HR Alert
close Open
HR Alert

HR Alert biedt u de essentie van HR-nieuws in België!

Schrijf je in op de nieuwsbrief
23/01/2024

Aanwervingspremie: hoe werkt dat?

Binnen de huidige arbeidskrapte is alle hulp bij het vinden van nieuw talent welkom. Als werkgever kan je overwegen een aanwervingspremie toe te kennen aan werknemers die geschikt personeel aanbrengen. Deze premie is onderhevig aan sociale zekerheidsbijdragen. Zelfs als de fiscus het als divers inkomen ziet, kan de RSZ sociale bijdragen eisen. Het is belangrijk om hier voorzichtig mee om te gaan. Ook is deze premie niet van toepassing op medewerkers van de HR-dienst en leden van de directie, omdat zij beslissingsbevoegdheid hebben bij aanwervingen.