Real Time News
for Human Resources Governance

Kritische blog is geen grond voor ontslag

Het Arbeidshof heeft het ontslag om dringende reden afgewezen van een beschermde werknemer die ondanks een formeel verbod een besloten blog had opgezet waarin kritische uitlatingen over de bedrijfsleiding stonden. De directie had een hele reeks argumenten op tafel gelegd, maar zij verloor het pleit over de hele lijn. Het arrest benadrukt dat de vrije meningsuiting een grondrecht is.

De liberté d'expression à motif grave (analyse in L'Echo door gespecialiseerd consultant Patrice Bonbled)

"Vennoot" bleek niet meer dan een schijnzelfstandige te zijn

Als onderdeel van een constructie om hem onder het goedkopere statuut van zelfstandige te laten werken, was een bouwvakker gebombardeerd tot mede-vennoot. Het mocht niet baten. Na een arbeidsongeval had de RSZ een onderzoek ingesteld. De RSZ ging over tot herkwalificatie, en het Arbeidshof bevestigde die beslissing. Op 8 van de 9 criteria van schijnzelfstandigheid vielen de betrokkenen door de mand.

Entre contrat de travail présumé et réalité (L'Echo)

Arbeidshof geeft stakers gelijk

05/10/2018

De rechter had in mei vorig jaar niet mogen ingaan op het eenzijdig verzoekschrift van een havenbedrijf om een staking te breken die de dag voordien was uitgebroken. Dat zegt het Arbeidshof van Antwerpen, recht sprekend na het derdenverzet van een aantal stakers. De staking verliep volledig binnen de regels. Bijgevolg was de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg een beperking van het stakingsrecht zoals dat gewaarborgd wordt door het Europees Sociaal Handvest.

Antwerpen 17 september 2018, AR 2017/RK/31, onuitg. (analyse in Nieuwsbrief Arbeidsrecht KU Leuven)

De tekst van het arrest AR 2017/RK/31 (pdf, 9 blz., rechtstreekse download)

Arrest verbiedt wonen in vrachtwagen

Oost-Europese truckers worden vaak verplicht wekenlang in hun voertuig te wonen. Dat mag niet meer. Een vrachtwagencabine is geen geschikte plaats om de normale wekelijkse rusttijd door te brengen, de chauffeurs hebben recht op een betere accommodatie, aldus het Europees Hof van Justitie. Het arrest is er gekomen op initiatief van een Belgische transportfirma.

Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 20 december 2017, zaak C-102/16 Vaditrans BVBA tegen Belgische Staat

"Motiveer een ontslag meteen op de C4"

06/03/2018

Wanneer u een werknemer de laan uitstuurt, heeft hij het recht de concrete redenen in detail te kennen. Een sterk dossier is een must, zoals nogmaals blijkt uit een recent arrest. Tip van Securex om gedoe en misschien zelfs een proces te voorkomen: geef de concrete redenen al meteen mee op de C4, als antwoord op de vraag 'juiste oorzaken van de werkloosheid'.

Verplichting om het ontslag te motiveren - Een duidelijke C4 kan voldoende zijn (Securex)

Collectief ontslag mag zwangere treffen

01/03/2018

Als twee voorwaarden vervuld zijn, mag collectief ontslag ook zwangere vrouwen treffen, zegt het Europees Hof. De werkgever moet schriftelijk aan de werkneemster uitleggen welke andere redenen dan de zwangerschap ten grondslag liggen aan het ontslag, en hij moet uitleggen welke objectieve criteria hij heeft gehanteerd om te beslissen wie weg moet en wie mag blijven.

Zwangere werkneemsters kunnen worden ontslagen naar aanleiding van een collectief ontslag (Lexalert)

Thuiswachtdienst telt soms als arbeidstijd

Een man uit Nijvel heeft genoegdoening gekregen op het hoogste niveau: het Europees Hof van Justitie. Als thuiswachtdienst gepaard gaat met de verplichting zich snel te kunnen verplaatsen naar een door de werkgever aangegeven plek, dan is die wachtdienst wel degelijk arbeidstijd. Hoe de beloning geregeld wordt, blijft een bevoegdheid van de lidstaat.

De thuiswachtdienst van een werknemer die verplicht is om op korte tijd aan oproepen van zijn werkgever gehoor te geven, moet als „arbeidstijd” worden aangemerkt (Europees Hof van Justitie, persbericht, pdf, rechtstreekse download)

Arrest in zaak C-518/15 Stad Nijvel / Rudy Matzak

Ontslaan na educatief verlof: delicaat

09/02/2018

Een werkneemster met 15 jaar dienst werd ontslagen kort nadat zij, overigens voor het eerst in haar loopbaan, een dag betaald educatief verlof had opgenomen. De werkgever kon niet aantonen dat er geen verband bestond. De rechtbank veroordeelde hem tot de betaling van de beschermingsvergoeding van 3 maanden loon.

Met de ontslagbescherming BEV valt niet te spotten in Echo, tijdschrift van ABVV (zie blz.5).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.