Real Time News
for Human Resources Governance

12 ziektebriefjes na elkaar wettigen ontslag

Een hr-consultante had 12 keer na elkaar een doktersattest bezorgd om haar afwezigheid wegens ziekte te verlengen. Uiteindelijk werd zij ontslagen. Volgens haar ging het om discriminatie op basis van gezondheidstoestand, of op zijn minst om een kennelijk onredelijk ontslag. De werkgever won het pleit, zowel in eerste aanleg als in beroep. Niet haar gezondheid had tot het ontslag geleid, maar wel de verstoring van de werkorganisatie.

Arrest van het Arbeidshof te Brussel, 9 februari 2021 (pdf, 10 blz.)

Geweigerde loonverlaging wettigt ontslag niet

Iemands loon aftoppen omdat zijn of haar collega's, die een gelijkwaardig werk presteren, minder verdienen: het lijkt een verdedigbaar initiatief. Maar dura lex, sed lex. Als de betrokkene weigert in te stemmen met de loonsverlaging, heb je als werkgever niet zomaar het recht hem op te zeggen, daar zal een prijs aan vasthangen. Dat blijkt uit recente rechtspraak.

Een werknemer weigert een loonsverlaging, kennelijk onredelijk ontslag? (Group S)

Correctionele straf voor werkgever die burn-outrisico negeerde

Werkgevers zijn verplicht de maatregelen te treffen die nodig zijn om psychosociale risico's zoals burn-out te voorkomen. Omdat zij dat niet hadden gedaan, zijn al werkgevers veroordeeld door burgerlijke rechtbanken. Voor het eerst is een werkgever nu door een correctionele rechtbank gestraft. "Een belangrijk precedent en een sterke boodschap naar werkgevers toe", schrijft Attentia.

Werkgever veroordeelt voor het niet nakomen van verplichtingen in ‘vermijden van burn-out’ (Attentia)

Rechters kijken naar feiten, niet naar wat op C4 staat

Met het betekenen van een ontslag wachten tot de werknemer is teruggekeerd uit ziekteverlof, of in de motivatie niet verwijzen naar ziekte, volstaat niet om uit de greep van de antidiscriminatiewet te blijven. Group S analyseert een arrest van het Arbeidshof van Brussel.

Ontslag tijdens ziekte? Een gewaarschuwde werkgever is er twee waard (Group S)

Lees ook: Tribunal du Travail de Bruxelles, 11 janvier 2021 (vonnis, pdf, 11 blz.): een kassierster die door een overvaller met een mes was bedreigd, kreeg na ziekteverlof haar C4 omdat zij "niet meer voldeed". De werkgever werd veroordeeld wegens discriminatie op grond van gezondheidstoestand

Boete wegens racisme bij aanwerving

Geen vreemdelingen, geen mensen zonder ervaring en geen vrouwen met jonge kinderen. Dit "aanwervingsbeleid", als je dat zo kan noemen, leidde tot de tweede veroordeling ooit op grond van de racismewet. De klager was een jonge Belg met een Oost-Europese naam die tevergeefs had gesolliciteerd naar een job als chauffeur. De werkgeefster kreeg een boete van 4000 euro. Mogelijk komt daar nog een veroordeling bij tot 6 maanden brutoloon.

Werkgever veroordeeld tot geldboete wegens opzettelijke discriminatie (Unia)

Rechtbanken tegen Uber en Deliveroo

Volgens het hoogste Britse gerechtshof zijn Uber-chauffeurs werknemers, geen zelfstandigen. Een Nederlandse rechtbank oordeelde hetzelfde over de maaltijdkoeriers van Deliveroo. Er staat veel op het spel. Het bedrijfsmodel van de giganten van de platformeconomie zakt in elkaar als zij hun personeel op dezelfde manier moeten betalen als de andere werkgevers. Het is uitkijken naar een mededeling van de Europese Commissie. Die is gepland voor morgen, woensdag.

Uber BV and others (Appellants) v Aslam and others (samenvatting van het arrest van het Supreme Court, de hoogste rechtbank van het Verenigd Koninkrijk)

Uber's White Paper moet worden herschreven: platformwerkers zijn werknemers (TF, de koepel boven de Europese transportvakbonden)

Maaltijdbezorgers Deliveroo zijn werknemers, oordeelt Nederlandse rechter (De Standaard)

Lees ook:

Deliveroo va s’étendre dans 15 nouvelles villes belges cette année (Le Soir)

"Uber moet chauffeurs in dienst nemen" (HR Alert, 14 januari 2021)

Weerstand tegen nieuwe werkvormen neemt af (HR Alert, 6 oktober 2017)

Ploegenarbeid: duidelijkheid over loonlastenverlaging

Ploegenarbeid geeft recht op een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Maar wat is ploegenarbeid precies? Daarover brengen twee arresten van het Hof van Beroep van Antwerpen meer duidelijkheid dan de wet zelf. Als werkgever kan je die arresten zelfs als een soort van checklist hanteren.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegenarbeid bij wegenwachters en buschauffeurs (Ella / SD Worx)

Ontslagen arbeider wint asbestproces

Het Arbeidshof heeft opnieuw geoordeeld in het voordeel van een arbeider die was ontslagen omdat hij weigerde te werken in een loods waar men asbest had aangetroffen. Bovendien wordt de werkgever, de stad Mortsel, veroordeeld tot een schadevergoeding wegens syndicale discriminatie. De arbeider was vakbondsafgevaardigde voor het ACV.

Ontslagen Mortselse stadsarbeider krijgt ook in beroep gelijk in asbestproces (Het Nieuwsblad)

Bedrijfsauto is 500 euro per maand waard

Een firmawagen die hij ook privé mag gebruiken, bespaart een werknemer 500 euro per maand of 6000 euro per jaar. Dat is dan ook het bedrag dat telt bij de berekening van het voordeel in natura in het kader van een opzegvergoeding. Het doet er niet toe hoeveel de auto in kwestie gekost heeft of van welk merk en type hij is. Dat zegt de arbeidsrechtbank van Antwerpen, steunend op eerdere arresten van het Arbeidshof.

Vonnis Arb.rb.Anwerpen, 8-12-2020 (pdf)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.