Real Time News
for Human Resources Governance

Veel meer zieken werken altijd door

Sinds corona is het aantal werknemers die altijd blijven (tele-)werken wanneer zij ziek zijn met 41% gestegen. Eén werknemer op 7 doet nu aan wat Securex "structureel presenteïsme" noemt. Vroeger was dit één op 10. De trend is vooral te merken bij hoogopgeleiden en bedienden in de privé. Geen goede zaak, want er is een verband tussen niet uitzieken en burn-out en andere klachten.

Één op zeven zieke werknemers werkt altijd door (Securex)

Het cijfer: 9

24/06/2022

Antidepressiva worden ingenomen door 9% van de bevolking, zo leren de terugbetalingsgegevens van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Vrouwen, ouderen en personen met een armoederisico zijn oververtegenwoordigd. Details

Lood in het bloed: word strenger aub

Hoeveel lood in het bloed van een werknemer of werkneemster is aanvaardbaar? Internationaal is er een duidelijke tendens naar strengere grenswaarden, noteert Liantis. Reglementair verandert er in België voorlopig niets. Toch is het goed te anticiperen op een aanpassing. "In elk geval moet er een dalende trend in de meetresultaten merkbaar zijn."

Aanpassing grenswaarden lood (Liantis)

Het cijfer: 62

23/06/2022

De naderende vakantie bezorgt 62% van de werknemers vooral... stress. Ze willen nog gauw hun takenlijst afwerken en alles netjes kunnen overdragen aan hun collega's. Vier tips voor HR. Details

Hou apenpokken weg van werkvloer

Het aantal gevallen van apenpokken blijft klein, maar het neemt toe. Een uitbraak op de werkvloer voorkomen, kan door te vragen huidcontact te vermijden. Vraag zieken zich meteen te laten testen. Bij een positieve uitslag zal de medewerker in thuisisolatie moeten blijven totdat de huid volledig is hersteld. Een besmette medewerker verwittigt maar beter iedereen met wie hij of zij afgelopen drie weken nauw contact had, zodat die zichzelf kunnen monitoren op koorts, hoofdpijn en huidsymptomen.

Hoe vermijd je apenpokken op de werkvloer? Zes veelgestelde vragen (Mensura)

Baas belooft vaker persoonlijk contact

10/06/2022

Bijdragen tot het mentaal welzijn op de werkvloer willen werkgevers in de eerste plaats door tijd te maken om successen te vieren met hun team. Andere hoog scorende voornemens zijn "ik maak tijd voor persoonlijk contact met mijn medewerkers" en "ik ontwikkel een echt beleid rond welzijn op het werk". Werknemers, van hun kant, verwachten een hoger mentaal welzijn door meer tijd te maken voor hun gezin. Dat blijkt uit de 6800 afspraken die tot dusver gemaakt zijn op ikvoelmegoedophetwerk.be, een campagnewebsite van de overheid.

ikvoelmegoedophetwerk.be

Langdurig zieke ontslaan wordt moeilijker

De federale regering schaart zich achter de plannen van minister Dermagne in verband met de re-integratie van langdurig zieke werknemers. Een ontslag wegens medische overmacht zal in de toekomst pas mogen na negen maand ononderbroken arbeidsongeschiktheid en op voorwaarde dat er geen re-integratietraject loopt. Er komen nog andere randvoorwaarden.

Regering maakt komaf met ziektebriefje voor 1 dag in bedrijven met meer dan 50 werknemers (hln.be, zie details in tweede deel van het artikel)

Alle leeftijden fietsen naar het werk

De sceptici moeten stilaan bakzeil halen. Het aantal fietspendelaars blijft toenemen. Mede dank zij de elektrische fiets leggen zij steeds grotere afstanden af en trappen haast evenveel 40- en 50-plussers naar het werk als jongeren. Dat blijkt uit een studie van Acerta. Wie op 20 kilometer van thuis werkt, kan per jaar 2000 euro fietsvergoeding opstrijken. Eén op vier Belgische werknemers kan vandaag via de werkgever een fiets leasen.

Steeds meer werknemers fietsen meer dan 30 kilometer van en naar het werk (Acerta)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.