Real Time News
for Human Resources Governance

Meer interims met optie vast contract

Een tijdelijke job met optie op een vast contract, het komt steeds vaker voor. Rekruteringsspecialist Robert Half stelt vast dat er in de eerste helft van dit jaar 18% méér dergelijke vacatures waren dan in de tweede helft van vorig jaar. “Als een soort proefperiode kan deze aanpak enorm voordelig zijn voor zowel werkgevers als werknemers.”

Steeds meer tijdelijke jobs als opstapje naar vast contract (Robert Half)

Ander nieuws van de dag

Sollicitatiegesprek: mag een werkgever een kandidate vragen naar haar zwangerschapstoestand? (Partena Professional)

Contrats à durée déterminée successifs : condition de licéité (Terra Laboris): wanneer een job enkel bestaat bij de gratie van een overheidssubsidie, waarvan tekens opnieuw moet worden afgewacht of zij wordt toegekend, vormt dit voor de werkgever een legitieme reden om zijn toevlucht te nemen tot opeenvolgende contracten van bepaalde duur, zonder dat die uiteindelijk de rechten doen ontstaan die horen bij een contract van onbepaalde duur

Vermindering van 100 euro voor "primostarters" (Partena Professional)

Wegwijs in tewerkstellen volgens Artikel 17

In het Staatsblad is nu ook het fiscale luik verschenen van de tewerkstelling conform artikel 17 (in zijn jongste versie) die in de plaats is gekomen van het fiscaal en sociaal begunstigde "verenigingswerk". Daarmee is het plaatje compleet. Group S brengt van deze vorm van tewerkstelling, voorbehouden aan werkgevers in de sport, de sociaal-culturele sector en (semi-)overheidsbedrijven, een uitgebreide analyse die als handleiding kan dienen.  

Verenigingswerk in 2021 is een tewerkstelling conform artikel 17 KB RSZ in 2022 (Group S)

Ander nieuws van de dag

Flexi-loon (socialsecurity.be): vanaf 1 mei 2022 stijgt het minimumbedrag van het flexi-uurloon naar 10,33 euro en het flexi-vakantiegeld naar 0,79 euro, in totaal dus 11,12 euro per uur

Loonbeslag DAVO wegens achterstallig onderhoudsgeld... (Group S): het niet voor beslag vatbaar loon stijgt

Decava - loonplafonds inhoudingen (socialsecurity.be): nieuwe grensbedragen voor de berekening van de maximale inhouding op aanvullende vergoedingen

PC 329.01: project jobcreatie in uitvoering van VIA6 (Besox): de tussenkomst bedraagt 75% van de loonkosten

Rechtspraak: verschillende re-integratiebeoordelingen en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (CLB Consult)

Veel bedienden positief over registratie van werkuren

In een recent onderzoek laat de helft van de Belgische bedienden zich positief uit over het registreren van de gewerkte uren. Zij geven aan dat de registratie hen helpt een goede work-life balans te bewaren. In diezelfde enquête meldt 57% dat  zij flexibele werkuren hebben. Dat is iets hoger dan het Europese gemiddelde.

Bijna 6 op de 10 Belgische bedienden heeft flexibele uren (SD Worx)

Verenigingswerk: extra uren voor studenten

Werkgevers in de sociaalculturele sector en de sport (en de openbare omroep) mogen ook studenten aanwerven onder het statuut van verenigingswerker. Bovenop hun jaarquotum van 475 uren krijgen die studenten daarvoor 190 uren extra, wat betekent dat zij het equivalent van 17,5 weken fulltime mogen werken.

Verenigingswerk (socialsecurity.be)

Hoeveel uur mag ik werken onder de regeling voor verenigingswerk? (student@work)

Vlaanderen verruimt en verlengt stagebonus

In Vlaanderen gevestigde werkgevers kunnen tot 31 augustus volgend jaar aanspraak maken op de "verruimde stagebonus" als zij leerwerkplekken aanbieden aan schoollopende jongeren die al 18 jaar geworden zijn. Het bedrag wordt beperkt tot 500 euro per schooljaar. De reguliere stagebonus is gericht op -18-jarigen.

De Verruimde Stagebonus (Partena Professional)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.