Real Time News
for Human Resources Governance

Data voor sociale verkiezingen zijn vastgelegd

De sociale verkiezingen moeten tussen 9 en 22 mei 2016 plaatsvinden. Dit betekent dat u de procedure moet inzetten tussen 11 en 24 december 2015. Gezien het Hemelvaartweekend betekent dit ook dat u de kalender aandachtig moet bestuderen om te voorkomen dat er slechts op één dag kan gestemd worden. Vertrouwenspersonen mogen niet langer kandidaat zijn voor een mandaat in de ondernemingsraad.

Data voor sociale verkiezingen 2016 zijn gekend (SD Worx)

Formulieren sociale verkiezingen staan online

In de aanloop naar de volgende sociale stembusslag heeft de FOD Werk de modellen van een aantal verplichte en niet-verplichte formulieren online gezet. Er zijn ook enkele wijzigingen op til, zoals de mogelijkheid om het aanplakken van de kandidatenlijsten te vervangen door een elektronische oplossing.

Sociale verkiezingen 2016 - De procedure wordt efficiënter (Securex).

Modelformulieren sociale verkiezingen 2016 (FOD Werk)

Beschermingsvergoeding ondanks akkoord van PC

Het Arbeidshof bestempelde het ontslag van een beschermde werknemer in het kader van een collectief ontslag als onregelmatig, ondanks het feit dat het was goedgekeurd door het paritair comité. De werkgever had niet aangetoond waarom uitgerekend de betrokkene weg moest, terwijl directe collega's mochten blijven; hij moet een beschermingsvergoeding betalen.

De nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven brengt een grondige analyse van dit arrest van het Arbeidshof van Antwerpen.

U kan het arrest rechtstreeks downloaden (pdf)

ACLVB doorbreekt symbolische grens van 10%

De liberale vakbond ACLVB behaalt 11,32% van de stemmen en is de morele winnaar van de sociale verkiezingen. Zowel het ACV, dat de sterkste vakbond blijft, als het ABVV gaan lichtjes achteruit. 35% van de mandaten gaat naar een vrouw.

De FOD Waso publiceert uitslagen gebaseerd op de kiesverrichtingen in 91% van de ondernemingen op de pagina Voorlopige resultaten van de sociale verkiezingen. Er kon worden gestemd tot 20 mei.

Bouw stopt met sociale verkiezingen

In de bouwsector (PC nr. 124) zullen andermaal geen sociale verkiezingen plaatsvinden. Dit komt niet onverwacht, gezien de aard van de sector. De vakbondsafgevaardigden krijgen alle taken toegewezen die elders worden vervuld door het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en de ondernemingsraad (OR).

Bijzonderheden in het artikel Volledige stopzetting van de sociale verkiezingen in de bouw op de site van Securex.

Verzaken aan beschermingsvergoeding: opgelet

Let scherp op de timing wanneer een niet-verkozen of verkozen kandidaat voor de sociale verkiezingen aan zijn beschermingsvergoeding verzaakt, bijvoorbeeld om op SWT (brugpensioen) te kunnen gaan. Een werkgever die dacht dat alles in orde was, moest toch de beschermingsvergoeding betalen.

De verzaking is enkel rechtsgeldig als de werknemer reeds ontslagen is en re-integratie niet meer mogelijk is.

De kwestie staat uitgelegd in het artikel Verzaken aan een beschermingsvergoeding - Probleem van openbare orde? op de site van Securex.

VBO publiceert handboek sociale verkiezingen

Over amper zes weken begint de procedure voor de sociale verkiezingen. Het VBO heeft een lijvig up-to-date handboek klaargestoomd, dat bedoeld is om de praktische vragen van HR-departementen, bedrijfsjuristen en werkgevers te beantwoorden. Het boek maakt deel uit van een "knowhow-pakket" dat het VBO aanbiedt om de sociale verkiezingen voor te bereiden.

Meer informatie en een link naar de bestelprocedure vindt u op de VBO-website op de pagina Hoe de sociale verkiezingen 2012 in uw onderneming voorbereiden.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.