Real Time News
for Human Resources Governance

Ander nieuws van de dag

Verlaging en uitstel betaling patronale socialezekerheidsbijdragen in 2023 (SD Worx): op basis van de beschikbare informatie legt SD Worx uit hoe de aangekondigde maatregelen inzake patronale bijdragen zullen werken. Nuttig in het kader van het opmaken van het personeelsbudget 2023

Tijdelijke ondersteuningsmaatregelen om de energiecrisis op te vangen - Impact op de arbeidsrelatie (Claeys & Engels): een heldere uiteenzetting

Evaluatie vierdaagse werkweek in uw onderneming door UGent @ Work (UGent)

Arbeidsongeschikte zelfstandigen zullen zonder voorafgaande toestemming... (news.belgiumBe): arbeidsongeschikte zelfstandigen zullen vanaf 1 januari 2023 geen toelating meer nodig hebben van de adviserende geneesheer om hun activiteit te hervatten

Technologiekoepel vraagt hervorming auteursrechten even uit te stellen (De Tijd)

Ander nieuws van de dag

Nieuwe schorsingsgronden bij opzeg door werkgever (EasyPay Group): binnenkort schorsen ook geboorteverlof, verlof wegens dwingende redenen, zorgverlof en adoptieverlof de opzeggingstermijn wanneer de opzegging gegeven werd door de werkgever

Aandachtspunt omvang verbrekingsvergoeding bij opname tijdskrediet/thematisch verlof (EasyPay Group): de verbrekingsvergoeding tijdens een lopend tijdskrediet/ thematisch verlof zal berekend worden op het loon waarop de werknemer recht zou hebben gehad indien hij zijn arbeidsprestaties niet had verminderd

Aangifte van 'tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken' energie (socialsecurity.be)

Hoe wint u de war for talent in de Belgische accountancysector? (WoltersKluwer): tips uit een peiling. Met stip op één: bied on-the-job training aan

Duaal leren lost hoge verwachtingen niet in (De Tijd): weinig belangstelling, veel gedoe, gering resultaat

Tijdelijke werkloosheid: sanctie wellicht permanent

Sinds kort ondergaat de werkgever (en niet langer de werknemer) de gevolgen als een controle achteraf uitwijst dat hij onterecht een beroep had gedaan op een versoepeld regime van tijdelijke werkloosheid. De werkgever moet de RVA-uitkeringen volledig terugbetalen en aan zijn werknemers het normale loon voor de betrokken periode betalen. In de begrotingsnotificaties las De Standaard dat de regering-De Croo dit sanctiesysteem permanent wil maken, in plaats van het te laten uitdoven zoals eerst was vastgelegd.   

Werknemer niet langer de dupe als zijn baas hem ten onrechte op tijdelijke werkloosheid zet (De Standaard)

KMO's snoeien in energie en personeel

Snoeien in de kosten is nu een prioriteit voor veel kmo's tot 250 werknemers. Dat betekent sparen op energie, verplaatsingen en kleine onkosten. Maar ook en vooral op personeel: minder vertrekkers vervangen, ontslagen, tijdelijke werkloosheid inroepen, en minder of meer met tijdelijken werken al naargelang de situatie. "Voor volgend jaar kan een bonusplan met energiedoelstellingen interessant zijn."

Eén op vijf kmo’s in industrie en bouw wil tijdelijke werkloosheid inroepen (SD Worx)

Naar tijdelijke werkloosheid "energie"

Wanneer de fors gestegen olie- en gasprijzen tot een onderbreking van de bedrijfsactviteit leiden, zullen werkgevers een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid "energie". Er is sprake van 70% van het loon (geplafonneerd op 3075 euro) plus een premie van 6,10 euro per dag. Daar werkt de regering-De Croo aan. Voor getroffen zelfstandigen zit een tijdelijk overbruggingsrecht in de pijplijn.

Federale regering bereikt akkoord energiesteun (vrtnws)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.