Real Time News
for Human Resources Governance

"Bedrijfswagen wordt véél duurder"

Niet het mobiliteitsbudget, maar de fiscus zal de motor zijn van een drastische verandering op het vlak van de salariswagens. Zo voorspelt Attentia. Vanaf 2020 treedt de hervorming van de vennootschapsbelasting in werking, wat een bedrijfsauto uiteindelijk 15 tot 20% duurder kan maken voor de werkgever. Vanaf 2021 zullen ook de nieuwe emissienormen de belastingen op auto's opdrijven. Maar niet iedereen zal de schok op hetzelfde moment voelen.

Is er een groene golf op komst? “In de volgende jaren zal het aantal bedrijfswagens drastisch minderen” (Attentia)

Kortingen voor personeel: een win-win

Eigen goederen of diensten mogen werkgevers met een korting of zelfs gratis aanbieden aan hun werknemers. Het is een voordelige vorm van extra verloning. Denk bijvoorbeeld aan personeel van een kledingketen dat een budget krijgt om te shoppen in de eigen onderneming. Uiteraard stellen zowel de fiscus als de RSZ voorwaarden. Vuistregel: zorg dat het gunsttarief niet meer dan 30% lager is dan de normale consumentenprijs.

Zijn gunsttarieven voor goederen of diensten van de werkgever gunstig voor werknemers? (Partena Professional)

Toch pensioen voor zelfstandige die regularisatie niet kan betalen

29/08/2019

Een zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen betaalt, krijgt soms achteraf een regularisatiefactuur in de bus. Voortaan kan die zelfstandige een vrijstelling vragen die enkel slaat op deze regularisatie, en niet op de betaalde voorlopige bijdragen. Indien de vrijstelling wordt toegekend, blijft de zelfstandige in deze situatie toch volledige pensioenrechten opbouwen.

Toch pensioenrechten bij vrijstelling sociale bijdragen (Liantis)

 

Wegwijs in de CO2-cijfers van nieuwe bedrijfsauto's

Op een bedrijfsvoertuig dat ook mag dienen voor privé-gebruik of voor woon-werkverkeer betaalt de werknemer een belasting op het voordeel alle aard en betaalt de werkgever een maandelijks bijdrage aan de RSZ. In beide gevallen moet je de CO2-uitstoot kennen. Helaas is dat met recente auto's vaak niet eenvoudig, zelfs niet als je er de officiële autopapieren bij haalt. Partena Professional zet de mogelijke situaties op een rij.

Welk CO2-uitstootgehalte voor bedrijfsvoertuigen? (Partena Professional)

Geen startbanen, dan fikse boete

Tenzij je behoort tot een paritair comité dat een vrijstelling heeft bekomen, blijft de verplichting bestaan een bepaald aantal jongeren van minder dan 26 jaar in dienst te nemen. Doe je dat niet, dan zal jouw bedrijf een "compenserende vergoeding" verschuldigd zijn aan de RSZ. Het bedrag kan aardig oplopen. Securex brengt in herinnering hoe dat bedrag wordt berekend.

Startbaanovereenkomst - Als u niet bent vrijgesteld, blijft de verplichting bestaan (Securex)

Nieuwe verplichting voor HR: mobiliteitsafspraken bijhouden

De afspraken die je als werkgever maakt met werknemers over een mobiliteitsbudget of over een mobiliteitsvergoeding dien je (op zijn minst) 5 jaar lang te bewaren. Ze worden beschouwd als sociale documenten, op gelijke voet met bijvoorbeeld het personeelsregister. De nieuwe verplichting staat in een KB dat op 29 juli 2019 verschenen is in het Staatsblad.

Koninklijk besluit van 17 juli 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, Belgisch Staatsblad dd. 29 juli 2019 (blz. 12)

RSZ-inhouding verandert voor sommige bruggepensioneerden

09/07/2019

Heb je bruggepensioneerden, verifieer dan of er bij zijn die het minimumbedrag van de werkloosheidsuitkering ontvangen. Het beste doe je dat door een attest aan te vragen bij hun uitbetalingsinstelling. De minimale werkloosheidsuitkeringen zijn op 1 juli 2019 namelijk omhoog gegaan, en dat heeft een impact op de RSZ-inhouding. Aan de bedrijfstoeslag verandert niets.

Heeft uw SWT'er een minimum werkloosheidsuitkering gekregen? Dan heeft dit nu gevolgen voor de ex-werkgever (EasyPay Group)

Ook als een derde de bonus betaalt, is werkgever RSZ-bijdragen verschuldigd

Het Hof van Cassatie bevestigt dat een voordeel, toegekend als tegenprestatie van arbeid, vanuit het oogpunt gezien van de sociale zekerheid altijd ten laste valt van de werkgever. Ook wanneer een cash bonus wordt betaald door een derde partij - bijvoorbeeld een buitenlands hoofdkwartier - is de werkgever bijgevolg op die bonus bijdragen verschuldigd aan de RSZ. Toelichting bij Partena Professional.

Wanneer een bonus onderworpen is aan RSZ: nieuwe rechtspraak (Partena Professional)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.