HR Alert
close Open
HR Alert

HR Alert biedt u de essentie van HR-nieuws in België!

Schrijf je in op de nieuwsbrief
22/08/2023

Wijzigingen Vlaams Opleidingsverlof

Bij de aanvraag tot opleidingsverlof in het schooljaar 2023-2024, wordt gekeken naar het percentage tewerkstelling in de maand maart voorafgaand aan het schooljaar. Voordien werd er gekeken naar de tewerkstellingsbreuk in de maand september. Door deze verandering kunnen dossiers sneller verwerkt worden.