Real Time News
for Human Resources Governance

Deadlines in zicht: haal je agenda erbij

Even herinneren aan enkele deadlines... Eind deze maand moet het jaarlijks actieplan welzijn ingediend zijn. Uiterlijk 15 december dienen de vervangingsdagen voor de wettelijke feestdagen in 2019 uit te hangen. In veel gevallen gaat het hier enkel over de nationale feestdag 21 juli, die op een zondag valt. En uiterlijk eind december moeten de collectieve sluitingen in 2019 vastliggen.

Jaarlijks actieplan 2019: indienen vóór 1 november (Group S)

Wacht niet langer om de vervangingsdagen voor de feestdagen in 2019 vast te leggen (Securex)

Collectieve sluiting in 2019: deel de datum mee vóór 1 januari 2019 (Partena Professional)

Preventieadviseur valt onder collectief ontslag

11/07/2018

Preventieadviseurs genieten van een bescherming tegen ontslag. Ook wanneer de werkgever overgaat tot collectief ontslag? In principe niet, antwoordt het Grondwettelijk Hof. De preventieadviseur rest enkel de mogelijkheid voor de rechter aan te tonen dat in zijn geval het ontslag wel degelijk te maken had met de onafhankelijkheid van zijn functie.

Grondwettelijk Hof, arrest 2018-073 dd. 7 juni 2018 (pdf, 17 blz., rechtstreekse download)

Analyse in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven

Employers nonchalant about psychosocial risks

05/06/2018

Most Belgian companies do not have a prevention policy on psychosocial risks. This is shown by research by Wolters Kluwer. Such a policy is legally required. Only 2% of managers think the general stress level at work is high or too high. They think differently in the workplace. And the statistics give the shop floor the same.

No prevention policy against stress and burnout at half Belgian companies (Wolters Kluwer)

Werkgevers nonchalant over psychosociale risico's

05/06/2018

De meeste Belgische bedrijven hebben geen preventiebeleid rond psychosociale risico's. Dat blijkt uit onderzoek van Wolters Kluwer. Zo'n beleid is wettelijk verplicht. Amper 2% van de managers vindt het algemene stressniveau op het werk hoog of te hoog. Op de werkvloer denken ze daar anders over. En de statistieken geven de werkvloer gelijk.

Geen preventiebeleid tegen stress en burn-out bij helft Belgische bedrijven (Wolters Kluwer)

Cash for car, e-bikes en andere nieuwigheden

[goedgekeurd] Het gebeurt niet elke week, maar de voorbije dagen zijn enkele veelbesproken nieuwigheden dan toch wet geworden of in werking getreden. Hier is een lijstje: cash for car, de fiscale gelijkstelling van e-bikes en speed pedelecs met gewone fietsen, de nieuwe RSZ-forfaits voor IT-apparaten, het afschaffen van de verzendingsplicht van uw preventie-jaarverslag.

Kamercommissie keurt "cash for car" goed (De Morgen)

Elektrische fietsen en speed pedelecs: nu helemaal gelijkgesteld met klassieke fietsen (Group S)

IT-apparaten: de wettekst eindelijk gepubliceerd (Partena Professional)

Het jaarverslag van IDPB : de wetgeving is aangepast (Securex)

Waarom workaholics u kopzorgen moeten geven

"Harde werkers" (12% van de werknemers) vormen een troef voor uw onderneming. Workaholics (17%!), daarentegen, leveren ondermaats werk af, riskeren problemen met hun gezondheid zoals burn-out en zitten met ander werk zoeken in hun hoofd. Een interessant Securex-onderzoek leert hoe u de harde werker kunt onderscheiden van de werkverslaafde.

Onderzoek bevestigt: Bijna één op vijf Belgen is werkverslaafd (Securex, samenvatting van de resultaten en toelichting)

Rechtstreekse koppeling naar resultaten (tabel, zonder toelichting)

Jaarverslag preventiedienst niet meer opsturen

Uiterlijk einde maart dient het jaarverslag 2017 van uw interne preventiedienst klaar te zijn. Formulieren vindt u bij de FOD Werk. Maar wacht nog even met het opsturen ervan naar de Regionale Directie voor Toezicht op het Welzijn op het Werk: Securex heeft vernomen dat een KB op komst is dat de verzendingsplicht afschaft. U moet het jaarverslag wel altijd kunnen voorleggen.

Verzend uw jaarverslag van de interne dienst naar de inspectie vóór 01/04/2018. Is dat voorbij? (Securex)

Formulieren kan u downloaden van de pagina Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - dienstjaar 2017 (FOD Werk)

Hoe begint u aan preventie?

Ook (zeer) kleine werkgevers moeten aan preventie doen. Hoe begint u daaraan? Inspiratie is te vinden bij het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

Toelichting en downloadlinks in Van beleid naar praktijk: beleidsmaatregelen, strategieën, programma's en acties ter ondersteuning van VGW in micro- en kleine ondernemingen.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.