Real Time News
for Human Resources Governance

Ander nieuws van de dag

Zo haal je het meeste uit je vakantiedagen in 2023 (De Standaard): door slim te plannen, kan je volgens de krant in 2023 met 29 vakantiedagen 71 vrije dagen hebben

Aanvraagformulier uitstel van betaling RSZ-bijdragen beschikbaar (Securex): werkgevers die het moeilijk hebben vanwege de energiecrisis kunnen een uitstel van betaling vragen aan de RSZ. Het formulier om deze aanvraag in te dienen is nu beschikbaar

Vanaf 21/11 voltijdse vierdagenweek van toepassing: volgens 1 op 4 werkgevers onmogelijk toepasbaar (Securex)

‘De uitdagingen van de 4-dagenwerkweek zijn niet te onderschatten’ (Partena Professional)

6 dingen die je moet weten over internationale tewerkstelling (Attentia)

Kilometerforfait retroactief verhoogd

Het hoogste als forfaitaire kostenvergoeding aanvaarde bedrag voor dienstverplaatsingen met de persoonlijke auto is met terugwerkende kracht tot 1 oktober vastgelegd op 0,4233 euro per afgelegde kilometer. Daarnaast komt er retroactief een verhoging voor de periode van 1 maart tot 30 juni 2022. Dat betekent dat het maximumbedrag elk kwartaal van dit jaar omhoog ging.

Federale overheid: hogere kilometervergoeding (SD Worx)

Lees ook: Tijdelijk fiscaal voordeel voor verhoging professionele kilometervergoeding (SD Worx): een gedetailleerde vooruitblik op de wet diverse fiscale bepalingen

Bedrijfsauto's: aanpassing solidariteitsbijdrage

Wanneer een werknemer zijn bedrijfswagen ook privé mag mee gebruiken, is de werkgever maandelijks een solidariteitsbijdrage verschuldigd aan de RSZ. Die bijdrage hangt af van de CO2-uitstoot en het type brandstof. De formule voor januari 2023 is gekend. Opgelet: de regels veranderen voor auto's die na 30 juni 2023 worden gekocht, geleased of gehuurd.

Solidariteitsbijdrage (RSZ) en bedrijfswagen: bedrag 2023 (Group S)

Het cijfer: 746.410,17

04/11/2022

De vennootschapsbijdragen worden niet geïndexeerd. Maar wel het plafond van het balanstotaal. Bedraagt dit totaal 746.410,17 euro of meer, dan is de hoge bijdrage verschuldigd. De uiterste datum voor de betaling verschuift naar 31 december 2022. Details

Buitenlands voordeel kan vrij zijn van RSZ

Een buitenlands moederbedrijf kan wel degelijk aan werknemers van zijn Belgische vestiging niet aan arbeidsprestaties gelinkte voordelen toekennen die vrijgesteld zijn van Belgische sociale bijdragen. Met die beslissing draait het Hof van Cassatie een arrest terug van het Arbeidshof te Gent. Het ging in deze zaak om voorwaardelijk toegekende gratis aandelen (restricted stock units) uitgeloofd door de Amerikaanse hoofdvestiging. De RSZ was van oordeel dat hierop sociale bijdragen verschuldigd zijn, maar krijgt dus ongelijk.

Court of Cassation judgement on social security treatment of benefits awarded by parent company (analyse door advocate Pascale Moreau van PwC, in het Engels)

Lees ook: Ook als een derde de bonus betaalt, is werkgever RSZ-bijdragen verschuldigd (HR Alert, 2 juli 2019): hier gaat het om het omgekeerde geval, nl. een voordeel, toegekend als tegenprestatie van arbeid

Aanwervingspremie: vraag een ruling

Soms krijgen werknemers een premie wanneer zij een jobkandidaat aanbrengen die in dienst wordt genomen. Group S legt uit dat je best een voorafgaande beslissing (ruling) aanvraagt om deze aanwervingspremie te laten aanvaarden als een divers inkomen. Dat wordt minder zwaar belast. In principe zijn op een divers inkomen geen sociale bijdragen verschuldigd. Maar de RSZ is niet gebonden door de beslissing van de fiscale diensten.

Aanwervingspremie: welke sociale en fiscale behandeling? (Group S)

Korting op patronale bijdragen in 2023

De regering stelt wetgeving voor die voor de werkgevers de schok van de loonindexeringen verzacht. De patronale bijdragen op de bijkomende loonmassa worden kwijtgescholden in het eerste en het tweede kwartaal van 2023. Dit komt overeen met 7,07% van het totaal van de bijdragen aan de RSZ. In het tweede halfjaar wordt het mogelijk de betaling van de bijdragen op dit gedeelte van de loonmassa te verschuiven tot in 2025.

Regering dempt impact loonstijging voor bedrijven (De Standaard)

Een land dat beschermt (presentatie door de regering, pdf, 6 blz.)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.