Real Time News
for Human Resources Governance

Geen vermindering eerste aanwerving voor papieren constructies

22/10/2021

Wanneer de sociale en economische verwevenheid van twee vennootschappen vaststaat, hebben zij niet elk afzonderlijk recht op de doelgroepvermindering eerste aanwerving (vrijstelling van patronale basisbijdragen). Het doet er niet toe dat de twee vennootschappen werken met een andere facturatiedienst, sociaal secretariaat en boekhouding. Dat besloot het Arbeidshof te Brussel, gelijk gevend aan de RSZ.

Arbeidshof te Brussel, 2019/AB/558 (NL) (pdf, 28 blz.)

Niet omzet, maar arbeidstijd bepaalt PC

05/10/2021

Het Arbeidshof verhuisde een onderneming naar een ander (duurder) paritair comité, zowel voor haar arbeiders als voor haar bedienden. De zaak was aangespannen door de RSZ. Het is de hoofdactiviteit die bepaalt onder welk paritair comité een onderneming ressorteert. De hoofdactiviteit is diegene waaraan de meeste arbeidstijd wordt gespendeerd, ook als de omzet in een andere activiteit groter is.

Arrest Arbeidshof Brussel, 2019/AB/60 (pdf, 19 blz.)

Vlaanderen knipt in doelgroepkorting oudere werknemers

Het belastingvoordeel van werkgevers die in Vlaanderen 58-plussers in dienst hebben, wordt teruggeschroefd. Dat zal gebeuren door de leeftijdgrens geleidelijk op te trekken, tot 61 jaar in 2024. Bedrijven die 58-plussers en ongeschoolde jongeren aanwerven, blijven wel genieten van de doelgroepkorting.

Vlaamse regering stuurt bij: minder registratierechten, besparen... (VRT NWS)

Vlaamse jobbonus komt er, duurdere dienstencheque niet

Bovenop de federale verhoging van de minimumlonen, pakt Vlaanderen uit met een jobbonus. Voor de werknemers met een brutoloon niet hoger dan 1700 euro gaat het om 50 euro per maand. Het bedrag vermindert naarmate het brutoloon stijgt. Vanaf 2500 euro bruto is er geen jobbonus meer. De zelfstandigen vallen uit de boot. Aan de prijs of de aftrekbaarheid van dienstencheques verandert niets. Als een toegeving aan de sector zal de inruilwaarde van de cheques voortaan geïndexeerd worden.

Vlaams regeerakkoord: invoering Vlaamse jobbonus (CLB Group)

Vlaamse jobbonus (Vlaanderen.be): de officiële webpagina bestaat al, maar de details zijn nog niet ingevuld

Vlaamse regering gaat inruilwaarde dienstencheques indexeren (De Tijd)

UNIZO over Septemberverklaring: "Goed dat er volop wordt geïnvesteerd, maar...  (Unizo)

Minder bijdragen om corona-werkloosheid terug te draaien

In het derde kwartaal kunnen alle werkgevers uit de privé-sector die getroffen werden door de pandemie aanspraak maken op een eenmalige vermindering van de werkgeversbijdragen met 1000 of 2400 euro voor ten hoogste 5 werknemers per vestigingseenheid. De voorwaarde is dat het totale arbeidsvolume in het derde kwartaal hoger ligt dan in het eerste kwartaal van dit jaar. De bedoeling is de toevlucht tot tijdelijke werkloosheid te verminderen en nieuwe aanwervingen te stimuleren.

Nieuwe relancedoelgroepvermindering voor het 3e kwartaal 2021 (Group S)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.