Real Time News
for Human Resources Governance

"HR moet handicap niet raden"

Een interessant zinnetje van de arbeidsrechtbank te Luik in een ontslagproces. De eisende partij, een verpleegster, had aangevoerd dat haar werkgever, een ziekenhuis, had moeten beseffen dat haar ziekteverzuim het gevolg was van een handicap, ook al had zijzelf daarover nooit iets meegedeeld. Daarin volgde de rechter haar niet. Vrij vertaald: "Je kan van HR-mensen niet verwachten dat zij uit herhaalde afwezigheden afleiden dat er een handicap in het spel is."

Licenciement discriminatoire : distinction entre le critère du handicap et celui de l’état de santé (bespreking door Terra Laboris)

Trib. trav. Liège (div. Liège), 12 janvier 2021, R.G. 19/302/A (interessant vonnis, pdf, 21 blz.)

Niet twee keer betalen voor weigering van redelijke aanpassingen

Kan de werkgever die wegens discriminatie op basis van handicap (weigering van redelijke aanpassingen) veroordeeld wordt tot een vergoeding, ook nog eens veroordeeld worden tot de vergoeding op grond van discriminerend ontslag? Niet als dat ontslag nauw verbonden is met de weigering tot redelijke aanpassingen. Dat zou een buitensporige sanctie zijn. Aldus het Arbeidshof van Luik, afdeling Namur, in een arrest dat ten nadele uitviel van het overheidsagentschap Digital Wallonia.

Arbeidshof Luik, afdeling Namur, 18 maart 2021, R.G. 2020/AN/9 (pdf, 35 blz.)

Notion d’aménagements raisonnables en matière de discrimination liée au handicap (analyse van het arrest door Terra Laboris)

Staking na ontdekking camera

De ontdekking van een verborgen bewakingscamera heeft donderdag tot een spontane staking geleid bij afvalbedrijf Renewi in Limburg. De directie zegt dat zij handelde volgens de wet. De werknemer die met de camera werd gecontroleerd is inmiddels ontslagen. Maar het personeel is er niet gerust in: hoeveel van die camera's zijn er zo nog?

Staking bij afvalbedrijf Renewi: personeel ontdekt "spionagecamera" (VRT NWS)

Lees ook:

Camerabewaking op de werkplek (de regels volgens de wet en cao nr. 86, uitgelegd door de Gegevensbeschermingsautoriteit)

Bewakingscamera's (FAQ van de Gegevensbeschermingsautoriteit)

Bijkomende info vind je door op www.hralert.be/nl te zoeken met de term "camera".

Ook binnen privé Facebookgroep kunnen uitlatingen een dringende reden vormen

Een beschermde werknemer werd op staande voet ontslagen nadat hij over twee vrouwelijke collega's seksueel getinte commentaren had geuit in een besloten Facebookgroep met 520 leden. Het Arbeidshof van Luik, afdeling Namen, gaf de werkgever gelijk. De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut, en al zeker nie in arbeidsrelaties. Ondanks het privé karakter van de Facebookgroep, zo oordeelden de magistraten, hadden de denigrerende uitlatingen een openbaar karakter: de groep telt veel leden, en de betrokken werknemer kent de meesten ervan niet.

Seksistische opmerkingen in een Facebookgroep kan een dringende reden uitmaken (advocatenkantoot Sotra)

Geef over een ontslag geen details aan de ex-collega's

Stuur je iemand de laan uit? Beperk de interne mededeling daarover tot het strikte minimum. Anders kan je in aanvaring komen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie). Een werkgever kreeg een berisping omdat hij had vermeld dat een ontslag volgde op 3 schriftelijke verwittigingen en bijsturingsgesprekken.

Informatie meedelen aan het personeel over het ontslag van een ex-werknemer? (Securex)

Vrijwillig vertrek terug op normaal niveau

Sinds het begin van dit jaar is het aantal vrijwillige ontslagen terug gestegen naar het pre-corona niveau van ongeveer 6% van de actieve werknemers. Maar dat is een gemiddelde. Een veel hoger aandeel vrijwillige vertrekkers is er vooral in de groep van de jonge, hoog opgeleide bedienden met minder dan 4 jaren anciënniteit in het bedrijf. "De betere economische situatie zal er wellicht voor zorgen dat werknemers hun vertrekplannen uitvoeren."

5,98% van de Belgische werknemers nam in 2021 vrijwillig ontslag (Partena Professional)

Ander nieuws van de dag

Coronavirus: Verplichtingen op het werk (volgens het MB van 28 oktober 2020) (FOD Werk): gedetailleerd antwoord op 10 arbeidsrechtelijke vragen

Wout van Aert moet ploeg Nick Nuyens ruim 660.000 euro betalen maar... (De Morgen): zeer zelden is het de werknemer die de dringende reden inroept en dat maakt dit proces uitzonderlijk. In beroep trok de werkgever aan het langste eind

IKEA België stoomt vluchtelingen klaar voor de arbeidsmarkt (Ikea)

Komt u in aanmerking voor een RSZ-vermindering ‘Mentor’? (Orbiss)

Ontslag van arbeiders: arrest van Cassatie

Wanneer je een arbeider ontslaat die al in dienst was toen het Eenheidsstatuut van kracht werd, mag je bij de berekening van het eerste gedeelte (de "rugzak") van de opzeggingstermijn geen gebruik meer maken van het beding met verkorte termijn. Cassatie heeft een einde gemaakt aan wat werkgevers, met goedkeuring van de RVA en de FOD Werk, al 7 jaar in de praktijk toepassen.

Geen verkorte opzeggingstermijnen meer in rugzak arbeiders (SD Worx)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.