HR Alert
close Open
HR Alert

HR Alert biedt u de essentie van HR-nieuws in België!

Schrijf je in op de nieuwsbrief
03/05/2024

Versoepelde regels voor de organisatie van een gemeenschappelijke interne dienst

Op 2 mei werd een nieuw koninklijk besluit gepubliceerd in de Belgisch Staatsblad. Dit besluit heeft als voornaamste doel het onderscheid te maken tussen kleine en grote gemeenschappelijke interne diensten. De grens wordt bepaald aan de hand van 3 criteria: 10 werkgevers, 2000 werknemers en het bestaan van een afdeling belast met medisch toezicht. Als aan deze 3 criteria niet wordt voldaan, is het mogelijk om een kleine gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk te organiseren met behulp van enkele vereenvoudigde stappen. De inwerkingtreding van het koninklijk besluit is voorzien op 1 juli 2024. Er zijn ook overgangsmaatregelen gepland.