Real Time News
for Human Resources Governance

Nieuwe regel voor procedure collectief ontslag

Bent u van plan eenzijdig de essentiële arbeidsvoorwaarden te wijzigen? Dan zal u in sommige gevallen eerst een procedure collectief ontslag moeten opstarten. Dat besliste vorige week het Europees Hof van Justitie. Meer bepaald gaat het om situaties waarin werknemers die de wijziging niet zouden aanvaarden, door die weigering het risico zouden lopen ontslagen te worden.

De nieuwigheid staat in twee arresten die gewezen zijn na prejudiciële vragen gesteld door Poolse rechters. Het is nog afwachten hoe de Belgische arbeidsgerechten zullen reageren.

Moet procedure collectief ontslag gestart worden bij voornemen tot wijziging van arbeidsvoorwaarden? (analyse door arbeidsrechtspecialiste Ann Taghon op website LexGO)

Arrest van het Hof in zaak Ciupa e.a.

Arrest van het Hof in zaak Socha e.a.

Teruggegeven laptop levert motief dringende reden

26/09/2017

Een werkgever mag na het ontslag van een werknemer kennis nemen van bestanden en data die ongewist terug te vinden zijn op een teruggegeven laptop of GSM en op basis daarvan een ontslag wegens dringende reden motiveren. Zo besloot het Arbeidshof van Hasselt. In deze zaak had een manager een bedrijfslaptop en -gsm ingeleverd waarop compromitterende bestanden bleken te staan.

Ontslag dringende redenen op grond van gegevens op een laptop die vrijwillig na ontslag werd teruggegeven (arrest weergegeven op de website van Advocatenkantoor Elfri De Neve)

"Behoorlijk beleid vraagt om ontslaggesprek"

21/09/2017

De wet verplicht of verbiedt u niet een medewerker te horen vooraleer u hem ontslaat. Wat doet u dan eigenlijk het best? Volgens het Grondwettelijk Hof vraagt behoorlijk bestuur dat een overheidswerkgever de werknemer hoort. Bij uitbreiding, zo analyseert arbeidsjurist Willy Van Eeckhoutte, geldt dat ook voor de privé-werkgevers omdat van hen een behoorlijk bedrijfsbeleid wordt verwacht. Het ontslagbeleid valt daaronder.

Hoor je een werknemer bij ontslag nu te horen of niet? (Lexalert)

Inboxen doorsnuffelen: vermijd de valkuilen

19/09/2017

Zelfs indien uw bedrijfspolicy het privé-gebruik van e-mail expliciet verbiedt, kan het monitoren van de inbox van uw medewerkers een privacyschending inhouden. Die schending kan een ontslag onrechtmatig maken, zo blijkt uit een Europees arrest. U moet bepaalde procedures volgen, een economisch belang kunnen aantonen en een sanctie treffen die in verhouding staat. Uitleg bij Securex.

Opgelet bij het monitoren van het digitale doen en laten van je werknemer (Securex)

Re-integratietraject leidt meestal tot ontslag

De meeste re-integratietrajecten stranden op definitieve arbeidsongeschiktheid zonder de mogelijkheid tot ander of aangepast werk bij dezelfde werkgever (ontslag). Dat stelt Mensura vast. Paradoxaal genoeg daalt het aantal definitief arbeidsongeschikte werknemers. Re-integratietrajecten worden kennelijk opgestart als zowel werkgever als werknemer de hoop op hervatting opgegeven hebben.

Tussentijdse balans re-integratie: grotere vraag leidt niet tot meer terugkeer naar de werkvloer (Mensura)

Optimisme bij Brusselse en Waalse werkgevers

De werkgevers in Brussel en in Wallonië verwachten in het vierde kwartaal een toename van hun personeelsbestand, zo blijkt uit de jongste ManpowerGroup Barometer. In Vlaanderen blijft de toestand stabiel. Acht van de 10 bevraagde sectoren voorspellen extra aanwervingen, met op kop de bouw, de horeca en de nutsvoorzieningen. Grote werkgevers zijn het meest optimistisch.

Tewerkstellingskansen blijven positief in België (ManpowerGroup)

Wanneer kan u een opleiding doen terugbetalen?

24/08/2017

Opleidingen en bijscholingen zijn nodig, maar soms heel duur. Als de werknemer kort daarop uw bedrijf verlaat, is dat een forse tegenvaller. Uw investering is voor niets geweest. Kunt u van de vertrekkende medewerker de kosten terugvorderen? Soms wel, soms niet. Een voorwaarde is alvast dat er een geldig en dus schriftelijk scholingsbeding moet bestaan.

Kan je een werknemer verplichten om een opleiding terug te betalen wanneer hij de firma vroegtijdig verlaat? (Group S)

Kan dringende reden na doorzoeken van laptop?

22/08/2017

Een werknemer werd verdacht van concurrerende activiteiten. In het bijzijn van een deurwaarder doorzocht de werkgever de laptop die de betrokkene ter beschikking had gekregen. Er volgde een ontslag om dringende reden. Maar vormden de aangetroffen bestanden en mails wel rechtmatig verkregen bewijs? Daarop gaf het Arbeidshof een genuanceerd antwoord. Analyse door Securex.

Kan informatie op de laptop van je (ex-)werknemer tot ontslag om dringende reden leiden? (Securex)

App checkt uw toepassing van privacyrecht

14/07/2017

WoltersKluwer heeft een tool online gezet die u in 12 vragen inzicht verschaft in waar u staat met de bescherming van de privacy van uw werknemers. Met de app kan u ook nagaan of in een concrete situatie, bijvoorbeeld een ontslag, sprake is van een privacy-inbreuk en vooral hoe zwaar die weegt. De app gebruikt een wiskundige formule die is uitgewerkt door Yung Shin Van Der Sype (KU Leuven).

Yung Shin Van Der Sype ontwikkelde wiskundige formule voor privacybescherming werknemers (HrWorld)

Rechtstreeks naar de app: Methode Van Der Sype

Fout in privéleven kan dringende reden zijn

14/07/2017

Daden in het privéleven, die los staan van de arbeidsrelatie, kunnen volgens Cassatie wel degelijk worden ingeroepen als dringende reden voor ontslag. Voorbeelden die zich concreet hebben voorgedaan zijn diefstal, druggebruik en zedenfeiten. Het is de werkgever die de ernstige fout moet aantonen, zonder de persoonlijke levenssfeer van de werknemer te schenden. Uitleg bij Partena Professional.

Kan een fout die in het privéleven wordt begaan leiden tot een ontslag om dringende reden? (Partena Professional)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.