Real Time News
for Human Resources Governance

Meer bescherming tegen ontslag en tegen represailles

De Kamer heeft enkele wettelijke regels rond discriminatie en welzijn aangescherpt. Een werknemer ontslaan die als indiener van een verzoek, melding, klacht of rechtsvordering bescherming tegen ontslag geniet, wordt moeilijker. Hun sympathisanten zijn nu ook beschermd tegen represailles. En het wordt makkelijker van de werkgever een schadevergoeding wegens represailles te bekomen.   

Wijzigingen inzake bescherming tegen discriminatie en psychosociale risico’s op de werkvloer (Lydian)

Het cijfer: 13

De opzeggingstermijn die een werknemer moet respecteren als hij zelf weggaat, begrenzen op 13 weken. Zonder een onderscheid te maken tussen arbeiders, lagere en hogere bedienden. Dat is het doel van een wetsvoorstel waarachter de Nationale Arbeidsraad zich geschaard heeft. Details

Klokkenluiderswet: deadline 15 februari

De klokkenluiderswet is verschenen in het Staatsblad. Ondernemingen en organisaties vanaf 250 werknemers moeten dus op 15 februari 2023 - over minder dan twee weken - in orde zijn. Dit geldt ook voor kmo's in de financiële sector. De Belgische wet gaat overigens een stap verder dan wat Europa voorschrijft.

15 februari 2023: dwingende deadline voor intern klokkenluiderskanaal komt dichtbij (SD Worx)

Lees ook: Bevoegde autoriteiten voor externe meldingen klokkenluiders (SD Worx)

Update jouw exclusiviteitsbedingen

De wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geeft werknemers meer mogelijkheden om meer dan één job aan te nemen. Het gevolg is dat je er goed aan doet, bestaande exclusiviteitsbedingen onder de loep te leggen en nieuwe arbeidsovereenkomsten meteen af te stemmen op de nieuwe regels. Tom Messiaen en Daphne Segers van Monard Law leggen uit waarom en hoe. Pas zo nodig ook jouw arbeidsreglement aan.

Am I the only one? Nieuwe wetgeving stelt grenzen aan het exclusiviteitsbeding (Monard Law)

Aangepaste Genderwet gaat van start

De vernieuwde Genderwet is in het Staatsblad verschenen. Zij preciseert de rechten van de werknemer na schorsingen zoals moederschapsrust of geboorteverlof. Op schending staat een sanctie gelijk aan 6 maanden loon, cumuleerbaar met beschermingsvergoedingen. "Beschermd criterium" vervangt de term "geslacht". Nieuw in de lijst is "gezinsverantwoordelijkheden".

Aanpassing Genderwet: rechten na afloop schorsingen en beschermd criterium (SD Worx)

Ander nieuws van de dag

13/01/2023

Laatste aanpassing aan Sluitingswetgeving gepubliceerd (SD Worx): voor sluitingen vanaf 1 juli 2022 zal het FSO zo nodig werknemers vergoeden tot het nieuwe grensbedrag van 30.500 euro

Nieuwe rechtspositieregeling Vlaamse lokale besturen (Acerta): de verschillen tussen statutaire ambtenaren en contractuelen worden weggewerkt, zoals inzake proeftijd, verlof en afwezigheden

Vrijstelling startbaanverplichting voor werkgevers onder PC 140.01, 140.02, 140.03 (SD Worx)

Het digitaal prestatieblad in de transportsector (Securex)

VDAB organiseert steeds minder opleidingen voor knelpuntberoepen (CD&V): jaarlijks volgen tegenwoordig slechts 10% van de werkzoekenden een knelpuntopleiding

Regering akkoord over verloren vakantiedagen

Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie heeft pech: die vakantiedagen is hij kwijt. Volgend jaar verandert dat. De verloren gegane verlofdagen zal de medewerker een tijd later toch kunnen opnemen. Minister Dermagne had dat in november al aangekondigd. Hij zegt nu dat er daarover binnen de regering een akkoord is. De werkgevers vragen een systeem om misbruik te voorkomen.

Ziek tijdens vakantie? Vanaf 2024 kun je die dagen toch nog recupereren (De Morgen)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.