Real Time News
for Human Resources Governance

Een pensioen van 47/45sten? Binnenkort kan het

01/12/2017

Opvallende nieuwigheid wat de pensioenen betreft. Voor wie vanaf 1 januari 2019 met pensioen gaat, zullen alle gewerkte jaren meetellen voor de pensioenberekening. Dus ook als hij of zij al 45 loopbaanjaren op de teller heeft. Wie op het einde van zijn loopbaan zonder werk valt, bijvoorbeeld als gevolg van een herstructurering, is echter slechter af.

Pensioen opbouwen voorbij de volledige loopbaan wordt mogelijk (Acerta)

Ook uw wettelijk pensioen staat nu online

Vanaf vandaag kan u op mypension.be nagaan hoeveel uw wettelijk pensioen zal bedragen. Het gaat om een raming (zowel bruto als netto) bij gelijkblijvende wetgeving en mits u in uw huidige job blijft. Sinds vorig jaar toont de site de datum van uw wettelijke pensioenleeftijd, uw eerstmogelijke vervroegde uitstapdatum en hoeveel uw aanvullend pensioen (tweede pijler) zal bedragen.

Bereken nu al uw pensioen (De Standaard)

MyPension (om in te loggen heeft u een eID-kaartlezer of een unieke login nodig)

Hoog bedrijfspensioen duurder voor werkgever

U mag er rekening mee houden dat de Wijninckxbijdrage per 1 januari 2018 verdubbelt van 1,5 naar 3%. Zo staat het alleszins in het ontwerp van Programmawet. Het gaat om de bijzondere RSZ-bijdrage die verschuldigd is door de werkgever wanneer de jaarlijkse bijdragen en/of premies voor de opbouw van een aanvullend pensioen hoger zijn dan 31.836 euro (bedrag 2017).

Aanvullende pensioenen: Wijninckxbijdrage verhoogd op 1 januari 2018 (Group S)

Hoe uw senioren fit en inzetbaar te houden

06/11/2017

Naarmate de effectieve uittredeleeftijd opschuift, heeft elke organisatie er belang bij haar oudere werknemers fysiek en mentaal fit en geëngageerd te houden. Hoe doet u dat? Door hun inzetbaarheid te ondersteunen en hun veerkracht (resilience) op een hoog peil te houden. U leest er alles over in een Focus Report (gratis downloadbaar) dat Securex aan dit thema wijdt. 

Focus report – De loopbaan van uw medewerkers (2017) (Securex)

Langer werken: dwang is de verkeerde aanpak

Tegen hun zin zullen mensen niet tot hun 67 werken. De effectieve uittredeleeftijd zal enkel omhoog gaan als de werknemers met plezier aan de slag blijven. Helaas gaat het met de "autonome motivatie", die al laag was, de verkeerde kant uit. Dat blijkt allemaal uit een belangrijke studie van Securex. Er is een nieuwe mindset nodig en er ligt werk op de plank voor HR.

Enkele vaststellingen uit het onderzoek:

  • Autonoom gemotiveerde werknemers (zij die hun job leuk, interessant, waardevol of zinvol vinden) willen 4 jaar langer werken dan werknemers die niet autonoom gemotiveerd zijn.
  • Werknemers die enkel werken omdat het moet (van zichzelf of anderen), tellen dubbel zoveel langdurig afwezigen: 22% is 21 dagen of meer afwezig, versus 10% bij hun collega’s.
  • De werkende Belg werkt steeds minder ‘omdat hij dit zelf wil’ en steeds meer omdat ‘hij moet’. Zijn autonome motivatie is sinds 2009 met 7% gedaald.

Werknemers die hun job leuk of zinvol vinden, willen 4 jaar langer werken (persbericht Securex)

U kan het Focus Report "Autonoom gemotiveerden willen langer werken" downloaden via deze pagina.

Zie ook de pagina White papers houden u op de hoogte van HR-trends

Trend naar meer deeltijdwerk niet te stuiten

Werknemers zien steeds meer redenen om niet fulltime aan de slag te gaan of te blijven. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen, niet enkel wie dicht bij zijn pensioen staat of weet dat hij tot 67 zal moeten arbeiden. De jongste Barometer van de Arbeidsmarkt ziet de verschuiving van voltijds naar deeltijds werk al in de nieuwe contracten.
 
Barometer van de Arbeidsmarkt - Voor meer dan 1 op 2 Belgen is het werk niet vol te houden tot het pensioen: deeltijdwerk als oplossing (ManpowerGroup)

Werkgever draait op voor faillissement verzekeraar

Ook wanneer de verzekeraar failliet ging zonder dat u als werkgever daartoe bijdroeg, moet u zelf de tekorten bijpassen in het bedrijfspensioen waarop een medewerker recht heeft. Met dit arrest bevestigt Cassatie het slechte nieuws voor werkgevers die bij Apra Leven waren aangesloten. Het arrest geldt ook ten aanzien van andere verzekeraars.

Bij uittreding van de werknemer draait de werkgever altijd op voor de tekorten in de aanvullende pensioenregeling (analyse in de nieuwsbrief SoCompact, te downloaden van bellaw.be, pdf, rechtstreekse download)

Electrabel biedt "pensioen" aan vanaf 53 jaar

Aan geselecteerde werknemers vanaf 53 jaar biedt Electrabel een vertrekregeling aan. Zij hoeven niet meer te presteren, behouden 50 tot 60 procent van hun salaris en zijn vrij om elders een job te aanvaarden. Het energiebedrijf hoopt dat 275 werknemers op het voorstel zullen ingaan. Daarnaast krijgen alle werknemers een coach als ze willen weggaan om zelf een zaak op te starten.

Electrabel begint met pensioen op 53 jaar (De Tijd)

Lees ook Pensioen geeft recht op pensioen (WikiSoc). In deze blogpost onderzoekt advocaat Willy Van Eeckhoutte of de betrokken Elecrabel-werknemers nog pensioenrechten opbouwen als ze ingaan op het voorstel van hun directie.

"Stop 1,1% loonmarge volledig in pensioenfonds"

De 1,1% loonmarge in een pensioenfonds stoppen is fiscaal zeer voordelig voor de werkgever en behoedt de werknemer op termijn voor een oude dag in de armoede. Dat zegt Philip Neyt, de voorzitter van sectorvereniging Pensioplus. De pensioenfondsen blijven hoge prestaties leveren. Wie in 1986 instapte met 100 euro, heeft nu 770 euro.

‘Stop loonsverhoging in pensioenfonds’ (De Standaard)

'Laat werkgevers loonsverhogingen in pensioenfonds steken' (Moneytalk)

Zie ook 'Verdrievoudig aandeel van loon dat naar tweede pensioenpijler gaat' (Moneytalk)

Pensioplus

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.