HR Alert
close Open
HR Alert

HR Alert biedt u de essentie van HR-nieuws in België!

Schrijf je in op de nieuwsbrief
11/04/2024

Vlaamse doelgroepverminderingen: aanpassingen vanaf 1 juli 2024

Zoals we reeds rapporteerden worden vanaf 1 juli 2024 de leeftijdsgrenzen voor de doelgroepvermindering voor personen zonder recente werkervaring verruimd. De doelgroep bestaat uit personen vanaf het einde van de deeltijds leerplicht (dus in principe vanaf 18 jaar) tot de wettelijke pensioenleeftijd. Doelgroepverminderingen voor ouderen en jonge laaggeschoolden worden uitgedoofd. Dit is nu gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 05/04/2024.