HR Alert
close Open
HR Alert

HR Alert biedt u de essentie van HR-nieuws in België!

Schrijf je in op de nieuwsbrief
29/09/2023

Ander nieuws van de dag:

  1. Dien je aanvraag voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet online in! (RVA)

  2. Overschakeling naar het winteruur op 29 oktober: een impact op het loon? (Securex)

  3. Medewerkers beter beschermd tegen hormoonverstorende stoffen (Liantis)

  4. Advies 2379 van 26.09.2023 (NAR): Voorontwerp van wet houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw

  5. Advies 2382 van 26.09.2023 (NAR): Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 2020 betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen