Real Time News
for Human Resources Governance

Dalend welzijn ook gevolg van crisis

22/02/2018

De welzijnsproblemen op de werkvloer (en dus de kosten die eruit voortvloeien) zijn deels te wijten aan de financiële crisis die startte in 2008. Dat volgt uit een analyse van het Federaal Planbureau. Het bureau stelt vast dat de crisis onze gezondheid heeft aangetast. De verslechtering van de gezondheid leidde tot een meetbare achteruitgang van het welzijn van de Belgen.

Het welzijn in België meten - Opbouw van een composiete indicator om het huidige welzijn van de Belgen te meten (Federaal Planbureau)

Mesurer le bien-être en Belgique (Working Paper 2-18 van het Federaal Planbureau, pdf, 41 blz., rechtstreekse download, enkel in het Frans)

Wijzigingen werkhervatting en werkverwijdering

[goedgekeurd] De daguitkering voor werkneemsters in gedeeltelijke werkverwijdering (moederschapsbescherming) wordt voortaan anders berekend. Idem dito bij progressieve werkhervatting na volledige ongeschiktheid. De ziekenfondsarts mag deze werkhervatting overigens niet meer toestaan zonder einddatum. Vanaf 1 april 2018 geldt de toelating, of de vernieuwing ervan, voor maximum 2 jaar.

Nieuwe berekeningswijze van ZIV-uitkering bij gedeeltelijke werkhervatting & duur progressieve werkhervatting beperkt (Ella / SDWorx)

Chefs onderschatten impact van kanker

16/02/2018

De duizenden ex-kankerpatiënten die terugkeren naar de werkvloer hebben het niet makkelijk, zo toont Nederlands onderzoek aan. Eerst is er begrip en steun. Niet lang daarna wordt van hen opnieuw evenveel verwacht als van andere werknemers - terwijl zij daartoe vaak nog niet in staat zijn, omdat de ziekte en de behandeling zo ingrijpend waren.

Werkgever scoort onvoldoende voor begrip ex-kankerpatiënt (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, persbericht)

Vergeet de late gevolgen van kanker niet (Idewe)

Deadline voor Actieplan 45+ nadert

Wat doet u om het aantal veertigers, vijftigers en zestigers op uw werkvloer op peil te houden of te verhogen? Die vraag moet elke werkgever met 20 of meer werknemers beantwoorden in een werkgelegenheidsplan 45-plussers (modelformulier downloadbaar). Dit plan dient klaar te zijn op uiterlijk 31 maart.

Werkgelegenheidsplan 45-plussers: deadline op 31 maart (Group S)

Model van werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming (FOD Werk, modelformulier, pdf, rechtstreekse download)

Te ziek voor outplacement? Geen loonaftrek meer

[goedgekeurd] Werkgevers mogen met ingang van 15 februari 2018 geen 4 weken loon meer aftrekken van de verbrekingsvergoeding als duidelijk is dat de betrokken werknemer om medische redenen nooit meer in staat zal zijn outplacement te volgen. De werknemer moet dit wel zeer snel aantonen, binnen de zeven dagen na zijn ontslag.

Wijziging algemene regeling op het outplacement bij ontslag met opzeggingsvergoeding (FOD Werk)

Waarom work/life balance werkgever aanbelangt

Per 100 werkenden die een evenwicht ervaren tussen hun werk en hun privé-leven, zijn er 72 gemotiveerd en betrokken in hun job. Per 100 werkenden die niet tevreden zijn over hun work/life balance, daarentegen, zijn er slechts 19 gemotiveerd en betrokken. Amper 42% van de Belgische actieve bevolking rapporteert volgens een nieuw onderzoek een goed evenwicht.

Private life, professional life, sometimes a subtle balance (onderzoeksbureau Listen, samenvatting, in het Engels)

Schakel gezondheidscoach in voor 500 euro

02/02/2018

Voor 500 euro kunnen ondernemingen in Vlaanderen gedurende 20 uren een coach inhuren die een preventief gezondheidsbeleid helpt opstarten; de rest van de factuur, tot 1000 euro, wordt betaald door de overheid. Het moet gaan om initiatieven binnen de thema’s voeding, beweging, sedentair gedrag, roken, verdovende middelen en mentaal welbevinden.

Gezond op de werkvloer (website)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.