Real Time News
for Human Resources Governance

Lesbische partner krijgt 10 dagen meeouderverlof

De levensgezellin van een biologische moeder zal recht hebben op 10 dagen meeouderverlof volgens dezelfde regeling als het vaderschapsverlof. De Kamer heeft de wet goedgekeurd. De meeouder zal haar band met de pas bevallen moeder dienen aan te tonen met een huwelijksakte, een bewijs van wettelijke samenwoning of bewijs van inschrijving op hetzelfde adres sinds 3 jaar voorafgaand aan de geboorte. Bijzonderheden in het Attentia-artikel Binnenkort ook vaderschapsverlof voor meeouders.

Rechter geeft HR-"arbeiders" het statuut van bediende

In een tussenvonnis heeft de arbeidsrechtbank van Tongeren gezegd dat twee arbeiders van Ford Genk het statuut van bediende hadden moeten hebben. Ze werken al jaren op de personeelsdienst. De twee hebben bij hun werkgever een schadeclaim ingediend van resp. 600.000 en 450.000 euro. Volgens sommige bronnen werken bij de autofabriek een honderdtal arbeiders die op grond van hun takenpakket het bediendestatuut zouden moeten hebben.

Het is niet de eerste keer dat een rechter zich in deze zin uitspreekt, de wet is immers vrij duidelijk. Het typisch Belgische onderscheid tussen arbeiders en bedienden is volgens specialisten in arbeidsrecht al lang voorbijgestreefd, maar de vakbonden en de werkgevers slagen er al jaren niet in een eenheidsstatuut te creëren. De kwestie ligt momenteel nog maar eens op de tafel in de Groep van Tien. Die is aan het onderhandelen over het volgende interprofessioneel akkoord. 

Jobstudent in Kerstperiode? Toch opletten

Als u in de Kerstvakantie een jobstudent aanwerft, vraagt u best een verklaring op eer waarin de student neerschrijft hoeveel dagen hij sinds 1 januari al bij andere werkgevers aan de slag is geweest. Het jaar is immers bijna om. Bij overschrijding van de wettelijke jaarmaxima, zelfs met één dag, zal u het volle SZ-tarief moeten betalen op zijn volledige tewerkstellingsperiode bij u. Details via NL.

België en Nederland sporen onbetaalde bijdragen op

Federaal minister Onkelinx heeft een verdrag ondertekend met de Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamp om de sociale fraude beter aan te pakken. Werkgevers die hun verplichtingen niet nakomen in de betaling van de sociale bijdragen kunnen dankzij dit verdrag beter worden opgespoord. Mensen die in Nederland wonen of werken en vanuit België een uitkering ontvangen, of andersom, zullen beter worden gecontroleerd.

Nog niet zwanger, maar toch al beschermd

De ontslagbescherming voor zwangeren geldt ook in de periode waarin een werkneemster probeert zwanger te worden door middel van in vitro fertilisatie (IVF), ook als er nog geen bevruchting heeft plaatsgevonden. Dit zou zeker in de wet van 1971 hebben gestaan, als er van IVF toen al sprake was geweest.

Zo luidt de overweging op grond waarvan het Arbeidshof een werkgever veroordeelde tot de betaling van een ontslagbeschermingsvergoeding ten belope van zes maanden loon aan een HR-medewerkster die hij had ontslagen terwijl zij in een ziekenhuis verbleef in het kader van de IVF-behandeling. Details via NL.

Langer werken: overheid verkoopt lucht

Geen wonder dat werken tot 65 onpopulair is. Vroeg stoppen kost loontrekkenden en ambtenaren amper een paar procenten van hun wettelijk pensioen, zo becijferde Aon-Hewitt. De overheidsmaatregelen om langer werken aan te moedigen, zijn dus retoriek waarvan bijna niemand de dupe is.

Alleen wie geniet van een bedrijfspensioenplan, zoals een groepsverzekering, heeft een sterke financiële stimulans om aan de slag te blijven, want wie stopt op 60 verliest doorgaans een derde van de waarde van dat aanvullend pensioen. Vooral kaderleden hebben een bedrijfspensioen nodig om hun later koopkrachtverlies te beperken. Zie NL voor details.

Pesterijen: handige samenvatting van de wet

22/11/2010

Over de MACtac-zaak is het laatste woord uiteraard nog lang niet gezegd. Ze zal er wel toe leiden dat werkgevers en HR-managers zullen checken of zij voorbereid zijn om volgens de juiste procedures te handelen, mocht zich op hun werkvloer een geval voordoen van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag. De wetgeving is behoorlijk ingewikkeld. Groep S heeft ze samengevat in een interessant artikel. Klik op NL.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.