Real Time News
for Human Resources Governance

Extra stagebonus van 1000 euro

Ondernemingen in Vlaanderen die een leerwerkplek aanbieden voor minstens drie maanden krijgen een bijkomende vergoeding van 1000 euro, ongeacht de leeftijd van de jongere. Bovendien telt deze extra stagebonus niet mee voor het maximum van drie stagebonussen. Het moet gaan om een overeenkomst alternerende opleiding (OAO), een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO) of een deeltijdse arbeidsovereenkomst in het kader van de sociale maribel.

Tijdelijk extra stagebonus voor duale opleidingen (Liantis)

Virus drijft kost per gewerkt uur omhoog

Wanneer een werknemer in tijdelijke werkloosheid is, blijft zijn baas bepaalde vaste looncomponenten doorbetalen. Dat verklaart waarom in het corona-jaar 2020 de kost per effectief gepresteerd uur met gemiddeld 8% is toegenomen, zoals blijkt uit een studie door Securex. Er zijn verschillen naargelang de statuten, de bedrijfsgrootte, de sector en de regio. De loonkost per gewerkt uur bepaalt voor een deel ons concurrentievermogen.

Loonkost per gewerkt uur met 8% gestegen (Securex)

Virus keert ontslagtrends om

In het eerste corona-jaar daalde het aantal vrijwillige ontslagen van werknemers met een vast contract met 18% ten opzichte van 2019. Dat is een trendbreuk, want 4 jaar op rij was er een toename geweest met telkens gemiddeld 6%. Tegelijk waren er 16% meer onvrijwillige ontslagen. Dat had te maken met de faillissementen en (pre)pensioenen. "Het aantal contractbeëindigingen door faillissement en (pre)pensioen zal dit jaar wellicht nog toenemen."

Vrijwillig ontslag daalt voor het eerst in 5 jaar: -18% (Securex)

Rechtbanken tegen Uber en Deliveroo

Volgens het hoogste Britse gerechtshof zijn Uber-chauffeurs werknemers, geen zelfstandigen. Een Nederlandse rechtbank oordeelde hetzelfde over de maaltijdkoeriers van Deliveroo. Er staat veel op het spel. Het bedrijfsmodel van de giganten van de platformeconomie zakt in elkaar als zij hun personeel op dezelfde manier moeten betalen als de andere werkgevers. Het is uitkijken naar een mededeling van de Europese Commissie. Die is gepland voor morgen, woensdag.

Uber BV and others (Appellants) v Aslam and others (samenvatting van het arrest van het Supreme Court, de hoogste rechtbank van het Verenigd Koninkrijk)

Uber's White Paper moet worden herschreven: platformwerkers zijn werknemers (TF, de koepel boven de Europese transportvakbonden)

Maaltijdbezorgers Deliveroo zijn werknemers, oordeelt Nederlandse rechter (De Standaard)

Lees ook:

Deliveroo va s’étendre dans 15 nouvelles villes belges cette année (Le Soir)

"Uber moet chauffeurs in dienst nemen" (HR Alert, 14 januari 2021)

Weerstand tegen nieuwe werkvormen neemt af (HR Alert, 6 oktober 2017)

Pandemie snijdt jonggediplomeerden de pas af

Sinds juli werden er 25 % minder contracten van onbepaalde duur afgesloten met jongeren van 20 tot 25 jaar (waaronder de pas afgestudeerden), vergeleken met dezelfde periode in 2019. De terugval bedraagt zelfs 42 % voor de min-twintigers. Over heel 2020 sloten bedrijven zo’n 20 procent minder nieuwe contracten van onbepaalde duur af.

Bijna 30 % minder nieuwe contracten van onbepaalde duur afgesloten tijdens tweede lockdown (Acerta)

"Uber moet chauffeurs in dienst nemen"

Volgens de FOD Sociale Zekerheid zijn de Uber-chauffeurs geen zelfstandigen. Dat leren we uit een persbericht van het ACV. Het is Uber dat de dienstverlening organiseert, de tarieven en de regels bepaalt, de chauffeurs controleert en bijstuurt. Bijgevolg moeten de chauffeurs als werknemers in loondienst behandeld worden, zo vat ACV het standpunt van de FOD samen.

'UBER-chauffeurs zijn geen zelfstandigen' (ACV)

Ingrepen in arbeidsrecht verlengd tot 31 maart

Een wet verlengt tijdelijk een aantal arbeidsrechtelijke corona-maatregelen uit de eerste golf. Het gaat over opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, terbeschikkingstelling, tijdelijke tewerkstelling, vrijwillige overuren, buitenlandse onderdanen, studenten, quarantaineverlof en bijzondere preventiemaatregelen.

Nieuwe coronamaatregelen op het vlak van arbeidsrecht (FOD Werk)

Lees ook: Corona - publicatie steunmaatregelen (Ella / SD Worx):  een KB bevestigt aangekondigde maatregelen i.v.m. land- en tuinbouw, vrijwillige overuren en consumptiecheques

Loopbaanonderbreking schorsen: bij welke werkgevers?

Werknemers uit de zorg, het onderwijs en de contactopsporing mogen hun lopende tijdskrediet of thematisch verlof schorsen om bij een andere werkgever in deze sectoren tegen betaling van een loon bij te dragen tot de strijd tegen Covid-19. Partena Professional publiceert de lijst van de paritaire comités waartoe de tijdelijke werkgever moet behoren als hij actief is in de private sector.

Nieuwe tijdelijke maatregelen voor loopbaanonderbreking (Partena Professional)

Volledig inkomensverlies mogelijk na vakantie in rode zone

Een werknemer die na een verblijf van meer dan 48 uren terugkeert uit een rode zone kan geen aanspraak maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering van de RVA. Wat als hij tijdens zijn verplichte quarantaine niet kan telewerken, en evenmin vakantie of inhaalrust kan opnemen? Dan wordt de uitvoering van zijn overeenkomst geschorst in de vorm van een toegestane afwezigheid zonder loon.

Geen tijdelijke werkloosheid corona voor werknemers in quarantaine die terugkeerden uit een rode zone (Partena Professional)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.