Real Time News
for Human Resources Governance

Hoe de werknemer zelf zijn aanvullend pensioen mag opbouwen

06/11/2018

Hoe het Vrij Aanvullend Pensioen Werknemers in zijn werk zal gaan, staat uitgelegd in het wetsontwerp. De werknemer kiest zelf de pensioeninstelling, het pensioenproduct en het bedrag van zijn jaarlijkse bijdrage. De bijdrage wordt geplafonneerd op 3 procent van het referentieloon. Er is geen rendementsgarantie. De taak van de werkgever bestaat erin, de bijdrage af te houden van het nettoloon en door te storten naar de pensioeninstelling.

Het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) – De krachtlijnen (Lexalert)

Pensioen dichtbij? Overweeg afkopen van studiejaren

26/10/2018

Zowel zelfstandigen, werknemers als ambtenaren kunnen hun pensioen verhogen (maar niet vervroegen) door studiejaren af te kopen. Sinds kort zijn de spelregels voor iedereen grotendeels gelijk. Securex vat die spelregels samen en komt tot de conclusie dat vooral wie binnenkort met pensioen gaat er belang bij heeft zich over de kwestie te buigen. Het afkoopbedrag is fiscaal aftrekbaar van de beroepsinkomsten.

Studiejaren afkopen voor extra pensioen: 7 weetjes (Securex)

Langer werken doen we nog steeds niet

Al jaren wil de overheid ons langer aan de slag houden. Dat blijkt niet echt te lukken. We vertrokken in 2016 nauwelijks later met pensioen dan in 2004. Alleen zelfstandigen weten niet van ophouden. Dat meldt de FOD Werk. Een probleem is dat 55-plussers die hun werk verliezen, nergens meer aan de bak komen. De oplossing? "Inzetten op levenslang leren."

Arbeidsmarkt schuifelt richting langere loopbaan (FOD Werk, samenvatting)

De volledige nota: Continue beleidsevaluatie oudere werknemers (FOD Werk, pdf, 35 blz., rechtstreekse download)

Tweede pijler: denk aan de 8,86%

Op de premies in de groepsverzekering is enkel een RSZ-bijdrage van 8,86% verschuldigd. "Vergeten" die bijdrage te betalen, een praktijk die vroeger courant zou zijn geweest, is geen goed idee meer. Via de DB2P weet de RSZ tegenwoordig immers welke premies gestort zijn. De boetes zijn aanzienlijk. Uitleg bij Securex.

Aanvullend pensioen - Denk aan de bijzondere bijdrage van 8,86% (Securex)

SWT, canada dry: inactiviteit verlaagt pensioen

08/03/2018

[goedgekeurd] De ruimere toepassing van het begrip "beperkt fictief loon" zal van pensioenen die voor het eerst ingaan op 1 januari 2019 het bedrag doen dalen voor veel mensen in SWT en in canada dry en voor sommige werklozen. Opgelet: de nieuwe rekenregels gelden al voor inactiviteitsdagen vanaf 1 januari 2017. SWT'ers mogen nu toch vervroegd pensioen opnemen. 

Bepaalde gelijkgestelde periodes minder voordelig voor pensioen (Securex)

Deadline nadert voor melding van IPT's

Indien u in het afgelopen jaar nieuwe individuele pensioentoezeggingen hebt gedaan, dan dient u dit uiterlijk op 31 maart te melden. Er bestaat een modeldocument. Maar bizar genoeg kan de melding nog steeds niet elektronisch. U moet de gegevens opsturen per gewone post.

Individuele pensioentoezeggingen: kennisgeving aan FSMA tegen eind maart (EasyPay Group)

Toelichting bij de meldingsplicht (pdf, rechtstreekse download van de site van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)

Modeldocument (Microsoft Word, rechtstreekse download van de site van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)

Wie mag in 2018 met brugpensioen?

Er bestaan niet minder dan 6 stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Elk hebben ze hun eigen voorwaarden inzake beroepsverleden en minimumleeftijd. Securex heeft een geactualiseerd overzicht gemaakt in tabelvorm. Handig als u snel wil nagaan of een medewerker aanspraak kan maken op brugpensioen.

Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Leeftijdsvoorwaarden 2018 (Securex)

Lees ook Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) - Herwaardering op 1 januari 2018 (Securex)

Wegwijs in regularisering van studiejaren

12/12/2017

Sinds kort is de veelbesproken wet van kracht die het mogelijk maakt studiejaren af te kopen om een hoger pensioenbedrag (maar geen extra loopbaanjaren) te bekomen. Securex zet in detail uiteen hoe dit werkt. Slotsom: zelfs rekening houdend met de fiscale aftrek, zal uw "belegging" pas renderen als u vele jaren van uw pensioen geniet. Iets voor optimisten dus.

Pensioen - Betalen om uw studiejaren te regulariseren. Een goed plan? (Securex)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.