Real Time News
for Human Resources Governance

Datum voor sociale verkiezingen

De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden in de periode van 11 tot 24 mei van 2020. Zo luidt alvast het advies van de Nationale Arbeidsraad. Het is de werkgever die de preciese datum vastlegt binnen die periode. De aanloop duurt 150 dagen en zou dus starten tussen 13 en 26 december van volgend jaar.

De NAR stelt ook officieel voor de referentieperiode voor de berekening van de tewerkstellingsdrempels één kwartaal vooruit te schuiven, zodat die al begonnen is op 1 oktober laatstleden.

Uitzendkrachten

Ook de periode voor het berekenen van het aantal uitzendkrachten wordt volgens de NAR best vervroegd, naar het tweede kwartaal 2019.

Een datum voor de sociale verkiezingen van 2020 (Securex)

"Aftellen naar sociale verkiezingen is al begonnen"

Opgelet als jouw bedrijf flirt met de personeelscijfers die bepalen of er al dan niet sociale verkiezingen zullen vereist zijn in mei 2020. Volgens SD Worx is een wetswijziging op til, die van de gemiddelde tewerkstelling in het zopas begonnen kwartaal de drempelwaarde maakt. Dat is een vervroeging. De wijziging zou onmiddellijk van kracht worden.

Sociale verkiezingen 2020: de telling start vanaf … vorige maandag! (Ella / SD Worx)

Minder délégués? Nog deze week brief sturen

In PC 200 hangt het aantal vakbondsafgevaardigden af van het aantal bedienden met een contract van onbepaalde duur. Als u minder bedienden hebt dan vroeger, kan het zijn dat ook het aantal afgevaardigden voor de komende vier jaren daalt - op voorwaarde dat u nog deze week een aangetekende brief stuurt naar de vakbonden.

Paritair comité 200, reageer voor eind september om het aantal vakbondsafgevaardigden te herbekijken (SD Worx)

Alles over preventiecomité en ondernemingsraad

Nu de sociale verkiezingen achter de rug zijn, begint het echte werk in de inspraakorganen op ondernemingsniveau. Voor de leden van de Ondernemingsraad en van het Comité voor preventie en bescherming op het werk heeft de FOD Werkgelegenheid een speciale website online gezet. De site bundelt de regelgeving over de werking en heeft het ook over de kwestie van de ontslagbescherming.

CPBW-Ondernemingsraad

FOD Werk publiceert resultaten van stembusslag

U kunt vanaf vandaag gedetailleerde statistieken over de sociale verkiezingen 2016 downloaden van de site van de FOD Werk. De resultaten hebben betrekking op 91% van de ondernemingen waar gestemd werd. Aan de globale krachtverhoudingen tussen de vakbonden is niets veranderd. Ook in het aantal verkozen vrouwen is geen meldenswaardige verandering.

De resultaten van de sociale verkiezingen 2016 (presentatie, 40 dia's, FOD Werk)

Lagere opkomst bij sociale verkiezingen

De sociale verkiezingen leverden twee verrassingen op: een fors lagere opkomst (ongeveer 61% of een daling met bijna 10%), en een vooruitgang van de kleinere liberale vakbond. De christelijke vakbond blijft met meer dan 50% ruim de grootste en de socialistische vakbond boekt een licht verlies en eindigt op ongeveer 34%. Dat blijkt uit een extrapolatie van gedeeltelijke cijfers van SD Worx. Minister van Werk Kris Peeters zal deze week de officiële en gedetailleerde resultaten bekendmaken.

Sociale verkiezingen lokken fors minder werknemers naar stemhokje (DeRedactie.be)

Uw verplichtingen na de verkiezingsdag

Ook na de sociale stembusslag heeft u als werkgever nog heel wat verplichtingen. De meest dringende is het uploaden van uw statistische fiche. In principe moet dit de dag zelf van de verkiezingen. Let erop dat de FOD Werk in zijn webapplicatie de volgorde van de lijsten niet correct weergeeft... Daarna resten u nog een hele reeks andere formaliteiten te vervullen. 

Einde van de sociale verkiezingen - Vergeet uw statistische fiche niet op te sturen naar de FOD (Securex)

Sociale verkiezingen: opgelet bij het invullen van de statistische fiche (EasyPay Group)

X+40: lijsten uithangen, voorzitter aanduiden

Dag X+40 in de aanloop naar de sociale verkiezingen nadert snel. Op die dag moet u de kandidatenlijsten uithangen en moet u de voorzitter van het stembureau en zijn plaatsvervanger aanduiden. Definitief zijn de lijsten echter pas op dag X+77, want in de tussentijd zijn niet minder dan 7 procedurestappen mogelijk.

Dag X+40 - Aanplakking van de kandidatenlijsten (Securex)

Alles over kandidatenlijsten

Zie ook een uiteenzetting door advocaat Olivier Wouters in het downloadbare document Sociale verkiezingen 2016: de spelregels voor de kandidatenlijsten (HrWorld, pdf, 18 blz.)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.