HR Alert
close Open
HR Alert

HR Alert biedt u de essentie van HR-nieuws in België!

Schrijf je in op de nieuwsbrief
28/06/2024

Aanwervingsbehoefte en schoolverlatersprojecties in Vlaanderen (2024-2029)

Vlaanderen kent een groeiende lijst van knelpuntberoepen. Volgens een studie van het Steunpunt Werk zullen de jaarlijkse aanwervingsbehoeftes in twaalf beroepsgroepen sterk toenemen, met nadruk op leerkrachten en zorg- en verpleegkundigen. De schoolverlatersprojecties - welke profielen we kunnen verwachten op de arbeidsmarkt - laten dan weer zien dat het aandeel hooggeschoolden, met name in STEM-vaardigheden en zorgkwalificaties, zal stijgen. De toekomstige instroom van schoolverlaters zal hopelijk enige verlichting kunnen bieden voor de verwachte tekorten in bepaalde beroepsgroepen.