Real Time News
for Human Resources Governance

Zieke werknemer moet vakantieadres melden

Een zieke werknemer die met vakantie gaat, moet zijn verblijfplaats melden aan de werkgever. Anders kan de controlearts de realiteit van de arbeidsongeschiktheid niet nagaan en dan is de werkgever gerechtigd het gewaarborgd loon in te houden. Je doet er goed aan deze meldingsplicht in het arbeidsreglement op te nemen. Deze regel geldt ook als het vakantieadres in het buitenland is.

Werknemer is ziek en gaat op vakantie (HDI)

24-uurseconomie dwingt Colruyt en KBC tot dure akkoorden

Om de afhaaldienst Collect&Go te bemannen, start bij Colruyt sinds 1 juli een eerste ploeg om 5u 's morgens, en werkt een late shift door tot 22u. Colruyt betaalt een toeslag van 50%. Omdat bankklanten ook in het weekend een helpdesk willen opbellen, begint KBC, de derde bank van het land, een test met een callcenter op zondag van 9u tot 17u, op basis van vrijwilligheid en met naar keuze dubbel loon of dubbel verlof. In beide gevallen waren lange onderhandelingen met de vakbonden nodig.

Na lange lijdensweg bereiken Colruyt en KBC akkoord rond digitale economie (De Standaard)

KBC begint omstreden experiment rond zondagswerk (De Tijd)

Contracten voor bepaalde tijd na 2 jaar gelijk aan vast contract

Wie twee jaar bij dezelfde werkgever aan de slag is met opeenvolgende contracten voor een bepaalde tijd of met vervangingsovereenkomsten, moet worden beschouwd als een werknemer met een overeenkomst van onbepaalde duur. Dat besliste het Grondwettelijk Hof. In afwachting van een aanpassing van de Arbeidsovereenkomstenwet van 1978 moeten de arbeidshoven en -rechtbanken dit principe al toepassen. De Vlaamse Gemeenschap wordt wellicht de eerste werkgever die hierdoor een hogere opzeggingsvergoeding zal moeten betalen.

Persbericht van het Grondwettelijk Hof

Arrest 93/2021 van het Grondwettelijk Hof (pdf, 14 blz.)

Grensarbeiders: maatregelen verlengd

Grensarbeiders die omwille van corona-maatregelen thuiswerkers zijn geworden, en nog maar zelden effectief de grens oversteken, hoeven voorlopig niet te vrezen voor hun statuut. Hun werkgevers hoeven niets te ondernemen. Met de regeringen van de omringende landen heeft de federale regering diverse akkoorden gesloten, zowel op fiscaal gebied als wat het toepasselijke stelsel van sociale zekerheid betreft. Group S heeft een overzicht.

Telewerk ingevolge het coronavirus in het kader van een internationale tewerkstelling... (Group S)

Coronavirus: versoepeling van de fiscale gevolgen voor grensarbeiders... (Group S)

 

Ontslag van arbeiders: arrest van Cassatie

Wanneer je een arbeider ontslaat die al in dienst was toen het Eenheidsstatuut van kracht werd, mag je bij de berekening van het eerste gedeelte (de "rugzak") van de opzeggingstermijn geen gebruik meer maken van het beding met verkorte termijn. Cassatie heeft een einde gemaakt aan wat werkgevers, met goedkeuring van de RVA en de FOD Werk, al 7 jaar in de praktijk toepassen.

Geen verkorte opzeggingstermijnen meer in rugzak arbeiders (SD Worx)

Lijst kleine statuten is bijgewerkt

De lijst van de zogenaamde 'kleine statuten', mensen die werk verrichten (al dan niet betaald) als onderdeel van een praktijkopleiding op de werkplek, buiten de onderwijsinstelling, werd uitgebreid met een aantal nieuwe leerwerkcontracten. Fedris publiceert de volledige lijst en een overzichtstabel van de leerwerkcontracten, en details over de actualisering ervan.

Kleine statuten (Fedris)

Extra stagebonus van 1000 euro

Ondernemingen in Vlaanderen die een leerwerkplek aanbieden voor minstens drie maanden krijgen een bijkomende vergoeding van 1000 euro, ongeacht de leeftijd van de jongere. Bovendien telt deze extra stagebonus niet mee voor het maximum van drie stagebonussen. Het moet gaan om een overeenkomst alternerende opleiding (OAO), een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO) of een deeltijdse arbeidsovereenkomst in het kader van de sociale maribel.

Tijdelijk extra stagebonus voor duale opleidingen (Liantis)

Virus drijft kost per gewerkt uur omhoog

Wanneer een werknemer in tijdelijke werkloosheid is, blijft zijn baas bepaalde vaste looncomponenten doorbetalen. Dat verklaart waarom in het corona-jaar 2020 de kost per effectief gepresteerd uur met gemiddeld 8% is toegenomen, zoals blijkt uit een studie door Securex. Er zijn verschillen naargelang de statuten, de bedrijfsgrootte, de sector en de regio. De loonkost per gewerkt uur bepaalt voor een deel ons concurrentievermogen.

Loonkost per gewerkt uur met 8% gestegen (Securex)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.