Real Time News
for Human Resources Governance

Voortaan moet je kunnen bewijzen dat jouw student studeert

Studentenovereenkomsten zijn fiscaal en sociaalrechtelijk interessant. Voortaan zal je als werkgever wel eerst moeten nagaan of de betrokken kandidaat-werknemer wel degelijk studeert. Daar is op zijn minst een inschrijvingsbewijs van een onderwijsinstelling voor vereist. Een verklaring op eer van de betrokkene volstaat niet.

Statuut van studenten: voortaan moet dit worden bewezen (Partena Professional)

Cash-for-car bestaat niet meer

Een voordeel in natura, zoals een bedrijfswagen, mag een apart fiscaal statuut hebben. Maar een vrij te besteden voordeel in geld zoals de mobiliteitsvergoeding moet zoals elk ander loon behandeld worden, anders ontstaat fiscale en sociale bevoorrechting. Daarom vernietigt het Grondwettelijk Hof de cash-for-car wet. Dit is een overwinning voor de vakbonden. De zeldzame betrokken werkgevers mogen lopende regelingen laten bestaan voor het geval er een vervangende wet komt, maar uiterlijk tot eind 2020. Dat cash-for-car het fileprobleem verkleint, daar geloven de rechters niets van.

Arrest 11/2020 tot vernietiging van de Wet van 30 maart 2018 "betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding"  (Grondwettelijk Hof, pdf, 21 blz., rechtstreekse download)

Wegwijs in Trillium

Binnenkort stuurt de RSZ het overzicht van alle denkbare tewerkstellingsmaatregelen (er bestaan er ongeveer 20) waarvan jouw onderneming gebruik maakte van Q4 2018 tot Q3 2019. Dit document, bekend als Trillium, toont onder meer het financiële voordeel dat de werkgever bekwam. Op socialsecurity.be vind je de gedetailleerde uitleg. Zols je weet, ben je verplicht dit overzicht aan het personeel mee te delen.

Jaaroverzicht tewerkstellingsmaatregelen (Trillium) (socialsecurity.be)

Nieuwe regeling voor RSZ-attesten

09/01/2020

Vanaf volgende week vraag je sommige RSZ-attesten niet langer aan via de website van de RSZ. Je dient de aanvragen te doen via het portaal van de sociale zekerheid en je ontvangt de attesten in de e-Box van jouw onderneming. Op termijn worden alle papieren attesten overigens vervangen door digitale versies.

Klaar voor de elektronische RSZ-attesten? (socialsecurity.be)

Niet vergeten: Dimona vernieuwen voor jouw "kleine statuten"

In deze drukke eindejaarsperiode mag je niet uit het oog verliezen dat uiterlijk op 31 december 2019 actie moet ondernomen worden voor alle "kleine statuten". Die worden, zoals bekend, sterker geïntegreerd in de wet op de arbeidsongevallen. Alle stagiairs, leerlingen enzovoort met een lopende Dimona moeten verwijderd worden en dan opnieuw ingebracht met alle (bijkomende) verplichte gegevens. Uitleg bij Partena Professional.

“Kleine statuten” vanaf 2020: nieuwe dimonaplicht! (Partena Professional)

Vanaf nu ook "secundaire mandataris" in Mahis

Als je Dimona-aangiften laat versturen door iemand anders dan de eigenlijke mandataris, een sociaal secretariaat bijvoorbeeld, kan deze "secundaire Dimonamandataris" vanaf vandaag 10 december 2019 daarvoor ook kanalen gebruiken waarop mandaatcontrole wordt toegepast. Het gaat om een belangrijke aanpassing binnen Mahis, de online dienst waarmee je Dimona-mandaten beheert.

Stel in Mahis een tweede mandataris aan voor Dimona (socialsecurity.be)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.