Real Time News
for Human Resources Governance

Medische overmacht +357%

In één jaar tijd is het aantal ontslagen om medische overmacht meer dan verdrievoudigd. Dat blijkt uit een studie van Partena Professional. De toename is het sterkst in de sectoren die in de corona-frontlijn staan, zoals ziekenhuizen, dienstencheques en warenhuizen. Veel werknemers belandden in een langdurige burn-out. Maar ook de verscherpte controle op langdurig zieken dreef de cijfers omhoog.

Ontslagen om medische overmacht zijn met 357% gestegen in 2020 (Partena Professional)

Lees ook: Patiënten vragen erkenning voor "langdurige covid"... (vrt nws): meer en meer dringt door dat Covid-19 niet voorbij is wanneer de patiënt het ziekenhuis verlaat

Waarom bij ons zo veel werknemers ziek zijn

België behoort tot de EU-landen met het hoogste aantal zieke en invalide werknemers. Bovendien groeit hun aantal hier sneller dan elders. Hoe komt dat? Jan Denys (Randstad) verwijst de grijsgedraaide verklaringen naar de prullenmand. "De politiek moet het stelsel van de ziekte en invaliditeit hervormen."

België is ziek (Randstad, persbericht)

België is ziek - op zoek naar de oorzaken van de sterke stijging ziekte en invaliditeit in België 2010-2019 (rapport, pdf, 18 blz.)

Lang verzuim blijft maar toenemen

In het corona-jaar 2020 is het langdurig absenteïsme met 8% toegenomen. Op 1000 arbeiders waren er in december 43 langer dan een jaar afwezig, 3 meer dan bij het begin van het jaar. Per 1000 bedienden waren er in januari 14 langer dan een jaar buiten strijd, elf maanden later waren het er 15 (het cijfer voor december lijkt nog niet definitief). Telewerken, lockdowns of tijdelijke werkloosheid hebben de al jaren stijgende trend dus niet afgezwakt.

Werknemers in 2020 meer dagen afwezig door tijdelijke werkloosheid dan door ziekte (Securex)

Lees ook: 29.000 zieken definitief afgeschreven (HR Alert, 2 februari 2021)

29.000 zieken definitief afgeschreven

In alle stilte kregen 29.000 langdurig zieke werknemers en zelfstandigen te horen dat hun (vaak karige) uitkering verlengd wordt tot hun pensioen. Sommigen zijn niet eens 50. Het personeel, de middelen maar vooral de wil ontbreken om deze mensen opnieuw aan het werk te helpen. Binnenkort zijn er een half miljoen langdurig zieken. En het wordt nog erger. "Er zal een vierde of vijfde coronagolf komen, maar dan een psychische, dat is bijna zeker", zegt een topman van het Riziv.

Jonger dan vijftig en al ziekte-uitkering tot aan pensioen (De Standaard)

260 artsen moeten meer dan 460.000 langdurig zieken controleren (De Standaard)

Wat De Croo I in petto heeft voor werkgevers

Tot de plannen van de nieuwe federale regering behoren: de corona-steunmaatregelen vervangen door een relanceplan, het invoeren van een individueel opleidingsrecht van de werknemer, belastingvoordelen voor werkgevers die meer opleidingsuren toekennen dan verplicht, de verdubbeling van het geboorteverlof tot 20 dagen, de vereenvoudiging van de re-integratietrajecten en van de verlofstelsels en nog een hele reeks andere initiatieven. Hoe strak De Croo I de hand zal houden aan de loonnormwet moet blijken, het VBO maakt zich daar grote zorgen over.

Federaal regeerakkoord voor werkgevers en werknemers (Ella / SD Worx)

Federaal regeerakkoord: wat moet je als werkgever weten? (Acerta)

Nieuwe federale regering: Relanceplan nu prioritair … maar enkel mogelijk als competitiviteit van de bedrijven gevrijwaard blijft (VBO)

Historisch record voor lang verzuim

In de eerste helft van dit jaar was elke werkdag gemiddeld 3,18% van de werknemers langer dan 1 jaar afwezig. Een historisch record. Securex, dat het cijfer publiceert, wijt dit aan het feit dat de werkgevers in deze periode andere dingen aan het hoofd hadden dan langdurig zieke werknemers terug naar het werk te begeleiden. "Activatie van langdurig afwezigen blijkt voor veel werkgevers geen prioriteit in tijden van corona."

COVID-19-crisis zorgt voor hoogterecord langdurig afwezigen in België (Securex)

Medische overmacht verkeerd toepassen komt werkgever duur te staan

Een beëindiging omwille van medische overmacht is enkel mogelijk na een re-integratietraject dat strikt volgens de wet verliep. Een werkgever die dat uit het oog verloor, werd door het Arbeidshof veroordeeld tot het betalen van een opzeggingsvergoeding én een half jaar brutoloon wegens discriminatie. Het arrest geeft ook de preventieadviseur - arbeidsgeneesheer een veeg uit de pan.

Pas het re-integratietraject voor uw zieke werknemers correct toe (Securex)

Ontslag wegens medische overmacht: vonnis legt uit wat je best niet doet

Hier is iets wat een werkgever best vermijdt: de aanvraag tot re-integratie van een werknemer in burn-out onzorgvuldig behandelen en dan te vroeg besluiten tot ontbinding van de overeenkomst wegens medische overmacht. Het kan een veroordeling opleveren wegens onregelmatige beëindiging van de overeenkomst, plus ook nog eens wegens onredelijk ontslag. Uiteraard met alle kosten van dien.

De nieuwsbrief over arbeidsrecht van de KU Leuven analyseert in detail een vonnis van de arbeidsrechtbank van Gent in dit artikel

Volledige tekst van het vonnis Arbrb. Gent 26 maart 2020, AR 19/358/A  (pdf, 24 blz.)

FAQ over welzijn op het werk

De crisis roept vragen op rond de regels over welzijn op het werk. Mag een re-integratietraject worden uitgesteld? Vanaf welk besmettingsrisico moet een zwangere werkneemster verwijderd worden? De FOD Werk stelt een FAQ ter beschikking. Het document beantwoordt ook enkele vragen in verband met arbeidsovereenkomsten.

FAQ COVID 19 (FOD Werk, pdf, 14 blz., rechtstreekse download)

Re-integratie: lees hoe delegees gebrieft worden

Krijg je te maken met de delicate kwestie van de re-integratie na een langdurige afwezigheid? Dan ben je best even goed voorbereid als de vakbonden. Voor zijn delegees en afgevaardigden heeft het ABVV een grondige handleiding samengesteld, die overigens goed in elkaar steekt. Je kan ze downloaden.

Opnieuw aan het werk na langdurige ziekte (ABVV, brochure, pdf, 52 blz., rechtstreekse download)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.