Real Time News
for Human Resources Governance

Hoogste boetes in sociaal strafrecht ongerechtvaardigd

Dreigt een monsterboete omdat jouw bedrijf niet in orde was met Dimona? Dan zal een recent arrest van het Grondwettelijk Hof jou interesseren. Het gaat om een bedrijf dat een maximumboete riskeert van bijna 3 miljoen euro. Het Hof stelde vast dat een overtreding van niveau 4 in het Sociaal Strafwetboek kan leiden tot een straf die een rechtspersoon harder treft dan een natuurlijke persoon. Dit verschil in behandeling is ongerechtvaardigd.

De gunst van het uitstel en de vermenigvuldiging van geldboetes met het aantal werknemers in het sociaal strafrecht (Waeterinckx Advocaten)

Covid-preventie en dringende reden

Recente rechtspraak bevestigt dat weigeren preventieve coronamaatregelen op te volgen een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. In één geval ging het om een medewerker die geweigerd had in quarantaine te gaan na een hoogrisicocontact met een persoon die achteraf positief getest was. In een ander ging het om een werknemer die geen mondmasker wou dragen.

COVID-19: weigering om de preventieve maatregelen na te leven (Claeys & Engels)

Lees ook:

Recentste epidemiologische situatie (Sciensano): de opstoot van het aantal besmettingen leidt nu ook tot een stijging van het aantal ziekenhuisopnames

Hoe gaat u als werkgever om met de stijgende coronacijfers? (Mensura)

"Zelfstandige" IT'er was werknemer

Een outsourcingbedrijf had een voltijds "employment contract" van 11 maanden afgesloten met een informaticus maar geen sociale bijdragen betaald. De RSZ vorderde 34.000 euro. Het bedrijf beweerde dat de informaticus een zelfstandige was. De rechtbank toetste de concrete situatie aan de 4 principes die toelaten de aard van een arbeidsrelatie te bepalen. Zij besloot dat de informaticus als werknemer was tewerkgesteld en dat het outsourcingbedrijf bijgevolg sociale bijdragen had moeten betalen.

Existence d’un contrat de travail : application des critères généraux (analyse door Terra Laboris)

Vakantiegeld inhouden omdat salarisauto beschadigd is?

Op de laatste dag van haar overeenkomst had een werkneemster haar salariswagen beschadigd ingeleverd. De werkgever vorderde een schadevergoeding en hield het vakantiegeld einde dienst in. Maar de werkneemster betwistte de vordering. Daardoor was een wettelijke of conventionele schuldvergelijking niet meer aan de orde. Waaruit volgt, aldus het Arbeidshof te Brussel, dat de werkgever het vakantiegeld niet had mogen inhouden. Restte een gerechtelijke schuldvergelijking, maar die mogelijkheid viel weg omdat de werkgever te lang had gewacht.

Arbeidshof Brussel - Arrest nr 2019/AB/613 dd. 23 juni 2020 (Strada Lex)

Korting eerste aanwerving enkel bij reële jobcreatie

17/06/2022

Wat als de vermindering "eerste aanwerving" wordt gevraagd door een werkgever die economisch en sociaal nauw verbonden is met andere? Het Arbeidshof te Luik analyseerde in detail de regelgeving en de rechtspraak. Wat uiteindelijk telt, zegt het Hof, is of de aanwerving leidt tot een werkelijke verhoging van het aantal tewerkgestelde personen. Schuiven met personeel of een loutere vervanging geven geen recht op de RSZ-korting. In de onderzochte zaak besloot het Hof dat de werkgever de normale sociale bijdragen moet betalen.

Réduction des cotisations de sécurité sociale en cas d’engagements « groupes-cibles » (Analyse door Terra Laboris, in het FR)

Doktersbriefjes te laat? Niet overreageren

Een werknemer had zich bij herhaling laattijdig ziek gemeld, zijn doktersattesten te laat ingestuurd en niet gereageerd op een ingebrekestelling. De werkgever stelde contractbreuk vast. Het Hof van Beroep zag dat anders. Het feit dat de persoon zich ziek had gemeld, ook al waren die kennisgevingen laattijdig, geeft aan, aldus het Hof, dat hij de bruggen niet wilde opblazen. Dus was het de werkgever zelf die de overeenkomst had beëindigd.

De niet-naleving van de procedure bij arbeidsongeschiktheid door de werknemer leidt niet tot een eenzijdige en onrechtmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst (sociaal secretariaat HDI)

Rechter aanvaardt ontslag, baas moet toch betalen

In een recente zaak stelde de arbeidsrechtbank van Luik vast dat de verbreking van de overeenkomst door de werkgever, op grond van onenigheid, geoorloofd was. Maar de rechter stelde tegelijk ook vast dat de ontslagen werkneemster seksueel getinte beledigende e-mails had ontvangen. De vrouw kreeg een forfaitaire vergoeding gelijk aan 6 maanden loon.

Licenciement : examen des motifs au regard de la C.C.T. n° 109 et des règles anti-harcèlement (analyse door Terra Laboris, in het FR)

Tweede dode? Bedrijf een vol jaar dicht

Een correctionele rechtbank heeft na een tweede dodelijk arbeidsongeval de sluiting van het bedrijf gedurende een vol jaar opgelegd. Voor zover bekend was het de eerste keer dat een rechter een bepaling uit het Sociaal Strafwetboek toepaste die zoiets mogelijk maakt. Het bedrijf moet ook een boete betalen van 48.000 euro. Beide sancties kwamen met een probatie-uitstel van 2 jaar.

Alternatieve bestraffing na dodelijk arbeidsongeval: bedrijfssluiting, met probatieuitstel (Cautius Advocaten)

"Ziek" maar bijklussen is dringende reden

Tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid mag een werknemer geen handelingen stellen die zijn herstel vertragen of verhinderen. Daaronder vallen activiteiten die gelijkaardig zijn aan de functie die hij bij zijn werkgever uitvoerde. Doet hij dat toch, dan mag de werkgever hem op staande voet ontslaan. Zo oordeelde het Arbeidshof in de zaak van een beenhouwer die tijdens zijn ongeschiktheid voor eigen rekening was blijven doorwerken als slager.

Ontslag om dringende reden: andere activiteiten tijdens een periode van ziekte-afwezigheid (Sotra Advocaten)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.