Real Time News
for Human Resources Governance

Beeldschermbril is ten laste van werkgever

Wanneer een gewone bril of een leesbril niet volstaat, kan een beeldschermwerker aanspraak maken op een speciale bril met corrigerende glazen. De werkgever moet die ter beschikking stellen of terugbetalen. Dat volgt uit een arrest van het Europese Hof van Justitie. Het arrest verduidelijkt een bepaling uit de Belgische Codex Welzijn. Het Hof sluit niet uit dat de werknemer de speciale bril ook in de privésfeer gebruikt.

Moet de werkgever de bril van beeldschermwerkers terugbetalen? (Claeys & Engels)

Ontbreken van welzijnsbeleid maakt bedrijf niet automatisch aansprakelijk voor geweld

De werkgever is slechts aansprakelijk voor schadevergoeding wegens het ontbreken van een psychosociaal welzijnsbeleid indien de feiten van het geval zich niet hadden kunnen voordoen indien hij zijn verplichtingen wél was nagekomen. Dit is moeilijk te bewijzen, zelfs als het rapport van de externe preventiedienst belastend is. Omdat het bewijs niet overtuigend was, heeft het Arbeidshof van Brussel de vordering van een werkneemster afgewezen.

Violence au travail et non-respect des obligations patronales en matière de bien-être (Terra Laboris, analyse)

Cour du Travail de Bruxelles, 27 avril 2022, R.G. 2019/AB/262 (arrest, pdf, 38 blz.)

Discriminatie bij toelating tot opleiding

Een statutair medewerkster van de FOD Financiën solliciteert voor een functie van ‘medewerker operationele dienst’ op de luchthaven van Bierset. Ze komt als eerste uit de selectie. Hoewel de arbeidsgeneesheer geen probleem had vastgesteld, mocht zij omwille van een afwijking aan één van haar handen niet deelnemen aan de vereiste opleiding. Het arbeidshof bevestigt dat er sprake is van directe discriminatie op basis van handicap.

Arbeidshof Luik, afdeling Luik, 26 september 2022 (Unia, persbericht)

Arrest: Cour du Travail de Liège, arrêt du 26 septembre 2022 (2020/AL/496 -2021/AL/475)

Thuiswerker mocht webcamtoezicht weigeren

Een thuiswerker de hele werkdag online monitoren? Dat is disproportioneel en het druist in tegen het Europees recht. Bij weigering de telewerker op staande voet de laan uitsturen, is onterecht. Zo oordeelde een Nederlandse rechtbank. De werkgever werd zwaar veroordeeld. Het ging om een Amerikaans bedrijf. Op de dag van het vonnis sloot het zijn kantoor in Nederland.

Rechter: thuiswerker onterecht ontslagen voor weigeren cameratoezicht (Security.nl): analyse door een gespecialiseerde advocaat

Het vonnis in zaak 10072897 AZ VERZ 22-61

Ander nieuws van de dag

Betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof: loongrens van 3170 EUR voor het schooljaar 2022-2023 (Group S)

3 op 10 Belgische managers ervaart tegenvoorstellen als noodzakelijk op krappe kandidatenmarkt (Robert Half)

Publicatie van de Socio-economische Monitoring 2022: arbeidsmarkt en origine (FOD Werk): dat in de EU nergens zo weinig migranten doorstromen naar de arbeidsmarkt als in België, wisten we al. Het jongste monitoringrapport spreekt van een verbetering, maar het gaat traag

Arrest van het Hof in zaak C-344/20 (Hof van Justitie van de Europese Unie, persbericht, pdf, 3 blz.): als het algemeen en zonder onderscheid voor alle werknemers geldt, is er geen discriminatie wanneer een arbeidsreglement dat het zichtbaar dragen van religieuze, levensbeschouwelijke of spirituele tekens (waaronder de islamitische hoofddoek) verbiedt. Godsdienst en overtuiging vormen in deze context één enkele discriminatiegrond

"Fishing expedition" kost RSZ veroordeling

Begin dit jaar vielen inspecteurs van de RSZ en van de FOD Financiën binnen bij een bedrijf in de Antwerpse haven. Zij gingen in ware huiszoekingstijl op zoek naar bewijzen van een fraudeconstructie. Deze "fishing expedition" is hen slecht bekomen. In een gedetailleerd vonnis stelt de Arbeidsrechtbank vast dat de inspecteurs hun boekje zwaar te buiten waren gegaan.

Beroep tegen dwangmaatregelen van sociale inspecteurs (bericht van de Arbeidsrechtbank Antwerpen)

Vonnis dd. 13/09/2022 rolnummer 22/598/A  (Arbeidsrechtbank Antwerpen, MS Word, 50 blz.)

Seksisme op werkvloer: werkgever veroordeeld

In Waals-Brabant kwam het tot een zeldzame veroordeling wegens pesterijen op grond van geslacht. Een vrouw werd gepest door haar seksistische leidinggevende, en kreeg haar ontslag nadat zij klacht had ingediend. De rechtbank wees op het gebrek aan reactie van de bedrijfsleiding, die de leidinggevende had laten begaan. De vrouw bekwam een schadevergoeing ten belope van 6 maanden brutoloon.

Werkgever veroordeeld voor pesterijen op grond van geslacht (persbericht, pdf, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen)

"Reorganisatie" is moeilijk te bewijzen

Een zieke tegelzetter werd ontslagen met opzeggingsvergoeding. Volgens de werkgever maakte zijn lange arbeidsongeschiktheid een reorganisatie noodzakelijk. Een andere ontslagreden werd niet aangevoerd. Het Hof van Beroep zag geen bewijs van de noodzaak van een reorganisatie. Het Hof besloot dat hier sprake was van discriminatie op grond van gezondheidstoestand en van onredelijk ontslag. De maximale vergoeding van 17 weken loon werd toegekend.

Ontslagreden 'reorganisatie' is een gevaarlijke gok bij het ontslag van een zieke werknemer (Ardis Advocaten)

Aan redelijke aanpassingen zijn grenzen

In de loop van haar opzeggingstermijn had een gehandicapte medewerkster gevraagd dat haar baas zou zorgen voor een deeltijdse job bij een ander bedrijf en voor een opleiding tot directrice van een rusthuis. De werkgever weigerde. De arbeidsrechtbank gaf hem gelijk. Redelijke aanpassingen moeten rechtstreeks in verband staan met de handicap.

Les aménagements raisonnables demandés doivent être en lien avec le handicap ! (Younity advocaten, in het FR)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.