Real Time News
for Human Resources Governance

Tot eind 2021 meer cash voor tijdelijk werklozen

08/10/2021

De verlaagde bedrijfsvoorheffing op de uitkeringen tijdelijke werkloosheid is verlengd tot eind dit jaar. Dit betekent dat 15% wordt ingehouden in plaats van de normale 26,75%. Sectorale en bovenwettelijke toeslagen (eventueel toegekend door de werkgever) blijven onderworpen aan een inhouding van bedrijfsvoorheffing aan 26,75%.

Wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid: welk percentage van bedrijfsvoorheffing? (Partena Professional)

Lees ook: Tijdelijke werkloosheid: uw werknemers lopen mogelijk risico op een fiscale regularisatie (Securex)

Corona-werkloosheid en steun voor zelfstandigen verlengd

De federale corona-steunmaatregelen zijn een laatste keer verlengd tot 31 december 2021. Het gaat in hoofdzaak om de tijdelijke werkloosheid overmacht (alle redenen, alle sectoren) en het enkelvoudige crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen (alle sectoren, evenwel slechts vanaf een omzetdaling van 65 procent).

Verlenging coronasteun geland, ondanks turbulentie voor de finish (De Standaard)

Corona: wellicht verlenging tijdelijke werkloosheid overmacht tot 31 december 2021 (SD Worx, artikel geschreven net voor de politieke beslissing)

Overstromingen: versoepelingen tot eind september

24/08/2021

De RVA heeft andermaal een verlenging gepubliceerd van de versoepelde regeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te wijten aan de persoonlijke situatie van de werknemer die getroffen werd door de overstromingen. De nieuwe einddatum is 30 september. In bepaalde gevallen zal de werkgever een nieuwe aangifte moeten doen. De tijdelijke werkloosheid mag alternerend zijn. De werknemer kan dus een deel van de tijd komen werken, of er kan worden afgewisseld tussen de werknemers.

Tijdelijke werkloosheid als gevolg van de overstromingen: mogelijk tot 30 september 2021 (Partena Professional)

RVA ontziet slachtoffers van noodweer

16/08/2021

Werknemers in tijdskrediet of thematisch verlof die door de overstromingen gedwongen werden te verhuizen of een tijdelijk onderdak te zoeken, moeten de RVA van hun nieuwe verblijfplaats niet op de hoogte brengen. Evenmin moeten ze een eventuele gewijzigde gezinssamenstelling melden. Hun onderbrekingsuitkering loopt gewoon door. Een vergelijkbare regeling geldt voor de werklozen. De maatregel geldt tot 30 september 2021.

Verhuizen omwille van de overstromingen? Tot 30 september wijzigen de uitkeringen niet (Securex)

RVA Tech: juridische schatkist

16/08/2021

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening stelt een portaalsite ter beschikking waar je, mits gratis registratie, een pak bronnen kan raadplegen. Anders dan de naam doet veronderstellen, is RVA Tech niet alleen voor techneuten. Je krijgt er inzage in HR-gerelateerde wetten en juridische documenten, in onderrichtingen, formulieren en schema's, in alle afwijkende regelingen inzake tijdelijke werkloosheid en nog drie andere toepassingen. Je kan zoeken, filteren en een eigen "bibliotheek" aanleggen.

RVA Tech

Waterellende: RVA versoepelt tijdelijke werkloosheid

20/07/2021

Onder bepaalde voorwaarden versoepelt de RVA de toekenning van uitkeringen ten titel van tijdelijke werkloosheid "overmacht" of "slecht weer" voor de verloren gegane werkdagen van 14 juli tot en met vandaag 20 juli 2021. Een voorafgaande goedkeuring is niet nodig. Wie kan telewerken, krijgt geen uitkering.

Tijdelijke werkloosheid te wijten aan de uitzonderlijk slechte weersomstandigheden (overstromingen) (RVA)

Lees ook: Wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid: welk percentage van bedrijfsvoorheffing? (Partena Professional): de verlaging van het inhoudingspercentage is verlengd tot 30 september

Tegemoetkomingen aan getroffen zelfstandigen

Door de catastrofale regenval getroffen zelfstandigen mogen aanspraak maken op het overbruggingsrecht "gedwongen onderbreking - natuurramp". Dat besliste David Clarinval, de bevoegde federale minister. Zij zullen ook recht hebben op een vrijstelling van sociale bijdragen voor het derde kwartaal. De sociale verzekeringsfondsen zullen een vereenvoudigde aanvraagprocedure ter beschikking stellen op hun website.

Door de overstroming getroffen zelfstandigen, zullen aanspraak kunnen maken op overbruggingsrecht... (mededeling minister van Zelfstandigen Clarinval)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.