Real Time News
for Human Resources Governance

Tegemoetkomingen aan getroffen zelfstandigen

Door de catastrofale regenval getroffen zelfstandigen mogen aanspraak maken op het overbruggingsrecht "gedwongen onderbreking - natuurramp". Dat besliste David Clarinval, de bevoegde federale minister. Zij zullen ook recht hebben op een vrijstelling van sociale bijdragen voor het derde kwartaal. De sociale verzekeringsfondsen zullen een vereenvoudigde aanvraagprocedure ter beschikking stellen op hun website.

Door de overstroming getroffen zelfstandigen, zullen aanspraak kunnen maken op overbruggingsrecht... (mededeling minister van Zelfstandigen Clarinval)

Nieuwe RSZ-vermindering voor alle bedrijven die werk creëren

De Kamer heeft de relancewet goedgekeurd die een RSZ-doelgroepvermindering toekent aan werkgevers die in het derde kwartaal hun arbeidsvolume verhogen. Voor de zwaar getroffen werkgevers gaat het om 2400 euro voor maximum 5 werknemers per vestigingseenheid. Voor alle andere werkgevers bedraagt de vermindering 1000 euro, eveneens voor maximum 5 werknemers per vestigingseenheid. Er zijn - uiteraard - diverse voorwaarden.

Doelgroepvermindering - herstel van de werkgelegenheid - coronamaatregel (socialsecurity.be)

Brexit-maatregel: verminder de arbeidsduur

29/06/2021

Is jouw bedrijf getroffen door de Brexit, dan kan je de arbeidsduur verminderen. Je geniet dan van een tijdelijke verlaging van de werkgeversbijdragen. Minstens drie kwart van deze korting moet je uitbetalen aan de medewerkers, zodat hun inkomensverlies beperkt blijft. Deze minder gekende crisismaatregel kan aan belang winnen na 30 september, de voorziene einddatum van de corona-werkloosheid.

Brexit: arbeidsduurvermindering met bijdragevermindering voor werkgevers in moeilijkheden (Partena Professional)

Ander nieuws van de dag

Hoe wordt het overbruggingsrecht voor zelfstandigen belast? (EasyPay Group)

Coronacrisis: vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen (Liantis)

Coronavirus: verlenging van de verhoogde inbeslagnemingsdrempels (Partena Professional)

Horeca en gratis bemeubelde woonruimte voor studenten (Securex): als je jouw jobstudent gratis laat logeren in één kamer, ontstaat voor die student een belastbaar voordeel alle aard van 0,74 euro per dag

Liberalen vragen prijs voor beperkte vrijstelling eerste aanwerving (De Tijd): het ongelimiteerd maken van de vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste werknemer leidde tot excessen en oneigenlijk gebruik, de kost voor de sociale zekerheid wordt onverdedigbaar

Grensarbeiders: maatregelen verlengd

Grensarbeiders die omwille van corona-maatregelen thuiswerkers zijn geworden, en nog maar zelden effectief de grens oversteken, hoeven voorlopig niet te vrezen voor hun statuut. Hun werkgevers hoeven niets te ondernemen. Met de regeringen van de omringende landen heeft de federale regering diverse akkoorden gesloten, zowel op fiscaal gebied als wat het toepasselijke stelsel van sociale zekerheid betreft. Group S heeft een overzicht.

Telewerk ingevolge het coronavirus in het kader van een internationale tewerkstelling... (Group S)

Coronavirus: versoepeling van de fiscale gevolgen voor grensarbeiders... (Group S)

 

Ander nieuws van de dag

Maaltijdcheques van Sodexo nu ook te gebruiken voor geleverde maaltijden (Het Nieuwsblad): bestellen op takeaway.com, filteren op participerende restaurants en bij het betalen de maaltijdchequekaart gebruiken. De kosten voor de levering moeten apart betaald worden

Krapte op de arbeidsmarkt nu al nijpend in Vlaamse bedrijven (Voka): de toestand is "alarmerend", vooral voor bedrijven met meer dan 250 personeelsleden

Ecocheques bij uitdiensttreding (Salar): vanaf 1 juni 2021 zullen ecocheques verwerkt worden bij uitdiensttreding en niet meer op het einde van de referteperiode

Monitoren op speelpleinen kunnen tot 50 dagen presteren zonder RSZ-bijdragen (Securex)

Nog altijd discriminatie rond leeftijd en afkomst op arbeidsmarkt... (VRT NWS): Marokkaanse of Slovaakse roots? 25% minder uitnodigingen voor jobinterviews. En hoe ouder, hoe minder uitnodigingen

Uitbreiding aantal dagen socioculturele sector - coronamaatregel (socialsecurity.be)

Tijdelijke doelgroepvermindering evenementensector - coronamaatregel (socialsecurity.be)

Tijdelijke doelgroepvermindering hotelsector - coronamaatregel (socialsecurity.be)

Ander nieuws van de dag

Vlaams beschermingsmechanisme 6 – maart 2021 (Besox)

Vennootschapsbijdrage: automatisch uitstel (Group S)

Communiefeesten, feesten van de vrijzinnige jeugd en klein verlet in 2021 (Securex)

COVID-19 Technology and Business Process Survey (ABBYY, een specialist in business intelligence, pdf, 24 blz.): een internationale peiling die bevestigt dat het massale thuiswerk veel bedrijven confronteert met de gebrekkigheid van hun interne processen, wat op de virtuele werkvloer tot frustraties leidt; nieuwe technologieën, zoals automatiseringen, werpen pas vruchten af op voorwaarde dat processen in kaart zijn gebracht en dat de bottlenecks geïdentificeerd zijn

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.