Real Time News
for Human Resources Governance

Gevaarlijke geneesmiddelen op het werk

De Europese Commissie stelt concrete maatregelen voor als reactie op de bezorgdheid over de aanwezigheid van gevaarlijke geneesmiddelen op het werk. Een gids voor goede praktijken en advies over hoe deze kwestie het best kan worden aangepakt, is beschikbaar op de website van de Europese Commissie. BeSWIC heeft gezorgd voor een samenvatting.

Richtsnoeren voor het veilig beheer van gevaarlijke geneesmiddelen op het werk (BeSWIC)

Commission publishes a new guidance for the safe management of hazardous medicinal products at work (Europese Commissie)

Het cijfer : 42

CORRECTIE - 42% van de ernstige arbeidsongevallen gebeurde in 2022 met medewerkers die minder dan 1 jaar in dienst waren. "De hoge werkdruk en het tekort aan arbeidskrachten spelen zeker een rol." Details

Nieuwe verplichting inzake veiligheid op bouwplaatsen

Er is een nieuw KB over de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Een eerste deel heeft tot doel de kennis en vaardigheden te verbeteren door een basisopleiding veiligheid in te voeren. Een tweede deel van dit koninklijk besluit heeft tot doel de communicatie op bouwplaatsen te verbeteren.

Verplichte opleiding basisveiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen...  (EasyPay Group)

Fedris betaalt bijkomende vaccins terug

18/04/2023

Vanaf 1 april 2023 betaalt Fedris ook de vaccins voor mazelen en waterpokken terug, die je laat toedienen aan een werknemer of stagiair die een verhoogd risico loopt op deze infectieuze beroepsziekten door het werk dat hij doet. Dat was al het geval voor gele koorts, hepatitis A en B. De procedure voor terugbetaling is vereenvoudigd.

Tussenkomst voor nieuwe vaccins (nieuwsbrief Fedris, pdf)

Ander nieuws van de dag

Net Brussel verantwoordelijk voor zelfdoding werknemer (De Standaard): de gewestelijke afvalverwerker is veroordeeld voor de dood van een werknemer die uit het leven stapte na aanhoudende pesterijen door zijn ploegbaas. "De boodschap van dit vonnis is duidelijk: tref maatregelen tegen pesten op het werk."

Werken tijdens de ramadan: enkele praktische tips (Mensura)

Terug-naar-werktraject voor arbeidsongeschikte zelfstandigen (RSVZ)

Voka Wijzer Preventie en re-integratie van (langdurig) zieken (Voka, online brochure, 48 blz.): up-to-date, mooi vormgegeven en met aandacht voor de zuivere HR-aspecten

Hoe komt het dat Frank Deboosere zoveel maanden vakantie heeft? (De Standaard)

Voorkom dat je een "verzwaard risico" wordt

Bedrijven die drie jaar op rij significant meer arbeidsongevallen laten optekenen dan het gemiddelde van hun sector, krijgen in de toekomst het stempel van "verzwaard risico". Daar zijn boetes aan verbonden. Mensura legt uit hoe je kan voorkomen dat jouw bedrijf dat stempel opgedrukt krijgt. Fedris stelt de volledige lijst van risico-indexen per NACE-code ter beschikking en legt ook in detail uit wat de wetgeving over het verzwaard risico inhoudt.

Verzwaard risico voor arbeidsongevallen: neem tijdig actie (Mensura): een leidraad om financiële sancties te voorkomen

Verzwaard risico (Fedris): gedetailleerde wegwijs in de wet

Risico-indexen van de activiteitssectoren en van de privésector 2019-2021 (Fedris, pdf, 15 blz.)

Meer mentaal welzijn op de werkvloer dankzij artificiële intelligentie

Op een "hypergepersonaliseerde" manier, met behulp van artificiële intelligentie, het mentaal welzijn verhogen en absenteïsme en presenteïsme voorkomen, daar werkt start-up BloomUp aan. Het platform belooft ook de verborgen kosten rond mentaal welzijn te voorspellen en HR-managers de mogelijkheid te bieden de return-on-investment van maatregelen rond mentaal welzijn te berekenen. De Vlaamse overheid draagt voor 450.000 euro bij in de ontwikkelingskosten.

BloomUp ontwikkelt hypergepersonaliseerd mentaal welzijnsplatform op basis van AI (persbericht BloomUp)

Vertrouwenspersoon te vaak onzichtbaar

Wanneer zij het mikpunt zijn van pesterijen of ander grensoverschrijdend gedrag, zet slechts 1 op 10 niet-leidinggevende werknemers meteen de stap naar de vertrouwenspersoon of preventieadviseur. De drempel blijkt hoog. Die drempel verlagen veronderstelt een actief beleid rond ongewenst gedrag, met aandacht voor de interne communicatie en garanties over vertrouwelijkheid en discretie. De grote meerderheid van de bedrijven heeft zo'n beleid niet.

Drempel vertrouwenspersoon blijft hoog voor werknemers (Tempo-Team)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.