Real Time News
for Human Resources Governance

Wegwijs in Brusselse anti-discriminatie

Met ingang van 1 januari 2018 zijn werkgevers in het Brussels Gewest blootgesteld aan praktijktests en mystery calling in het kader van de anti-discriminatie-ordonnantie van 16 november 2017. Mogelijk zullen de andere gewesten over niet al te lange tijd het Brusselse voorbeeld volgen.

Regelgeving mbt anti-discriminatie op het werk in Brussel vanaf 1 januari 2018 (Lexalert)

Praktijktesten en mystery calling in Brussel vanaf 1 januari 2018 (Lexalert)

EC publiceert bijbel over arbeidstijden

Over arbeidstijden bestaat een belangrijke Europese richtlijn, die dateert uit 2003. Ze legt minima vast over zaken zoals rusttijden, pauzes, vakantie en nacht- en ploegenarbeid. De Europese Commissie heeft een "interpretatieve mededeling" gepubliceerd. Behalve de tekst van de richtlijn zelf, bevat het document een overzicht van de rechtspraak en commentaar van de Commissie zelf.

Een overzicht vindt u in Interpretatieve mededeling over de Europese arbeidstijdenrichtlijn (Group S)

Interpretatieve mededeling over Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (2017/C 165/01) (rechtstreekse download, pdf, 58 blz.)

Nieuwe Codex over welzijn is beschikbaar

07/06/2017

In het Staatsblad is de nieuwe Codex over het welzijn op het werk gepubliceerd. U kan hem gratis downloaden. De nieuwe versie bundelt en coördineert de bestaande teksten overzichtelijk in 10 boeken, samen 670 pagina's. De belangrijkste verandering is dat de terminologie nu doorheen de hele welzijnsregelgeving dezelfde is. De nieuwe codex wordt van kracht op 12 juni 2017.

Nieuwe Codex over het welzijn op het werk (toelichting, FOD Werk)

Codex over het welzijn op het werk (pdf, 4,8 MB, 670 blz., rechtstreekse download)

Arbeidsrecht beschermt vastende moslims

30/05/2017

De ramadan blijkt luidens een peiling van het NSZ te leiden tot wrijvingen op de werkvloer. Niet-vastende collega's klagen over de impact op hun werk. Werkgevers moeten de juiste middenweg betreden, legt een specialist arbeidsrecht uit. Inschikkelijk zijn tegenover gelovigen, moslims of andere, wordt binnen zekere grenzen immers opgelegd door diverse wetten.

Vastende moslimwerknemers en hun verongelijkte collega’s (WikiSoc)

Ramadan: niet evident om lichter werk te geven aan medewerker die Ramadan volgt (NSZ)

‘Werkgever die geen toegevingen doet voor ramadan, staat recht in zijn schoenen’  (De Standaard)

Wet-Peeters (6): gepubliceerd in Staatsblad

16/03/2017

Het Belgisch Staatsblad publiceert in zijn editie van 15 maart de "wet van 5 maart betreffende het werkbaar en wendbaar werk". Wij bieden u de link naar de tekst. Voor de meeste thema's treedt de wet in werking met terugwerkende kracht tot 1 februari 2017. Details in het uitgebreide dossier van de FOD Werk.

Werkbaar en wendbaar werk - De wet van 5 maart 2017 (FOD Werk).

Een handig tabelletje is er helaas niet. U moet doorklikken naar elke maatregel afzonderlijk om zijn datum van inwerkingtreding te zien (onderaan de tekst).

5 MAART 2017. - Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk (Belgisch Staatsblad, pdf, rechtstreekse download)

Nieuwe loonwet is strenger dan de vorige

De loonkostenhandicap tegenover onze buurlanden, gegroeid na 1996, is officieel weggewerkt. Toch heeft de Kamer gisteravond een wet goedgekeurd die, door het incalculeren van veiligheidsmarges, de loonvorming nog strenger in toom houdt dan de vorige wet. Werkgevers die de loonnorm overschrijden, riskeren zwaardere sancties. Te noteren: negatieve loonindexeringen zullen niet meer kunnen.

Kamer keurt de nieuwe loonwet goed (De Redactie)

Beknopt verslag van de Kamer (pdf, bespreking start op blz. 65)

Download de Werkpocket en u weet alles

De nieuwe Werkpocket staat online bij Randstad en is ook beschikbaar voor gratis download - u hoeft niet eens persoonlijke gegevens in te vullen. In ruim 500 pagina's levert advocaat Filip Tilleman een vlot leesbaar en helder gestructureerd actueel overzicht van het arbeidsrecht. Als u maar één naslagwerk zou willen, laat het dan de Werkpocket zijn.

Om een idee te geven van wat u kan verwachten: over het ontslaan van beschermde werknemers bevat het boek een tabel die 8 pagina's beslaat.

U kan deze 17de editie van de Werkpocket op zijn eigen website raadplegen, als pdf downloaden of als ePubbestand in uw smartphone of tablet opslaan. Wie zich registreert, krijgt updates toegezonden.

Navigeren gaat snel via de zoekfunctie of als u in de 20 pagina's lange inhoudsopgave het gewenste onderwerp aanklikt.

Werkpocket (downloadpagina). De downloadknop staat rechts onderaan, u krijgt dan een dialoogvenster met enkele opties: eBook (bruikbaar op mobiele toestellen) en pdf.

Tilleman over 2016

Filip Tilleman gaf bij de presentatie van de Werkpocket zijn analyse van wat 'hot' is in het arbeidsrecht:

  • de afschaffing van de carensdag verhoogt het verzuim, "dit moet bestreden worden"
  • mogelijke discriminatie komt steeds meer op de voorgrond, werkgevers worstelen vooral met het criterium leeftijd
  • de robotisering en digitalisering van de arbeid roepen belangrijke arbeisrechtelijke vragen op.

Meer in Digitale Randstad Werkpocket meer dan 160.000 keer gratis gedownload per jaar (Randstad)

Ontwerp van wet-Peeters staat online

17/01/2017

De tekst van het wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk is te downloaden als pdf. De samenvatting in mensentaal beslaat 50 bladzijden, het volledige ontwerp telt er bijna 400. De bedoeling is dat deze mijlpaal in de arbeidswetgeving over twee weken van kracht wordt. Zodra de wet er is, zal HR Alert u de weg wijzen naar de beste analyses en overzichten over de 14 hervormingen.

Wetsontwerp "werkbaar en wendbaar werk" (Kamer van volksvertegenwoordigers, pdf, rechtstreekse download, 386 blz.)

Zie ook Wetsontwerp "werkbaar en wendbaar werk" staat online (Attentia).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.