Real Time News
for Human Resources Governance

ASR-aangiften vanaf Nieuwjaar verplicht elektronisch

23/09/2016

De RVA herinnert eraan dat sommige aangiften van sociaal risico met ingang van 1 januari 2017 verplicht elektronisch moeten gebeuren. Het gaat om tijdelijke werkloosheid, het begin van een deeltijdse tewerkstelling, en de jeugd- en seniorvakantie. Het formulier C4 mag u voorlopig verder op papier afleveren.

Uitleg over de overstap van papier naar bits & bytes leest u op de pagina Op weg naar de elektronische ASR (socialsecurity.be).

Nieuwe verlenging werkloosheid na aanslagen

28/06/2016

De aanslagen van 22 maart blijven hun sombere schaduw werpen. De RVA meldt een nieuwe verlenging, tot eind september 2016 deze keer, van de bijzondere regeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Werkgevers kunnen er zich op beroepen zowel voor arbeiders als voor bedienden, en die hoeven niet noodzakelijk op de luchthaven van Zaventem te werken.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de terreuraanslagen van 22/03/2016 verlengd tot 30/09/2016 - NIEUWE UPDATE (RVA)

Procedure economische werkloosheid bedienden

Een "onvoorziene en substantiële" daling van de bedrijfsactiviteit is een nieuw criterium om economische werkloosheid voor bedienden te rechtvaardigen, dat wist u al. Nu is ook de aanvraagprocedure officieel. Weinig verrassingen. U zal een gemotiveerde en aangetekende brief moeten versturen waarin u de nodige bewijzen levert. Antwoord krijgt u binnen de twee weken.

Economische werkloosheid bedienden: nieuwigheden (FOD Werk)

Nieuw criterium voor werkloosheid bedienden

10/05/2016

Ook werkgevers die door onvoorziene omstandigheden op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen ondervinden, kunnen vanaf nu een beroep doen op economische werkloosheid voor bedienden. Dat is het gevolg van een nieuwe wet, die eind april is goedgekeurd. De onderneming moet een gemotiveerd schrijven richten aan de minister van Werk.

Gesleutel aan de wetgeving in het kader van economische werkloosheid (Lexalert)

Terreur: tijdelijke werkloosheid verlengd tot 30 juni

28/04/2016

In de nasleep van de terreuraanslagen zet de regering alle zeilen bij om een golf van ontslagen te voorkomen. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt toegestaan tot eind juni in de hoofdstad en Vlaams-Brabant. Een kwart van de 12.000 Brusselse horecazaken kan zijn facturen niet meer betalen. Maar ook andere werkgevers zijn getroffen.

Tijdelijke werkloosheid n.a.v. aanslagen verlengd (FOD Werk)

Terreuraanslagen - De regering ondersteunt de ondernemingen (Securex, met bijkomende info)

Wat 22/3 betekent voor werkgevers

De aanslagen van 22/3 brachten onpeilbaar leed en enorme schade, maar ze hebben ook gevolgen voor de arbeidsorganisatie bij ontelbare werkgevers. Het hele land leeft nu onder terreurdreiging van niveau 4 en het openbaar vervoer is op sommige plaatsen nog ernstig verstoord. Wij zochten voor u naar online informatie voor werkgevers.

Terreurniveau opgetrokken tot niveau 4 in België (Securex)

De terreurdreiging: wat betekent niveau 4 voor uw onderneming? Enkele vragen en antwoorden (SD Worx)

Brussel lockdown, wat met uw werknemers? (Acerta)

Terreuraanslagen in Brussel - Wat zijn de gevolgen voor de tewerkstelling van uw werknemers? (Group S)

Aanslagen in Brussel: gevolgen voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst op dinsdag 22 maart 2016 (Partena Professional)

Aanslagen in Brussel: wat zijn de gevolgen voor de werkgevers en hun werknemers? (Attentia)

Aanslagen gelden als overmacht

De aanslagen gelden als overmacht in de context van de tijdelijke werkloosheid. Wie niet kon werken, en aan de andere voorwaarden voldoet, heeft recht op een vergoeding van de RVA. Dat geldt ook voor de duizenden die nog steeds hun arbeidsovereenkomst niet kunnen uitvoeren. Op de site van de RVA vindt de werkgever de toelichting bij deze situatie.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de terreuraanslagen van 22/3/2016 (RVA)

Zie ook Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de terreurdreiging: een overzicht van de verschillende situaties (Group S)

Werkkaart jongere deze maand aanvragen

19/01/2016

Indien bij u een laag- tot zeer laaggeschoolde werknemer of leerling aan de slag is die in 2015 18 jaar werd, en werkt hij nog steeds bij u, dan mag u niet vergeten uiterlijk op 31 januari 2016 een werkkaart aan te vragen om verder van de vermindering van de werkgeversbijdragen te kunnen genieten. De Waalse werkkaarten dienen bij de FOREM aangevraagd te worden. In alle andere gevallen blijft de RVA voorlopig nog bevoegd.

Jongeren die 19 jaar worden in 2016: werkkaarten aanvragen vóór 1 februari 2016 (EasyPay Group)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.