Real Time News
for Human Resources Governance

Cash for car, e-bikes en andere nieuwigheden

[goedgekeurd] Het gebeurt niet elke week, maar de voorbije dagen zijn enkele veelbesproken nieuwigheden dan toch wet geworden of in werking getreden. Hier is een lijstje: cash for car, de fiscale gelijkstelling van e-bikes en speed pedelecs met gewone fietsen, de nieuwe RSZ-forfaits voor IT-apparaten, het afschaffen van de verzendingsplicht van uw preventie-jaarverslag.

Kamercommissie keurt "cash for car" goed (De Morgen)

Elektrische fietsen en speed pedelecs: nu helemaal gelijkgesteld met klassieke fietsen (Group S)

IT-apparaten: de wettekst eindelijk gepubliceerd (Partena Professional)

Het jaarverslag van IDPB : de wetgeving is aangepast (Securex)

Waarom workaholics u kopzorgen moeten geven

"Harde werkers" (12% van de werknemers) vormen een troef voor uw onderneming. Workaholics (17%!), daarentegen, leveren ondermaats werk af, riskeren problemen met hun gezondheid zoals burn-out en zitten met ander werk zoeken in hun hoofd. Een interessant Securex-onderzoek leert hoe u de harde werker kunt onderscheiden van de werkverslaafde.

Onderzoek bevestigt: Bijna één op vijf Belgen is werkverslaafd (Securex, samenvatting van de resultaten en toelichting)

Rechtstreekse koppeling naar resultaten (tabel, zonder toelichting)

Jaarverslag preventiedienst niet meer opsturen

Uiterlijk einde maart dient het jaarverslag 2017 van uw interne preventiedienst klaar te zijn. Formulieren vindt u bij de FOD Werk. Maar wacht nog even met het opsturen ervan naar de Regionale Directie voor Toezicht op het Welzijn op het Werk: Securex heeft vernomen dat een KB op komst is dat de verzendingsplicht afschaft. U moet het jaarverslag wel altijd kunnen voorleggen.

Verzend uw jaarverslag van de interne dienst naar de inspectie vóór 01/04/2018. Is dat voorbij? (Securex)

Formulieren kan u downloaden van de pagina Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - dienstjaar 2017 (FOD Werk)

Hoe begint u aan preventie?

Ook (zeer) kleine werkgevers moeten aan preventie doen. Hoe begint u daaraan? Inspiratie is te vinden bij het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

Toelichting en downloadlinks in Van beleid naar praktijk: beleidsmaatregelen, strategieën, programma's en acties ter ondersteuning van VGW in micro- en kleine ondernemingen.

Waarom work/life balance werkgever aanbelangt

Per 100 werkenden die een evenwicht ervaren tussen hun werk en hun privé-leven, zijn er 72 gemotiveerd en betrokken in hun job. Per 100 werkenden die niet tevreden zijn over hun work/life balance, daarentegen, zijn er slechts 19 gemotiveerd en betrokken. Amper 42% van de Belgische actieve bevolking rapporteert volgens een nieuw onderzoek een goed evenwicht.

Private life, professional life, sometimes a subtle balance (onderzoeksbureau Listen, samenvatting, in het Engels)

1 op 3 is mikpunt van ongewenst gedrag

24/11/2017

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt op de werkvloer redelijk zelden voor. Verbale en fysieke agressie, daarentegen, is courant. Net zoals pesterijen en discriminatie. Dat blijkt uit een bevraging van 10.000 werknemers door Mensura. Een verbijsterende 34% zegt in het afgelopen jaar tenminste 1 keer het mikpunt te zijn geweest van een of andere vorm van ongewenst gedrag.

1 op 3 werknemers ondervindt ongewenst gedrag op de werkvloer (persbericht Mensura)

Schoonmakers krijgen vaker fatale longziekten

25/08/2017

Schoonmaken blijkt een beroep te zijn met een hoog risico op vroegtijdige sterfte door longziekten. Onderzoekers van de VUB ontdekten dit door een analyse van 200.000 overlijdens. Vrijwel zeker is de dagelijkse blootstelling aan schoonmaakproducten de verklaring. Opvallend: de oversterfte is groter bij huishoudhulpen dan in de industriële schoonmaak.

Uw poetsvrouw pleegt een aanslag op haar lichaam: dubbel zo veel risico op fatale longziekte (Het Nieuwsblad)

Slaaptekort achter stuur even gevaarlijk als alcohol

Wie één tot twee uur te weinig heeft geslapen, loopt de volgende 24 uur haast twee keer zo veel risico op een verkeersongeval als iemand die genoeg heeft geslapen. Dat is hetzelfde effect als 0,5 promille alcohol in het bloed. Wie achter het stuur kruipt na slechts vier tot vijf uren slaap, verviervoudigt zijn ongevalsrisico. Dat blijkt uit een Amerikaanse analyse van 5000 politierapporten.

Rijden na onvoldoende slaap is even gevaarlijk als dronken rijden (Attentia)

Hoe bezwaar indienen tegen 'preventiecontributie'

In het Staatsblad is verschenen hoe een onderneming bezwaar kan indienen als zij door het Fonds voor Arbeidsongevallen verplicht wordt een preventiecontributie te betalen wegens 'verzwaard risico op arbeidsongevallen'. Deze contributie bedraagt 3000 tot 15.000 euro per jaar. Ze moet betaald worden aan de arbeidsverzekeraar, die met dat geld een preventiebeleid moet voeren in de onderneming.

De te volgen procedure staat beschreven op de website SoCompact.be in het artikel Bezwaarmogelijkheid voor ondernemingen bij wie een verzwaard risico op arbeidsongevallen werd vastgesteld.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.