Real Time News
for Human Resources Governance

Jongste tabel aanvaarde kostenforfaits

De RSZ publiceert de jongste versie van de tabel van de maximale bedragen van de onkostenposten waarvoor de RSZ een forfaitaire raming aanvaardt, en ook de voorwaarden waaronder ze mogen worden toegepast. Dat gaat dan hoofdzakelijk over auto- en kilometerkosten, bureaukosten en werkkledij, De werkgever moet zijn systeem van onkostenvergoeding kunnen onderbouwen met, bijvoorbeeld, dienstnota's, het arbeidsreglement of andere geschriften.

Terugbetaling van kosten (socialsecurity.be)

Start meteen met relance-overuren

Zoals gemeld voorziet het sociaal akkoord een verlenging van de 120 "relance-overuren" die fiscaal voordeliger zijn dan het basiscontingent van vrijwillige overuren. Acerta stipt aan dat het niet vereist is eerst het basiscontingent op te gebruiken. Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen van meet af aan met relance-overuren te beginnen. Vanaf het eerste overuur geniet men in dit geval van de vrijstelling van overloontoeslag, RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Wat staat er in het sociaal akkoord van de Groep van Tien? (Acerta, zie de passage over Relance-overuren en fiscaal voordelige overuren)

Lees ook: Zijn overuren fiscaal voordelig? (Partena Professional)

Ander nieuws van de dag

Uitbreiding flexi-jobs chocolatiers (Partena Professional):  net zals bakkers dat al een tijd mogen, zullen ook chocolatiers die rechtstreeks aan de eindklant verkopen een beroep kunnen doen op flexi-jobbers

Energiesteun: uitbreiding eerste kwartaal 2023 (Besox): het gaat om een Vlaamse steunmaatregel aan bedrijven die hogere energiekosten opliepen door de oorlog in Oekraïne

Nieuw initiatief voor nakende ontslagen - Werkschakelpunten als kansenmotor (VDAB)

Kosten eigen aan de werkgever : RSZ past de kledijkosten aan (Group S)

Franse grensarbeiders: documenten indienen tegen 31 maart 2023 (Partena Professional)

Corona-werkloosheid 2022: gelijkstelling en compensatie

Minister Dermagne bevestigt dat de corona-werkloosheid van de eerste helft van 2022 wordt gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie. Er komt ook een compensatie voor de extra loonkost die de werkgevers opliepen. Er is sprake van 41% compensatie. Wellicht krijgt die de vorm van een vermindering van patronale bijdragen.

Corona-werkloosheid in 2022 gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie in 2023 + akkoord compensatie (SD Worx)

Nieuwe buitenlandse reisforfaits gepubliceerd

Voor het eerst sinds 2018 heeft Buitenlandse Zaken de lijst aangepast die per land de maximale logementsvergoeding (omvat voortaan ook het ontbijt) en forfaitaire dagelijkse vergoeding vermeldt, die de fiscus en de RSZ aanvaarden als kosten eigen aan de werkgever. De logementsvergoeding is het hoogst in de VS, met 390 euro voor een hotelnacht, ontbijt inbegrepen.

Voor het werk naar het buitenland? Nieuwe kostenforfaits gepubliceerd (SD Worx)

Ministerieel besluit van 10 januari 2023 houdende vaststelling van verblijfskostenvergoedingen toegekend aan... (pdf uit het Belgisch Staatsblad, 15 februari 2023, inbegrepen de landenlijst)

Niet doen werken kost werkgever nog extra

10/02/2023

Bedrijven die veel gebruik maken van volledige vrijstelling van prestaties en voor minstens 10% van het personeel een bijzondere activeringsbijdrage betalen, krijgen vanaf 2023 een hogere activeringsbijdrage opgelegd. De bijdrage ligt 25% hoger. Dat was al geweten. Nu blijkt dat ook de minimumbedragen van deze bijdragen met een kwart worden verhoogd.

Verhoogde activeringsbijdrage bij vrijstelling prestaties met loonbehoud vanaf 2023: enkele verduidelijkingen (SD Worx)

Ander nieuws van de dag

Energiecrisis in de fruitteeltsector: uitstel van betaling (Liantis): zelfstandigen in de fruitteeltsector kunnen een uitstel van betaling vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van de vier kwartalen van 2023

“Respectvolle en verbindende communicatie is een werk van elke dag” (Idewe): o.m. over het belang van kunnen praten over koetjes en kalfjes

Maak je op voor de sociale balans 2022 (Partena Professional)

Fiscus wekt wrevel op met controles op auteursrechten (De Tijd)

Tweede pijler voor bouwbedienden

07/02/2023

Alle bedienden uit de bouwsector (RSZ kengetallen 024, 026, 044 of 054) worden automatisch aangesloten bij het nieuwe sectoraal aanvullend pensioen (SAP) Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw. Enige uitzondering: als de werkgever kan aantonen dat zijn eigen pensioenplan gelijkwaardig is. De patronale bijdrage is vastgelegd op 1,30% van het loon, voordelen in natura inbegrepen.

Aanvullend pensioen voor de bedienden uit de bouwsector (Securex)

Lees ook: Meer transparantie over aanvullende pensioenen (SD Worx)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.