Real Time News
for Human Resources Governance

Voortijdig ontslag na IBO: twee maal betalen

17/05/2018

De IBO-overeenkomst is wel degelijk onderworpen aan de wet op de arbeidsovereenkomsten. Zo oordeelde Cassatie. Het gevolg is dat een werkgever verplicht kan zijn zowel een schadevergoeding als een verbrekingsvergoeding te betalen als hij voortijdig een werknemer ontslaat die aan boord kwam via een individuele beroepsopleiding.

Het is het ABVV dat een bespreking biedt van het arrest van Cassatie van 12 maart 2018 (referentie s.17.0016.N/4).

Download ECHO FGTB van april 2018 en lees op blz. 5 het artikel Cassation : cumul de l'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour non-respect d'un contrat PFI.

Op dit moment staat de Nederlandstalige editie nog niet online.

Opgelet: 1 op 5 is achterop geraakt

20% van uw medewerkers was bij aanwerving de geschikte persoon op de juiste plaats maar is dat nu niet meer. Dat blijkt uit een ManpowerGroup studie. De verklaring: hun vaardigheden zijn achterop geraakt. Velen zijn zich daar van bewust en ze verwachten van hun werkgever actie. Bij de studie hoort een gratis whitepaper.

Eén op de vijf werknemers oefent een job uit die niet bij hem past (persbericht ManpowerGroup)

‘Right Person, Wrong Role' (whitepaper, 8 blz., in het Engels, rechtstreekse download)

Online cursus over redelijke aanpassingen

11/07/2017

Hoe reageer je als een medewerker een redelijke aanpassing vraagt? Bijvoorbeeld omdat hij met zware rugpijnen kampt of een handicap heeft? Weigeren kan leiden tot problemen met de antidiscriminatiewet. Voor hr-managers ontwikkelde Unia een kosteloze online cursus, compleet met stappenplan en met filmpjes en oefeningen die een brede waaier van aanpassingen laten ontdekken.

"Handicap? Denk eraan" is één van de 3 leermodules op de online learning website eDiv.

U hoeft enkel een login aan te maken.

U moet opleidingsboetes niet betalen

27/03/2015

De regering ziet definitief en met terugwerkende kracht tot 2012 af van de inning van de boete van 0,05% van de loonmassa, die verschuldigd was door alle bedrijven uit sectoren die in hun geheel geen voldoende opleidingsinspanning hadden geleverd. Dat blijkt uit het wetsontwerp tot verbetering van de werkgelegenheid, dat de bewuste regelgeving volledig opschort. Duizenden van die boetes waren overigens nooit betaald.

Het artikel over de opleidingsinspanningen (art. 7 van het wetsontwerp) staat op blz. 53 van dit document van de Kamer (pdf).

Zie ook De uitvoering van de regelgeving m.b.t. de opleidingsinspanning wordt opgeschort (SoCompact).

Milquet-boetes zijn ongrondwettelijk (HR Alert)

Milquet-boetes zijn ongrondwettelijk

24/10/2014

De collectieve, sectorale boetes bij een tekort aan opleidingsinspanningen, ook wel Milquet-boetes geheten, schenden de Grondwet, zo besliste donderdag het Grondwettelijk Hof in een zaak die was aangespannen door de Union des Classes Moyennes. De vele tienduizenden boetes waren nog niet geïnd en er is nu weinig kans dat ze ooit effectief zullen moeten worden betaald.

Net zoals er helaas weinig kans bestaat dat de werkgevers ooit een compensatie zullen krijgen voor het tijdverlies dat dit stukje slordig wetgevend werk hen heeft opgeleverd...

Het verhaal staat op de site van UCM in het artikel Recours gagné : les "amendes formation" sont injustes.

Voortaan minimum 1 dag opleiding per jaar

24/10/2014

Een nieuw KB bepaalt dat elke werkgever tenminste het equivalent van één dag voortgezette opleiding moet garanderen aan elk van zijn werknemers. De verplichting is een uitvloeisel van het competitiviteitspact en gaat in op 1 januari 2015.

Toelichting in Werkgever moet werknemer minstens 1 dag opleiding per jaar garanderen op de site van Securex.

Het artikel houdt nog geen rekening met het recente arrest van het Grondwettelijk Hof over de collectieve sancties bij een tekort aan opleidingsinspanningen. Zie hierover Milquet-boetes zijn ongrondwettelijk (HR Alert)

Werkgevers erkennen tekort aan coaching

17/10/2014

Eén werkgever op twee erkent dat hij te weinig investeert in coaching, loopbaanbegeleiding en kennisoverdracht op de werkvloer. Dat blijkt uit een studie door Tempo-Team. De studie wijst ook uit dat schoolverlaters slecht voorbereid op de arbeidsmarkt komen en dat oudere werknemers vrezen dat hun kennis en opleiding ontoereikend zal zijn om langer te werken dan vandaag de norm is.

Details in het persbericht Schoolverlaters slecht voorbereid op arbeidsmarkt én oudere werknemers op langer werken (Tempo-Team).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.