Real Time News
for Human Resources Governance

Plots ontslag kan morele schade toebrengen

Bovenop 6 maanden loon wegens discriminerend ontslag kreeg een werkneemster 5000 euro toegewezen. Zij was totaal onverwacht aan de deur gezet. Volgens de rechtbank was hier sprake van een bijzondere vorm van morele schade, die verschilt van de schade die wordt gedekt door de opzeggingsvergoeding en de vergoeding wegens discriminerend ontslag.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van discriminatie op grond van de gezondheidstoestand van werknemers (Schoups)

Alle remmen los in het hoofd van Elon Musk

Beklaag jouw HR-collega's bij Twitter. Elon Musk behandelt hen als lucht. Het gevolg: totale chaos op de werkvloer. Jongste wapenfeit van de nieuwe eigenaar: de overgebleven medewerkers kregen 24 uur om in te stemmen met werkweken tot 80 uren. Wie weigert, vliegt aan de deur met een vergoeding van 3 maandlonen. Werk jij niet voor de rijkste mens op aarde, dan heb je misschien wél tijd om onderstaande artikels te lezen. De Engelstalige zijn lang, maar bevatten veel HR-informatie.

Musk dwingt personeel Twitter tot ‘hardcore’ werkstijl (De Standaard)

The Scoop: Turmoil at Twitter (Gergely Orosz, Pragmatic Engineer, een goed geïnformeerde blog voor IT-mensen)

Cruel Changes at Twitter (Gergely Orosz, Pragmatic Engineer)

Lees ook: Tesla Drops $600-billion As Musk Becomes Model Republican (Barry Gander, Medium): een politiek portret van de visionaire ondernemer als verkoper van gebakken lucht

Arbeidsdeal treedt in werking

De Arbeidsdeal-wet is gepubliceerd. Na de wetten over de work-life balance en over de transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, is dit de derde golf van de novembertsunami in het arbeidsrecht. Hieronder geven we een puntsgewijs overzicht van de thema's met tussen haakjes enkele datums van inwerkingtreding. Daarna een reeks geselecteerde hyperlinks uit goede bronnen.

 • Variabele werkroosters voor de deeltijdse werknemers (diverse data)
 • Vierdagenweek (20/11/2022)
 • Wisselend weekregime (20/11/2022)
 • Nachtarbeid in de E-commerce (20/11/2022)
 • Recht op deconnectie (20/11/2022)
 • Platformwerknemers (1/1/2023)
 • Administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie
 • Transitietraject (20/11/2022)
 • Bevordering van de inzetbaarheid (1/1/2023)
 • Jaarlijks opleidingsplan (1/9/2022)
 • Individueel opleidingsrecht (10/11/2022)
 • Monitoring van diversiteit en discriminatie op de arbeidsmarkt op sectorniveau
 • Monitoring van de knelpuntberoepen
 • Oprichting van intersectorale fondsen voor bestaanszekerheid


Arbeidsdeal: publicatie van de maatregelen (FOD Werk)

Tekst van de wet: 3 OKTOBER 2022. - Wet houdende diverse arbeidsbepalingen (Staatsblad van 10 november 2022

Arbeidsdeal : De wet is verschenen in het Belgisch Staatsblad (Group S): met onderaan een lijst van hyperlinks naar gedetailleerde besprekingen van 10 maatregelen (4-dagenweek, wisselend weekregime, avondwerk in e-commerce, platformeconomie, transitietrajecten ingeval van ontslag, inzetbaarheid ingeval van ontslag, recht op opleiding, jaarlijks opleidingsplan en recht op deconnectie)

Arbeidsdeal: overzicht van de maatregelen (Acerta): met hyperlinks naar meer info over de 4-dagenweek en de wisselweek, het recht op deconnectie, de wijzigingen voor variabel deeltijdse werknemers, opleiding, transitietracten en bevordering van de inzetbaarheid, avondwert in de e-commerce, platformwerkers, inclusief ondernemen

Wet op de arbeidsdeal gepubliceerd (Securex): met links naar info over de 4-dagenweek, de wisselweek, de arbeidsduur in de e-commerce, de variable deeltijdse werkroosters, het recht op deconnectie, het individueel opleidingsrecht, digitale platformen, arbeidsongevallen voor platformmedewerkers, transitietrajecten, inzetbaarheid

Arbeidsdeal gepubliceerd: verhoging inzetbaarheid werknemer met 30 weken opzeggingstermijn (SD Worx)

Arbeidsdeal gepubliceerd: vereenvoudigde invoerprocedure voor nachtarbeid in e-commerce (SD Worx)

Arbeidsdeal gepubliceerd: specifieke regels voor arbeidsrelatie platformwerkers (SD Worx)

Arbeidsdeal gepubliceerd: optrekking termijn bekendmaking variabele deeltijdse uurroosters (SD Worx)

Meer ontslagbescherming in sommige verlofstelsels

Vanaf 10 november 2022 moet de werkgever rekening houden met strengere regels ingeval van ontslag van een zwangere werkneemster of een werknemer die de omzetting van het moederschapsverlof opneemt. Dat geldt ook bij ontslag van werknemers die adoptieverlof of geboorteverlof opnemen, of wanneer de werkgever de tijdelijke arbeidsovereenkomst van dergelijke werknemers niet verlengt.

Moederschapsrust en bescherming tegen ontslag : strengere regels ! (Group S)

Adoptieverlof : opgepast in geval van ontslag of niet verlenging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten (Group S)

Geboorteverlof : opgepast in geval van ontslag of niet verlenging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten (Group S)

Lees ook: Geboorteverlof, verlof om dwingende redenen, zorgverlof en adoptieverlof schorsen de opzeggingstermijn gegeven door de werkgever (Group S)

Thuiswerker mocht webcamtoezicht weigeren

Een thuiswerker de hele werkdag online monitoren? Dat is disproportioneel en het druist in tegen het Europees recht. Bij weigering de telewerker op staande voet de laan uitsturen, is onterecht. Zo oordeelde een Nederlandse rechtbank. De werkgever werd zwaar veroordeeld. Het ging om een Amerikaans bedrijf. Op de dag van het vonnis sloot het zijn kantoor in Nederland.

Rechter: thuiswerker onterecht ontslagen voor weigeren cameratoezicht (Security.nl): analyse door een gespecialiseerde advocaat

Het vonnis in zaak 10072897 AZ VERZ 22-61

Europa verruimt ontslagbescherming

De Europese richtlijn work-life balance leidt tot een verruiming van de ontslagbescherming. Liantis geeft een nuttig overzicht van hoe deze richtlijn in Belgisch recht wordt omgezet en noteert daarbij dat de ontslagvrijheid van weleer geleidelijk plaats maakt voor een ontslagrecht met verantwoordingsplicht door de werkgever. Een goed dossier is een must. "Zorg bij problemen altijd voor een schriftelijk spoor."

Work-life balance: verruiming ontslagbescherming (Liantis)

Ander nieuws van de dag

Nieuwe schorsingsgronden bij opzeg door werkgever (EasyPay Group): binnenkort schorsen ook geboorteverlof, verlof wegens dwingende redenen, zorgverlof en adoptieverlof de opzeggingstermijn wanneer de opzegging gegeven werd door de werkgever

Aandachtspunt omvang verbrekingsvergoeding bij opname tijdskrediet/thematisch verlof (EasyPay Group): de verbrekingsvergoeding tijdens een lopend tijdskrediet/ thematisch verlof zal berekend worden op het loon waarop de werknemer recht zou hebben gehad indien hij zijn arbeidsprestaties niet had verminderd

Aangifte van 'tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken' energie (socialsecurity.be)

Hoe wint u de war for talent in de Belgische accountancysector? (WoltersKluwer): tips uit een peiling. Met stip op één: bied on-the-job training aan

Duaal leren lost hoge verwachtingen niet in (De Tijd): weinig belangstelling, veel gedoe, gering resultaat

Medische overmacht? 1800 euro voor Terug-naar-Werk

Bedrijven zullen 1.800 euro moeten storten per werknemer die ze ontslaan wegens medische overmacht. De opbrengst gaat naar een fonds om mensen naar werk te begeleiden. Dat schrijft De Standaard. Voor elke arbeidsovereenkomst die wordt verbroken wegens medische overmacht zal de werkgever een bedrag van 1.800 euro moeten storten in een terug-naar-werk fonds’.

Werknemer ontslaan door langdurige ziekte? 1.800 euro in de pot (De Standaard)

 

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.