Real Time News
for Human Resources Governance

Klokkenluiders: wet is goedgekeurd

25/11/2022

De Kamer heeft gisteravond een wet gestemd die een bescherming in het leven roept voor personen die wantoestanden in de privé-sector naar buiten brengen. De bedrijven zullen onder meer een intern meldkanaal moeten opzetten. Vaak zal HR daarmee belast worden.

La Chambre approuve le régime de protection des lanceurs d’alerte dans le secteur privé (Le Soir)

Lees ook:

Nieuwe verplichting: intern meldkanaal voor klokkenluiders (HR Alert, 11 maart 2022, met verwijzingen naar externe bronnen)

Klokkenluidersrichtlijn: deadline van 17 december 2021 nadert (SD Worx)

Wat hr moet weten over het meldpunt voor klokkenluiders (HR Alert, 19 november 2011)

Weldra single permit voor niet-EU-stagiairs

Binnenkort moeten niet-EU-stagiairs voor een stage van langer dan 90 dagen beschikken over een single permit. De wet is zopas gepubliceerd. De leeftijdsvoorwaarde is geschrapt. De stage mag slechts 6 maanden duren in plaats van 12 maanden. Alleen Vlaanderen zal nog verlengingen toestaan. Vanaf 1 maart 2023 zullen ook buitenlandse onderzoekers een single permit moeten hebben.

Single permit voor buitenlandse stagiairs en onderzoekers (SD Worx)

Het cijfer: 5

Vanaf 10 november 2022 heeft de werknemer recht op 5 dagen onbetaald zorgverlof. De modaliteiten zijn nu gekend. Deze 5 dagen worden aangerekend op de 10 dagen onbetaald verlof wegens dwingende redenen.  Details

Op 10 november wordt groot aantal nieuwigheden van kracht

Na de vele aankondigingen, eindelijk zekerheden. De twee wetten die de Europese richtlijnen inzake transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en inzake work-life balans omzetten, zijn gepubliceerd in het Staatsblad. Veel nieuwe regels worden van kracht op woensdag 10 november. Hieronder een collectie deels overlappende hyperlinks naar goede bronnen.

Regels over transparante werkomstandigheden en work-life balans weldra officieel (Securex)

Wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (FOD Werk)

Omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158: wijzingen op het vlak van de verlofregelingen voor ouders en mantelzorgers (FOD Werk)

Nieuwe berekening van de opzeggingsvergoeding bij loopbaanonderbreking (Acerta)

Europese richtlijn betreffende work-life balance: werknemers in tijdskrediet en thematisch verlof beter beschermd bij ontslag (SD Worx)

Recht van je medewerker op meerdere banen (Acerta)

Europese richtlijn work-life balance: Flexibele werkregelingen voor werknemers die een zorgtaak opnemen (SD Worx)

Europese richtlijn work-life balance: Weigering bepaalde opnamevormen en uitstel ouderschapsverlof wordt moeilijker (SD Worx)

Europese richtlijn betreffende work-life balance: periodes als uitzendkracht tellen mee voor berekening anciënniteitsvoorwaarde ouderschapsverlof (SD Worx)

Tekst van de wet: Wet van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2022

Tekst van de wet: Wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2022

Europa verruimt ontslagbescherming

De Europese richtlijn work-life balance leidt tot een verruiming van de ontslagbescherming. Liantis geeft een nuttig overzicht van hoe deze richtlijn in Belgisch recht wordt omgezet en noteert daarbij dat de ontslagvrijheid van weleer geleidelijk plaats maakt voor een ontslagrecht met verantwoordingsplicht door de werkgever. Een goed dossier is een must. "Zorg bij problemen altijd voor een schriftelijk spoor."

Work-life balance: verruiming ontslagbescherming (Liantis)

Het cijfer: 4

Veel werkgevers moeten binnenkort een intern meldingskanaal creëren dat werknemers en eventueel ook buitenstaanders kunnen gebruiken om wantoestanden te rapporteren. Dat volgt uit de Europese klokkenluidersrichtlijn. Op niet-naleving staan sancties van niveau 4 in het Sociaal Strafwetboek. Details

Transparantie en voorspelbaarheid: alle gevolgen in één tabel

De Europese richtlijn over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is omgezet in Belgisch recht. Wat brengt dit mee voor HR? Advocatenkantoor Lydian heeft de vele gevolgen nauwkeurig in kaart gebracht. Het resultaat is een overzichtelijke en gratis downloadbare tabel. Aanrader.
 
Omzetting richtlijn transparante voorwaarden (Lydian, pdf, 7 blz., rechtstreekse download)

Medische overmacht wordt apart traject

Het einde van het re-integratietraject kan en zal op zich niet meer leiden tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. Die vorm van beëindiging kan er pas komen na afloop van een nieuw en specifiek traject dat 8 stappen omvat, beroepsprocedure niet meegerekend. Dit specifieke traject opstarten kan ten vroegste na 9 maanden ononderbroken volledige arbeidsongeschiktheid.

Het re-integratietraject van arbeidsongeschikte werknemers wijzigt grondig vanaf 1 oktober 2022 (CLB Group)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.