HR Alert
close Open
HR Alert

HR Alert biedt u de essentie van HR-nieuws in België!

Schrijf je in op de nieuwsbrief
01/03/2024

Privacy en werk: wat mag de werkgever controleren?

De Belgische Voetbalbond wil privégegevens van personeel doorzoeken nadat een rapport met VAR-beslissingen, fouten per clubs en scheidsrechterrapporten uitlekte. ACV-jurist Piet Van den Bergh benadrukt dat werkgevers niet zomaar privéapparaten kunnen controleren. Werkgerelateerde laptops kunnen onder specifieke voorwaarden worden doorzocht, zoals bij vermoedens van zware fraude, maar alleen als er een gegronde reden voorligt en niet willekeurig bij elk personeelslid.