Real Time News
for Human Resources Governance

Corona-werkloosheid onterecht? Dan dreigen hoge kosten

Wanneer een werkgever volgens de RVA oneigenlijk gebruik maakte van tijdelijke werkloosheid corona, dan moeten de werknemers het ontvangen dopgeld terugbetalen. Zij zullen dan niet anders kunnen dan zich tegen hun werkgever keren om een schadevergoeding wegens het verlies van loon te vorderen. Uitleg over de procedures door Commit advocatenkantoor.

Corona hebben we (bijna) overleefd. Maar overleven we ook... (Commit advocatenkantoor)

Ander nieuws van de dag

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen – arbeiders en Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen – bedienden (sociaal secretariaat Accuria): gedetailleerde bespreking van de nieuwe regels

Belgische werknemers hebben gemiddeld minimaal 2 weken vakantie nodig om de batterijen op te laden (SD Worx): de helft van de Belgen verkiest een lange, 6 op 10 werknemers kunnen dagje vakantie nemen wanneer zij daar nood aan hebben

Hiërarchie versus autonomie: zeven leidende principes voor HR (door HR) (HRSquare, pdf, 2 blz.): de neerslag van een denkoefening door 130 hr-verantwoordelijken over hoe je in de nieuwe context de transitie naar meer autonomie en engagement kan inzetten

Brusselse arbeidskrachten gevraagd op Vlaamse arbeidsmarkt (VDAB): Brussel kent een jonge bevolking met een hoog aantal werkzoekenden, terwijl Vlaams-Brabant door de vergrijzing een hoge vervangingsgraad kent en een historisch lage werkzoekendengraad. Dat zou dus een match kunnen zijn, maar drempels zoals talenkennis en studieniveau staan in de weg

La relance renforce la liste des métiers en pénurie en Wallonie (Le Forem, persbericht over knelpuntberoepen)

Toch corona-uitzonderingen op striktere werkloosheid "overmacht"

Vanaf 1 juli gelden wat betreft de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht opnieuw de strikte regels van vroeger. Uitzonderingen: wanneer de werknemer na een coronabesmetting in isolatie of quarantaine moet, of een kind moet opvangen dat vanwege een coronabesmetting niet naar school kan. In deze gevallen, en tot eind dit jaar, hanteert de RVA soepeler regels.

Einde tijdelijke werkloosheid corona: regels in geval van quarantaine/ opvang van een kind vanaf 1 juli 2022 (Partena Professional)

Versoepelingen van tijdelijke werkloosheid

De vereenvoudigde procedures tijdelijke werklooosheid overmacht corona en Oekraïne lopen af. Maar er komen overgangsmaatregelen en sommige vereenvoudigingen uit die periode blijven bestaan. Dat meldt de RVA.

  • Formaliteiten economische werkloosheid blijvend vereenvoudigd: wanneer je werknemers tijdelijk werkloos stelt op grond van werkgebrek wegens economische oorzaken, krijgen die vanaf nu recht op een werkloosheidsuitkering zonder dat zij een bepaald aantal dagen loondienst hoeven te bewijzen. Bij de andere vormen van tijdelijke werkloosheid blijft die voorwaarde wel van kracht
  • Tot eind dit jaar geen controlekaarten C3.2A meer: tot 31 december 2022 is de werknemer vrijgesteld van het gebruik van een controlekaart C3.2A, ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid. Bijgevolg moet de werkgever deze kaart niet overhandigen, en valt ook de inschrijving in het validatieboek weg
  • Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken - arbeiders: de termijn voor de wettelijke mededeling aan de RVA wordt van 1 juni tot 31 december 2022 ingekort van 7 naar 3 kalenderdagen. Idem voor de mededeling aan de ondernemingsraad, of aan de vakbondsafvaardiging. Zie ook Verplichte werkweek arbeiders: meer opties (HR Alert, 16 juni 2022)
  • Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken - bedienden: de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht gelegen vóór 1 juli 2022 tellen niet mee voor de berekening van de jaarlimiet (16 weken volledige of 26 weken gedeeltelijke schorsing). Zie ook Bewijs van onderneming in moeilijkheden (HR Alert, 16 juni 2022)
  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: overmacht wordt nog steeds aanvaard wanneer de werknemer kan werken, maar wegens coronabesmetting in quarantaine of in isolatie moet en niet kan telewerken. Of wanneer een kind vanwege corona niet naar school, kinderdagverblijf of opvangcentrum voor gehandicapten kan gaan.

Afloop van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne (RVA)

Verplichte werkweek arbeiders: meer opties

16/06/2022

In de tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken - arbeiders geldt dat na een bepaalde schorsingsduur de werkgever een verplichte werkweek moet invoeren. Tot eind dit jaar wordt deze regeling versoepeld. Zowel 8 opeenvolgende weken van schorsing als 12 opeenvolgende weken van schorsing zijn nu mogelijk.

Afloop van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne (RVA)

Bewijs van onderneming in moeilijkheden

16/06/2022

Bedienden tijdelijk werkloos stellen wegens economische oorzaken vergt dat de onderneming in moeilijkheden verkeert. Tot 31 december 2022 gelden versoepelingen wat betreft de manier waarop de werkgever dit moet bewijzen. Daarnaast worden de termijnen van de wettelijke mededeling aan de RVA en van de kennisgeving aan de bedienden, de ondernemingsraad en de vakbondsafvaardiging ingekort van 7 tot 3 kalenderdagen.

Afloop van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne (RVA)

Ander nieuws van de dag

Werkloze mag deel uitkering drie maanden behouden bij invullen knelpuntenberoep of werk in andere regio (vrtnws)

Loonbesprekingen zijn geen formaliteit voor werkgevers (Indeed)

Geen grote vakantierush tot nu toe (SD Worx)

Vraag nu het corona globalisatiemechanisme 2021 aan (EasyPay Group): met gedetailleerde tabellen

Fake publieke laadpalen (forum eGear): gebruiken jouw e-auto bestuurders de app Smoov om laadpalen te vinden? Naar verluidt gebeurt het dat een eigenaar belet dat anderen tanken aan zijn laadpaal, ook al is die zogezegd "publiek", wat de eigenaar een fors fiscaal voordeel oplevert

Gedaan met werkloosheid corona / Oekraïne

Er is een akkoord in de federale regering om het vereenvoudigde systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, in het leven geroepen bij het uitbreken van de pandemie en verlengd toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, niet nog eens te verlengen. Dat schrijft De Tijd. Vanaf 1 juli zal dus opnieuw de strikte definitie van overmacht gelden.

Tijdelijke werkloosheid corona verdwijnt (De Tijd, beperkte toegang)

Lees ook: Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2022 – Wees voorbereid! (Attentia)

Deadlines voor tijdelijke werkloosheid

31/05/2022

Overweeg je deze zomer een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid? Weet dan dat de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona / Oorlog in Oekraïne misschien niet wordt verlengd. Dit zou betekenen dat vanaf 1 juli 2022 wordt teruggekeerd naar de klassieke stelsels. Twee deadlines spelen dan een rol. De eerste is al op 8 juni. Uitleg bij Attentia.

Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2022 – Wees voorbereid! (Attentia)

Ander nieuws van de dag

Betaaldatum vennootschapsbijdrage 2022 uitgesteld tot dit najaar (Liantis)

Simuleer de invloed van een job als zelfstandige op je pensioenbedrag op mypension.be (RSVZ)

Nieuw sociaalzekerheidsverdrag tussen België en Marokko (SD Worx)

Bezoldigingen in natura van bestuurders: voorzichtigheid blijft geboden... (Eubelius): de fiscus kan de aftrekbaarheid betwisten van een bezoldiging in natura (gebruik van een auto of een woning, aandelenopties...) als niet wordt aangetoond dat daar werkelijke prestaties van de bedrijfsleider tegenover staan

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.