Real Time News
for Human Resources Governance

Vaccinatieverlof: wet is gestemd

De Kamer heeft unaniem de wet op het betaald vaccinatieverlof gestemd. Ze treedt in na de publicatie in het Staatsblad. Waarschijnlijk zal dit snel gaan. Alle werknemers gebonden door een arbeidsovereenkomst krijgen klein verlet om zich te laten inenten tegen covid-19, zowel voor de eerste als de eventuele tweede prik.

Wetsontwerp houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 (aangenomen tekst, pdf, 4 blz.)

Vaccinatieverlof op komst (SD Worx): korte bespreking van het wetsontwerp, dat ongewijzigd is goedgekeurd in de Kamer. De juridische kwalificatie is intussen uitgeklaard, het is klein verlet geworden

Wegwijs in sneltests op de werkvloer

26/03/2021

Ook wanneer er geen uitbraak is, mogen werkgevers hun personeel regelmatig op corona screenen met sneltests, maar uitsluitend indien aan een reeks voorwaarden is voldaan. Daarnaast mogen sneltests worden ingezet in het geval van een (dreigende) uitbraak; dit heet clusterbeheer en de arbeidsarts is hierin de centrale figuur. Ook de arts-sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk kan het initiatief nemen. Rest natuurlijk de vraag hoe snel dat sneltestmateriaal bij de werkgever zal geraken.

Coronavirus: het kader voor sneltests in ondernemingen is bekend (samenvatting, Partena Professional)

Teststrategie: het inzetten van sneltests in ondernemingen (uitgebreid, FOD Werk)

In de marge: Koninklijk besluit met betrekking tot snelle antigeentesten: zelftests (niet hetzelfde als sneltests) mogen door de apothekers worden verkocht aan particulieren

"Geen Zoom meer op vrijdag"

De omslag naar telewerk is een feit. Maar het "nieuwe normaal" eist een mentale tol. De ceo van Citigroup - niet toevallig een vrouw - grijpt in. Voortaan geen interne videovergaderingen meer op vrijdag. Zo weinig mogelijk werken buiten de kantooruren, want week-ends dienen om uit te rusten. En vakantie nemen. Dat schrijft Jane Fraser in een memo aan de wereldwijd 200.000 werknemers van de bankgroep.

Amerikaanse bank verbiedt Zoom-vergadering op vrijdagen (hln.be)

No Zoom on Friday! Citigroup’s Bankers Have Their WFH Prayers Answered (Bloomberg)

Preventieve sneltests op werkvloer mogelijk vanaf volgende week

Het verplichte thuiswerk blijft onverkort gehandhaafd en terugkeermomenten zijn niet aan de orde. Dat maakte de ongeruste regering duidelijk aan de werkgevers. Er is wel belangrijk nieuws voor de vele bedrijven met werknemers die niet van thuis uit kunnen werken. Volgende week komt er een systeem dat regelmatige preventieve screening van personeel met behulp van sneltests mogelijk maakt. Dat meldt De Tijd. Het ziet er naar uit dat bedrijfsgeneeskundige diensten de tests zullen mogen afnemen.

Meer telewerk en sneltests moeten stijgende coronacurve keren (De Tijd)

Telewerk nog zeker tot Pasen verplicht (De Standaard)

Lees ook: Schakel preventiediensten in om vaccinaties te versnellen (Attentia)

Werkplek blijft corona-broeihaard, thuiswerkplicht strenger gecontroleerd

In een maand tijd is het aantal mensen dat van thuis uit werkt gedaald van 40 naar 35%. Maar van alle actieve corona-uitbraken kan 40% herleid worden tot het kantoor of de werkomgeving. Daarom zijn sinds gisteren de controles op het verplichte telewerken opnieuw verscherpt. In de eerste twee maanden van het jaar werd bij 28% van de gecontroleerde werkgevers een inbreuk vastgesteld.

Permanent telewerk in dalende lijn: meer mensen naar het werk omdat het “veiliger” is (Het Nieuwsblad)

Strengere controles op verplicht telewerken: ‘Toename in uitbraken op het werk brengt versoepelingen in gevaar’ (De Standaard)

Telenet gaat voor blijvend telewerk en schrapt kantoorruimte (hln.be): tot maximaal 60% van de arbeidstijd, berekend per kwartaal, mogen de werknemers werken van eender waar in de EU

Professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting en -abonnement: welke vergoeding? (Partena Professional)

Resultaten flitscontroles januari en februari (SIOD)

Werkgever mag weten wie besmet is

De arbeidsgeneesheer mag aan de werkgever (maar niet aan de werknemers) de identiteit meedelen van een werknemer die positief testte op het coronavirus en van diens hoogrisico-contacten. Dit is een uitzondering op het medisch beroepsgeheim. Zij is nodig omdat de werkgever anders geen maatregelen zou kunnen treffen. Aldus een advies van de Orde der Geneesheren.

Mag de arbeidsarts de naam van een covid-positieve werknemer meedelen aan de werkgever? (Attentia)

Lees ook: Manpower Barometer (Manpower Group): 13% van de werkgevers zal eisen dat alle personeelsleden gevaccineerd worden, 32% zal vaccinatie aanmoedigen, ook met incentives

Stel een geschrift op als telewerken niet thuis gebeurt

"Thuiswerken" mag ook vanuit bijvoorbeeld een vakantiehuisje. De werknemer dient er zich van te vergewissen dat de internetverbinding OK is. Werkgever en werknemer stellen best een geschrift op met vermelding van locatie en arbeidsuren. Dat heeft onder meer te maken met de verzekering arbeidsongevallen.

Vraag aan een expert: Mag men telewerken vanuit een gehuurd vakantiehuisje in de Ardennen of aan de kust? (Partena Professional)

Lees ook: Bij ING Bank is thuiswerk een blijver (De Standaard): vanaf 1 mei werkt iedereen de helft van de tijd thuis of "iedere andere plaats in Europa" (dit detail staat niet in het dagbladartikel, wel in de cao)

Nieuwe wegwijs in opsporing van risico's op de werkplek

Werken aan welzijn op het werk begint met een (wettelijk opgelegde) analyse van de risico's. Daarover is zopas een nieuwe officiële brochure verschenen. Zij bestrijkt alle soorten van risico's, inbegrepen de psychosociale, en houdt rekening met de welzijnscodex van 2017. Gratis te downloaden. Er is ook een samenvatting.

Risicoanalyse (De) (FOD Werk, pdf, 73 blz., rechtstreekse download)

Samenvatting van de brochure over risicoanalyse (FOD Werk, pdf, 11 blz., rechtstreekse download)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.