Real Time News
for Human Resources Governance

Versoepeling overuren gaat in op 1 oktober

Het is zover: vanaf volgende week mag een werknemer 78 overuren presteren vooraleer u inhaalrust moet toekennen; in sommige gevallen gaat het om 91 uren. De werknemer mag 91 overuren per jaar laten uitbetalen. De details staan in het pas verschenen uitvoeringsbesluit bij de wet van 17 augustus over de modernisering van het arbeidsrecht.

Toelichting is o.m. te vinden in de volgende artikels:

Modernisering arbeidsduur: treedt in werking vanaf 1 oktober 2013 (EasyPay Group)

Wijzigingen arbeidsduurreglementering vanaf 1 oktober 2013 (Acerta)

Vanaf 1 oktober 2013 meer mogelijkheden voor flexibiliteit in de arbeidstijd (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Wegwijs in de nieuwe regels rond de arbeidskaart

Aan de wetgeving over de arbeidskaart is sinds vorige maand heel wat veranderd. HDP  heeft de nieuwe situatie samengevat in drie artikels. Die behandelen o.m. de diverse vrijstellingen - in het kader van gezinshereniging, voor studenten enz. - en de gewijzigde overgangsmaatregelen voor Bulgaren, Roemenen en Kroaten.

Aanpassing van de wetgeving inzake de arbeidskaart (derde artikel, u kunt van hieruit teruggaan naar het eerste en het tweede artikel).

Loonaansprakelijkheid: lijst van de sectoren

05/09/2013

Uw onderneming is voortaan hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het loon van werknemers van aannemers uit 10 sectoren, waaronder bewaking en/of toezicht; bouw; elektriciteit; stoffering en houtbewerking (voor werken in onroerende staat); metaal-, machine- en elektrische bouw (voor werken in onroerende staat, zoals installatiewerken); schoonmaak.

Toelichting vindt u bij drie bronnen:

Toepassingsgebied hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen: KB's verschenen (Attentia)

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon: toepasselijke activiteiten verschenen! (EasyPay Group)

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen: eerste sectoren zijn bekend (SDWorx)

Innovatiepremie verlengd tot eind 2014

De innovatiepremie is verlengd tot eind 2014.  De premie wordt niet beschouwd als loon en vormt dus een manier om werknemers met vernieuwende ideeën extra te belonen zonder dat u de loonnorm met de voeten treedt. De innovatiepremie is vrij van RSZ en van personenbelasting en mag oplopen tot het bedrag van 1 maandloon.

Toelichting in Prime unique d’innovation : reconduction pour 2013 et 2014 (UCM) en
Eenmalige innovatiepremies: verlenging (PartenaHR).

Werkgever mag telefoongesprekken afluisteren

18/06/2013

Shurgard mag op basis van het "gezagsrecht als werkgever" de professionele telefoongesprekken van zijn personeel afluisteren, zo meldt De Tijd. De Privacycommissie wees de klacht van de vakbonden af. Shurgard registreert de helft van de binnenkomende gesprekken van de nieuwe klanten. Na een maand worden alle opnames automatisch gewist.

Shurgard mag personeel afluisteren (De Tijd)

Shurgard krijgt groen licht om personeel af te luisteren (De Morgen)

Wanneer zijn bewakers schijnzelfstandigen?

28/05/2013

Het beroep van bewakingsagent is het eerste waarvoor specifieke criteria zijn vastgelegd om uit te maken of de agent een werknemer is of een zelfstandige. Negen vragen zijn opgesteld. Zodra vijf ervan met een ja worden beantwoord, zal de medecontractant (de opdrachtgever dus) beschouwd worden als een werkgever.

Zijn bewakingsagenten werknemers of zelfstandigen? (Klik onderaan op de pagina op Archief en download dan de pdf van het artikel)

HR kent loonverschil mannen/vrouwen niet

23/05/2013

De meeste HR-verantwoordelijken weten niet welk verschil er in hun bedrijf bestaat tussen de lonen voor de mannen en die voor de vrouwen. Dat blijkt uit een peiling door Partena. Dit is verwonderlijk, omdat vorig jaar een wet is gestemd die oplegt in de sociale balans een aantal loongegegevens afzonderlijk per geslacht te vermelden.

Details over de peiling van Partena in Slechts 11% van Belgische bedrijven peilt naar het verschil in verloning tussen mannen en vrouwen.

Zie ook Gelijk loon voor gelijk werk… binnenkort werkelijkheid! (Securex)

Vlaanderen moet zijn Taaldecreet aanpassen

Wie in Vlaanderen loontrekkende is in een "grensoverschrijdende context" kan niet langer de nietigheid van zijn contract inroepen tegen de werkgever indien dat contract niet in het Nederlands is opgesteld. Tot dat besluit komt SD Worx in een analyse van het Europese arrest dat Vlaanderen oplegt zijn Taaldecreet in overeenstemming te brengen met het recht van vrij verkeer van werknemers.

De analyse staat in de blogpost  Vlaams Taaldecreet strijdig met vrij verkeer van werknemers.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.