Real Time News
for Human Resources Governance

Weinig anciënniteit? Hoge meerkost bij collectief ontslag

Zoals gemeld betaalt de RVA bij een herstructurering aan de werkgever niet langer het verschil terug tussen de wettelijke ontslagvergoeding en de herinschakelingsvergoeding. Een cijfervoorbeeld toont aan hoezeer dit de kostprijs voor een collectief ontslag van werknemers met relatief weinig anciënniteit de hoogte indrijft. 48 jarige werknemer met 9 maanden anciënniteit heeft recht op een opzeggingstermijn van 7 weken terwijl de inschakelingsvergoeding 6 maanden bedraagt.

Collectief ontslag fors duurder in 2023 (Schoups advocaten)

Lees ook: RVA stopt loonsubsidie bij herstructurering (HR Alert, 10 januari 2023)

Meer bescherming tegen ontslag en tegen represailles

De Kamer heeft enkele wettelijke regels rond discriminatie en welzijn aangescherpt. Een werknemer ontslaan die als indiener van een verzoek, melding, klacht of rechtsvordering bescherming tegen ontslag geniet, wordt moeilijker. Hun sympathisanten zijn nu ook beschermd tegen represailles. En het wordt makkelijker van de werkgever een schadevergoeding wegens represailles te bekomen.   

Wijzigingen inzake bescherming tegen discriminatie en psychosociale risico’s op de werkvloer (Lydian)

Het cijfer: 13

De opzeggingstermijn die een werknemer moet respecteren als hij zelf weggaat, begrenzen op 13 weken. Zonder een onderscheid te maken tussen arbeiders, lagere en hogere bedienden. Dat is het doel van een wetsvoorstel waarachter de Nationale Arbeidsraad zich geschaard heeft. Details

Het cijfer: 27

24/01/2023

Er bestaan véél soorten ontslagbescherming. Op de lijst van de "voornaamste" soorten die Securex opstelde, staan er niet minder dan 27. Details

Ander nieuws van de dag

Beschermde werknemers: 5 tips om financiële valkuilen te vermijden (Securex)

Sociale verkiezingen 2024: de NAR brengt advies uit (SD Worx): stemrecht bij de gebruiker voor uitzendkrachten die 32 arbeidsdagen presteerden tussen 1 november 2023 en 31 januari 2024, en oproeping per e-mail. Zo luiden twee voorstellen van de Nationale Arbeidsraad

Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - dienstjaar 2022 (FOD Werk): downloadlinks voor de modelformulieren voor het opmaken van het jaarverslag

Hervorming fiscaal gunstregime buitenlandse kaderleden & onderzoekers : update (Group S): zeer grondig en gedetailleerd artikel

De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen (Hoge Raad voor de Werkgelegenheid): tot de aanbevelingen in het rapport behoren de verplichting om ouderschapsverlof gelijk te verdelen tussen de ouders, en binnen de bedrijven een transparanter beleid over lonen en aanwervings- en promotiecriteria

Alles over borstvoedingspauzes

19/01/2023

Nu World Breast Pumping Day er aan komt, herinnert Attentia in detail aan de regelgeving inzake moederschap en borstvoeding. Die regelgeving is uitgebreid en omvat onder meer ontslagbescherming en het recht op borstvoedingspauzes of pauzes om moedermelk af te kolven tot 9 maanden na de bevalling. De pauze duurt een half uur en er moet een geschikt lokaal voor gereserveerd zijn.

Moederschapsbescherming en borstvoeding op het werk: dit moet je weten (Attentia)

Aangepaste Genderwet gaat van start

De vernieuwde Genderwet is in het Staatsblad verschenen. Zij preciseert de rechten van de werknemer na schorsingen zoals moederschapsrust of geboorteverlof. Op schending staat een sanctie gelijk aan 6 maanden loon, cumuleerbaar met beschermingsvergoedingen. "Beschermd criterium" vervangt de term "geslacht". Nieuw in de lijst is "gezinsverantwoordelijkheden".

Aanpassing Genderwet: rechten na afloop schorsingen en beschermd criterium (SD Worx)

Het cijfer: 1800

Hou je klaar voor een nieuwe regeling na beëindiging wegens medische overmacht. Je zal geen outplacement meer moeten aanbieden, maar wel een bijdrage van 1800 euro storten in het Terug naar werk-fonds. De ontwerp-programmawet bevat de bijzonderheden. Details

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.