Real Time News
for Human Resources Governance

Ander nieuws van de dag

Herwaarderingscoëfficiënt aanvullende vergoeding nachtarbeid vanaf 1/7/2023 (SD Worx): de vergoeding stijgt tot 176,70 euro per maand

Toegelaten arbeid van gepensioneerden: bedragen voor het jaar 2023 (Group S)

Ministerraad : belastingkrediet voor de fietskilometervergoeding (Attentia): er komt een belastingkrediet ter compensatie van de gestegen kosten voor werkgevers door de uitbreiding van de fietsvergoeding over meerdere sectoren

Focus op het gebruik van dashcams (Group S)

Wie een poetshulp wil, moet binnenkort thuis eerst grondige risicoanalyse laten uitvoeren (Nieuwsblad)

Deadline nabij voor pensioenplan bedienden in de bouw

Sinds dit jaar bestaat er een sectoraal aanvullend pensioenplan voor de bedienden in de bouwsector. Dat moet uiterlijk op 1 juni 2023 zijn ingevoerd. Had je al een eigen plan? Dan heb je nog een week om te bewijzen dat het minstens gelijkwaardig is aan het sectorplan. Anders betaal je straks 2 keer.

PC 124 – Deadline nadert om gelijkwaardigheid aanvullend pensioen bedienden te bewijzen (Securex)

Pensioen hakt in levensstandaard

Specialist Mercer publiceert een gedetailleerde, en ontnuchterende, studie over de pensioenen in België. Om na zijn loopbaan zijn levensstandaard te behouden, zou een loontrekkende een spaarpot moeten hebben van 85 keer zijn laatste loon. De combinatie van wettelijk pensioen, aanvullende (bedrijfs-)pensioen en fiscaal pensioensparen schiet schromelijk tekort. In het allerbeste scenario ontvangt een bediende gemiddeld 45 keer het laatste netto loon, een arbeider 50 keer. De enige oplossing: veel sparen tijdens de loopbaan.

85 keer het laatste maandloon sparen: waar komt het geld vandaan? (Mercer)

Lees ook: Pensioenhervorming is uitgelezen kans voor meer gendergelijkheid (persbericht, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, pdf): de pensioenkloof is nog breder dan de loonkloof, nu is het moment om daar iets aan te doen

Studie over de analyse van de genderdimensie in het Belgische pensioensysteem (volledige studie, pdf, 40 blz.)

Ander nieuws van de dag

Flexi-jobs ook bij chocolatiers (SD Worx): de wet is in het Staatsblad verschenen

8 op de 10 kmo-werkgevers altijd beschikbaar voor persoonlijke vragen (Liantis): een goede band tussen werkgever en werknemer kan zorgen voor een hogere retentie

Tijd voor braderie: wat met de verloning van je medewerkers? (Liantis)

Doelgroepvermindering oudere werknemers: wijzigingen voor het Waals Gewest (Besox)

Flexilonen boven het minimum lopen indexering mis (Visie): de wet van 2015 verplicht enkel te indexeren tot de hoogte van het minimumloon, niet wat daarboven ligt

Ander nieuws van de dag

De inflatie bedraagt 6,67% (Statbel): economen van de Europese Centrale Bank becijferden dat de toegenomen winstmarges van de bedrijven de inflatie sterker opdrijven dan de loonstijgingen. Wat er ook van zij, in België is voeding in één jaar tijd 17% duurder geworden. Vooral daardoor is in maart de daling van de inflatie tot stilstand gekomen. Ze bedroeg 6,67%. Te hoog om goed te zijn

Lagere kilometervergoeding vanaf 1 april 2023 (Partena Professional): de lichte verlaging naar 0,4246 euro / km is het gevolg van de daling van de prijzen aan de pomp

HR-expert Mercer: Belgisch pensioenstelsel van gemiddelde kwaliteit (Mercer): in de jongste Global Pension Index staat België 18de op 44 landen. Hoofdverklaring voor dat povere resultaat is dat de toekomst van ons pensioensysteem niet verzekerd is. Nederland staat na IJsland op de tweede plaats in de ranking

NAR geeft advies over het elektronisch medisch attest (Project “Mult-eMediatt”) (Besox)

Is Artificial Intelligence een bedreiging voor mijn job? (Bright Plus)

Het cijfer: 23

09/03/2023

Mannen krijgen een aanvullend pensioen dat exact het dubbele bedraagt van dat van de vrouwen. De totale pensioenkloof (wettelijk en aanvullend pensioen samen) bedraagt 23%. Details

Ander nieuws van de dag

Glijdende uurroosters: naar het einde van een verplicht tijdregistratiesysteem? (Younity): de prikklok-verplichting wordt wellicht niet afgeschaft. De Raad van State heeft een wetsvoorstel in die zin, dat overigens voortkomt uit de rangen van de meerderheid, afgeschoten

Nieuw financieel kader voor het amateurvoetbal vanaf seizoen ‘23-’24 (Group S)

Al meer dan 600.000 Vlamingen kregen jobbonus (De Standaard)

Meer zelfstandigen investeerden in hun aanvullend pensioen (Liantis): er werden ook heel wat meer nieuwe polissen afgesloten (+7,1%). Vooral de formule van het Sociaal VAP is populair

Tweede pijler voor bouwbedienden

07/02/2023

Alle bedienden uit de bouwsector (RSZ kengetallen 024, 026, 044 of 054) worden automatisch aangesloten bij het nieuwe sectoraal aanvullend pensioen (SAP) Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw. Enige uitzondering: als de werkgever kan aantonen dat zijn eigen pensioenplan gelijkwaardig is. De patronale bijdrage is vastgelegd op 1,30% van het loon, voordelen in natura inbegrepen.

Aanvullend pensioen voor de bedienden uit de bouwsector (Securex)

Lees ook: Meer transparantie over aanvullende pensioenen (SD Worx)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.