HR Alert
close Open
HR Alert

HR Alert biedt u de essentie van HR-nieuws in België!

Schrijf je in op de nieuwsbrief
05/03/2024

Aanpassing Vlaamse jobbonus

De loongrenzen en het bedrag van de Vlaamse jobbonus zijn aangepast voor de refertejaren 2023 en 2024. In 2023 kunnen werknemers met een loon tussen €2000 en €2999,99 en in 2024 tussen €2100 en €3099,99 de bonus ontvangen. Het bedrag stijgt van €600 naar €650 in 2024, met extra €50 voor alle rechthebbenden, ongeacht loon of prestatiebreuk. Deze maatregel is nog niet gepubliceerd en details kunnen dus nog veranderen.