Real Time News
for Human Resources Governance

Wat als ex-werknemer bijkomende vergoeding eist?

16/09/2016

Het gebeurt dat een ex-medewerker een bijkomende ontslagvergoeding eist. Indien twaalf maanden verstreken zijn sinds de beëindiging van de overeenkomst is er verjaring en hoeft de werkgever niet te betalen. In het andere geval liggen de zaken wat ingewikkelder. Is de eis terecht? Zo ja, wat moet er dan gebeuren en wanneer? Toelichting bij Securex.

Hoeveel tijd heeft uw ex-werknemer om betalingen in het kader van zijn arbeidsovereenkomst te eisen? (Securex)

Voorbeeldcarrière beschermt niet tegen ontslag

Eén misstap - 55 euro in eigen zak steken - is geen dringende reden als de persoon al 22 jaar trouwe en onberispelijke dienst heeft, zo vond het Arbeidshof. Maar Cassatie floot het Hof terug. Rechters moeten vaststellen of de fout een onherstelbare vertrouwensbreuk veroorzaakte; het komt hen niet toe, na te gaan of de sanctie in verhouding staat.

Eén kleine misstap na 22 jaar onberispelijke dienst kan je je job kosten (SoCompact, pdf, 1 blz)

Twee berekeningen geschorste opzeggingstermijn

De berekening van de verlenging van een geschorste opzeggingstermijn verschilt naargelang de schorsing het gevolg was van arbeidsongeschiktheid of van jaarlijkse vakantie. In het tweede geval kan het aantal dagen verlenging lager uitvallen. Dat blijkt uit een vonnis van de Arbeidsrechtbank van Brussel.

Arbrb. Brussel 29 juli 2015, AR. 13/10887/A, onuitg. (analyse in Nieuwsbrief Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven)

U kan het vonnis rechtstreeks downloaden (pdf, 14 blz.): Tribunal du Travail francophone de Bruxelles, 1ère chambre, jugement, 13/10887/A, 29 juillet 2015

22/3 wordt voor Brussel economische ramp

Na de aanslagen dreigt in Brussel een vloedgolf van faillissementen, met een verlies van mogelijk 10.000 jobs. De RSZ, de RSVZ en de RVA komen de getroffen werkgevers en zelfstandigen tegemoet met betalingsfaciliteiten. 35% van de Vlaamse ondernemers verwacht minder bezoek van buitenlandse klanten, partners en leveranciers. Een kwart vermijdt te vliegen vanuit Zaventem.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de terreuraanslagen van 22/03/2016 - NIEUWE UPDATE (RVA)

Minnelijk afbetalingsplan (RSZ)

Moeilijkheden door aanslagen: betalingsfaciliteiten voor horeca en handel (RSVZ)

Certains pays ont mis Bruxelles sur une liste noire (La Libre)

Stronger.brussels (website over de noodsituatie van Brusselse werkgevers)

1 op 4 ondernemers getroffen door terreur (Voka-enquête)

Komt de proefperiode terug?

Volgens mediaberichten is de federale regering van plan de proeftijd terug in te voeren. Een nieuwkomer met vast contract binnen de eerste zes maanden ontslagen zonder vergoeding zou dan opnieuw mogelijk worden. De werkgevers en de vakbonden krijgen tot 30 september de tijd om te reageren. De proeftijd werd afgeschaft bij de invoering van het eenheidsstatuut.

Le gouvernement souhaite réintroduire la période d'essai (L'Echo)

Regering wil proeftijd herinvoeren (De Standaard)

Amper 1 op 20 gaat nog zelf weg

Het vrijwillige verloop blijft dalen, zo blijkt uit de jaarlijkse studie van Securex. Slechts 1 medewerker op 20 vertrok in 2015 uit eigen beweging. Er zijn meer ouderen op de werkvloer en die jobhoppen minder, maar men merkt ook dat meer medewerkers zich vastklampen. Ook het onvrijwillig verloop was laag. De mobiliteit op de arbeidsmarkt bereikte een dieptepunt.

Werknemersverloop in België bereikt dieptepunt in 2015 (Securex)

Wat doen wanneer geld verdwijnt uit kassa

Hoe kan een werkgever reageren wanneer hij vaststelt dat de kassa van een werknemer tekorten vertoont? Wat telt is of het om een "lichte, toevallige fout" gaat, of om een terugkerend probleem, of om zuivere diefstal. Tot de mogelijke sancties behoren terugbetaling, inhouding op het loon, ontslag en boetes. Tekst en uitleg bij Partena Professional.

Vraag aan een expert: Wat kan je als werkgever doen wanneer de kassa van je werknemer een tekort vertoont? (Partena Professional)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.