde voorwaarden kan je jongeren van 18 tot 21 zonder werkervaring aanwerven tegen een lager brutoloon dan toegelaten is door de sector-cao. Het daaruit voortvloeiende lage nettoloon vul je aan met een toeslag die vrij is van belastingen en sociale bijdragen, en die je in mindering mag brengen van de bedrijfsvoorheffing.

Een volledig dossier, geschreven nog voor de publicatie van de wet, vind je in onder de titel Starterslonen: jongeren aanwerven wordt goedkoper in het Memento van de werkgever, april 2019, van Partena Professional (pdf, rechtstreekse download)

Alles over de nieuwe Waalse "instapopleiding"

De details zijn gekend over de instapopleiding (formation-insertion) die in het Franse taalgebied ter vervanging komt van het stopgezette Plan formation-insertion (PFI). De bedoeling is dat de stagiair competenties verwerft tijdens zijn tewerkstelling. Als dat gelukt is, reikt de werkgever een attest uit. Het is de FOREM die de stagiair betaalt.

Verdere uitwerking instapopleiding Franse taalgebied (EasyPay Group)

RSZ onverbiddelijk als Dimona "student" dag te laat komt

Even te laat zijn met de Dimona "student" betaal je cash. De laattijdig opgegeven arbeidsuren worden niet meegenomen in het jaarcontingent van 475 studenten-uren. Van het loon voor deze uren worden de gewone RSZ-bijdragen ingehouden. De Dimona-aangifte moet uiterlijk de eerste dag van de betrokken arbeidsperiode gebeuren.

Studentenarbeid : wat zijn de voorwaarden om verminderde sociale bijdragen te genieten? (Partena Professional)

Gratis gids over studentencontracten

Een student aanwerven biedt voordelen, maar je moet wel de specifieke regels kennen en naleven. Partena Professional heeft een gids samengesteld, compleet met checklist en modelcontract, die je gratis kan downloaden. Je leest onder meer hoeveel een student kan verdienen en hoe je de overeenkomst vroeger kan stopzetten. Een must.

Een jobstudent aanwerven volgens de regel van de kunst (gratis gids, Partena Professional)

Lees ook: Studentenarbeid – Welke formaliteiten moet de werkgever vervullen? (Partena Professional)

Nieuw: verplichte opleiding schort scholingsbeding niet op

Een scholingsbeding blijft nu ook van kracht wanneer de opleiding, die de werknemer volgt, hem helpt te voldoen aan de wettelijke of reglementaire voorwaarden om het knelpuntberoep uit te oefenen waarvoor hij was aangeworven. Dat is nieuw en het staat in de recente wet over het sociale luik van de jobsdeal.

Scholingsbeding: verdere versoepeling voor knelpuntberoepen (Securex)

Download gratis handboek over arbeid

Advocaat Filip Tilleman is klaar met de 19de editie van De Werkpocket. Het is een 380 pagina's tellend, toegankelijk en strak gestructureerd digitaal handboek over arbeidsrelaties. Je vindt er bijvoorbeeld 12 bladzijden over "de sociale inspectie op bezoek" en enkele tientallen nuttige adressen. Dankzij Randstad kan je de Werkpocket gratis downloaden. Noem dat gerust een godsgeschenk.

Hier is een rechtstreekse downloadlink.

Maar je passeert beter via de website van De Werkpocket. Scroll helemaal naar beneden. In de rechterhoek vind je diezelfde downloadlink, maar ook een link om mits een eenvoudige registratie (naam en e-mailadres) updates in je inbox te ontvangen.

33% van beroepsbevolking werkt in een risicostatuut

Beursintroducties kunnen aandeelhouders schatrijk maken, terwijl hun "werknemers" hongerlonen verdienen. Het fenomeen is welbekend in de VS. Maar ook Europa moet nadenken over de sociale bescherming en de loon- en arbeidsomstandigheden van de zelfstandigen en de werknemers in atypische contracten die samen intussen ruim 33% van de actieve bevolking uitmaken. Dat zegt de EU-instelling Eurofound.

Het rapport Does employment status matter for job quality? (Eurofound, pdf, 24 blz., rechtstreekse download, in het Engels) vergelijkt de arbeidskwaliteit van de verschillende arbeidsstatuten.

Een samenvatting is te vinden in de blogpost Verschilt arbeidskwaliteit naargelang de arbeidsstatus? (Securex)

Hardleerse telaatkomers aanpakken: tips en advies

Onverbeterlijke telaatkomers moet je op de juiste manier tegemoet treden, onder meer om juridische verwikkelingen te voorkomen. Wanneer informele aanmaningen niets uithalen, is het tijd om over te schakelen naar een schriftelijke verwittiging. Partena Professional legt uit wat daarin moet vermeld staan - en hoe je zelfs het bonussysteem van cao nr. 90 kan benutten in deze context.

Hoe omgaan met werknemers die regelmatig te laat komen? (Partena Professional)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.