Real Time News
for Human Resources Governance

Mag baas weldra ziektebriefje inkijken?

De minister van Volksgezondheid wil met doortastende hervormingen het aantal langdurig zieke werknemers omlaag krijgen. Over die plannen geraken details bekend. Eén ervan is dat de werkgever het elektronische ziektebriefje van zijn werknemer zou mogen inkijken voor informatie over de duur van de afwezigheid, dus niet over de diagnose. De regering wil knopen doorhakken tijdens het begrotingsconclaaf van het komende weekend.

Vandenbroucke wil ook werkmogelijkheden voor langdurig zieken opnemen in ziektebriefje (De Standaard)

Terugkeercoaches om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen

Van het half miljoen langdurig zieken wil 10% terug aan de slag. De helft slaagt daar zelf in. De andere helft, zo'n 25.000 mensen dus, wil minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke met zachte hand en op een positieve manier terug naar de werkvloer begeleiden. Hij geeft geld aan de ziekenfondsen om 40 (te verhogen naar 60) "terugkeercoaches" aan te werven.

Vandenbroucke wil langdurig zieken met behulp van terugkeercoaches terug aan het werk krijgen (hln.be)

Federgon: "Laat langdurig zieke elders het werk hervatten"

Wanneer klassieke re-integratie van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet lukt, volgt in de praktijk een ontslag wegens medische overmacht. Federgon stelt een uitweg voor: het transitietraject. De werknemer krijgt dan via de payroll van een uitzendbedrijf een tijdelijk contract bij één of meer andere werkgevers. Intensieve begeleiding door een coach, en eventueel een opleiding, moeten helpen van de overstap naar een andere werkgever, eventueel in een nieuwe functie, een succes te maken.

Het 12-puntenplan van Federgon voor de activering van langdurig arbeidsongeschikten (Federgon, pdf)

Na Covid-19 kan lichter werk nodig zijn

Wie na zijn genezing van Covid-19 getroffen wordt door PASC ("Long Covid"), kan nog lang worstelen met vermoeidheid, kortademigheid, hoofdpijn en een serie andere klachten. PASC-lijders moeten vaak overstappen naar een lichter werkschema. "Een grondige en multidisciplinaire aanpak zal nodig zijn om deze groep werknemers te begeleiden naar een succesvolle werkhervatting."

'Long Covid’ wordt een nieuwe uitdaging, ook voor arbeidsartsen (Attentia)

Lees ook: Het post-intensieve zorgsyndroom, een miskend aspect van de coronapandemie (KCE, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg): Er is niet enkel PASC. Wie op Intensieve Zorgen is terechtgekomen, al dan niet omwille van Covid, worstelt achteraf vaak met fysieke, psychische en cognitieve problemen

Medische overmacht +357%

In één jaar tijd is het aantal ontslagen om medische overmacht meer dan verdrievoudigd. Dat blijkt uit een studie van Partena Professional. De toename is het sterkst in de sectoren die in de corona-frontlijn staan, zoals ziekenhuizen, dienstencheques en warenhuizen. Veel werknemers belandden in een langdurige burn-out. Maar ook de verscherpte controle op langdurig zieken dreef de cijfers omhoog.

Ontslagen om medische overmacht zijn met 357% gestegen in 2020 (Partena Professional)

Lees ook: Patiënten vragen erkenning voor "langdurige covid"... (vrt nws): meer en meer dringt door dat Covid-19 niet voorbij is wanneer de patiënt het ziekenhuis verlaat

Waarom bij ons zo veel werknemers ziek zijn

België behoort tot de EU-landen met het hoogste aantal zieke en invalide werknemers. Bovendien groeit hun aantal hier sneller dan elders. Hoe komt dat? Jan Denys (Randstad) verwijst de grijsgedraaide verklaringen naar de prullenmand. "De politiek moet het stelsel van de ziekte en invaliditeit hervormen."

België is ziek (Randstad, persbericht)

België is ziek - op zoek naar de oorzaken van de sterke stijging ziekte en invaliditeit in België 2010-2019 (rapport, pdf, 18 blz.)

Lang verzuim blijft maar toenemen

In het corona-jaar 2020 is het langdurig absenteïsme met 8% toegenomen. Op 1000 arbeiders waren er in december 43 langer dan een jaar afwezig, 3 meer dan bij het begin van het jaar. Per 1000 bedienden waren er in januari 14 langer dan een jaar buiten strijd, elf maanden later waren het er 15 (het cijfer voor december lijkt nog niet definitief). Telewerken, lockdowns of tijdelijke werkloosheid hebben de al jaren stijgende trend dus niet afgezwakt.

Werknemers in 2020 meer dagen afwezig door tijdelijke werkloosheid dan door ziekte (Securex)

Lees ook: 29.000 zieken definitief afgeschreven (HR Alert, 2 februari 2021)

29.000 zieken definitief afgeschreven

In alle stilte kregen 29.000 langdurig zieke werknemers en zelfstandigen te horen dat hun (vaak karige) uitkering verlengd wordt tot hun pensioen. Sommigen zijn niet eens 50. Het personeel, de middelen maar vooral de wil ontbreken om deze mensen opnieuw aan het werk te helpen. Binnenkort zijn er een half miljoen langdurig zieken. En het wordt nog erger. "Er zal een vierde of vijfde coronagolf komen, maar dan een psychische, dat is bijna zeker", zegt een topman van het Riziv.

Jonger dan vijftig en al ziekte-uitkering tot aan pensioen (De Standaard)

260 artsen moeten meer dan 460.000 langdurig zieken controleren (De Standaard)

Wat De Croo I in petto heeft voor werkgevers

Tot de plannen van de nieuwe federale regering behoren: de corona-steunmaatregelen vervangen door een relanceplan, het invoeren van een individueel opleidingsrecht van de werknemer, belastingvoordelen voor werkgevers die meer opleidingsuren toekennen dan verplicht, de verdubbeling van het geboorteverlof tot 20 dagen, de vereenvoudiging van de re-integratietrajecten en van de verlofstelsels en nog een hele reeks andere initiatieven. Hoe strak De Croo I de hand zal houden aan de loonnormwet moet blijken, het VBO maakt zich daar grote zorgen over.

Federaal regeerakkoord voor werkgevers en werknemers (Ella / SD Worx)

Federaal regeerakkoord: wat moet je als werkgever weten? (Acerta)

Nieuwe federale regering: Relanceplan nu prioritair … maar enkel mogelijk als competitiviteit van de bedrijven gevrijwaard blijft (VBO)

Historisch record voor lang verzuim

In de eerste helft van dit jaar was elke werkdag gemiddeld 3,18% van de werknemers langer dan 1 jaar afwezig. Een historisch record. Securex, dat het cijfer publiceert, wijt dit aan het feit dat de werkgevers in deze periode andere dingen aan het hoofd hadden dan langdurig zieke werknemers terug naar het werk te begeleiden. "Activatie van langdurig afwezigen blijkt voor veel werkgevers geen prioriteit in tijden van corona."

COVID-19-crisis zorgt voor hoogterecord langdurig afwezigen in België (Securex)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.