Real Time News
for Human Resources Governance

Nieuwe situatie waarin contract van onbepaalde duur ontstaat

Ook voor combinaties van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of een bepaald werk met vervangingsovereenkomsten geldt nu een maximale totale duur van twee jaar. Zodra die grens wordt bereikt, gelden bij een volgende verlenging de regels voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur. Dat zegt een nieuwe wet. Opgelet: voor de berekening van de termijn van 2 jaar, wordt ook rekening gehouden met overeenkomsten die werden gesloten voor de datum van inwerkingtreding van de wet. Leg geplande verlengingen dus onder de loep.

Binnenkort strengere regels voor opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten (SD Worx)

Ander nieuws van de dag

Glijdende uurroosters: naar het einde van een verplicht tijdregistratiesysteem? (Younity): de prikklok-verplichting wordt wellicht niet afgeschaft. De Raad van State heeft een wetsvoorstel in die zin, dat overigens voortkomt uit de rangen van de meerderheid, afgeschoten

Nieuw financieel kader voor het amateurvoetbal vanaf seizoen ‘23-’24 (Group S)

Al meer dan 600.000 Vlamingen kregen jobbonus (De Standaard)

Meer zelfstandigen investeerden in hun aanvullend pensioen (Liantis): er werden ook heel wat meer nieuwe polissen afgesloten (+7,1%). Vooral de formule van het Sociaal VAP is populair

Deeltijders versterken bedrijf

Van HR vergt deeltijds werk gepuzzel, maar per saldo draagt die werkvorm bij tot de productiviteit en de winstgevendheid van een bedrijf. Dat besluit een internationale studie van SD Worx en business-school IESE. Het positieve effect stijgt tot 30% deeltijdse contracten en daarna blijft het stabiel. Het productiefst zijn de deeltijders met meer anciënniteit. In sommige sectoren is de productiviteitswinst hoger dan in andere.

Deeltijds werken heeft geen negatieve impact op bedrijfsproductiviteit (Studie van IESE- SD Worx)

Voor nieuwkomers geen oude cao's meer

Na de overgang naar een ander paritair (sub-)comité gelden bij nieuwe aanwervingen niet langer de arbeidsvoorwaarden van het oude of afgeschafte PC. Soms was dit het geval. Voor alle nieuwkomers gelden sinds 1 januari 2023 dezelfde voorwaarden, nl. die van het paritair (sub-)comité waaronder de werkgever nu ressorteert. Enkel de werknemers die al in dienst waren vóór de wijziging van paritair comité vallen nog onder de oude cao's.

Wijziging voortgezette binding collectieve arbeidsovereenkomsten (SD Worx)

Update jouw exclusiviteitsbedingen

De wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geeft werknemers meer mogelijkheden om meer dan één job aan te nemen. Het gevolg is dat je er goed aan doet, bestaande exclusiviteitsbedingen onder de loep te leggen en nieuwe arbeidsovereenkomsten meteen af te stemmen op de nieuwe regels. Tom Messiaen en Daphne Segers van Monard Law leggen uit waarom en hoe. Pas zo nodig ook jouw arbeidsreglement aan.

Am I the only one? Nieuwe wetgeving stelt grenzen aan het exclusiviteitsbeding (Monard Law)

Impact van schorsingen op BV ploegen- en nachtarbeid

De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bij ploegenarbeid, ploegenarbeid bij werken in onroerende staat of nachtarbeid wordt enkel toegekend indien is voldaan aan de 1/3-norm. Hoe wordt deze norm beoordeeld in geval van een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst? Uitleg door Partena Professional.

Vrijstelling ploegen- en nachtarbeid: 1/3-norm bij schorsingen (Partena Professional)

Vlaanderen hervormt werkervaringsstage

Voor werkgevers in Vlaanderen gelden nieuwe regels wanneer zij via de VDAB een stage aanbieden aan een niet-werkende werkloze. De maximale duur blijft 6 maanden, maar de minimum arbeidsduur is geschrapt en het opleidingsplan maakt plaats voor een stageplan. In 5 gevallen kan de stage vroegtijdig worden stopgezet. Het model van de arbeidsovereenkomst is opgesteld door de VDAB.

Vanaf 2023 nieuwe regels voor de Vlaamse werkervaringsstage (Securex)

3 jobstudenten = 1 voltijder

Studenten mogen vanaf nu per jaar 600 uren werken. Dat komt overeen met meer dan 15 weken van 38 uren. In theorie vervang je dus met drie goedkope jobstudenten een normale voltijdse werkkracht. De 600 uren gelden voor elke sector. Vanaf het 601ste uur gelden de normale sociale bijdragen. De uren die in het eerste kwartaal 2023 gepresteerd worden in de zorgsector worden niet in rekening gebracht.

Studentenarbeid tot 600 uren vanaf 1 januari 2023 (SD Worx)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.